Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A pedagógia alapjai 2. előadás Neveléstörténeti adalékok, Az intézményes nevelésügy Birta-Székely Noémi BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A pedagógia alapjai 2. előadás Neveléstörténeti adalékok, Az intézményes nevelésügy Birta-Székely Noémi BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar."— Előadás másolata:

1 A pedagógia alapjai 2. előadás Neveléstörténeti adalékok, Az intézményes nevelésügy Birta-Székely Noémi BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar

2 TARTALOM 1. A neveléstörténet jeles képviselői (Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Herbart) századi reformirányzatok előzményei (John Dewey, Stanley Hall, Ellen Key) 3. Alternatív iskolák (Montessori, Waldorf, Freinet, Dalton-plan) 4. Az iskolaügy történelmi előzményei

3 A neveléstörténet jeles képviselői
J. A. Comenius (1592–1670) Tanítás/Oktatás – Midenkit mindenre megtanítás művészete didaktikai és módszertani alapelvek Didactica Magna (Nagy Oktatástan) Orbis Pictus (A látható világ képekben)

4 A neveléstörténet jeles képviselői
J. J. Rousseau (1712–1778) felvilágosodás, a liberalizmus és szabadgondolkodás Fordulópont Reformirányzatok gyermekkor „felfedezése” „Hagyjátok megélni a gyermekkort a gyermekben.” (Rousseau 1978: 77) negatív nevelés

5 A neveléstörténet jeles képviselői
J. H. Pestalozzi (1746–1827) humanista pedagógia A nevelés legfontosabb köre a család gyakorlati nevelő (neuhofi kísérlet, stansi árvaház, yverdoni pedagógusképző intézet)

6 A neveléstörténet jeles képviselői
J. F. Herbart (1776–1841) tradicionális, aszkétikus erkölcsi értékek - A nevelés célja az erkölcsös magatartás kialakítása felnőtt példamutató magatartása formális fokozatok (világosság foka, asszociáció foka, rendszer foka, módszer foka)

7 20. századi reformirányzatok előzményei
John Dewey, amerikai pragmatizmus - cselekvés iskolája Stanley Hall - gyermektanulmányi mozgalom (gyermeki gondolkodás jellegzetességei) Ellen Key - A gyermek évszázada (1900), hagyományos pedagógia kritikája gyermeki jogok tiszteletben tartása, gyermek fejlődési igényeire szabott iskola

8 Alternatív iskolák - Montessori
Maria Montessori rousseau-i ihletettségű Olaszország első orvosnője érzékszervi fejlesztés pedagógiai alapelve a gyermeki aktivitás és szabadság Eszközök és tanszerek

9 Alternatív iskolák - Waldorf-iskola
Rudolf Steiner okkult világfelfogás - antropozófia Szabad Waldorf-iskola a gyermek egyedfejlődése során megismétli az emberiség őskortól napjainkig tartó kulturális fejlődésének főbb szakaszait szülők-tanárok-tanulók együttműködése epochális oktatás

10 Alternatív iskolák - Freinet
Celestin Freinet aktív népiskola életközelség, a játékos és a természetes munka a nevelésnek nem szabad természetellenes kényszert alkalmaznia kísérletező tapogatózás szabad önkifejezés és a tartalmas közösségi élet

11 Alternatív iskolák - Dalton-plan
Helen Parkurst Montessori tanítványa USA-beli Daltonban Szakkabinetek a nevelővel megállapodást kötve vállalták a munka elvégzését

12 Alternatív iskolák közös, általános jellemzői
A gyermek tisztelete Pozitív gyermekkép Gyermeki szabadság és aktivitás „Életre nevelés”- azaz hasznos ismeretek oktatása Harmonikus személyiség fejlesztése Nincs osztályozás Stb.

13 Az iskolaügy történelmi előzményei
első magániskolák görög kultúra ludus (kellemes foglalatosság, játék) Kr.e. 146-ban, Róma nagyhatalommá válása - schola Quintiliánus - retorika iskola, játékos tanulás Az oktatás tartalma a „hét szabad tudomány” (septem artes liberales) grammatika, retorika, dialektika aritmetika, geometria, asztronómia és zeneelmélet

14 Az iskolaügy történelmi előzményei
2. század - keresztény nevelés kathekéta iskolák római iskolák földi lét - keresztény hit az örökkévalóság pogány műveltség, és a keresztény vallás Szent Ágoston (354–430) középkoron - klerikusnevelés, kolostori, plébániai, székesegyházi iskolák jellemzőek

15 Az iskolaügy történelmi előzményei
12. század elején középkori egyetemek (universitas) studium generale (egyetemes tanulmányok) 1088-ban, Bologna (jogi tanulmányok) 1100-ban, Sorbonne (teológiai, jogi, orvosi és filozófiai karok) Aquinói Szent Tamás (1225?–1274), a skolasztikus filozófia

16 Az iskolaügy történelmi előzményei
világi nevelés lovagi nevelés városi iskolák 14. században a reneszánsz és humanizmus Rotterdami Erasmus (1469–1536) A 16. században a humanizmus és a reformáció Luther Márton (1483–1546)

17 Az iskolaügy történelmi előzményei
16. század - ellenreformáció jezsuita szerzetesrend (Ratio studiorum - egységes iskola­szervezetet ) katolikus iskola reformja leánynevelés A 16. és 17. század I. Frigyes Vilmos oktatási kötelezettségről évi rendelet Népiskola 1777, Mária Terézia által kiadott Ratio Educationis

18 Az iskolaügy történelmi előzményei
1794-es porosz általános magánjogi törvény iskolaügy egyházi felügyelete helyébe az állam lép Komprehenzív típusú iskolamodell átjárhatóság magába foglalja az összes általános képzést nyújtó iskolaformát 4+4+4-es rendszer

19 Napjaink iskolaügye Európai Unió interkulturális nevelés
közös tartalmakat – kulcskompetenciák Bolognai Nyilatkozat kétciklusú rendszer bevezetése kredit-átszámítási rendszer (ECTS minőségbiztosítás hallgatók, kutatók, tanárok és oktatók mobilitása


Letölteni ppt "A pedagógia alapjai 2. előadás Neveléstörténeti adalékok, Az intézményes nevelésügy Birta-Székely Noémi BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések