Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üzleti terv Dr.Oláh János

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üzleti terv Dr.Oláh János"— Előadás másolata:

1 Üzleti terv Dr.Oláh János
Hanza-Kruger Záloghitelező és Árverezőház Zrt. Elnök-vezérigazgató „Zálogban a segítség”

2 Szent.. „Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig? Nehogy-miután alapot vetett, de nem tudta befejezni- gúnyolni kezdjék őt, akik látják, és azt mondják: Ez az ember elkezdett építeni, de nem tudta befejezni.” (Luk.14,28-30)

3 és profán - Nyugi Kávézó, -Elektronikus rikkancs, - PM kampány,
- Szegedi egészségügy privatizációja, - Ló (lú) –kupec ügylete

4 Mi az üzleti terv? A tervezett tevékenység komplex átgondolása
A jövő cselekvési programja (Írásban!)

5 Mikor kell készíteni? -saját magamnak ! Banki hitelkérelemhez
A cég alapítása előtt Új projekt indítása előtt Operatív működésben

6 Az üzleti terv fejezetei I. Bevezető
A vállalkozás neve, címe, adatai  A tulajdonosok neve , címe A vállalkozás működési köre  A finanszírozási igény jelzése Az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó információ

7 II. Vezetői összefoglaló
A teljes üzleti terv összefoglalása a gyors megismerés, áttekintés céljából.  Max.2-3 oldal

8 III. Ágazati elemzés Ágazati trendek és kilátások
Versenytársak elemzése Piaci lehetőségek, korlátok Ágazati előrejelzések (NB! az ex ante korlátai)

9 IV. A vállalkozás leírása
A termékek bemutatása  A nyújtott és igénybe vett szolgáltatások  A vállalat, vállalkozás méretei  A munkaszervezés, személyzeti és adminisztrációs kérdések A vezetői és alkalmazotti szakmai háttér

10 V. Termelési terv A termelési technológia  A telephely 
Gépek, berendezések  Szállítók listája

11 VII. Szervezeti terv A tulajdonforma Társak vagy részvényesek 
Vezetők hatásköre (pl.két ügyvezető) Vezetők szakmai háttere, rövid életrajza A munka és a felelősség megoszlása SZMSZ

12 VIII. Kockázatelemzés A környezeti és a vállalati belő elemzés (SWOT analízis) Az új technológia kockázata Felkészülés a váratlan eseményekre („katasztrófa terv”)

13 IX. Pénzügyi terv Előzetes jövedelem terv 
Pénzforgalmi v. likviditási terv  Előzetes mérleg  Fedezeti pont elemzés Meglévő és szükséges pénzforrások  Gazdasági vizsgálatok eredményei 

14 X. Függelék Levelezés (megállapodások, szándéknyilatkozatok) 
Piackutatási feladatok Bérleti és egyéb szerződések Szállítói ajánlatok Egyéb dokumentumok (referenciák, fényképek, minden információ, amely a bizalmat erősíti)

15 Likviditási terv Miért fontos? Fizetésképtelenség=Csőd
Likviditási terv: figyelmeztet a pénzeszközök szűkösségére Esettanulmány: növekvő árbevétel melletti fizetésképtelenség A számvitel által kimutatott árbevétel és költség mellett kritikus felügyelni azok pénzügyi ütemezését is.

16 Tőke forgása – működő tőke
Likviditási terv Tőke forgása – működő tőke Pénz Árbevétel (Vevők) Alapanyagok (Szállítók) Késztermékek Forrás: Brealey-Myers

17 Likviditási terv Kiinduló egyenlet: Nyitó állomány + Növelő tényezők
(püileg realizált) árbevétel Csökkentő tényezők (kifizetések, adók, munkabér, stb.) = Záró állomány

18 Likviditási terv Gyakorlati lépések:
Nyitó állomány: pénzeszközök, vevők, szállítók, stb. Bevétel: árbevétel a számla kiállításával keletkezik, pénzügyi realizálás akár nap is lehet Kiadás: „azonnal fizetendő” munkabér, TB, bizonyos adónemek, szállítók felé történő fizetés (ideális esetben hasonló a bevétel realizálásával) Working Capital= vevő+készlet-szállító

19 Hitelezési folyamat a banknál
Kapcsolatfelvétel (front office) Hitelkérelem Döntéselőkészítés (back office) Döntéshozás Szerződéskötés Felügyelet

20 Hitelkérelem és mellékletei
Cégbírósági bejegyzés, társasági szerződés (alapító okirat), alapszabály, és az eredeti okmányok időközi módosításai (társasági szerződés előírása szerint taggyűlési határozat a hitelfelvételéről) 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat, banki aláírásbejelentő, aláírási címpéldány Legutolsó két évi és az utolsó főkönyvi kivonatból készített mérlegbeszámoló, utolsó főkönyvi kivonat (ami nem lehet 3 hónapnál régebbi). Cash-flow a kérelem beadásakor. Adóbevallás. Utolsó 6 havi bankszámlaforgalomról szóló kimutatás (nyitó, záró egyenleg, tartozik, követel forgalom)

21 Üzleti terv a hitel futamidejére, különösen
Pénzforgalmi v. likviditási terv Mérleg Eredménykimutatás Szöveges tájékoztató a lényegesebb tervekről (gép-, ingatlanvásárlás, lízing, stb..) Igazolás az APEH-től és VPOP-tól, hogy a hiteligénylő-nek nincs lejárt tartozása (átütemezés esetén az erről szóló megállapodás benyújtandó) Főkönyvi kivonathoz kapcsolódó évvégén leltárral, évközben készlet listával alátámasztott készletállomány adatai. (Abban az esetben, ha biztosítékként készletet kívánnak felajánlani.) Adóbejelentő lap A biztosítékok megnevezése, értéke, dokumentumai.

22 Más banknál lévő hitelek adatai (összege, ebből felhasznált/lejárt, lejárata, típusa, a felajánlott fedezetek fajtája és értéke) Legjelentősebb vevői, szállítói az árbevétel %-ában és eFt-ban (legalább 5-5), továbbá a lejárt vevői-szállítói tartozások – ha van – részletezése(31-60 nap közötti, 60 napon túli) A cég eddigi működésének éves szintű és részletes bemutatása, amely elsősorban a hitelezéssel kapcsolatos kockázatokra, tapasztalatokra, tényekre vonatkozik. /Pl: belső ellenőrzés rendszere, hitelállomány alakulása, vissza nem fizetett hitelek aránya, veszteség kezelése, mértéke, ideje, elidegenített áruk aránya, fedezettség, becslési értéke (hitel arány, stb) A finanszírozás eddigi módszerének részletes, dokumentumokkal alátámasztott bemutatása. Vezetők személye, szakmai tapasztalata, létszámadatok, létszámfejlesztés, oktatás.

23 Adósminősítés 1. Az ügyfelek beszámolóiban szereplő számszaki adatok (objektív adatok) Vagyoni helyzet Pénzügyi helyzet Jövedelmi helyzet Adósságszolgálat vizsgálata 2. Szubjektív véleményalkotás A tervezés minősége Rendelésállomány összetétele Banki kapcsolatok Marketing tevékenység, srb

24 Mérlegkészítésre kötelezettek adósminősítése
Vagyoni helyzet vizsgálat (22 pont) Saját tőke (12 pont) Adózott eredmény visszaforgatása (4 pont) Befektetett eszközök fedezettsége (6 pont) Pénzügyi helyzet vizsgálata (25 pont) Likviditási mutató (6 pont) Likviditási gyorsmutató (6 pont) Hosszú távú likviditási mutató (5 pont) Vevő állomány futamideje (4 pont) Szállítók futamideje (4 pont) Saját forrás + hosszú lejáratú köt. Befektetett eszközök Likvid eszközök Rövid lej. köt.

25 Mérlegkészítésre kötelezettek adósminősítése
Jövedelmi helyzet vizsgálata (20 pont) Árbevétel arányos nyereség (5 pont) Eszköz arányos jövedelem (5 pont) Saját tőke jövedelmezősége (5 pont) Készletek forgási sebessége (5 pont) Adósságszolgálat (18 pont) Adósság fedezeti mutató ( 5 pont) Hosszú lej. eladósodottsági mut. (5 pont) Rövid lej. eladósodottsági mut. Kamat fedezeti mutató (3 pont) Éves adósságszolg Saját bevétel Hosszú lejáratú köt összes forrás

26 Mérlegkészítésre kötelezettek adósminősítése
Cash-flow vizsgálata (10 pont) Szubjektív mutatók (25 pont) Cég banki kapcsolatai (6 pont) Költségvetési kapcsolatok (6 pont) Tulajdonosi struktúra, magatartás (4 pont) Management megítélése (4 pont) Cég piaci megjelenése (5 pont)

27 Mérlegkészítésre kötelezettek adósminősítése
0-34 0-40 E 35-54 40-59 D 55-74 60-84 C 75-94 85-101 B 95-110 A Egyszerűsített éves beszámoló Éves beszámoló Kategória A-B kizárás: - hitelprolongálást kért Átütemezést kér Fizetési késedelembe esett Sorban állás a számláján E : - 60 napon túli tartozások, csőd, felszámolási eljárás, de kaphat hitelt: veszteségminimalizálási céllal, kockázatmentes, első osztályú fedezettel. Kezdő vállalkozás 2 évig C kategória. Besorolás: fedezetek mértéke, alkalmazott hitelkondíciók

28 Adósminősítés egyéb szempontjai
Az üzleti tervben elsősorban a tendencia érdekes A hitelkockázat elbírálójának fontosabb a banki előélet, mint az üzleti terv tartalma

29 Likviditási terv Példa: működő vállalkozás év elején folyamatosan növekvő bevétellel számol: jan 50 mFt, febr 60 mFt… Anyagktg: az árbevétel 80%-a, gyártás 1 hónappal korábban történik, mint az eladás Fix költség: 5 mFt/hó Vevők és a szállítók is 30 napra fizetnek A bankszámlán 8 mFt van

30 Likviditási terv -1 3 Pénzeszk záró 5 Fix kifizetések 70 60 50 40
3 Pénzeszk záró 5 Fix kifizetések 70 60 50 40 Vevők 8 Nyitó 9 7 Üzemi eredm. 56 48 Anyagktg Esedékes száll Szállítók Realizált Árbevétel Pénzeszk nyitó márc feb jan

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Üzleti terv Dr.Oláh János"

Hasonló előadás


Google Hirdetések