Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szakdolgozat Egyetemisták, főiskolások, felsőfokú képzésben résztvevők tanulmányaik végén írott hosszabb dolgozata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szakdolgozat Egyetemisták, főiskolások, felsőfokú képzésben résztvevők tanulmányaik végén írott hosszabb dolgozata."— Előadás másolata:

1 A szakdolgozat Egyetemisták, főiskolások, felsőfokú képzésben résztvevők tanulmányaik végén írott hosszabb dolgozata.

2 A szakdolgozat három fő részből áll:
Főszöveg Járulékos részek Szakdolgozat-borító

3 A szakdolgozat főszövegét megelőző járulékos részek
belső címoldal, tartalomjegyzék, ajánlás, mottó, előszó, köszönetnyilvánítás

4 A főszöveget követő járulékos részek
irodalomjegyzék vagy bibliográfia, kivonat (rezümé), függelék (appendix) kronológia, szakkifejezések jegyzéke, rövidítések jegyzéke, illusztrációk jegyzéke, mutatók.

5 saját névvel való közlése.
Plágium Idegen mű vagy részletének eltulajdonítása, hivatkozás nélküli felhasználása, saját névvel való közlése.

6 A cím Szellemi alkotás megjelölésére szolgáló szó vagy rövid mondat, amely megkülönbözteti más alkotásoktól, s többnyire a mű tartalmára is utal. A bibliográfiai leírásban mindig a címoldalon szereplő cím az irányadó.

7 Szakdolgozat belső címoldala, amelyen feltüntetjük:
- a szerző nevét, - a szakdolgozat címét, - alcímét, - az intézmény nevét,(amely számára a dolgozat készül), - a város nevét, (ahol a dolgozatot beadják), - az évszámot, (amikor a dolgozat készült)

8 TARTALOMJEGYZÉK A szakdolgozat elején elhelyezett jegyzék, amely a belső címeket, valamint a megfelelő oldalszámokat tünteti fel.

9 AJÁNLÁS (dedikáció) Rövid szöveg, amelyben a szerző tisztelete jeléül valakinek ajánlja munkáját. Rendszerint a tartalomjegyzék után következik.

10 MOTTÓ A szakdolgozat vagy egyes fejezetek elején elhelyezett jelmondat, jelige.

11 A FŐSZÖVEG A szakdolgozat lényegi része, amely a folyószövegből és a hozzá kapcsolódó jegyzetekből, táblázatokból és ábrákból áll. Nem tartoznak a főszöveghez a függelékben lévő ábrák, táblák és mellékletek

12 Bevezetés A főszöveg elé írt, rendszerint rövid bevezetés, amelyben a szerző (vagy más szerző) közli személyes mondanivalóját, méltatja a művet, utal a mű céljára, illetve kiadásának körülményeire, felsorolja a mű megértéséhez fontosnak tartott szempontokat, s köszönetet mond a mű létrejöttében segédkezőknek

13 Összefoglalás A főszöveg záró része, amelyben a szerző tézisszerűen összefoglalja a mondottakat, felsorolja a munka esetleges hiányosságait, és utal a további kutatási irányokra.

14 Címrendszer Segítségükkel választjuk el egymástól a folyószöveg részeit, egységeit. A címrendszer megmutatja az olvasónak a szakdolgozat szerkezetét, belső logikáját. 1. rendű cím: fejezetcím 2. rendű cím: alfejezetcím 3. rendű cím: szakaszcím

15 Ábrák A szakdolgozat főszövegében vagy járulékos részeiben elhelyezett táblázat, rajz, kép, térkép stb., amely szemléltei, kiegészíti, magyarázza a szerző mondanivalóját.

16 Táblázat Összeállítás, amely adatokat közöl, vonalakkal határolt oszlopokba rendezve. Részletezi vagy kiegészíti a folyószöveg adatait. A táblázatokat elhelyezhetjük a szöveg között vagy a függelékben.

17 Idegen szerző művéből szó szerint átvett mondat vagy szövegrész.
Idézet (citátum) Idegen szerző művéből szó szerint átvett mondat vagy szövegrész. Az idézeteket idézőjelbe tesszük, vagy tipográfiai módszerekkel különítjük el a saját szövegtől, valamint rendszerint a jegyzetben megjelöljük a forrást.

18 Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? Kossuth Kiadó, Budapest,1997.
IRODALOMJEGYZÉK A szakdolgozat írása közben felhasznált munkák jegyzéke. Szerző: Mű címe_ Kiadó_Kiadás helye_Kiadás éve Elméleti alapok: szakdolgkov.htm (2010. február 26.) Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? Kossuth Kiadó, Budapest,1997. Kiss János 2000: Nyúltenyésztés [online] Kertészeti Egyetem: Állatrendszertan Tanszék Online Jegyzettára. [Letöltés: március 21.]

19 BIBLIOGRÁFIA A szakdolgozat végén vagy jegyzetekben (rejtett bibliográfia) elhelyezett irodalom, amelyben a szerző felsorolja a téma szempontjából releváns irodalmat.

20 A bibliográfiai leírásban szereplő adatok
A bibliográfiai adat A bibliográfiai leírásban szereplő adatok (szerző, cím, kiadó,megjelenés helye és éve), amelyek alapján a keresett vagy hivatkozott művet azonosítani lehet.

21 Függelék (appendix) A szakdolgozatnak a főszöveget követő és azt tartalmilag kiegészítő része, amely táblázatokat, a főszövegben érintett rendeleteket, okleveleket, leveleket vagy más dokumentumokat tartalmaz.

22 Tágabb értelemben valamennyi táblázat, ábra stb. illusztráció
ILLUSZTRÁCIÓK A szakdolgozat egészében, tehát a főszövegben vagy a járulékos részekben elhelyezett művészi értékű kép, fénykép, rajz, festmény vagy egyéb grafikai ábrázolás. Tágabb értelemben valamennyi táblázat, ábra stb. illusztráció

23 Köszönetnyilvánítás A szakdolgozatírók a bevezető végén köszönik meg a dolgozat létrejöttét elősegítő támogatást.

24 Szakdolgozat védéshez készítendő Power Pointos diasorozat tartalma:
Minden dián (max 2-3 mondat) Formázás egyénileg dia: Dolgozat címe, témaválasztás indoklása dia: Készítéshez használt program jellemzője. Miért erre esett a választás. dia: Legjellemzőbb kép a programból dia: Sikerek, nehézségek dia: Összegzés, továbbfejlesztési lehetőségek Leadási határidő: április 4.

25 Témaválasztás indoklása Téma bemutatása Formai követelmények betartása
Ajánlás A dolgozat tartalma: Dokumentáció: A téma: Témaválasztás indoklása Téma bemutatása Formai követelmények betartása Röviden 1-2 oldal kiváló A fejlesztési folyamat: Projekt terv A felhasznált technikák elméleti ismertetése Saját munka leírása 6-8 oldal 20-25oldal Pontszám a dokumentációra: max. 16 Értékelés: pont A program: Hossza Kötelező elemek (hang, kép, szöveg, mozgókép) A téma megvalósítása: Működőképesség: Interaktivitás: Felhasználói felület: Kezelhetőség: Bonyolultság: 5-10 perc 38 perc megfelelő videólejátszó szükséges hozzá könnyű Pontszám a programra: max. 16 Értékelés: pont


Letölteni ppt "A szakdolgozat Egyetemisták, főiskolások, felsőfokú képzésben résztvevők tanulmányaik végén írott hosszabb dolgozata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések