Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Debrecen 2012. május 29. Prof. Dr. Szabó Ildikó Szocializáció az egyetemi csoportok és csoportkultúrák világában Egyetemi élethelyzetek. Campus-lét a Debreceni.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Debrecen 2012. május 29. Prof. Dr. Szabó Ildikó Szocializáció az egyetemi csoportok és csoportkultúrák világában Egyetemi élethelyzetek. Campus-lét a Debreceni."— Előadás másolata:

1 Debrecen 2012. május 29. Prof. Dr. Szabó Ildikó Szocializáció az egyetemi csoportok és csoportkultúrák világában Egyetemi élethelyzetek. Campus-lét a Debreceni Egyetemen KONFERENCIA

2 Campus-lét a Debreceni Egyetemen. Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák (OTKA K 81858) Időtartam: 2010. február – 2013. január A kutatásban a kezdetektől részt vesz: – Kilenc oktató (DE: hét oktató, SZE: egy oktató, PTE: egy oktató) – Kilenc hallgató (szociológia szakos hallgatók és doktoranduszok) A kutatásban időszakosan részt vett: – Egy oktató (DE) – Tizenkét szociológia szakos hallgató (problémafeltáró esettanulmányok) A kutatás keretei: – Öt munkacsoport – Az Ifjúságszociológiai Műhely

3 Campus-lét a Debreceni Egyetemen. Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák (OTKA K 81858) Eddigi eredmények I. – Egy online kérdőíves adatfelvétel a Neptun- rendszeren keresztül a Debreceni Egyetemen (N=4193) – Egy kontroll kérdőíves adatfelvétel a Pécsi Tudományegyetemen (N=972) – Egy kontroll kérdőíves adatfelvétel a Szegedi Tudományegyetemen (N=467) – 45 egyéni interjú, 21 csoportos interjú, 25 résztvevő megfigyelés

4 Campus-lét a Debreceni Egyetemen. Csoportok, csoporthatárok, csoportkultúrák (OTKA K 81858) Eddigi eredmények II: Egy tematikus folyóiratszám a kutatást előkészítő esettanulmányokból (Kultúra és Közösség XIII. évfolyam, 2009. III-IV.) Egy tanulmánykötet (Ifjúsági élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó 2011. 265 oldal) Egy műhelykonferencia (2010. december 3.) Egy önálló szekció a kutatás eddigi eredményeiből az MSZT 2011. novemberi konferenciáján Nyolc további konferencia-előadás különböző konferenciákon Egy kétkötetes tanulmánykötet (Egyetemi élethelyzetek. Ifjúságszociológiai tanulmányok. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó 2012.) Egy konferencia (2012. május 29.)

5 Az egyetemi szocializáció jelentősége I. Az egyetemi életszakasz a felnőtté válás intenzív szakasza meghatározó a későbbi életutak szempontjából a nemzedéki összetartozás intenzív élménye Fontos döntések meghozatala: magánéleti döntések szakmai döntések életformával, életstílussal kapcsolatos döntések A társadalomhoz való viszony tudatos formálása A társas identitások megfogalmazása A társadalmi, politikai, eszmei identitások megfogalmazása

6 Az egyetemi szocializáció jelentősége II. Az egyetemi szocializáció – a tér és idő sajátos koordinátarendszerében zajlik – a jövőre való felkészülés jegyében zajlik – olyan intézményi keretek és képzési struktúrák között zajlik, melyeknek rendszerint markáns történetiségük van A szocializáció közegét jellegzetes csoportkultúrák képezik, melyeket a csoportok tagjai maguk is aktívan formálnak Szakmai és állampolgári szocializáció együttese

7 Az egyetemi szocializáció színterei I. Formális szocializáció (képzés, egyetemi rendezvények, kollégiumok, szakok, évfolyamok szerinti csoportok, HÖK, szervezetek, egyesületek, pártok, felekezetek) Nem formális szocializáció Interakciók: – Oktatók és hallgatók között – Saját csoportokon belüli interakciók – Saját csoporton kívüli interakciók – Egyetemen belüli interakciók – Egyetemen kívüli interakciók

8 Az egyetemi szocializáció színterei II. Az egyetemi főtevékenység (képzés, tanulás, vizsgák, dolgozatok, szakmai feladatok, kutatási részvétel) Munka (rendszeres vagy időszakos, pénzkeresés, önkéntes munka) Szórakozás (bulik, rendezvények) Kulturális tevékenységek (alkotó, befogadó, egyéni, csoportos) Magánélet, társas élet Eszmei, ideológiai, világnézeti alapú, politikai, érdekvédelmi tevékenység

9 Az egyetemi szocializáció értékei Új tudástartalmak – változatos információ-források – Változatos csatornák a tudás megszerzésére Új kompetencia-értékek – Nyelvi kompetenciák – Kommunikációs kompetenciák – Érdekérvényesítő kompetenciák – Állampolgári kompetenciák – Interkulturális kompetenciák – Társas kompetenciák (kezdeményezőkészség, felelősségvállalás, tolerancia, problémamegoldó képesség, konfliktuskezelő képesség)

10 A campus világa Az egyetem világa – társadalmi viszonyok – hatalmi viszonyok – társas viszonyok – intézményi struktúra – térbelileg is elkülönülő, történelmileg változó társadalmi szegmens – sajátos kulturális miliő – életminták, magatartásminták együttese – értékek, elvek, normák, életfilozófiák intenzív együttese

11 A campus-lét mint szocializációs tapasztalat A hallgatók intézményes kapcsolatrendszerét milyen írott és íratlan szabályok, normák, minták szabályozzák? A tudás felépítésének és alkalmazásának milyen mintáit reprezentálják az oktatók? Az oktatók milyen szakmai, állampolgári és erkölcsi értékeket testesítenek meg? A formális egyetemi nagycsoportok (oktatók, hallgatók, szakalkalmazottak) között milyen kapcsolati minták, intézményesült viszonyok, kommunikációs stílusok jellemzőek? A hallgatói csoportokat milyen értékek tartják össze?

12 Csoportképző tényezők Formális tényezők (szakcsoport, évfolyam) Társadalmi helyzet Kulturális háttér Területi szempontok Lakásviszonyok Tevékenységek, cselekvési prioritások Értékek, elvek, eszmék Szabadidő-eltöltési módok Stílusok


Letölteni ppt "Debrecen 2012. május 29. Prof. Dr. Szabó Ildikó Szocializáció az egyetemi csoportok és csoportkultúrák világában Egyetemi élethelyzetek. Campus-lét a Debreceni."

Hasonló előadás


Google Hirdetések