Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Nemzetközi migráció c. tantárgy tematikája 2012

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Nemzetközi migráció c. tantárgy tematikája 2012"— Előadás másolata:

1 A Nemzetközi migráció c. tantárgy tematikája 2012
Dr. Pólyi Csaba Nagykövet, a BGF címzetes főiskolai tanára

2 Az oktatás célja Az oktatás célja a hallgatók megismertetése a nemzetközi migráció alapfogalmaival, kiváltó okaival, megjelenési formáival, földrajzi kiterjedésével és legjelentősebb következményeivel. Az emberiség előtt álló globális kihívásokhoz szorosan kapcsolódó jelenséggel kapcsolatos alapvető tájékozottság elengedhetetlen a nemzetközi kapcsolatok területén dolgozók számára.

3 A házidolgozat előfeltétele az írásbeli vizsgának
Vizsgakövetelmények Vizsgakövetelmény egy 5 oldalas házidolgozat (határidő: május 21.) Leadása a tanszéken Word dokumentum formában és megküldése a cimre A házidolgozat előfeltétele az írásbeli vizsgának Az írásbeli vizsgát a Tanszék által kijelölt vizsgaidőpontokban kell megirni Az írásbeli vizsga kb. 30 kérdésből álló teszt, amelynek egyrésze kifejtős (pl. adott fogalom tartalmi elemeinek felsorolása)

4 A dékáni engedéllyel tömbösített formában (2012. május 5-11
A dékáni engedéllyel tömbösített formában (2012. május 5-11.) leadandó tananyag fő elemei: A nemzetközi migráció fogalma A nemzetközi migráció csoportosítása A nemzetközi migráció statisztikai nyilvántartásának nehézségei A nemzetközi migrációt magyarázó elméletekről A nemzetközi migráció irányának változásai A nemzetközi migráció kontinentális megoszlása a 2010-es adatok alapján A nemzetközi migráció háromszintű kezelése A nemzetközi migráció kezelése az Európai Unióban A nemzetközi migráció és a hazautalások A nemzetközi migráció néhány kihívása

5 Bevezetés a nemzetközi migráció értelmezéséhez
a nemzetközi migráció definiciója történelmi befogadó nemzetek a jelenség értelmezése a hétköznapi gyakorlatban körülhatárolható jelenség vagy dinamikus folyamat emberi jogok versus állampolgári jogok megszüntethető vagy ellenőrzés alatt tartható folyamat integráció és szegregáció

6 belső és külső migráció/vándorlás kivándorlás és bevándorlás
Alapfogalmak és staisztikai módszerek a nemzetközi migráció vizsgálatához belső és külső migráció/vándorlás kivándorlás és bevándorlás önkéntes vagy kényszerített (menekült, menedékes) legális és illegális kibocsátó, befogadó és tranzit államok statisztikai számbavétel és korlátai állományi (stock) és áramlási (flow) adatok népszámlálás, regisztrációs és mintavételes

7 A nemzetközi migráció kiváltó okai
gazdasági és társadalmi szintkülönbségek nemzetközi gzdasági munkamegosztás demográfiai robbanás, túlnépesedés háboruk, etnikai konfliktusok diszkrimináció, emberi jogok sérelme multikulturális birodalmak szétesése környezetpusztulás hagyományos életminták errodálódása

8 A nemzetközi migráció következményei
pozitív és negatív kisérőjelenségek a kibocsátó és a befogadó országokban külső és belső feszültségek dinamikus jelensége munkaerőhiány és munkaerő felesleg kezelése menekülzáradat és menekültügyi vészhelyzet hatása a népesedési folyamatokra állampolgárság, politikai jogok kisebbségi kérdés újraértelmezése határvédelem szervezett bűnözés, kriminalizálódás hazautalások

9 A nemzetközi migrációs elméletek
A migráció hagyományos magyarázatai Behaviorista és egyensúlyi tradíció A taszítás és vonzás (push and pull) elmélete-Ravenstein Egyensúlyi és neoklasszikus migrációs modellek: Öncü, George Borjas, Bach és Schraml Történeti strukturális megközelítés: Wallerstein, Aristide Zolberg A migrációt magyarázó újabb elméletek Szekunder munkaerőpiacok és az idegen munka: Michael Piore, Portes-Sassen-Koob, Böhning, Castles Bevándorló enklávék és etnikai alapon szerveződő vállalkozások: Portes Immigráns foglalkoztatási alternatívák – szintézis: Portes és Böröcz Az informális hálók szerepe: Philip Martin, Monica Boyd, Georges Tapinos

10 A nemzetközi migráció természetének módosulása az új világrendben
népvándorlások kora felfedezések, gyarmatosítás az európai kivándorlás szakaszai a nemzetközi migráció a kétpólusú világrendszerben volt szocialista országok migrációs politikájának változásai az európai integrációs folyamatok hatása a nemzetközi migrációt gerjesztő tényezők bővülése

11 A nemzetközi migráció mint globális kihívás
minden ország érintett lett a globalizációval alapvető emberi jog-e a szabad lakóhelyválasztás nemzetbiztonsági kihívás szervezett bűnözés és a nemzetközi migráció nemzetközi terrorizmus és a migráció

12 Magyarország migrációs kihívásai
kitántorgott Amerikába mésfél millió emberünk…. a kivándorlás kiváltó okai és célterületei a rendszerváltásig kivándorló nemzetből tranzit és befogadó ország dél-szláv konfliktus hatásai demográfiai kényszerek és a bevándorlási politika az etnikai elem a menekült és bevándorlási politikában Schengen-i elvárások 

13 Az Európai Unió és a nemzetközi migráció
a kivándorlás emberi jog, a bevándorlás nem a múltszázadi migrációs trendek Európában a négy szabadságelv és az európai integrálódás a kétpólusú rendszerben menekültek és menedékesek bővítés és a munkaerő szabad áramlása a schengeni rendszer és az Európa-Erőd kérdése a közösségi kezelés fejlődése és a nemzeti bevándorlási politikák migrációs hullám a szomszédságból és a perifériákról demográfiai okok és a gazdasági migráció kezelése Az iszlám világ és az európai tér demográfiai és munkaerőpiaci perspektivája

14 Az amerikai kontinens migrációs folyamatai
nagy befogadó nemzetek helyzete az európai bevándorlás forrásainak kiapadása USA és Kanada a migrációs politikák fényében USA és a hispán bevándorlás a Huntington-elmélet alapján az amerikai politikai pártok és a migráció kezelése hazautalások és a hispán szavazatok következményei menekültek és gazdasági bevándoroltak

15 Latin-Amerika és a migráció
az ibér gyarmatosítás és az etnikai összetétel demográfiai robbanás és a gazdasági nehézségek egyvelege szubregionális migrációs folyamatok és azok irányai a leszármazottak hazatérési indittatásai a latin-amerikai kivándorlás fő irányai a regionális inzegráció és a migrációs kérdés a nemzetközi migráció mexikói példája MERCOSUR és a gazdasági bevándorlás közép-amerikai polgárháboruk következményei

16 Ázsiai migrációs kihívások
szubregionális vándorlás kínai kihívás Japán helyzete

17 Afrika a nemzetközi migrációs folyamatokban
az elszegényedett kontinens országhatárok és törzsi viszonyok a migrációban természeti katasztrófák, környezetkárosodás hatásai migrációs irányok az afrikai kontinensen

18 A nemzetközi migráció kezelésének fórumai
a nemzetközi migráció kezelésének nemzeti lehetőségei regionális kezdeményezések, a regionális fórumok (EU, ASEAN, AÁSZ) nemzetközi szervezetek a migrációs kérdéskörben ENSZ-kezdeményezés a kérdés magas szintű elemzésére, 2006 globális kihívás és a globális válasz lehetősége


Letölteni ppt "A Nemzetközi migráció c. tantárgy tematikája 2012"

Hasonló előadás


Google Hirdetések