Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bg.5 téma A biztosítási piac.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bg.5 téma A biztosítási piac."— Előadás másolata:

1 Bg.5 téma A biztosítási piac

2 A biztosítási piac „A piac a tényleges és potenciális eladók és vevők, illetve azok cserekapcsolatainak rendszere, melynek legfőbb tényezői a kereslet, a kínálat az ár és a jövedelem.” Dögei A biztosítási piac nyilvánvaló szereplőin kívül, mint a cserekapcsolatok rendszerének meghatározói, befolyásolói, fontos szerepet töltenek be a szabályozást végzők, a felügyelet, a szövetségek és egyéb szervek. SZŰKEBB értelemben a piac, ahol a biztosító intézmények által nyújtott kínálat és az arra irányuló kereslet találkozik. A piac működését befolyásolja a biztosítás mint termék sajátossága.

3 a biztosító és biztosított között kockázatok adás-vétele bonyolódik,
tárgya a láthatatlan, absztrakt, haszonnal bíró áru, a biztosítási védelem, a biztosított a biztonságért díjat fizet, a biztosító ígéretet tesz, arra, hogy a kockázat bekövetkeztekor kártérítést teljesít, le kell küzdeni a bizalmatlanságot!

4 A biztosítási piac sajátossága:
túlkínálat van, a kínálat megelőzi a keresletet, a kínálat ösztönző hatással van a keresletre, „bizalmi viszony” a kapcsolat minél személyre szólóbb, minél személyesebb legyen.

5 TÁGABB értelmezésben egy funkcionálisan kitágított piacról van szó, ahol:
a kereslet általában a kockázatok kezelésének és a megtakarításoknak különböző fajtáira irányul, a termékek- szolgáltatások lehetnek biztosítások, és komplex biztosítást is tartalmazó, pénzügyi szolgáltatások, a kínálatot nyújtó intézmények biztosítók, bankok és egyéb pénzintézetek lehetnek.

6 A biztosítók közötti verseny formái:
termékverseny esetén eltérő tartalmú szerződés típusokat kínálnak a biztosítók díjverseny az azonos, vagy közel azonos tartalmú szerződések esetében eltérő a kialakított díj, szolgáltatási verseny a biztosított ügyfél jobb, kényelmesebb, teljesebb kiszolgálása területén lehet.

7 A biztosítási piac működése, verseny
Nézetek: a monopolhelyzetben levő biztosítónál nincs verseny. Szakma, igenis van verseny, mert más nem biztosítás jellegű biztonságra törekvés lehetséges!

8 A piac működése több szempontból jellemezhető:
a működő intézmények számával, méretével és feladatköreivel, a közvetlen és a biztosításközvetítőkön keresztül létrejövő szerződés-állomány arányával, a verseny intenzitásával, az állami beavatkozás mértékével és módszereivel, a szerződő felek szerződéskötési szabadságával, annak mértékével, korlátjaival, a felügyeleti jogi szabályozás és gyakorlat jellegével.

9 A biztosítási keresletet kialakító tényezők:
A keresletet objektíve meghatározó tényezők közé soroljuk: egy ország gazdasági fejlettségét, a vagyoni és jövedelmi viszonyokat, a szociálpolitikai helyzetet és törekvéseket, demográfiai viszonyokat, a pénzügyi kultúra általános szintjét, a kockázatkezelés más, igénybe vehető formáinak összességét.

10 A biztosítási keresletet szubjektíven meghatározó tényezők
az egyéni kockázatérzékenység és a biztosítás lényegére vonatkozó ismeretek mértéke befolyásolja, a károk megelőzésére és enyhítésére irányuló intézkedések, a biztosított és a biztosító közötti különleges bizalmi viszony!

11 A biztosítási piac szereplői
A keresleti oldal szereplői: magánháztartások, magánszemélyek, gazdálkodó szervezetek, költségvetési szervek. A csoportosítás az értékesítésnél, termékfejlesztésnél jelentős. A kínálati oldal szereplői /Zavódnyik/ biztosítók, biztosításközvetítők, egyéb vállalkozások /pl. biztosítási szaktanácsadók/

12 Biztosítók /Bit alapján/
Részvénytársaság, szövetkezet, egyesület, a másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe, harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe.

13 A biztosítási rendszer egyéb résztvevői
biztosításközvetítő /függő, független/ biztosítási alkusz, biztosítási ügynök, vezérügynök, biztosítási szaktanácsadó

14 A biztosítók szakmai érdekképviseleti szervei
Biztosítási szövetségek: MABISZ, Egyesületek Szövetsége, Független Biztosítási Alkuszok Mo-i Szövetsége, Aktuáriusok Társasága stb.

15 BIZTOSÍTÓ /Zavódnyik/
„Biztosító az a szervezet, amely az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának hatályos szabályozása szerint biztosítási és azzal közvetlenül összefüggő tevékenységre jogosult. Szigorú szabályozás a piacra lépést, a működést és a piac elhagyását illetően. A piacra lépés kétszintű engedélyezése, a biztosító alapításának és tevékenység megkezdésének engedélyezése.”

16 A biztosítók piacra lépésének feltételei
Engedélyezés Biztosítási tevékenység csak a felügyelet engedélyével végezhető!! A Felügyelet engedélye szükséges: a biztosítási tevékenység megkezdéséhez és m e g s z ü n -t e t é s é h e z, módosításához, a biztosítási állomány átruházásához, a biztosító átalakulásához, egyesüléséhez, szétválásához, a bizt.közvetítői tevékenység megkezdéséhez, jelzáloghitelezési tevékenység megkezdéséhez, ill. megszüntetéséhez

17 A Felügyelet engedélye szükséges még számos esetben, amelyek nem a piacra lépéshez, hanem a biztonságos működéshez kapcsolódnak. Lásd a biztonságos működés témájánál. Biztosítás felügyeleti Bizottság kiemelkedő szerepet tölt be, különösen az egyes engedély iránti kérelmek elutasításakor. A Felügyelet elnöke bármely kérdésben jogosult kikérni a Biztosítás felügyeleti Bizottság véleményét.


Letölteni ppt "Bg.5 téma A biztosítási piac."

Hasonló előadás


Google Hirdetések