Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pozsonyi-Tóth Viktória

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pozsonyi-Tóth Viktória"— Előadás másolata:

1 Pozsonyi-Tóth Viktória
Innovativ egészségügyi szolgáltatások klaszter együttműködésben: "From bench to bedside" Pozsonyi-Tóth Viktória KPS Orvosi Biotechnológiai Kft. 2009. január 21.

2 Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok
Pólus program 2005. Kormány elindítja a pólus programot (Országgyűlésnek az Országos Területfejlesztési Koncepcióról (OTK) szóló 97/2005.(XII. 25.) határozata) ÚMFT Pólus városok: Budapest, Szeged, Miskolc, Pécs, Debrecen, Győr, Székesfehérvár-Veszprém Budapest pólus célja: Európából jól látható egészségipari centrum létrehozása. Budapest a többi pólus városhoz nem hasonlítható, versenytársai Bécs, Berlin, London, stb. 2008. elfogadásra kerül a Pólus Kézikönyv - vállalkozások a hálózatosodás és klaszteresedésrévén elérik azt a méretet, amely az európai szintű versenyképességhez szükséges és a magas hozzáadott értékű, exportorientált tevékenységek erősödésén keresztül jelentősen növelik az egész magyar gazdaság versenyképességét (világító tornyok létrehozása). Pólus program két iránya: Horizontális pillér: célja, hogy elősegítse a pólus városok üzleti környezetének javítását általános humán erőforrás fejlesztés és általános infrastruktúra fejlesztés támogatásával. Vállalkozásfejlesztési pillér: elsősorban a klaszteresedő vállalkozásokat támogatja.

3 Élelmiszerbiztonsági
Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok MEDIPOLUS OBIK Szentágothai Klaszter Oktatásszervezési klaszter Élelmiszerbiztonsági klaszter Sejt- és génterápia Racionális hatóanyag-tervezés Szerkezeti biológián alapuló gyógyszerkutatás Szignáltranszdukciós diagnosztika

4 Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok
CÉL Az orvosi biotechnológia, ezen belül a személyre szabott gyulladás- és daganat- diagnosztika, célzott gyógyszer- és sejtterápia területén Európából szabad szemmel látható együttműködési hálózat és kiválósági központ kialakítása. Implementációs eszközei: Klaszter brand-építés (Klaszter egységes megjelenítése); Erősségek, kitörési pontok azonosítása, Klaszter stratégia kialakítása, Bel-és külpiaci partnerkapcsolatok folyamatos értékelése, fejlesztése Klaszterben való munkavállalás vonzóvá tétele, PHd képzések, ösztöndíjak koordinálása.

5 Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok
A KLASZTER ALAPJAI 3 sikeres Kooperációs Kutató Központ (a Semmelweis Egyetem gesztorságávalműködő Racionális Hatóanyag-Tervező Laboratóriumok KKK, az egykori Országos GyógyintézetiKözpont által vezetett Humán Biotechnológiai KKK és az MTA-SZBK Enzimológiai Intézet vezette Biotechnológiai KKK) – CellPharma 1,7 Mrd Ft Biotechnológiai Inkubátorház – 2 Mrd Ft Alkalmazott Orvostudományi Innovációs Központ – Corvin Kutató Kórház – 5 Mrd Ft Az európai piac meghatározó regionális egészségipai központja

6 Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok
A KLASZTER TAGJAI összesen 38 tag 4 akadémiai kutatóintézet 1 alapítvány 33 KKV: - 3 középvállalkozás - 30 az egészségipar valamint az orvosi biotechnológiai kutatás- fejlesztés területén működő mikro- és kisvállalkozások

7 A Klaszter működésének jogi keretei
Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok A Klaszter működésének jogi keretei Alapítás: 2003 Akkreditáció: 2008 Alapító okirat és Szervezeti és Működési Szabályzat tagdíj csatlakozási feltételek Klaszter szervezeti felépítése (közgyűlés, stratégiai tanács, titkárság) képviselet rendje (klaszter menedzsment) titoktartási és iratkezelési szabályok szellemi tulajdonjog szabályozása

8 Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok
A Klaszter számokban A Klaszter nettó éves árbevétele (2007) 3,5 Mrd Ft KKV-k összes export értékesítési árbevétele (2007) 1,1 Mrd Ft (nettó árbevétel 30%-a) Átlagos statisztikai állományi létszám (2007) 236 fő A tagok által alkalmazott Phd-val rendelkezők száma (2007) 38 fő (összes stat.létszám 16%-a) KKV-k összes K+F ráfordításai (2007) 1,5 Mrd Ft (nettó árbevétel 42%-a) Kooperációban megvalósuló projektek ráfordításai ( között) 136 MFt

9 I. Molekuláris diagnosztika
Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok I. Molekuláris diagnosztika Misszió: a minimál-invazív endoscopia és molekulárisan célzott genetikai diagnosztika lehetőségeinek kombinált alkalmazása a személyre szabott terápiás eljárások kialakításához. Jelenleg kutatási fázisban hetente/havonta jönnek ki új prediktiv genetikai markerek, ill. új molekuláris célpontokon ható gyógyszerek, melyek hatékonyságát klinikailag validálni szükséges. A klaszter erőforrásainak összehangolt együttműködése révén nemzetközi kiválósági fejlesztő, ill. oktató gyógyító központ létrehozása, korai fázisú gyógyszer és diagnosztikum fejlesztés Eredmény: A daganatos betegek számára a legmegbízhatóbb vizsgálati módszerek bevezetése a rutin klinikai gyakorlatba.

10 Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok
Példa-I: Új diagnosztikai eljárás a nem kissejtes tüdőrák személyre szabott kezelésére (EGFR teszt) 2004. január 24. 2004. május 22.

11 Példa 2: A TT-232 klinikai (Fázis I/II) fejlesztése
Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok Példa 2: A TT-232 klinikai (Fázis I/II) fejlesztése 7 nap 480 µg/kg TT-232 kezelés 4h napi ciklusok 7 nap wash-out 1/12 beteg komplett klinikai válasz 3/12 beteg Parciális klinikai válasz Nincs toxicitás

12 II. Őssejt-terápiás eljárások klinikai bevezetése
Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok II. Őssejt-terápiás eljárások klinikai bevezetése Cél: klinikai transzlációs kutatás-fejlesztés fejlett terápiás eljárások bevezetése (advanced therapies) területen. Ennek hatósági, klinikai és laboratóriumi (üzemszerű GMP) átterének kialakítása Eredmény: nemzetközi fejlesztési kooperációban (Kanada, Izrael, Mo) egy érképző őssejtes készítmény (VesCell) pilot klinikai vizsgálata sikeresen lezajlott 2008-ban. (2) porc őssejt beültetés kidolgozás folyamatban. Jövő: európai léptékű transzlációs, korai klinikai fázisú fejlesztési központ létrehozása Budapesten

13 Periphériás, nem operábilis érelzáródás megoldása őssejtekkel:
Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok Periphériás, nem operábilis érelzáródás megoldása őssejtekkel: Preop 33 nap 17 nap 90 nap

14 Periphériás, nem operábilis érelzáródás megoldása őssejtekkel:
Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok Periphériás, nem operábilis érelzáródás megoldása őssejtekkel: Before Tx 5 hónappal később

15 III. Corvin Orvosi Központ
Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok III. Corvin Orvosi Központ Cél: a gyógyító alkalmazások klinikai bevezetését célzó kórházi szolgáltató infrastruktúra létrehozása. A Corvin Orvosi Központ az Orvosi Biotechnológiai Innovációs Klaszter (OBIK) nélkülözhetetlen infrastrukturális bázisát teremti meg: a szakterületen dolgozó K+F intenzív kis és középvállalkozások számára a vertikális integrációban zajló klinikai termék-bevezetés hátterét adva. Itt lehetővé válik a kutatás-fejlesztés és az ebből származó eredmények bevezetése a korszerű betegellátás folyamataiba. Egyéni orvosok Szolgáltató 1. Vezető szakmai képviselő Ingatlan Üzemelés Egyéni orvosok Vezető szakmai képviselő Szolgáltató 2. Egyéni orvosok Vezető szakmai képviselő Mediplaza modell

16 Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok
A projekt kapcsán megvalósítandó konkrét tudományos-szakmai (K+F+I) célkitűzések: • Betegségek (elsősorban daganatok és gyulladásos betegségek) hátterében álló molekuláris szintű eltérések kutatása, új molekuláris gyógyszercélpontok azonosítása. Ennek érdekében sejtbiológiai laboratórium, biológiai minta bank, és világszínvonalú molekuláris biológiai laboratórium létrehozása. • A jelátvitelre ható molekulárisan célzott gyógyszerek személyre szabott alkalmazásához szükséges molekuláris diagnosztika fejlesztése. • A betegellátásban személyre szabott kezelési terv kidolgozása: a betegség hátterében álló molekuláris eltérés kimutatása, majd ennek ismeretében az adott eltérésre specifikus, célzott kezelés kiválasztása. • Közösségi és privát őssejtbank szolgáltatásokhoz klinikai háttér kialakítása. • Jelenleg csak külföldön elérhető technológia-intenzív (molekulárisan célzott gyógyszerek, őssejtterápia, génterápia) egészségügyi szolgáltatások Magyarországi elindítása, telepítése, fejlesztése. • Klinikai vizsgálatok (gyógyszerkipróbálások) lebonyolítása, elsősorban molekulárisan célzott gyógyszerek és őssejtterápiák esetében. • Centrál-laboratóriumi (elsősorban molekuláris diagnosztikai) szolgáltatások biztosítása nemzetközi klinikai vizsgálatokhoz. Annak érdekében, hogy a biomarker kutatások és fejlesztések is hazánkban történjenek. • Szoftver és eszközfejlesztés az invazív kardiológia és angiológia területén

17 A spin-off cégek létrehozásához szükséges kompetenciák
Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok A spin-off cégek létrehozásához szükséges kompetenciák Forrás: Convincive consulting

18 Pólus – OBIK – Tervezett jövőkép – Kitörési pontok
A gazdasági válság hatásai banki finanszírozás megnehezül és megdrágul KKV-knál jelentkező forráshiány, likviditási problémák Következményei pályázatok felértékelődése – banki források kiváltása Várható intézkedések magasabb támogatási intenzitás nagyobb előleg adminisztratív terhek csökkentése

19 KPS Orvosi Biotechnológiai Kft.
Itt szerepelnej a Te elerhetoseged


Letölteni ppt "Pozsonyi-Tóth Viktória"

Hasonló előadás


Google Hirdetések