Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szilárd halmazállapot

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szilárd halmazállapot"— Előadás másolata:

1 Szilárd halmazállapot
Kémia Szilárd halmazállapot Varga Dániel

2 Szilárd halmazállapot: olyan anyagok, amelyeknek van önálló alakjuk és térfogatuk
Ideális kristály: a szilárd anyag építőkövei, a molekulák, atomok, ill. ionok szigorú rendben, meghatározott geometriai alakzatban helyezkednek el. Reális kristályok: eltérések vannak a tökéletes rendezettségtől. Röntgendiffrakció: A röntgendiffrakció esetében röntgensugarak hajlanak el az atomok elektronburkán. A két vagy több atomról szórt sugárzás interferál egymással, és a fényképezõ lemezen szabályosan elhelyezkedõ foltokból álló interferenciakép jelenik meg. Ebbõl egykristályos, szilárd anyagból álló mintánál meghatározható az atomok pontos helye az elemi cellában. A foltok méretébõl következtetni lehet az atomok minõségére is. A módszer nagy molekulák (pl. fehérjék), kis méretû, gázállapotú molekulák és porok szerkezetvizsgálatára is használható.

3 Üveg állapot: hűtés közben a folyadék viszkozitása egyre nő és folyamatosan megy át a szilárd állapotba. A lehűlt megdermedt üvegnek felmelegítés hatására nő a viszkozitása és újra folyékony állapotba kerül. Folyadékkristályok: olyan folyadékok, amelyek inkább a kristályokra, mint a hagyományos folyadékokra emlékeztetnek, mégpedig úgy, hogy bizonyos jellemzőjük anizotrópok. KRISTÁLYOS AMORF Az alkotórészecskék szabályos térbeli elrendeződésűek. Emiatt éles az olvadáspont. Keménységük, a kristály alakja a rácsszerkezettől függ. Szabálytalan térbeli elrendeződésűek. Emiatt nincs éles olvadáspont (melegítéskor fokozatosan megpuhul). Gumiszerű anyagok.

4 Kristályrács típusai Ionrács Atomrács Fémrács Molekularács
Ionrács Atomrács Fémrács Molekularács Részecskék a rácspontokban: ellentétes töltésű ionok atomtörzsek molekulák Rácsösszetartó erő: elektrosztatikus vonzóerő kovalens kötés delokalizált elektronok másodrendű kötőerők

5 A szilárd testek szerkezete
A szilárd halmazállapothoz általában az alkotók (elem, ion, molekula) meghatározott geometriai rendje tartozik (kristályrács-típus, rácstávolság, kötési szögek). A rácselemek közötti kötési energia is pontosan meghatározott. A szilárd anyagok jellemezhetőek a rácsot összetartó kötés típusa alapján is. Ezek szerint létezik: ionrács molekularács atomrács fémrács

6 Az ionrács Az ionos kötésű vegyületek úgy keletkeznek, hogy a kisebb elektronegativitású atomok elektront (vagy elektronokat) adnak át a nagyobb elektronegativitású atomoknak. Az így létrejött pozitív és negatív töltésű ionok elektrosztatikusan vonzzák egymást. Az ellentétes töltésű ionok azonban csak bizonyos határig közeledhetnek egymáshoz, mert a túl közel kerülő elektronfelhők taszító hatása megakadályozza a további közeledést és végső fokon az ionok egybeolvadását.

7 Az ionrács Az ionos kötésű vegyületek közönséges körülmények között szilárd halmazállapotú kristályos anyagok. Bennük elvileg végtelen sok ion kapcsolódik össze úgy, hogy ellentétes töltésű ionok egymáshoz lehetőleg közel, az azonos töltésűek pedig távol helyezkednek el. Az ionos vegyületeknél, mivel elektrosztatikus erők tartják össze őket, kitüntetett irányok nincsenek. Mind a kristályaikban, mind az olvadékukban az ionok sztöchiometriai arányú halmazai fordulnak elő és nem molekulák. A kristályrácspontokban nemcsak elemek, hanem összetett ionok is lehetnek. A kalciumszulfát (CaSO4 ,gipsz) kristályrácsában például Ca2+ - és SO42--ionok találhatók. Az ionok a kristályrácsokban a lehető legszorosabb illeszkedésre törekszenek.

8 A molekularács A molekularácsok rácspontjaiban - a nemesgázoktól eltekintve - két- vagy többatomos molekulák vannak. A molekularácsos anyagok fizikai sajátságainak értelmezésénél azt kell elsősorban figyelembe venni, hogy a rácstípus esetén kétféle nagyságrendű kötőerő hat, a rácsot összetartó intermolekuláris, és a lényegesen nagyobb intramolekuláris erő. A nemesgázok egyatomos molekulái, valamint a két- és több atomos kovalens kötésű zárt molekulák között gyenge, nem irányított, Van der Waals-féle erők hatnak. Ezek természetükből következően könnyen legyőzhetők, ezért a molekularácsos szerkezetű anyagok (elemek és vegyületek) alacsony olvadásés forráspontúak. Közönséges körülmények között gáz halmazállapotúak vagy folyékonyak, de ha molekulatömegük elég nagy, szilárdak is lehetnek. Kristályaik azonban meglehetősen puhák.

9 A molekularács Az elemek közül például közönséges körülmények között a hidrogén, a nemesgázok, a fluor, a klór, az oxigén és a nitrogén gáz halmazállapotú. Az atomok vagy molekulák méretének növekedésével a van der Waals-féle erők nagysága is növekszik. Ezért a halogénelemek csoportjában a bróm már cseppfolyós, a jód viszont szilárd halmazállapotú. Ugyancsak szilárd halmazállapotú a periódusos rendszerben az oxigén alatt helyet foglaló kén és a nitrogéncsoport második eleme, a foszfor is.

10 Az atomrács Amíg a kovalens molekulákból felépített molekurácsos kristályokban másodlagos kötőerők hatnak, az atomrácsos anyagokban kovalens, irányított erők tartják össze az atomokat. A rács geometriáját itt tehát nem annyira a szoros illeszkedés határozza meg, hanem inkább az irányított kovalens erők . Az atomrácsok jellegzetes példája a szén egyik módosulata, a szabályos rendszerű gyémánt. Lapon centrált elemi rácsa nyolc részkockára osztható, amelyek közül minden második középpontjában egy-egy szénatom foglal helyet.

11 Az atomrács A gyémánt típusú rácsban minden atom körül tetraéderesen négy másik atom koordinálódik, a kötésszög 109!28" (sp3 hibrid pályák). A kötés jellegével függ össze, hogy az atomrácsos szerkezetekben a térkitöltés viszonylag "laza". Amíg például a legszorosabb illeszkedő fémes rácsban, ahol minden atomnak 12 közvetlen szomszédja van, a térkitöltés 74%, a tetraéderes koordinációjú gyémántrácsban csak 33,8%. Atomrácsos kristályszerkezetűek lehetnek vegyületek is. Szerkezetük nagyon gyakran a cink-szulfid (ZnS) két módosulatának, a szfalerit, illetve a wurtzit típusnak felel meg. Az atomrácsos vegyületeknél - az atomrácsos elemekkel ellentétben - a kötés nem tisztán kovalens, hanem átmenet az ionos és a fémes kötés között. Kovalens-ionos átmenet állapítható meg például az SiO2 számos módosulatánál, kovalens-fémes átmenet például a piritnél (FeS2).

12 A fémes rács A fémek atomjainak legkülső elektronhéján a vegyértékelektronok aránylag messze vannak az atommagtól, lazán kötöttek és amiatt viszonylag könnyen leválnak az atomtörzsről. (A fémek ionizációs energiája és elektronegativitása is aránylag kicsi.) A fématomok fémkristállyá egyesülésekor a leváló elektronok a rácspontokban helyet foglaló pozitív ionok között viszonylag szabadon mozognak, mintegy kollektív tartozva az egész kristályrácshoz. A fémes kötés tehát nem irányított, vegyértékről itt nem beszélhetünk. Az elektronok delokalizált állapotából következik, hogy a fémkristályokban a koordinációs számot elsősorban az atomok térkitöltése szabja meg.

13 A fémes rács A fémek általában szoros gömbilleszkedésű rácsban kritályosodnak. A leggyakoribb típusok: a köbös lapcentrált, a hatszöges szoros illeszkedésű és a köbös tércentrált rács. A koordinációs szám többnyire 12, ritkábban 8. Az eddig megismert kötés és rácstípusok alapján már megpróbálhatunk néhány következtetést levonni az anyagok tulajdonságiról. Ha ismerjük az elemek elektronegativitását, abból megtudhatjuk a vegyületet összetartó kötések típusát és a kristálytípust.


Letölteni ppt "Szilárd halmazállapot"

Hasonló előadás


Google Hirdetések