Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A demográfia a népesség – emberi populációk – és a körükben végbemenő változások megfigyelésével és elemzésével foglalkozó tudomány.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A demográfia a népesség – emberi populációk – és a körükben végbemenő változások megfigyelésével és elemzésével foglalkozó tudomány."— Előadás másolata:

1 A demográfia a népesség – emberi populációk – és a körükben végbemenő változások megfigyelésével és elemzésével foglalkozó tudomány.

2 Demográfia Strukturális demográfia Népmozgalom (Időpont) (Időtartam) A népesség állapota A népesség változásai száma, struktúrája (népesedés) - kor - nem Természetes Migráció iskolázottság népmozgalom - gazdasági aktivitás élveszületések - elvándorlók - háztartások, családok termékenyég - ingázók - urbanizáció halálozás bevándorlók - közművesítés szaporodás - lakások etnikai tagoltság - stb.

3 Strukturális Népmozgalom demográfia

4 Népesedéspolitika: a népesedés tudatos befolyásolása és a kitűzött célok elérését szolgáló eszközök együttese Expanzív népesedéspolitika célja a népesség számának és/vagy a népesség szaporodásának növelése Restriktív népesedéspolitika célja a népesség számának és/vagy a népesség szaporodásának csökkentése A népesség mennyiségi összetételének (struktúrájának) megváltoztatása minőségi célzattal

5 A népesedéspolitikák általános jellemzői
A társadalmi elvárások ellentételesek a társadalmi gyakorlattal Diszkriminatív jellegűek

6 A strukturális demográfia adatforrásai
A fejlett országokban 10 évente megismételt népszámlálás USA as évek végétől Magyarország: II. József rendelete az ismétlődő népszámlálás kezdete

7 A népszámlálás jellemzői
Eszmei időpontra vonatkozik (jan óra 00 perc) A legfontosabb személyi jellemzőket tartalmazza (születés, iskolai végzettség, foglalkozás, stb.) A háztartás, a család jellemző adatai A lakás, lakóépület adatai

8 Továbbszámítás: a két népszámlálás között alkalmazott extrapo-
láció, interpoláció Mikrocenzus: a lakosság 1-5 %-ra kiterjedő reprezentatív „népszámlálás”

9 Népmozgalmi adatforrás
Polgári anyakönyvezés Franciaország Svédország, Anglia Wales - a XIX sz. első fele Magyarország De facto elv - az esemény helye De iure elv - az állandó lakhely

10 Demográfiai megfigyelések
Fejlett országok Jól szervezett A megfigyelések pontosak Viszonylag pontatlan a társadalmi rétegre és a családi állapotra vonatkozó adat Pontos a halálozás és részben a halálok Fejlődő ország A népszámlálási adatok részben elfogadhatóak A népmozgalmi adatok megbízhatatlanok

11 Demográfiai elemző módszerek I.
Numerikus mutatók Abszolút számok Származtatott számok Viszonyszámok Indexes (összetett viszonyszámok)

12 Demográfiai elemző módszerek II.
Viszonyszámok Megoszlási Intenzitási Dinamikus (Struktúra) (Gyakoriság) (Idősorok)

13 Megoszlási viszonyszám: * 100
Pl.: - < 2500 g súllyal születettek (rész) aránya az élveszülöttek (egész) körében - a magyar lakosság megoszlása iskolai végzettség szerint - a haláloki struktúra rész egész

14 Intenzitási viszonyszám: * k
Adott idő: általában egy év Alapnépesség átl. száma: a kezdeti és a záró időpont számainak számtani átlaga Pl.: születés halálozás csecsemőhalálozás 10000 lakosra jutó orvos, ágyszám stb. 100 lakott szobára jutó személyek száma népsűrűség (fő/km2) az események száma adott idő alatt az alapnépesség átlagos száma ugyanazon idő alatt

15 Dinamikus viszonyszám: * 100
Pl.: - a terhességmegszakítások számának százalékos változása 1991-hez képest - halálozások számának változása stb. a vizsgált időszak adatai a bázis időpont adatai

16 Megoszlási viszonyszámból nem lehet következtetni gyakoriságra!

17 Az abszolút számok nem alkalmasak összehasonlításra
Év éves nőre jutó élveszületések száma A éves nők élveszülötteinek száma évközepi száma születési éve 1970 109,3 40 478 ,5 1980 100,0 44 419 ,5 1990 115,4 35 013 ,5

18 A népesség változásának mérése
Élveszületés halálozás vándorlás

19 É= * 1000 H= * 1000 TSZ= * 1000 TSZ= É - H az élveszületések évi száma a népesség évközepi száma az elhaltak évi száma a népesség évközepi száma az élveszülöttek – az elhaltak évi száma évi száma a népesség évközepi száma

20 Általános termékenységi arányszám
jobban kifejezi a populációs termékenységet lehetővé teszi a termékenység időbeli változásának mérését a változás természete nem ítélhető meg élveszülöttek évi száma a 15 – 49 éves nők évközepi száma

21 Korspecifikus termékenységi arányszám
Ti= * 1000 Fejlett országok: magas Ti a 25 – 29 éves korban Fejlődő országok: magas Ti a 15 – 19 éves korban Magyarország: magas Ti a 20 – 24 éves korban élveszülöttek évi száma az i-edik női korosztályban az i-edik női korosztály évközepi száma

22 Teljes termékenységi arányszám TT:
Azt mutatja meg, hogy az adott évi korspecifikus termékenység változatlan érvényesülése mellett egy nő teljes produktív élete folyamán átlagosan hány gyermeknek adna életet, azaz megadja az egy nőre jutó gyermekek átlagos számát Magyarország: 1990 – 1,84 1980 – 1,92 1970 – 1,96

23 Bruttó reprodukciós együttható:
Azt fejezi ki, hogy az adott időszak korspecifikus termékenysége mellett egy nő élete folyamán átlagosan hány leánygyermeket szülne, azaz megadja az egy nőre jutó leánygyermekek számát.

24 Nettó reprodukciós együttható:
Azt fejezi ki, hogy az adott időszak csecsemő-, és gyermekhalálozási viszonyai mellett, az egy nőre jutó leánygyermekek közül hányan jutnának el a szülőképes korba

25 NR > 1 szaporodó népesség
NR = 1 stagnáló népesség NR < 1 fogyó népesség


Letölteni ppt "A demográfia a népesség – emberi populációk – és a körükben végbemenő változások megfigyelésével és elemzésével foglalkozó tudomány."

Hasonló előadás


Google Hirdetések