Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NONINVAZÍV ESZKÖZÖK 2. szabály3. szabály Elvezetés vagy tárolás eset- leges adago- láshoz Vér, testfolyadékok, más, infúzió célját szolgáló folyadékok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NONINVAZÍV ESZKÖZÖK 2. szabály3. szabály Elvezetés vagy tárolás eset- leges adago- láshoz Vér, testfolyadékok, más, infúzió célját szolgáló folyadékok."— Előadás másolata:

1 NONINVAZÍV ESZKÖZÖK 2. szabály3. szabály Elvezetés vagy tárolás eset- leges adago- láshoz Vér, testfolyadékok, más, infúzió célját szolgáló folyadékok biológiai vagy vegyi összetételét módosítja 1. szabály Vagy nem érint- kezik pácienssel vagy csak ép bőr- rel lép kapcso- latba I I vagy vérrel, más test- folyadékkal, szer- vekkel, szövetek- kel való haszn.-ra csatlakoztatható aktív orvostechn. eszközhöz IIa IIb csak szűrés, centrifug. vagy gáz- vagy hő- csere IIa sebekhez, amelyek áttörik a dermist és csak másodla- gosan gyógyulnak 4. szabály Érintkezésben sé- rült bőrrel (mech. korlát - abszor- beálja a váladé- kokat) I IIb Seb + más mikrokörnyezetének kezelésére szánva IIa 1/6. lap vagy

2 INVAZÍV ESZKÖZÖK 5. szabály invazív - természetes testnyílásba vagy stomába (nem sebé- szeti úton) 6. szabály sebészetileg invazív - tranziens használat (60 percnél rövi- debb ideig) 7. szabály sebészetileg invazív - rövid idejű használat (60 perc és 30 nap közti ideig) 8. szabály sebészetileg invazív - hosszú idejű (30 nap feletti) használat és implantálható eszközök 3/6. lap 4/6. lap 2/6. lap

3 INVAZÍV ESZKÖZÖK 5. szabály invazív - természetes testnyílásba vagy stomába (nem sebé- szeti úton) 6. szabály sebészetileg invazív - tranziens használat (60 percnél rövi- debb ideig) 3/6. lap rövid idejű használat 60 p - 30 n IIa ha csak száj- vagy orrüregben, fül- csatornában I tranziens használat max 60 p hosszú ide- jű használat 30 n felett IIbI ha csak csáj- vagy orrüregben, fül- csatornában IIa vagy IIa szív/közp. keringési rend- szer hibájának diagnó- zisa/szabályozása III energia/ioni- záló sugárzás szállítása IIb biológiai hatás - főleg felszívódik IIb gyógyszer-adagoló rendszer/ potenciálisan veszélyes IIb ismételten hasz- nálható sebésze- ti eszköz I vagy

4 4/6. lap INVAZÍV ESZKÖZÖK 7. szabály sebészetileg invazív - rövid idejű használat (60 perc és 30 nap közti ideig) 8. szabály sebészetileg invazív - hosszú idejű (60 nap feletti) használat és implantálható eszközök IIa IIb kifejezetten szív vagy közp. keringési rendszer monitorozása/korrekció- ja - közvetlen érintkezés III közp. idegrendszerrel közvetlen érintkezésben történő használatra II I vagy energiaellátás - ionizáló sugárzás IIb biológiai hatás - főleg felszívódik III testben vegyi vál- tozást szenved,- vagy gyógyszert ada- gol - NEM fogakban vagy fogba helye- zésre szánt IIa szívvel vagy központi keringési/idegrend- szerrel közvetlen érintkezésben használt III biológiai hatás, vagy főleg felszívódik III testben vegyi vál- tozást szenved - vagy gyógyszert ada- gol - NEM fogakban III vagy IIb

5 AKTÍV ESZKÖZÖK 9. szabály10. szabály11. szabály 12. szabály aktív terápiás eszkö- zök - energia adagolására vagy cseréjére aktív diagnosztikai eszköz - adhat energiát “képalkotás céljából”, monitorozhat vitális fiziol. folyama- tokat aktív eszközök gyógy- szerek és más szubsz- tanciák testbe adago- lására vagy testből elvételére minden más aktív orvostechnikai eszköz IIa I energiát adagol vagy cserél potenciálisan veszélyes módon vagy IIb közvetlenül IIb oszt. aktív terápiás eszközre hatás vagy annak vezérlése és monitorozása a cél IIb 5/6. lap vagy olyan vitális folyamatok monitorozására használva, ahol a változás közvetlen veszélyt eredményezhet vagy IIb ha ez potenciálisan ve- szélyes módon történik vagy IIb SPECIÁLIS SZABÁLY: minden, ionizáló sugárzást kibocsátó eszköz és a kapcsolt monitorok az orvosi eljárásban IIb vagy

6 SPECIÁLIS SZABÁLYOK 13. szabály15. szabály integráns részként gyógyszert tartal- mazó eszközök - kiegészítőleg hat az emberi testre III specifikusan esz- közök fertőtlení- tése, tisztítása, öb- lítése - kontakt lencsékhez IIb 14. szabály fogamzásgátlás vagy szexuálisan átvitt betegségek megelőzésének eszközei IIb ha beültethető vagy hosszú idejű invazív (30 nap felett) III más orvostechn. eszközök fertőtle- nítésére másként,, mint fizikai tevé- kenység által vagy IIa 17. szabály állati szövetek vagy származékok felhasználásával készült eszközök (nem azok, ame- lyek csak ép bőr- rel érintkeznek) III 16. szabály nem aktív eszkö- zök diagnoszti- kai Rtg-képek felvételére IIa 18. szabály vérzsákok IIb 6/6. lap


Letölteni ppt "NONINVAZÍV ESZKÖZÖK 2. szabály3. szabály Elvezetés vagy tárolás eset- leges adago- láshoz Vér, testfolyadékok, más, infúzió célját szolgáló folyadékok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések