Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÉLSŐJOBBOLDALI HALLGATÓI CSOPORTOK SZERVEZŐDÉSE ÉS ÉRTÉKVILÁGA Sőrés Anett A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, Miskolc, 2011. 11. 12-14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÉLSŐJOBBOLDALI HALLGATÓI CSOPORTOK SZERVEZŐDÉSE ÉS ÉRTÉKVILÁGA Sőrés Anett A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, Miskolc, 2011. 11. 12-14."— Előadás másolata:

1 SZÉLSŐJOBBOLDALI HALLGATÓI CSOPORTOK SZERVEZŐDÉSE ÉS ÉRTÉKVILÁGA Sőrés Anett A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, Miskolc, 2011. 11. 12-14.

2 Miről lesz szó az előadásban?  Elméleti megalapozás  Mit tekintünk szélsőjobboldalnak?  Milyen okok vezettek a megerősödéséhez?  A magyarországi szélsőjobboldal kulturális jellemzői  Kutatási tapasztalatok  Közreműködés a „Campus-lét a Debreceni Egyetemen” (OTKA K 81858) kutatásban  A „kínálati” oldalról: szélsőjobboldali honlapok tartalomelemzése  A „keresleti” oldalról: a debreceni egyetemisták körében végzett online adatfelvétel adatainak elemzése

3 Hogyan definiálható a szélsőjobboldal?

4 Kutatási kérdések  Mi jellemzi a szélsőjobboldali egyetemista csoportot?  Társadalmi és demográfiai jellemzők  Mely csoportokkal szimpatizálnak és melyeket utasítanak el?  Milyen értékek és attitűdök jellemzik őket?  Hogyan szerveződnek ezek a csoportok?  Milyen szerepük van az internetes médiumoknak a szerveződésükben?  Elkülöníthetők-e szegmensek a csoporton belül?

5 Kutatási módszerek  Kínálat: szélsőjobboldali honlapok  Módszer: tartalomelemzés  Vizsgálati időszak: 2010.11.24-től 12.04-ig  Kereslet: a debreceni egyetemisták  Módszer: kvantitatív elemzés  A „Campus-lét a Debreceni Egyetemen” kutatás online kérdőíves vizsgálatának adatbázisa  2010. október-november  N = 2384

6 Kínálati oldal: a szélsőjobboldali honlapok tartalomelemzésének tanulságai (általam készített ábra – 2010.11.24 és 12.04. közötti időszak)

7 A szélsőjobboldal reprezentációja a debreceni egyetemisták körében (Campus-lét kutatás, online adatfelvétel, N=2384)

8 Demográfiai és szociokulturális jellemzők

9 Csoporttagság Valós és vágyott

10 Tolerancia és intolerancia

11 Értékek Elfogadottak Elutas í tottak Er é nyek Fegyelmezetts é g (67,71 / 65,89) Megbocs á t á s (52,73 / 60,54) Engedelmess é g (51,12 / 50,8) Elő í t é let-mentess é g (37,65 / 51,47) B á tors á g (78,54 / 72,85) É rt é kek T á rsadalmi megbecs ü l é s (69,85 / 68,41) B é ke (67,31 / 76,73) Szabads á g (83,21 / 81,54) Egyenlős é g (48,44 / 58,04) Eszm é nyek A haza biztons á ga (80,34 / 72,5) A csal á d biztons á ga (93,21 / 92,43)

12 Tanuláshoz és munkához való viszony  A szélsőjobboldalhoz való viszony a tanulási attitűdökkel egyértelműbb kapcsolatot mutatott, mint munkaattitűdökkel  Az attitűdöket alapvetően a hátrányosabb társadalmi státusz határozza meg: a kulturális tőke kompenzálása és a létbiztonság megteremtése a cél

13 A szélsőjobboldali hallgató ideáltípusa Mely csoportokban felülreprezentáltak?  Neme: férfi  Lakóhelye: kistelepülés  Szülei: legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkezik  Csoportokhoz való viszonya:  Inkább a szélsőjobboldali ideológiához kötődő csoportokhoz kapcsolódik – erős benne a valahová tartozás igénye  Elutasítja a zsidókat, a romákat, a szociális segélyből élőket  Vallott értékei:  Elutasítja az univerzális, liberális normákat  Egyedi karrierstratégia: az egyetemi képzéshez kötődő szakmai karrier mintája nem vonzza

14 A szélsőjobboldali honlapok látogatottsága a debreceni egyetemisták körében (%, N=2384, klaszterképző változók)

15 A radikális honlapok fogyasztásának típusai  Első klaszter: az elkötelezett olvasók (4,28%)  Legalább 3 internetes oldalt olvasnak (a megadottak közül)  Legalább havonta (a napi látogatók aránya min. 10%)  Második klaszter: az érdeklődők (10,49%)  Legfeljebb 3 honlapot fogyasztanak  Elsősorban a Kuruc.infót és a Jobbik.hu-t – legvalószínűbben havonta  Harmadik klaszter: a passzívak (85,23%)  Legfeljebb a Kuruc.infót nézik, legfeljebb havonta

16 1. Az „elkötelezettek”  A csoport ¾-ét férfiak adják  Hasonló arányban vannak az elsőgenerációsok  A „kitörők” felülreprezentáltak (42%)  A legintoleránsabb csoport  A haza eszménye és a bátorság erénye a hangsúlyos

17 2. Az „érdeklődők”  Holdudvar  2/3-uk férfi  A (legalább egy) diplomás szülővel rendelkezők aránya meghaladja a teljes mintában tapasztaltat (45%)  Státuszreprodukciós stratégia → bölcsész szakok  Toleránsabbak  Lazább csoportnormák

18 Összegzés  A szélsőjobboldaliak össztársadalmi jellemzői leképeződnek a fiatalok körében is (férfi-túlsúly, alacsonyabb társadalmi státusz, csoportkohézió, előítéletesség, antiliberális értékek, stb.)  A webes felületeknek nagy jelentőségük van a szélsőjobboldali csoportok szerveződésében  Elkülöníthetők különböző profilú honlapok (elsősorban a célközönség alapján – populárisabbak és specializáltabbak)  Elkülöníthetők fogyasztói csoportok (elkötelezettek, érdeklődők, passzívak)

19 Köszönöm a figyelmet! Sőrés Anett Sőrés Anettsanett88@gmail.com


Letölteni ppt "SZÉLSŐJOBBOLDALI HALLGATÓI CSOPORTOK SZERVEZŐDÉSE ÉS ÉRTÉKVILÁGA Sőrés Anett A Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája, Miskolc, 2011. 11. 12-14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések