Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Középkor ,,A sötét középkor’’.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Középkor ,,A sötét középkor’’."— Előadás másolata:

1 Középkor ,,A sötét középkor’’

2 A középkor felosztása korszakokra
Történelmi középkor: Kr.u v v Irodalmi középkor: Kr.u. II. század - VIII. század (sötét középkor) Kr.u. IX. század – XV. század (skolasztika)

3 Világnézet I. Ember és Isten kapcsolata
Alapja a Biblia keresztény, metafizikai szemlélete. I. Ember és Isten kapcsolata II. Ember helye, célja a világban III. Ember és a természet közötti kapcsolat

4 I. Ember és Isten kapcsolata
Megjelenik az egyistenhitű kereszténység ( a király Isten földi helytartója) Az ember anyagi (test) és szellemi (lélek) teremtmény Az ember Isten képmására lett teremtve Az ember az egyetlen gondolkodó lény, aki a teremtett világ hierarchiájának csúcsán helyezkedik el Aszkézis: test megvetése, sanyargatása; önmegtartóztató életmód Szemlélődés (kontemplativitás): világtól való elfordulás Meditáció: a saját lélek mélységeibe való elmerülés

5 II. Ember helye, célja a világban
A földi élet csupán átmenet az öröklét világába Az ember földi életének minősége, erényei és bűnei határozzák meg helyét az öröklétben A földi élet ,,siralomvölgy’’

6 Világkép Isten országa (tökéletes, harmonikus, rendezett, örök, állandó) Földi világ (tökéletlen, mulandó, változékony) Föld alatti szint (a sötétség, a gonosz erők és a sátán birodalma)

7 III. Ember és a természet közötti kapcsolat
A természeti világ és az ember egységet alkot, az ember is a teremtett világ része A természetre való rácsodálkozásnak nincs szerepe a középkori művészetben

8 Témák Vallásos, bibliai témák újraalkotása
Az eredetiség nem számít értéknek, a művészet kizárólag Isten dicsőségét szolgálja Jellemző a névtelenség (anonimitás) Anonymus: feltehetően III. Béla jegyzője; a Gesta Hungarorum írója

9 Műfajok Prédikáció Bibliai szövegmagyarázat Ima Óda Himnusz
Apokrif szentiratok Szerzetesi regula Legenda Katekézis Vitairat Mártírakta

10 Venantius Fortunatus: Thomaskreuz
Műformák A középkor korai évszázadaiban kedvelt műforma volt a képvers (kalligram) A pergamenre íródott kódexek szövegrészleteinek kezdetén iniciálék is fellelhetők A vallásos kultúra termékei, a szertartási szövegek versben és prózában egyaránt iródhattak Venantius Fortunatus: Thomaskreuz A Chronicon Pictum első oldala

11 Kifejező eszközök A tapasztalható dolgok jelképei az elvont fogalmaknak (univerzáléknak) Allegorikus vagy metaforikus kifejezésmód Jelképes utalás a titokzatosságra, a misztikusra, a megtapasztalhatatlanra Számok jelképes jelentése Névrejtés a szövegben, rejtvényes szövegalkotás Mintakövetés, toposzok használata Kompiláció: több mű szövegrészleteinek beemelése az alkotásba Középkor nyelvezete: eredetileg görög, a IV. századtól latin

12 Szerzetesrendek Tagjai kolostorokban és monostorokban éltek
Kultúrateremtő és -terjesztő tevékenységeik: Tanítás Könyvmásolás Képek festése Épületek tervezése és építése Mezőgazdasági munkák végzése Betegek gyógyítása

13 Legfontosabb szerzetesrendek
Bencések Ciszterciek Karthauziak Premontreiek Domonkosok Ferencesek ,,Kolduló rendek’’ a 13. században

14 Román stílusban épített lébényi templom
Építészet Román stílus Jellemzői: Tömör formák Vastag falak Áttekinthető, világosan tagolt szerkezetű épületek Gótika Csúcsíves ablaksorok Festett üvegablakok A falakat támpillérek erősítik Román stílusban épített lébényi templom A gótikus stílusú Notre-Dame


Letölteni ppt "Középkor ,,A sötét középkor’’."

Hasonló előadás


Google Hirdetések