Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. munkaügyi kapcsolatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MÁV Magyar Államvasutak Zrt. munkaügyi kapcsolatai"— Előadás másolata:

1 MÁV Magyar Államvasutak Zrt. munkaügyi kapcsolatai

2 Története 1846. Pest-Vác vonal 1868. Pest- Fülek-Losonc vonal
1894. „Nagy Államosítás” 1993. MÁV RT. 2005. MÁV ZTR.

3 Cégadatok Rövidített cégnév: MÁV ZRt. Társaság fő tevékenysége:
- helyközi vasúti szállítás (személy és áruszállítás) - a vasúti szállítást biztosító pályainfrastruktúra működtetése - a vontatási és gördülőállomány karbantartási tevékenységek Társaság jegyzettőkéje:10milliárd Ft.(pénzbeli+nem pénzbeli hozzájárulás)

4 Vasúti térkép

5 Leányvállalatai MÁV-START Zrt. MÁV TISZAVAS Kft. MÁV-TRAKCIÓ Zrt.
MÁV-Gépészeti Zrt. MÁV Északi Járműjavító Kft. MÁV Szolnoki Járműjavító Kft. MÁV Debreceni Járműjavító Kft. MÁV TISZAVAS Kft. MÁV Ingatlankezelő Kft. MÁV Vagyonkezelő Zrt. MÁV INFORMATIKA Zrt. MÁV VAGON Kft. MÁV Lokomotív Hotels Zrt. MÁV Nosztalgia Kft.

6 Foglalkoztatottak jellemzői

7 Foglalkoztatottak jellemzői

8 Foglalkoztatottak jellemzői
Teljes/rész munkaidőben foglalkoztatottak Fizikai/szellemi foglalkoztatottak Határozott/határozatlan idejű szerződéssel rendelkezők

9 MÁV- TRAKCIÓ Zrt.

10 Tevékenysége - Vasúti vontatás, és ahhoz kapcsolódó egyéb (kiegészítő) vontatási szolgáltatások: személyvonat üzemeltetési és elegytovábbítási célú vontatása tehervonat vontatása tolatás és rendelkezésre állás állomáson egyéb, kiegészítő vontatási szolgáltatások - Mozdonyvezetők „bérbeadása”

11 Foglalkoztatottak jellemzői
A foglalkoztatottak száma: fő Ebből: részmunkaidős 117 fő; mozdonyvezető fő; több, ill. folyamatos műszakban dolgozik: 304 fő.

12 Munkaerő piaci helyzet
országosan kb mozdonyvezető van számuk folyamatosan csökken mivel legtöbben nyugdíjba vonulnak fiatalok körében annyira nem favorizált szakma Kevesen választják ezt a szakmát

13 Kollektív szerződés Alkalmazotti jogviszonyok a Kollektív Szerződésben vannak meghatározva.

14 Kollektív szerződés tartalma
Rész: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK   Rész: KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS KÖTELMI RÉSZE Rész: KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS NORMATÍV RÉSZE (MUNKAVISZONY, A RENDES MUNKAIDŐ, A RENDKÍVÜLI MUNKAIDŐ, A PIHENŐ IDŐK, A MUNKA DÍJAZÁSÁNAK SZABÁLYAI, A MÁV ZRT BÉREN KÍVÜLI JAVADALMAZÁSI RENDSZERE, HÁTRÁNYOS JOGKÖVETKEZMÉNYEK VALAMINT A MUNKAVÁLLALÓI KÁRTÉRÍTÉS FELELŐSSÉGÉNEK SZABÁLYAI)

15 Szervezeti ábra

16 A munkaügyi kapcsolatok kollektív szereplői 1
A munkaügyi kapcsolatok kollektív szereplői 1.Munkavállalói érdekképviseletek Több reprezentatív szakszervezet van  szakmai alapon szerveződnek

17 Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSz)
Jellemzői: önálló, független működés a vasutas, és minden más munkavállaló iránti szolidaritás a politikai pártoktól való függetlenség az egyenlő távolságtartás korrekt, kiszámítható kapcsolatrendszer

18 MOSZ célja Tagjai közös érdekeinek megfelelő képviselete
Hatékony működés Eredményes érdekvédelem A kollektív szerződéseken nyugvó munkavégzés biztosítása Megteremtse: - a mozdonyvezetői munka értékét (a megfelelő bérezést) - az egészséges- és biztonságos munkafeltételeket

19 MOSZ főbb feladatai a mozdonyvezetők szakmai érdekvédelme és érdekképviselete társadalmi, ágazati és vállalati szinten a tagjainak egyéni érdekvédelme és munkajogi védelme tagjainak oktatása, képzése kultúrális- és sporttevékenység szervezése jogszolgálat működtetése önsegélyezés

20 MOSZ tagsága Szakszervezetbe való belépés önkéntes.
A tagsági viszony a belépési és a tagdíjátutalási nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, illetve az első tagdíj befizetésével jön létre. A szakszervezeti tag tagdíjának mértéke munkaviszonyban elért havi bruttó keresetének, illetve a társadalombiztosítás keretében kapott ellátásának (táppénz, nyugdíj) 1 %-a.

21 MOSZ tagsága A tag jogai: - szakszervezeti tisztség betöltése
jelölés választott tisztségre a jogvédelem MOSZ szolgáltatásainak igénybevétele a MOSZ működésével kapcsolatos információk megismerése A tag kötelezettségei: az Alapszabály az egyéb szabályok betartása a tagdíj megfizetése együttműködés a szakszervezet tagjaival

22 A tagsági viszony megszűnése
kilépéssel törléssel kizárással a tag elhunytával

23 A MOSZ szervezeti felépítése
Tagcsoportok Területi (vasútvállalati) küldöttcsoport Ügyvivő Bizottság Küldöttközgyűlés Kongresszus Rendkívüli Kongresszus

24 Feladat és felelősség elhatárolódás
A MOSz elnöke és két ügyvezető alelnöke vezetői tevékenységét mellérendelt viszonyban végzik.

25 MOSZ elnök és ügyvezető alelnökeinek feladatai
a szakszervezet Alapszabályában foglaltaknak megfelelően biztosítani a szervezet működését megvalósítani a MOSz programjában foglalt célokat végrehajtani a Kongresszus, a Küldöttközgyűlés és az ÜB határozatait gondoskodni a MOSz székházának gazdaságos üzemeltetéséről figyelemmel kísérni az Önkéntes Pénztárak tevékenységét

26 A munkaügyi kapcsolatok kollektív szereplői 2
A munkaügyi kapcsolatok kollektív szereplői 2. Participáció szereplői - Üzemi Tanácsok MÁV ZRt. - Központi Üzemi Tanács MÁV Cargo ZRt. – Központi Üzemi Tanács MÁV Start ZRt.- Központi Üzemi Tanács

27 Üzemi Tanácsok A területi igazgatóságokon üzemi tanácsok-központi üzemi tanácsba delegálnak tagokat Jellemzői : üléseit szükség szerint tartja az elnök hívja össze a tagok csak személyesen vehetnek részt minden esetben össze kell hívni, ha ezt valamely tag vagy a munkáltató az ok megjelölésével kéri Az üzemi tanács egyes jogosítványainak gyakorlását és a munkáltatóval való kapcsolatát üzemi megállapodás határozza meg.

28 Üzemi Tanácsok A választás évente történik.
Az üzemi tanácsba évente titkos szavazással választanak tagokat Legtöbb (v. min 30%) szavazat Minden dolgozó választhat és választható 3éves mandátum Jogkörei: - együttdöntési jog - véleményezési jog - tájékoztatáshoz való jog

29 A munkaügyi kapcsolatok kollektív szereplői 2
A munkaügyi kapcsolatok kollektív szereplői 2. Participáció szereplői – Munkavédelmi Bizottság MÁV Zrt. Központi Munkavédelmi Bizottsága MÁV- Gépészet Zrt. Központi Munkavédelmi Bizottsága MÁV TRAKCIÓ Zrt. Központi Munkavédelmi Bizottság

30 Munkavédelmi Bizottság
A választás évente történik. Az Munkavédelmi Bizottságba évente titkos szavazással választanak tagokat. Minden dolgozó választhat és választható Célja: az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módjának a jogszabályok és szabványok keretein belüli megvalósulása

31 Munkavédelmi Bizottság
Tevékenysége: munkabiztonsági tevékenységének elvi irányítása munkabaleseti beszámoló jelentések készítése munkabiztonsági tevékenységének éves értékelése baleseti kockázatok csökkentéséhez szükséges források biztosítása Beszerezteti a szükséges munkavédelmi eszközöket és anyagokat.

32 A munkaügyi kapcsolatok kollektív szereplői 3. szövetség, konföderáció
A Mozdonyvezetők Szakszervezete az Autonóm Szakszervezeti Szövetség tagja.

33 Autonóm Szakszervezetek Szövetsége
Az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége egyike a hat magyar szakszervezeti konföderációnak. A szövetség különösen a közlekedés és az energiaipar ágazataiban erős.

34 Fontosabb események 1.) Évente tárgyalások a KSZ módosításról
2.) 2001:Mozdonyvezetői sztrájk 2 hét Követelés: bért emelés, munkaidő, munkakörülmény javítása Az akkori kormány nem hajlandó tárgyalásra a MÁV vezetése sokat engedett.

35 Fontosabb események 3.) Mozdonyvezető munkakörben sem csoportos, sem kisebb helyi létszámleépítés nem volt. Az ideálist közelítő létszámot a korengedményes nyugdíjazással és a képzés visszafogásával próbálják beállítani A változó fuvarpiaci igények miatt ez nagyon nehéz 

36 Felhasznált irodalom www.mosz.co.hu http://www.mav.hu/

37 Készítette: Baptiszta Beatrix
Köszönöm a figyelmet! Készítette: Baptiszta Beatrix


Letölteni ppt "MÁV Magyar Államvasutak Zrt. munkaügyi kapcsolatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések