Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanterv és vizsga Kaposi József.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanterv és vizsga Kaposi József."— Előadás másolata:

1 Tanterv és vizsga Kaposi József

2 A tanterv fogalma, jellemzői
Pedagógiai dokumentum, az iskolai tanulásszervezés általános pedagógiai és didaktikai tantárgy-pedagógiai szempontjai tartalmazza. Kijelöli: az értékeket, célokat a tananyag elrendezését a módszereket a taneszközöket az értékelés módjait

3 A tanterv típusai Szillabus – a nevelési célok és a tananyag rövid kifejtése Előíró, „adagoló” – előírja melyik évben, milyen sorrendben, mit kell tanítani. Alaptanterv – műveltségi területenként, évfolyamokra, fogalmazza meg a tananyagot és követelményeket. Óratervet nem tartalmaz (kereszttantervek)

4 4. Kerettanterv – iskolatípusokra, tantárgyakra, tantervi modulokra határozza meg a kötelező tananyagot és követelményeket. 5. A program – mely tartalmazza a diagnózist, a célokat, tartalmakat, a tartalom organizációját, a tanulási feladatokat, terveket, módszereket, stratégiákat és az értékelés tervét.

5 A tantervek szintjei A deklarált tanterv – ez a tanterv üzenete
Transzformált vagy „lefordított” tanterv – amikor a tanár egyéni arculatot ad a helyi lehetőségek alapján a központi előírásoknak. Elsajátított tanterv – tartalmazza a tanuló előzetes tudását, környezetének hatásait, valamint az előírt műveltség tanári értelmezését – ez az egyéni tudás.

6 A tanyag-kiválasztás forrásai A tananyag-kiválasztás szűrői (screens)
A tantervek tartalma A tanyag-kiválasztás forrásai (sources) A tananyag-kiválasztás szűrői (screens) 1. A tanuló tanulási szükségletei, érdeklődései, aspirációi, stb. I. A társadalomról, a nevelésről szóló általános filozófia (pl. a demokrácia). 2. A kortárs társadalom igényei az iskola, a műveltség iránt. 3. A szaktudományok képviselői által relevánsnak tartott tudás köre. II. A tanuláspszichológiai által feltárt fejlesztési lehetőségek.

7 A vizsga fogalma, jellemzői
Előre meghirdetett követelmények és előzetesen rögzített módszerek szerint folyó ellenőrzés, értékelés. Jellemzői: tanulásra ösztönzik a tanulókat; összesített képet adnak a tanulás egészének vagy fontosabb szegmentumainak az eredményéről; az adott követelmények és módszerek keretei közt lehetőséget adnak arra, hogy az értékelést a tanulók egyéni képességeihez és érdeklődéseihez lehessen igazítani (tantárgy-választások, nívószintek beiktatása révén).

8 Záróvizsgák típusai Szempont Német Angol Japán Svéd Van-e? Igen Nincs
Belső-külső? Belső Külső - Szervező? Iskolai Regionális Országos Fokozatok? Egylépcsős Kétlépcsős Tantárgyi v. tantárgycsoporti? Tantárgyi Tantárgy-csoportos Értékelés módszere? Standardizált Standardi-zált Értéke? Vízum Útlevél Útlevél magán, vízum állami egyetemre vízum

9 A vizsgák vitatott kérdései
Tartalom Hány tantárgyból, és mely tantárgyból legyenek kötelező illetve szabadon választott vizsgák? (tantárgycsoportok) Módszerek Írásbeli - teszt, esszé Szóbeli Gyakorlati Képességek vagy tudás Külső vagy belső vizsga

10 A vizsgafeladatok készítésének felelősei értékelésének felelősei
Ország A vizsgafeladatok készítésének felelősei A vizsgafeladatok értékelésének felelősei Ausztria A tanárok, de a tartományi iskola-tanács hagyja jóvá. Az iskola tanáraiból álló vizsgabizottság javasolja az osztályzatot, melynek külső elnöke van, pl. szakfelügyelő vagy minisztériumi hivatalnok. Belgium A tanárok. A tanárok javasolják és az osztályt tanító tanárokból álló osztálytanács erősíti meg, mely az igazgató vezetése alatt áll. Dánia A minisztérium. Két külső vizsgáztató, akiket a minisztérium nevez ki. Finnország Az Érettségi Vizsgatanács. Franciaország Egy tudományos szakértői csoport. A minisztériumé a döntő szó. Görögország Izland

11 A vizsgafeladatok készítésének felelősei értékelésének felelősei
Ország A vizsgafeladatok készítésének felelősei A vizsgafeladatok értékelésének felelősei Lichteinstein A tanárok. A tanárok, de az országos, az osztrák és a svájci hatóságok felügyelete mellett. Luxemburg A minisztérium. A vizsgadolgozatokat először leosztályozzák az iskolában, majd külső összehasonlítás céljából elküldik két másik iskolába. Norvégia Az országos vizsgabizottságok. Tapasztalt tanárokbl álló értékelő csoportok. Olaszország Az öt külső, egy belső tanárból, valamint egy külső igazgatóból vagy egyetemi oktatóból álló vizsgabizottság. Portugália Más iskolák tanárai az oktatási minisztérium által megadott értékelési kritériumok alapján. Spanyolország

12 Írásbeli vizsgatárgyak száma
A vizsgatárgyak száma Ország Írásbeli vizsgatárgyak száma Olaszország 2 tantárgy Ausztria 3-4 tantárgy Liechtenstein 5 tantárgy Portugália, Luxemburg, Franciaország 6-8 tantárgy

13 Vizsgakombinációk Ország Vizsga Portugália, Finnország Nincs szóbeli.
Ausztria, Dánia, Olaszország, Liechtenstein Néhány tantárgyban van szóbeli, illetve kiválthatja az írásbelit. Franciaország, Luxemburg Néhány tárgynál szóbeli részvizsga van. Norvégia Csk néhány kiválasztott gyerek szóbelizik bizonyos tárgyakból.

14 A vizsgaeredmény összetevői
Ország A végső jegy alapja Finnország, Franciaország Csak a vizsga. Ausztria Bizonyos iskolai munka kiválthatja a vizsgát. Dánia, Olaszország, Liechtenstein, Luxemburg, Norvégia, Portugália Vizsga + iskolai munka

15 A szelekciós kritériumok rangsora
Reliabilitás és objektivitás Prediktív validitás és gazdaságosság Költségkímélés Elfogadott-ság Magas szintű Zárt végű külső (teljesítmény- és alkalmasság) tesztek Középiskolai átlagteljesítmény alkalmassági teszttel kombinálva; Középiskolai átlagteljesítmény teljesítményteszttel kombinálva Középiskolai átlagteljesítmény Sorsolás Felvételi beszélgetés

16 Reliabilitás és objektivitás Prediktív validitás és gazdaságosság
Rangsor Reliabilitás és objektivitás Prediktív validitás és gazdaságosság Költségkí-mélés Elfogadottság Közepes szintű Nyílt végű külső tesztek Középiskolai átlagteljesít-mény Várakozási idő Teljesítmény teszt Alkalmassági teszt Külső tesztek Alacsony szintű Személyes tényezők Sorsolás Felvételi beszélge-tés Nem értékelhető Várakozási idő és sorsolás


Letölteni ppt "Tanterv és vizsga Kaposi József."

Hasonló előadás


Google Hirdetések