Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Talaj fogalma A szilárd földfelszín termékeny rétege.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Talaj fogalma A szilárd földfelszín termékeny rétege."— Előadás másolata:

1 Talaj fogalma A szilárd földfelszín termékeny rétege.
A földkéreg felszínén az éghajlat és az élővilág együttes hatására kialakult, bonyolult összetételű, állandóan változó képződmény.

2 A talaj helye a bioszférában
A talaj a szárazföldi környezet része. A talaj termőképessége a földrajzi helyzettől és éghajlattól függően igen különböző.

3 A talaj fogalma és jellemzői
Talaj: A földkéreg (litoszféra) legfelső szilárd, termékeny rétege (pedoszféra) Jellemzői: - polidiszperz rendszer (szilárd-fo- lyékony-légnemű fázis) -termékeny (szervesanyag tart.) -változatos (éghajlati, alapkőzet, növényzeti függőség)

4 A talaj szerkezete és az élővilág kapcsolata
Mállás >> utolsó fázis a biológiai mállás Folyamatos anyagcsere a talaj és az élőlények között A növényzet jelzi a talaj tulajdonságait (alkalmazkodottság)

5 A talaj funkciói Biomassza-termelés/termesztés alapvető közege;
Tároló, szűrő átalakító és pufferoló rendszer; Élőhely, így a biodiverzitás fenntartásának nélkülözhetetlen eleme. (EU Tanács1993. értelmezés)

6 Talaj-növény rendszer

7 Talajerő-gazdálkodás
A talajművelés, a trágyázás, a talajhasználat, a vízgazdálkodás, a talajvédelem és –javítás helyileg változó, olyan harmonikus egysége, amely a gazdaságosan növekvő terméseredmények elérését biztosítja.

8 Talajfeltárás Fogalma: A talajviszonyok felderítése mintavétellel.
Történhet: Közvetett módszerekkel : geofizikai vizsgálatok, szondázás, próbaterhelés; Félig közvetett módszerekkel: kis átmérőjű fúrások, zavart minták vétele; Közvetlen módszerekkel: nagy átmérőjű fúrások, zavartalan minták, magminták vétele, kutatóaknák, talajfeltáró szelvények mélyítése.

9 Talajkivonat (talajextraktum)
1./ A vízben oldható sók mennyiségének, valamint az anion- és kationösszetételének meghatározására szolgáló vizes szuszpenzió szürlete. (ált.-ban 1:2 vagy 1:5 talaj/deszt.víz). 2./ A talajok oldható tápanyagtartalmának, a nehézfémek mennyiségének, a potenciális talajsavanyúság mértékének, stb. meghatározása céljából készített (alkalmas sóoldatokkal, savakkal) extraktum.

10 Talajok környezeti érzékenysége
A talaj különböző (stressz)hatásokkal szembeni érzékenységét/sérülékenységét kifejező értékszám vagy kategória. Nem általános talajtulajdonság, hanem hatásspecifikus fogalom. A talaj reagálását a stresszhatásokra két egyedi specifikus sajátság határozza meg: - a talaj feltételesen megújuló erőforrás; - a talaj természetes regenerálódásra képes;

11

12 Talajjelző növények (talajindikátor növények)
Azok a növények, amelyek egyes talajsajátságokat előfordulásukkal, elterjedésükkel ill. gyakoriságukkal jelzik. Jellemzőik: - Érzékenyen és viszonylag gyorsan reagálnak egy adott talajtulajdonság megváltozására.

13 Talajjelző növények (talajindikátor növények)
Gyakoribb jelzett tulajdonságok: Talaj kémhatása (acidofil – bazofil fajok) Alapkőzet (kőzetspecialisták) (dolomit-, szerpentinfajok) Nitrogén tartalom (nitrofil fajok) Felvehető talajnedvesség Talaj mésztartalma

14 Talajpusztulás Fogalma: A víz, a szél, a jég és a gravitációs erő talajromboló hatása, amely a talajok természetes termőképességének csökkenésével, szélsőséges esetben teljes megsemmisülésével járhat együtt. Formái: erózió, defláció, (másodlagos szikesedés, elsavanyodás, művelésből adódó szerkezetrombolás)

15 A talajok pusztulása Erózió Defláció Talajsavanyodás Szikesedés
sivatagosodás

16 Talajszennyezés 1./ A talaj természetes minőségének jelentős mértékű, kedvezőtlen irányú megváltoztatása. 2./ A talajnak adott szennyező anyag(ok) által a megengedhető határértéket meghaladó terhelése. Következménye: talajszennyezettség

17 Talajszennyezettség pH-csökkenés (savanyodás)
>> élőlény kompozíció változás Toxikus anyagok felhalmozódása >> talaj kémiai összetevők megváltozása Kórokozók (baktériumok, vírusok, gomgák) elszaporodása >> talaj mikroflóra és -fauna megváltozása

18 Talajszennyezés és az élelmiszerek kapcsolata
Talajszennyezés: a talaj eredeti minősé-gének (fizikai, kémiai, biológiai tulajdonsá-gainak, talajfunkcióknak) jelentős, az em-ber szempontjából kedvezőtlen irányú megváltozása >>> talajszennyezettség ˙ Élelmiszer: emberi táplálkozásra alkal- mas anyagok

19 Talajremediáció Szennyezett talaj gyógyítása (a vegyi szennyezettségéből adódó kockázatok elfogadható szintre csökkentése). Történhet: in situ és ex situ - öngyógyítással (természetes remediáció) - emberi közreműködéssel (remediációs technológiák alkalmazásával)

20 Talajteszt A veszélyes hulladékok minősítését megalapozó ökotoxikológiai vizsgálatok egyik szabványosított módszere, amely az Azotobacter agile baktéri-umtörzs laboratóriumi tenyészete segítségével jelzi a hulladékban lévő szerves és szervetlen komponensek talajbaktériumokra kifejtett hatását (= Azotobacter-teszt) Értékelés alapja: 28 Co-on, 48 órás inkubációs idő alatt a hozzáadott hulladék (hulladékkivonat) hatására milyen változás következik be a talajbaktérium szaporodásában.

21 Talajvédelem Mindazon eljárások összessége, amelyek a talaj természetes termékenységének megőrzését szolgálják. Klasszikus értelmezés: mindazon eljárások összessége, amelyek a talajerózió és a defláció elleni védelmet jelentik.

22

23 Talaj Információs és Monitoring Rendszer (TIM)
A Környezetvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (KIM) első működő alrendszere Országos mérőhálózat (1236 pont) 3 etérő típusú észleléssel: - országos törzs mérőhálózat (I) 864 pont, - Spec. (problémás) területek (S) 189 pont - Erdészeti mérőhelyek (E) 183 pont

24 TIM funkciói Működtetése állami feladat, mert a TIM
a./ a racionális agrár-környezetgazdálkodás nélkülözhetetlen alapja, b./ a hazai talajok környezetállapot-felmérésének szerves része c./ létrehozását és működtetését nemzetközi egyezmények kötelezővé teszik (része egy nk.-i monitoring rendszernek, EU harmonizáció), d./ nyitott, publikus, szerepet kell játszania hazánk talajkészletének racionális hasznosítására, állagmegóvására és védelmére.

25 TIM jellemzői Az egész ország területére kiterjed, művelési ágak, tulajdonjog és egyéb szempontú korlátozás nélkül Lehetőséget ad más környezeti elemek (légkör, vízkészlet, növényzet) monitorozó rendszereivel való interaktivitásra, Nyitott, nyilvános, Pontos, GPS azonosítású pontokon alapul, Alapadatfelvétel: – között, Adatfelvétel évente , 3 évente ill. 6 évente történik a paraméterek változékonyságától függően.


Letölteni ppt "Talaj fogalma A szilárd földfelszín termékeny rétege."

Hasonló előadás


Google Hirdetések