Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pedagógiai kutatás -kötelező tantárgy II. év, távoktatás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pedagógiai kutatás -kötelező tantárgy II. év, távoktatás"— Előadás másolata:

1 Pedagógiai kutatás -kötelező tantárgy II. év, távoktatás
Előadó: Szabó-Thalmeiner Noémi Tel:

2 A kutatás eredményeinek közzététele
Írásbeli beszámoló: Szakdolgozat Folyóiratcikk Előadás Poszterbemutató

3 Kutatási beszámoló tartalma (1)
Előoldalak Címlap Köszönetnyílvánítás vagy előszó Tartalomjegyzék Táblázatok jegyzéke Ábrák jegyzéke

4 Kutatási beszámoló tartalma (2) Tartalmi rész
Bevezető rész A probléma bemutatása és indoklása A kutatás céljainak megfogalmazása A kutatásban előforduló főbb fogalmak meghatározása A kutatásra vonatkozó szakirodalom kritikus bemutatása Hipotézisek Módszerek A minta bemutatása Eljárások, módszerek Kutatási eszközök bemutatása Adatok bemutatása és elemzése Az eredmények megvitatása az eredmények értelmezése elméleti következmények gyakorlati alkalmazása Következtetések és összegzés Következtetés Összegzés

5 Kutatási beszámoló tartalma (3) Kiegészítő oldalak
Bibliográfia Függelék (mellékletek) Absztrakt

6 CÍM Rövid, maximum 12-15 szóból áll.
Tartalmazza a főbb változók kapcsolatát. Jelzi a populációt, amelyre vonatkozik a kutatás Kerüli a redundanciát, a felesleges szavakat

7 TARTALOMJEGYZÉK minden címet és alcímet tartalmaz.

8 BEVEZETŐ RÉSZ A probléma legyen feszes és pontos.
A fogalmakat határozzuk meg pontosan. A szakirodalomból csak a kutatás szempontjából fontos ismereteket, elméleteket használjuk fel. A szakirodalom feldolgozásánál használjunk pontos hivatkozásokat. A szakirodalom összefoglalásánál a tartalom logikus sorrendjét kövessük, ne a feldolgozott tanulmányok vagy könyvek logikáját. A hipotéziseket a kutatásmódszertani követelményeknek megfelelően fogalmazzuk meg.

9 MINTA Határozzuk meg a populációt és indokoljuk meg kiválasztásának szempontjait. Határozzuk meg és indokoljuk a minta nagyságát. Mutassuk be a mintavételi eljárást. Tegyük szóvá, ha voltak, akik elutasították a kutatásban való részvételt, vagy időközben lemorzsolódtak. Indokoljuk meg a kutatási stratégiát: pl. kísérlet esetében, milyen szempontok alapján választottuk ki a kísérleti és a kontrollcsoportot

10 MÓDSZEREK ÉS ESZKÖZÖK Ha egy eszközt adaptálunk, jelöljük meg pontosan az eredeti forrást. Ha kidolgozunk és alkalmazunk egy eszközt, írjuk le és indokoljuk összeállítása menetét. Indokoljuk az alkalmazott módszerek és eszközök célszerűségét. Tegyünk javaslatokat az alkalmazott eszközök korrekciójára. Mutassuk be az alkalmazott statisztikai módszereket.

11 ELJÁRÁS A kutatás helyének és idejének körülírása
Ha voltak interjúkészítők, kiképzett megfigyelők, térjünk ki a személyük bemutatására, illetve képzésükre. Írjuk le a résztvevőknek adott instrukciókat. Mutassuk be az esetleges elővizsgálat eredményeit

12 AZ EREDMÉNYEK BEMUTATÁSA
Az eredményeket a hipotézisek sorrendjében tárgyaljuk. Tüntessük föl a hipotézisekben nem szereplő, de figyelemreméltó eredményeket is. Az adatokat teljességükben közöljük. Az adatok közlése legyen tömör, összesített, lényegretörő. Használjunk táblázatokat, grafikonokat. Az eredményeket és elemzésüket elkülönítve közöljük.

13 KÖVETKEZTETÉS Az általánosítások csak a kutatáson alapuljanak.
A kutatás alapján tegyünk ajánlásokat az elméletre és a gyakorlatra vonatkozóan.

14 BIBLIOGRÁFIA A bibliográfiában tüntessünk föl minden olyan művet, melyre a dolgozatban utalunk. A hivatkozások tartalmazzák a szerző vezetéknevét, a könyv (tanulmány) kiadásának évszámát, és az oldalszámot. (Pl. Falus 1996, 520 o.) Tartsuk be a bibliográfiai adatok megadására vonatkozó szabályokat:

15 MELLÉKLET Adja közre az összes felhasznált eszközt.
A függelékbe iktassuk be a szövegben közre nem adott nagyobb terjedelmű táblázatokat. A függelékeket számozzuk meg és így utaljunk rá a szövegben.

16 ABSZTRAKT 10-15 soros rövid összefoglalása a kutatásnak.
Tartalmazza a kutatási problémát, az alkalmazott módszereket és a kutatás eredményeit

17 STÍLUS Kerüljük: A tudományoskodó, sok idegen szó használatát.
A közbeiktatott mondatokat. A zárójelben kifejtett gondolatokat. Az anekdotázó, familiáris, jópofis stílust. A rövidítéseket. A számokat írjuk ki betűvel!

18 TÁBLÁZATOK Minden táblázat egy gondolatot mutasson be.
Önmagától értetődő legyen. Számozzuk meg őket. Adjunk neki címet. A táblázathoz rendelt szöveges értelmezés segít a mondanivaló elmélyítésében.

19 IDÉZETEK Maximum 4-5 sort idézzünk más szerző tollából szövegben, ha az idézett rész ennél hosszabb külön bekezdésbe tegyük. Az idézetet tegyük idézőjelbe, és jelöljük meg pontosan a forrást oldalszámmal együtt.

20 LÁBJEGYZETEK Az idézet hivatkozás megjelölése.
Utal az anyagban fellelhető más részekre. Lényeges forrásokra utalhatunk. A szövegben lévő anyag részletesebb kifejtésére használhatjuk.

21 Az előadás megszerkesztése
Bemutatási idő: 15 perc, illetve 5 perc a hozzászólásokra, a kérdések feltevésére. Előadása legyen minél közérthetőbb és lényegretörőbb. Az előadás tartalmasabb részében a kutatás hipotézisei, az alkalmazott eljárások és módszerek, illetve az eredmények, következtetések, ajánlások bemutatására fektesse a hangsúlyt. Használjon szemléltető eszközöket: írásvetítő, táblázatok kinyomtatása, sokszorosítása és kiosztása a hallgatóságnak, PowerPointos bemutató. Az előadás módja feleljen meg a magyar nyelvhelyességi szabályoknak, beszéljünk hangosan, érthetően, mondanivalónkat rendezzük logikus sorrendbe, beszédritmusunk legyen megfelelő (se túl gyors, mert követhetetlenné válik az előadás, se túl lassú, mert monoton, unalmas lesz). A kérdésekre válaszoljunk lényegretörően, világosan.

22 Jó munkát kívánok!


Letölteni ppt "Pedagógiai kutatás -kötelező tantárgy II. év, távoktatás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések