Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖRNYEZETTUDATOS ÉRTÉKEK AZ ÖKOISKOLÁBAN Apáczai Napok – KÖRNYEZETTUDATOS ÉRTÉKEK AZ ÖKOISKOLÁBAN Apáczai Napok – Győr, 2010. október 14-15. Horváth Dániel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖRNYEZETTUDATOS ÉRTÉKEK AZ ÖKOISKOLÁBAN Apáczai Napok – KÖRNYEZETTUDATOS ÉRTÉKEK AZ ÖKOISKOLÁBAN Apáczai Napok – Győr, 2010. október 14-15. Horváth Dániel."— Előadás másolata:

1 KÖRNYEZETTUDATOS ÉRTÉKEK AZ ÖKOISKOLÁBAN Apáczai Napok – KÖRNYEZETTUDATOS ÉRTÉKEK AZ ÖKOISKOLÁBAN Apáczai Napok – Győr, 2010. október 14-15. Horváth Dániel NYME EMK Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia Doktori Program horvath.daniel@vipmail.hu

2 Az ökoiskolákról Ökoiskolák: olyan (köz)oktatási intézmények, melyek működését minden téren áthatja a fenntarthatóság elve Tanórán Tanórán kívüli iskolai tevékenységek során Iskolán kívüli tevékenységek során Az iskola mindennapi működése (anyag- és energiafelhasználás, étkeztetés) terén Az iskolai alapdokumentumokban Fenntarthatóság: a jelen szükségleteit olyan szinten elégítjük ki, hogy azzal nem tesszük lehetetlenné a jövő nemzedékek számára majdani szükségleteik kielégítését.

3 A Magyarországi Ökoiskola Hálózat A Hálózat 2000-ben jött létre a ENSI (Environment and School Initiatives - Iskolai Környezeti Nevelési Kezdeményezések) égisze alatt A Hálózat kialakulását segítették: Már a NAT első változata (1995) is foglalkozott a fenntarthatóság pedagógiájával ENSZ (2002): A 2005 és 2014 közti időszak legyen a fenntarthatóságra nevelés évtizede Közoktatási törvény (2003): minden iskolában kötelező környezeti és egészségnevelési program 2005 óta ismeri el az OKM (jelenleg: NEFMI) és a KvVM (jelenleg: VM) Ökoiskola Címmel ezen iskolák tevékenységét A 3 évre szóló, megújítható Cím közvetlen anyagi támogatással nem jár

4 A Magyarországi Ökoiskola Hálózat

5 Az ökoiskola pályázat Az Ökoiskola Cím pályázati úton nyerhető el A pályázat leglényegesebb eleme: 2005 és 2009 között: az iskola vállalásait bemutató táblázat. Kategóriák (már teljesült – teljesítendő – nem teljesíthető); jelölendő tényezők (dokumentum – felelős – határidő) 2010-től: az iskola fenntarthatóság terén elért eredményeit bemutató önértékelési táblázat. A kritériumcsoportok döntő részében csak a már teljesült kritériumokat lehet jelölni Pontozás alapján ítélik oda a címet

6 Kritériumrendszer (2005-2009) A 2005-2009 között alkalmazott kritériumrendszer tartalmi csomópontjai (kritériumcsoportjai): Általános elvárások Tanítás-tanulás Személyes feltételek, belső kapcsolatok Tanításon kívüli tevékenységek Társadalmi kapcsolatok Fizikai környezet Iskola működtetése Iskola saját kritériumai

7 Kritériumrendszer (2010-) A 2010-től alkalmazott kritériumrendszer tartalmi csomópontjai (kritériumcsoportjai): Alapdokumentumok Szervezeti feltételek Pedagógiai munka Iskola működtetése Kommunikáció Együttműködések Helyi közösség, közvetlen környezet Az iskola arculata és specialitásai Vállalások

8 Környezettudatos értékek Környezettudatos értékek: a fenntarthatóság környezeti és társadalmi megvalósulását elősegítő tényezők összessége. Környezettudatos értékek az ökoiskolában: ahogy az ökoiskola definíciója is megmutatta, ezek az intézmények működésük minden területén igyekeznek a környezettudatos értékeket követni A környezettudatos értékekről képet alkothatunk az ökoiskola kritériumrendszer vizsgálatával (ez általános képet ad – erről lesz szó) Vizsgálható az ökoiskolák „jó gyakorlatainak” tükrében Vizsgálható helyszíni szemlék, vezetői interjúk során

9 Környezettudatos értékek megjelenése az ökoiskola kritériumrendszerben A (jelenlegi) kritériumrendszer igen heterogén, több nagy kategóriát érint Több olyan kritériumcsoportot is találunk, mely nem az értékeket, hanem a szervezeti és működési kérdéseket helyezi előtérbe A legkézzelfoghatóbb környezettudatos értékek a következő kritériumcsoportokban jelennek meg: Pedagógiai munka Az iskola működtetése Kommunikáció Együttműködések Helyi közösség, közvetlen környezet

10 Környezettudatos értékek a pedagógiai munkában Ebben a kritériumcsoportban főként a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos értékek jelennek meg: Környezeti és fenntarthatósági témák részletes megismerése Természet tanulmányozása, megismerése Egészséges életmódra nevelés Aktív részvétel – gyakorlatközeliség Megjelennek ugyanakkor egyéb, a környezettudatosságot kifejező értékek is, kisebb számban: Energiatakarékosság Anyagtakarékosság Fenntartható közlekedés

11 Környezettudatos értékek az ökoiskolák működtetésében I. E kritériumokban főként olyan értékek érhetők tetten, melyek az iskola fenntartható működésével kapcsolatosak: Anyagtakarékosság Energiatakarékosság Fenntartható hulladékgazdálkodás Fenntartható közlekedés Tudatos fogyasztói magatartás E kritériumok megvalósítása esetenként jelentősebb beruházásokat igényel, ezért ezek megvalósítása sokszor problémát okoz az iskoláknak.

12 Környezettudatos értékek az ökoiskolák működtetésében II. Kisebb számban ugyan, de megjelennek olyan kritériumok is e csoportban, melyekben fellelhetők az alábbi környezettudatos értékek: Közösségi élet kibontakoztatása Kooperáció elősegítése Élhető mikrokörnyezet megteremtése Egészséges életmódra nevelés Természet tanulmányozása, megismerése

13 Környezettudatos értékek megjelenése a kommunikációban A kritériumcsoportban az ökoiskola külső és belső kommunikációját, kapcsolatrendszerét érintő kritériumok találhatók. A bennük fellelhető, fenntarthatósággal kapcsolatos értékek: Kooperáció elősegítése Közösségi élet kibontakoztatása Környezeti és fenntarthatósági témák részletes megismerése

14 Környezettudatos értékek az együttműködések kritériumcsoportjában A kritériumcsoportban döntően kétféle, környezettudatosságot elősegítő érték mutatkozik meg: Kooperáció elősegítése Közösségi élet kibontakoztatása

15 Környezettudatos értékek a helyi közösség, közvetlen környezet kritériumcsoportjában A kritériumcsoport elsősorban az ökoiskola helyi, lokális (közösségformáló) szerepét hangsúlyozza. A megjelenő értékek: Lokális értékek képviselete Közösségi élet kibontakoztatása Hagyományok ápolása

16 Az ökoiskolákban fellelhető környezettudatos értékek rövid jellemzése

17 Környezettudatos értékek az ökoiskolában – csoportosítás Környezettudatos értékek Oktatás- nevelés Működés Közösség

18 Oktatás-nevelés Környezeti és fenntarthatósági témák részletes megismertetése Természet tanulmányozása, megismertetése Egészséges életmódra nevelés Aktív részvétel - gyakorlatközeliség

19 Működés Energiatakarékosság Anyagtakarékosság Fenntartható közlekedés Fenntartható hulladékgazdálkodás Tudatos fogyasztói magatartás Élhető mikrokörnyezet megteremtése

20 Közösség Közösségi élet kibontakoztatása Kooperáció elősegítése Lokális értékek képviselete Hagyományok ápolása

21 1. Környezeti és fenntarthatósági témák részletes megismertetése Az ökoiskolák egyik legfontosabb feladata, hogy a diákokat részletesen megismertesse a fenntarthatóság kérdéseivel, hisz a környezettudatosság csak megfelelő tudás birtoklása esetén működhet hatékonyan. Példa: „Az iskolában van a tantervbe beépített speciális fenntarthatósági tematikájú tanóra (pl. környezettan, egészséges életmód, stb.).”

22 2. Természet tanulmányozása, megismerése Az ökoiskolák számára fontos, hogy a diákok minél kézzelfoghatóbban tudják tanulmányozni a természetben lezajló folyamatokat, hiszen a természettel való közvetlen találkozás megadja a tanulóknak azt az élményt, mely megalapozhatja a természetszeretet kialakulását, elmélyülését. Példák: „Fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó táborok szervezése.” „Részvétel erdei iskola programokon.” Madárvédelmi és egyéb természetvédelmi berendezések működtetése.”

23 3. Egészséges életmódra nevelés Az egészséges életmódra nevelés megjelenik a testmozgás és az egészséges táplálkozás elősegítésében egyaránt. Példák: „Az iskola szervezeti keretei közt lehetőség van zöld sportok űzésére (tájfutás, kerékpározás, túraszakkör).” „Szabadtéri sportpályák működtetése.” „A büfében lehet kapni egészséges és környezetkímélő árukat.”

24 4. Aktív részvétel – gyakorlatközeliség A környezettudatosság kialakításában nagyon fontos a cselekvésre késztetés. Éppen ezért az ökoiskolák megpróbálnak minél több tanulót minél szélesebb tevékenységi körbe bevonni. Szintén fontos – például a tanórákon – a tanultak „kézzelfogható” bemutatása. Példák: „Környezeti nevelési játékok beépítése a tanulási-tanítási folyamatba.” „A fenntarthatóságra neveléshez kapcsolódó pedagógiai munkában helyet kapnak a szabadtéri és/vagy külső helyszínen zajló tevékenységek.”

25 5. Energiatakarékosság Az ökoiskolák egyik fontos környezettudatos értéke. Sokszor anyagi befektetéseket igényel, ezért megvalósulásuk esetleg nehézkes lehet. Példák: „A vagy A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközök előnyben részesítése a beszerzéseknél.” „Van az iskolában energia-járőr szolgálat, rendszeresen vezetett feljegyzésekkel.”

26 6. Anyagtakarékosság Az iskola törekszik – ahol lehet – újrahasznosított termékeket alkalmazni, valamint spórolni a különféle anyaghasználatok során. Példák: „Újrahasznosított papír használata az irodai és nyomdai munkák során.” „Esővíz használata az arra alkalmas helyeken.”

27 7. Fenntartható közlekedés Az ökoiskolák segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a tanulók autó helyett más – fenntarthatóbb – módokon tudják megközelíteni az iskolát. Példák: „Iskolabusz üzemeltetése vagy telekocsik szervezése a diákok gépkocsi használatának csökkentésére.” „Biztonságos kerékpártároló vagy kerékpár tárolására alkalmas egyéb hely megléte.”

28 8. Fenntartható hulladékgazdálkodás Az iskolák a keletkezett hulladék egy részét újrahasznosítják, amit pedig nem tudnak, azt szelektíven gyűjtik. Példák: „Komposztáló működtetése.” „Az iskola többféle hulladéktípust gyűjt szelektíven.”

29 9. Tudatos fogyasztói magatartás Az ökoiskolák egyrészt maguk is igyekeznek tudatos fogyasztóként viselkedni, másrészt a diákokat is erre ösztönzik. Példák: „Környezeti szempontból előnyösebb eszközök, termékek előnyben részesítése a beszerzéseknél.” „A büfében lehet kapni egészséges és környezetkímélő árukat.”

30 10. Élhető mikrokörnyezet megteremtése Az iskola célja, hogy működése által a fenntarthatóság elveinek megfelelő mikrokörnyezetet biztosítson mindenki számára. Példák: „Beltéri növényzet az iskola területén.” „Fák, cserjék az iskola területén.”

31 11. Közösségi élet kibontakoztatása Az ökoiskolák számára fontos, hogy a diákok, tanárok, szülők és a helyi társadalom egyéb szereplői közösséget alkossanak. Példák: „Az iskola az egyik szervezője a helyi közösség környezetének és közösségfejlesztésének.” „A fenntarthatóság pedagógiájához kapcsolódó családi programok szervezése.”

32 12. Kooperáció elősegítése Az iskola igyekszik minél több és minél több típusú szervezettel együttműködni a fenntarthatóság területén. Példák: „Civil szervezetekkel való együttműködés a fenntarthatóság pedagógiája terén.” „Az iskola éves ökoiskolai munkatervének kidolgozása során egyeztetés történik a diákönkormányzattal.”

33 13. Lokális értékek képviselete Fontos feladat, hogy az iskola megismertesse a diákokat saját (szűkebb vagy tágabb) környezetével, s megpróbáljon kötődést kialakítani szűkebb (lakó)környezetük iránt. Példák: „Az iskola gondnokságot vállal valamely, a környezetében lévő természeti vagy épített környezeti érték felett.” „Az iskola részt vesz a település helyi környezetvédelmi programjának kialakításában és végrehajtásában.”

34 14. Hagyományok ápolása A fenntarthatóság egyik pillére a hagyományos értékek megőrzése, ápolása. Ez az ökoiskolákban is meg kell hogy jelenjen. Példa: „Az iskola munkájában helyet kap a hagyományokkal való foglalkozás.”

35 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! Horváth Dániel NYME EMK Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia Doktori Program horvath.daniel@vipmail.hu


Letölteni ppt "KÖRNYEZETTUDATOS ÉRTÉKEK AZ ÖKOISKOLÁBAN Apáczai Napok – KÖRNYEZETTUDATOS ÉRTÉKEK AZ ÖKOISKOLÁBAN Apáczai Napok – Győr, 2010. október 14-15. Horváth Dániel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések