Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Interjú, anamnézis, státus Máttyássy Adrienn, Szűcs Attila

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Interjú, anamnézis, státus Máttyássy Adrienn, Szűcs Attila"— Előadás másolata:

1 Interjú, anamnézis, státus Máttyássy Adrienn, Szűcs Attila
In: A pszichiátria magyar kézikönyve Negyedik, átdolgozott és bővített kiadás Medicina, 2009 Szerkesztő: Füredi János – Németh Attila - Tariska Péter

2 orvos-beteg kapcsolat
Komplementer viszony Szimmetrikus Metakomplementer a vezető, felügyelő és a vezetett, elfogadó viszony felcserélődik, a látszatra elfogadó szerepű határozza meg a viszonyt (a szituációdefiníció az ő kezében van)

3 Fogalmi alapismeretek
Interjú compliance /adherence/ concordance placebo Első interjú (Argelander) strukturált, félig strukturált interjútechnikák például: Diagnostic Interview Schedule - DIS, Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia - SADS, Comprehensive Assessment of Symptoms and History – CASH

4 Interjú: (pszichiátriai, pszichológiai értelemben) a diagnosztikus vagy terápiás célból végzett, meghatározott, általában jelentősebb ideig tartó, az orvos-beteg reláció során létrejövő kommunikációs kapcsolat.

5 Exploráció (feltárás):
a beteg olyan kommunikációs vezetése, amelynek során a személyiségszerkezet, a patológiás pszichés tartalmak megfigyelhetővé válnak (legalább a legfontosabb részletek szó szerinti lejegyzése javasolt).

6 Anamnézis: a páciensről nyert, a betegség szempontjából lényeges bio-pszicho-szociális adatok strukturált leírása.

7 Pszichés státus: a pszichés állapot szakterminusokkal történő lejegyzése.

8 Kórrajz: a páciensről nyert kommunikációs információk, vizsgálati eredmények, és hivatalos adatok összességének jól tagolt, világos és arányos lejegyzése

9 Az interjú során végbemenő interperszonális folyamatok
A beteggel történő találkozást befolyásoló tényezők: feltételek megteremtése vizsgálói magatartás és felkészültség interjútechnika

10 Interjútechnikák, tartalom és forma:
Tiszta kommunikációs helyzet megteremtése: bemutatkozás, tisztázás, tájékoztatás. Kérdés: Nyílt kérdés: olyan kérdéstípus, amely meg­engedi a betegnek, hogy saját szavaival, általa megítélt mélységben, az általa fontosnak ítélt témákról tudjon beszélni. Zárt kérdés, célzott, direkt kérdés: amikor speciális információra kérdezünk rá (például eldöntendő kérdések). Megerősítő jelzések: csönd, biztatás, pozitív megerősítés.

11 Visszajelzések: Reflektálás, reagálás: támogató céllal az orvos megismétli az elhangzottakat. Szummáció, összegzés: Nagyobb egységenként, illetve az interjú végén az orvos visszajelzi az általa leszűrt és közölhetőnek vélt információkat. Interpretáció, értelmezés: a pácienshez intézett közlés azzal a céllal, hogy számára a rejtett tartalom hozzáférhetővé váljon. Konfrontáció; szembesítés: amikor a terapeuta felhívja a beteg figyelmét egy adott vonatkozásra anélkül, hogy megadná annak magyarázatát vagy értelmezését

12 Tanácsadás Szelfreleváció az orvos, a terapeuta személyes életének bevonódása az interjú folyamán. Időkezelés.

13 Anamnézis Személyi adatok - név, kor, lakcím, együttműködni tudó hozzátartozó neve és címe Jelen állapot Családi anamnézis 4. Egyéni anamnézis A korai fejlődés Gyermekkor A felnevelkedés körülményei Iskolai tanulmányok Munkavégzés

14 Anamnézis Egyéni anamnézis folytatása Nőknél Férfiaknál Családi élet
Szexuális élet Gyermekek esetén Szociális helyzet Forenzikus vonatkozások

15 5. Korábbi betegségek: Megelőző testi betegségek, műtétek, esetleg balesetek Pszichiátriai vonatkozások

16 6.Premorbid személyiségjellemzők:
Társas kapcsolatok Szabadidő eltöltése Uralkodó hangulati állapot A beteg által leírt személyiségjellemzők, pozitív és negatív tulajdonságok összegyűjtése. Vallási hovatartozás, erkölcsi normákról alkotott véleménye. 7. Alkoholfogyasztás:

17 Heteroanamnézis

18 Pszichés státus Általános megjelenés Magatartás
Pszichomotilitás, mimika - járásmód, testtartás …… Kognitív funkciók A gondolkodás megítélése Kényszergondolatok, kényszercselekvések. Az érzelmi és hangulati élet Betegségérzet, betegségbelátás

19 A kórrajzkészítés vázlata
I. A bekerülés, felvétel körülményeinek rövid leírása beutaló személy megnevezése, előjegyzés vagy sürgős szükség esete alapján történik a felvétel. OMSZ szállítja vagy egyéb módon érkezik esetleges kényszerintézkedés

20 A kórrajzkészítés vázlata
II. Exploráció III. Anamnézis IV Heteroanamnézis V Összefoglaló belszervi és neurológiai státus VI.Pszichés státus - a páciens személyisége VII. Összefoglaló vélemény - az aktuális keresztmetszeti képről, a vizsgálat végére kialakult impressziók és a vélemény rövid összegzése, a konfliktusos helyzetek kiemelése

21 A kórrajzkészítés vázlata
VIII. Feltételezett diagnózisok a BNO-10 szerint: lehetőleg a DSM-tengelyek megjelölésével is tengely: Klinikai zavarok; tengely: Személyiségzavarok, Mentális retardáció; III. tengely: Általános egészségi állapot; tengely: Pszichoszociális és környezeti problémák: V. tengely: A működés átfogó becslése - GAF (APA 1994] IX. Differenciáldiagnosztikai és terápiás terv


Letölteni ppt "Interjú, anamnézis, státus Máttyássy Adrienn, Szűcs Attila"

Hasonló előadás


Google Hirdetések