Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

F ORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS CSOPORTOK A D EBRECENI E GYETEMEN Dusa Ágnes - Sőrés Anett DE Szociológia MA I. TERD-zárókonferencia 2010. május 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "F ORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS CSOPORTOK A D EBRECENI E GYETEMEN Dusa Ágnes - Sőrés Anett DE Szociológia MA I. TERD-zárókonferencia 2010. május 14."— Előadás másolata:

1 F ORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS CSOPORTOK A D EBRECENI E GYETEMEN Dusa Ágnes - Sőrés Anett DE Szociológia MA I. TERD-zárókonferencia 2010. május 14.

2 M IRŐL LESZ SZÓ AZ ELŐADÁSBAN ? A kulcsfogalmak konceptualizálása – formális és informális csoportok Hipotézisek – ellenőrzés Csoporttagságok mentén képzett hallgatói típusok és jellemzőik Egy tipikus formális hallgatói csoport, a HÖK

3 M IÉRT FONTOS AZ IDENTITÁS ÉS A CSOPORT ? Posztmodern kor: Labilis léthelyzet Nehéz az eligazodás Csoporthoz való tartozás = vonatkoztatási keret Tajfel, A. Gergely András: Én és Ők; Mi és Mások

4 I NFORMÁLIS ÉS FORMÁLIS CSOPORTOK Spontán Általában alacsony létszámúak Személyes kapcsolatok Meghatározott szabályok A csoport lehet egészen nagy Tagok között nincs feltétlenül személyes kapcsolat

5 T AGJA VAGY - E, TARTOZOL - E A KÖVETKEZŐKHÖZ ?

6 A Z ESETTANULMÁNYOK FŐBB EREDMÉNYEI Kultúra: Magaskultúra-fogyasztás csökkent Aktív kulturális tevékenységekben való részvétel csökkent A magas kultúra csoportképző ereje csökkent Vallás: Markáns csoportszervező erő Hallgatói Önkormányzat: Bizalmatlanság Funkcióváltás

7 H IPOTÉZIS Az egyetemisták körében magasabb az életmódhoz, valláshoz vagy valamilyen ideológiához kapcsolódó csoportban való részvétel, míg a kulturális élethez kapcsolódó csoportok létszáma alacsonyabb.

8 T AGJA VAGY - E, TARTOZOL - E A KÖVETKEZŐKHÖZ :

9

10 T EMPLOMBA JÁRÁS GYAKORISÁGA

11

12 A KVALITATÍV VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI - A H ALLGATÓI Ö NKORMÁNYZAT - HÖK-közeliek és HÖK-től függetlenek Vizsgált dimenziók: A viszony A tevékenység megítélése Az elégedettség Hipotézisek: A hallgatók többségének HÖK-höz kötődő attitűdje alapvetően negatív A HÖK iránti bizalmat egyértelműen meghatározza a tagság vagy a szervezethez közeliség

13 M ÓDSZEREK Három ideáltipikus csoport: HÖK-tagok HÖK-höz közeliek HÖK-től függetlenek A kari és az egyetemi Hallgatói Önkormányzattal szemben tanúsított bizalom átlaga 5-fokú skála  -100-tól +100-ig terjedő átlagpontok

14 E REDMÉNYEK TELJES MINTA HÖK- tagok HÖK-höz közeliek HÖK-től független ek A típusba tartozók aránya a teljes mintában 100%5,1%15,1%84,5% A bizalom- skála átlagai -10,6619,835-4,735-10,725 A bizalom- skála súlyozott átlagai -10,01519,835-7,44-10,835

15

16 Ö SSZEGZÉS Hipotézis-vizsgálat A HÖK iránti attitűd mentén jól körül határolható hallgatói típusok definiálhatóak Az egyetemisták többségét a Hallgatói Önkormányzat iránti bizalmatlanság jellemzi A formális és informális csoportok jelentősége Alacsony aktivitás a formális csoportokba való bekapcsolódás terén Egyre inkább csökken az informális csoporttagság – magányosság érzése

17 K ÖSZÖNJÜK A FIGYELMET !


Letölteni ppt "F ORMÁLIS ÉS INFORMÁLIS CSOPORTOK A D EBRECENI E GYETEMEN Dusa Ágnes - Sőrés Anett DE Szociológia MA I. TERD-zárókonferencia 2010. május 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések