Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium."— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

2 Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai uniós: 1698/2005/EK Tanácsi rendelet (2005. szeptember 20.) 1974/2006/EK Bizottsági rendelet (2006. december 15.) 1975/2006/EK Bizottsági rendelet (2006. december 7.) Hazai: 2007. évi XVII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet /m ó d. 39/2007. (V. 15.) FVM rendelet/ az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól FVM-rendelet az egyes támogatási jogcímekről

3 A nemzeti fejlesztési irányok meghatározása (tengelyek) A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása A környezet és a vidék állapotának javítása Az életminőség javítása a vidéki területeken, és a diverzifikáció ösztönzése LEADER

4 A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása (I. tengely) A megújuló energiaforrások alkalmazásának és termelésének elősegítése; Az állattenyésztési ágazat életképességének erősítése; Az élelmiszer-feldolgozás versenyképességének javítása; Nagyobb hozzáadott érték előállítása a kertészetben; Mezőgazdasági infrastruktúra-fejlesztés és vízgazdálkodás;

5 A mezőgazdasági dolgozók és gazdálkodók korstruktúrája megváltoztatásának ösztönzése; Az innováció, a marketing szemlélet és a vállalkozói készségek támogatása a mezőgazdaságban; Hozzájárulás a tudásalapú vidéki társadalom megteremtéséhez a tudás és információ terjesztése által.

6 Állattartó telepek korszerűsítése (Trágyakezelés) jogcím (ÁTK I.) A jogcím tekintetében a benyújtott támogatási kérelmek (967 db) 83 %-a kapott jóváhagyó határozatot, melyeknek a jóváhagyott támogatási igénye mindösszesen 89 Mrd Ft. Ebből biogáz üzem létesítésére 28 ügyfél kapott jóváhagyást, melyek jóváhagyott támogatási igénye az összes jóváhagyott támogatási igény 20,5 %-át teszi ki (17,7 Mrd Ft összegben). A kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakokban a tavalyi évben 375 db kérelem érkezett be, az eddig jóváhagyott kifizetés összesen 2,1 Mrd Ft.

7 Állattartó telepek korszerűsítése (Komplex) jogcím (ÁTK II.) A jogcím tekintetében a benyújtott támogatási kérelmek (1273 db) 85 %-a kapott jóváhagyó határozatot, melyeknek a jóváhagyott támogatási igénye mindösszesen 136 Mrd Ft. Ebből biogáz üzem létesítésére 16 ügyfél kapott jóváhagyást, melyek jóváhagyott támogatási igénye az összes jóváhagyott támogatási igény 10,9 %-át teszi ki (14,7 Mrd Ft összegben). A kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakokban a tavalyi évben 317 db kérelem érkezett be a regionális illetékességű megyei kirendeltségekre, az eddig jóváhagyott kifizetés összesen 0,4 Mrd Ft. Ez ideig a jóváhagyó támogatási határozattal rendelkező ügyfeleknek csupán 14 %-a nyújtott be legalább egy kifizetési kérelmet.

8 Önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcím A jogcím tekintetében a benyújtott támogatási kérelmek (4733 db) 96,5 %-ára, azaz 4568 db-ra születetett jóváhagyó határozat, melyek jóváhagyott támogatási igénye mindösszesen 42,4 Mrd Ft. A kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakokban 2008. december 31-ig 5841 db kérelem érkezett be a megyei kirendeltségekre (egy támogatási kérelemhez összesen max. 4 db kifizetési kérelem nyújtható be), az eddig jóváhagyott kifizetés összesen 30 Mrd Ft 4991 kifizetési kérelemre. Ez ideig 307 támogatási határozattal rendelkező ügyfél nem nyújtott be egy kifizetési kérelmet sem.

9 Kertészet korszerűsítése jogcím A jogcím tekintetében a benyújtott támogatási kérelmek (303 db) 34 %-a rendelkezik jelenleg jóváhagyó határozattal (a kérelmek feldolgozottsági szintje 74%), melyek jóváhagyott támogatási igénye mindösszesen 7,4 Mrd Ft; Több visszajelzés alapján a támogatási kérelmek benyújtására a jogcímek összetettségére való tekintettel nagyon rövid volt a benyújtási határidő. Ez részben orvoslásra került a benyújtási határidők két héttel történő meghosszabbításával, de ennek ellenére sok kérelmet hiányosan küldtek be; jellemzően nem készült el a megfelelő műszaki, építészeti (engedélyezési) tervdokumentáció; A nagyszámú - a kérelmek számának 90 %-át meghaladó - hiánypótoltatás olyan dokumentumok bekérésére irányul, amelyeknek már a kérelem benyújtásakor az ügyfeleknél rendelkezésre kellett volna állniuk.

10 Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése jogcím A jogcím tekintetében a benyújtott támogatási kérelmek (3047 db) 63,5 %-a rendelkezik jelenleg jóváhagyó határozattal (a kérelmek feldolgozottsági szintje 97,6 %), melyek jóváhagyott támogatási igénye mindösszesen 9,7 Mrd Ft. Az elutasítások száma magas volt a jogcím tekintetében (az összes benyújtott kérelem 33 %-a), melyek a többsége a kertészeti tevékenység hiánya miatt került elutasításra. A kertészeti tevékenység hiányában elutasításra kizárólag azok a kérelmek kerültek, amelyek adatai alapján – esetenként a területalapú támogatásigényléssel való keresztellenőrzést követő hiánypótlás után – megállapítható volt, hogy a támogatást igénylő sem 2008-ban nem folytat, sem pedig az elkövetkező 5 évben nem tervez kertészeti tevékenységet.

11 Növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése jogcím A jogcím tekintetében a benyújtott támogatási kérelmek (816 db) 77 %-a rendelkezik jelenleg jóváhagyó határozattal (a kérelmek feldolgozottsági szintje 99,6%), melyek jóváhagyott támogatási igénye mindösszesen 28,4 Mrd Ft. Több visszajelzés alapján a támogatási kérelmek benyújtására a jogcímek összetettségére való tekintettel nagyon rövid volt a benyújtási határidő. Ez részben orvoslásra került a benyújtási határidők egy hónappal történő meghosszabbításával, de ennek ellenére sok kérelmet hiányosan küldtek be; Mindazonáltal nagyságrendjét tekintve az intézkedés az AVOP sikeres gabonatároló építési programjával együtt az intézkedés ’80-as évek óta a legnagyobb volumenű megújítását segíti a betakarítás utáni eszközparknak.

12 Öntözés, melioráció 1. A jogcím keretében üzemi és közösségi fejlesztések támogatása lehetséges. Az üzemi célok között a mezőgazdasági üzemek öntözésfejlesztési, illetve meliorációs beruházásai támogathatók, míg a közösségi célokon belül a vízkárelhárításhoz, illetve az öntözés és a melioráció közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtható támogatás. A jogcím keretén belül eddig két alkalommal volt lehetőség támogatási kérelem benyújtására: 1. benyújtási időszak: 2008. március 28. – május 5. A beérkezett kérelmek száma 57 db. A kérelmek jóváhagyására az FVM 2008. szeptember 16-i forrás allokálását követően került sor. A támogatott kérelmek száma 18 db, a kötelezettségvállalás összege 356,3 MFt.

13 Öntözés, melioráció 2. 2. benyújtási időszak: 2008. június 16. – július 16. A beérkezett kérelmek száma 387 db, támogatási igényük 17 Mrd Ft. A kérelmek feldolgozása jelenleg tart. A legnagyobb érdeklődés ebben a benyújtási időszakban is az üzemi öntözésfejlesztés iránt mutatkozott, a kérelmek 70 %-a irányul ilyen fejlesztésekre. Ezt követik mintegy 22 %-kal a vízkárelhárítás fejlesztéssel érintett kérelmek. Az üzemi melioráció és a közösségi öntözési és meliorációs fejlesztések száma elenyésző.

14 A mezőgazdasági energiafelhasználás megújuló energiaforrásokból történő előállítása A támogatás célja a mezőgazdaságban a megújuló energiaforrások kiterjedt használatának elősegítése, valamint a termelők fosszilis energiafüggőségének mérséklése. Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe mezőgazdasági energiafelhasználást biztosító biomassza kazán és az előállított energia szétosztását, tárolását szolgáló eszközök beszerzéséhez. A jogcím támogatási kérelmeinek benyújtási időszaka: 2007. szeptember 17. – november 5. között volt. A beérkezett kérelmek száma 12 db, támogatási igényük 211,5 MFt. A kérelmek jóváhagyására az FVM 2008. március 21-i.

15 Erdészeti célra használt géppark fejlesztése és korszerűsítése Az erdőgépes jogcím kérelem beadási időszaka 2008. december 31-én lezárult. A beérkezett kérelmek száma 187.

16 Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása és gazdaságátadás A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása. A jogcímére 2514 db kérelem érkezett. Az összes támogatási igény meghaladja a 25 Mrd Ft-ot. Az elfogadott támogatási kérelmek száma 1384 db, 13,782 Mrd Ft támogatással. A beérkezett kifizetési kérelmek száma 1366 db, mintegy 12,243 Mrd Ft forint igénnyel, melyből 11,443 Mrd Ft került kifizetésre.

17 Gazdaságátadás A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatás célja a mezőgazdasági termelő tevékenységet végzők korösszetételének - a fiatal mezőgazdasági termelők támogatásával összehangolt - javítása, az elaprózódott birtokszerkezet ésszerű koncentrálódásának elősegítése, és a gazdaságok átlagos méretének növelése. A jogcímre a támogatási kérelmeket első ízben 2007. december 3. – 2008. január 15. között lehetett benyújtani. A támogatási időszak alatt beérkezett kérelmek száma 61 db, támogatási igény 406 millió Ft.

18 Termelői csoportok támogatása A termelői csoportok támogatása jogcím célja a mezőgazdasági termelők termékeinek biztos piacra juttatása a termelői csoportok létrehozatalának, működtetésének és növekedésének támogatásával. Az intézkedésre 53 db kérelem érkezett a legutóbbi támogatási időszakban, melyből 45 db került elfogadásra, melynek támogatási vonzata 645,9 M Ft. A helyszíni ellenőrzés 100%-os volt.

19 Gyümölcsültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás A gyümölcsös ültetvények támogatása jogcím az ültetvények telepítésével, meglévő ültetvények korszerűsítésével, a fajtaszerkezet javításával a piaci igényekhez alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtését célozza. A jogcím bevezetésével a telepítések, a meglévő ültetvények korszerűsítése, a fajtaszerkezet javítása a piaci igényekhez alkalmazkodni tudó hatékony és minőségi követelményeknek megfelelő gazdálkodás hátterének megteremtése volt a cél. A támogatási kérelmet 2008. évben február 1.-március 17. között lehetett benyújtani. 139 db kérelem érkezett be, mely több mint 3172 ha ültetvény telepítést/rekonstrukciót érint. Az eddig elfogadott támogatási kérelmek száma 97 db.

20 Fás- és lágyszárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás 1. A fás szárú energiaültetvényekre irányuló támogatás célja a mezőgazdasági területeken a sarjaztatásos fás szárú energiaültetvények telepítésével hozzájáruljon az élelmiszer- termékpályák stabilizálásához a nem élelmiszeripari növények termesztésére történő áttéréssel; alternatív, a termőhelyi adottságokhoz igazodó kultúraválasztási lehetőséget biztosítson; mérsékelje a szél- és vízerózió, illetve belvizek okozta károkat; az energetikai célú faanyag biztosításával hozzájáruljon a megújuló energiaforrások minél szélesebb körben való használatának elterjesztéséhez; mérsékelje az erdészeti potenciál túlzott energetikai célú használatára irányuló nyomást; a betakarítási, telepítési műveletekkel foglalkoztatási lehetőséget biztosítson a vidéken élő, alacsony képzettségű munkaerő részére.

21 Fás- és lágyszárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás 2. A lágyszárú energiaültetvényekre vonatkozó támogatás célja a mezőgazdasági területeken lágy szárú, évelő, újravetés, illetve újratelepítés nélkül legalább 5 évig energetikai alapanyag termelésre fenntartható tartható energianövények telepítésével a nem élelmiszeripari növények termesztésére történő áttéréssel hozzájáruljon az élelmiszer termékpályák stabilizálásához; a szélerózió, illetve belvíz elleni védekezéshez, a kedvezőtlen talajszerkezet javításához; az energetikai célú biomassza biztosításával a megújuló energiaforrások elterjesztésére vonatkozó célok teljesítéséhez. A 2007. és 2008. évben a benyújtott kérelmek 1224 ha területre lágy szárú energiaültetvény és 1991 ha területre fás szárú energiaültetvény területre igényeltek támogatást. A jóváhagyott támogatás összege 278,22 M Ft

22 Mezőgazdasági termékek értéknövelése A jogcímre mezőgazdasági termelők 91 db, míg nem mezőgazdasági termelők 456 db támogatási kérelmet nyújtottak be.

23 A környezet és a vidék állapotának javítása (II. tengely) A gazdaságos és környezetbarát erdőgazdálkodás elősegítése; A környezetkímélő gazdálkodási módszerek (AKG) megerősítése és elterjesztése: megőrizni a magyar mezőgazdaság hagyományosan alacsony környezetterhelését; Állatjóléti előírások; Erdészet: telepítési és általános erdészeti támogatás; Kedvezőtlen Adottságú Területek (KAT): kompenzáció a kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók számára Állatjóléti kifizetések: az állattenyésztés szerepének erősítése jövedelempótló támogatás révén

24 Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások 25/2007 (IV. 17.) FVM rendelet Az intézkedés célja, hogy a kompenzációs kifizetések hozzájáruljanak az érintett területeken a gazdálkodási tevékenység fenntartásához, a gazdaságok életképességének, helyzetének javulásához. A 2007. évi támogatási időszak során a 8095 db beérkezett kérelem – melyek egyszerre támogatási és kifizetési kérelmek – ezidáig mintegy 7300 db kérelemre 2,6 Mrd Ft kifizetése történt meg. A tavalyi év során 6599 db kérelem érkezett 267 810,43 ha nagyságú területre vonatkozóan. A beérkezett kérelmek forrásigénye hozzávetőleg 2,5 Mrd Ft. A kérelmek feldolgozás alatt állnak.

25 Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás 88/2007 (VIII. 17.) FVM rendelet Az intézkedés fő céljai közé tartozik az ország erdővel borított területének növelése, úgy hogy a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas területek alternatív hasznosításával lehetővé tegyék a mezőgazdaság újrastrukturálását. Az intézkedés nagyszámú gazdálkodót érint és évente több, mint 10000 ha mezőgazdasági területen telepített erdőt jelent. A 2007. év során 1265 db támogatási kérelmet adtak be összesen 10 600 ha erdő telepítésére. A kérelmek alapján a 15 évre vonatkozó összes támogatási igény 11 Mrd Ft. A 2008. évi támogatási kérelmek benyújtására június 30-ig volt lehetőség. Ennek során mintegy 700 db kérelem érkezett be 4300 ha-ra vonatkozóan, melyek közül 531 db kérelem került előzetesen jóváhagyásra 2,1 Mrd Ft kötelezettségvállalással.

26 Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás 128/2007 (X. 31.) FVM rendelet; Az intézkedés célja a Natura 2000 területeken történő gazdálkodáshoz kompenzációs támogatás nyújtása gyepterületeken a Tanács 79/409/EGK számú Madárvédelmi, valamint a 92/43/EGK Élőhely-védelmi irányelveinek való megfelelés érdekében. A gazdálkodónak a 269/2007. (X. 18.) Korm. rendeletben meghatározott földhasználati szabályokat kell betartania. Az intézkedés jelentős természetvédelmi hatással jár; A 2008. év során 2634 db kérelem érkezett 73 493,87 ha nagyságú területre vonatkozóan. A beérkezett kérelmek forrásigénye hozzávetőleg 640 millió Ft. A kérelmek feldolgozás alatt állnak.

27 Erdészeti potenciál helyreállítását szolgáló intézkedések támogatása 32/2008 (III. 27.) FVM rendelet; A természeti katasztrófával sújtott területek erdészeti potenciáljának helyreállítása sürgető feladat, hiszen a tavalyi esztendő időjárási viszontagságainak következtében hatalmas károk sújtották a hazai erdőket. Az intézkedés eredményeként a kárt elszenvedett erdők felújítását támogatjuk, hogy a területet egészséges erdővel történő borítottsága minél hamarabb megvalósulhasson, megelőzve ezzel a további környezeti károkat, pl. az erózió megjelenését is; A 2008. év során 83 db támogatási kérelmet nyújtottak be két körben, mintegy 3000 ha erdőterületre vonatkozóan.

28 Az életminőség javítása a vidéki területeken, és a diverzifikáció ösztönzése (III. tengely) Új munkahelyek létrehozása és a jövedelemszerzési lehetőség és képesség erősítése a vidéki vállalkozások fejlesztése által; Az életminőség javítása a falumegújítás elősegítésével; Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása kistelepülési integrált közösségi és szolgáltató terek létrehozásával.

29 Gazdaságfejlesztésre vonatkoz ó intézkedések 1.A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás; 2.A mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása; 3.A turisztikai tevékenységek ösztönzése;

30 É letminőség, élettér javítására, valamint a komplex fejlesztésekre vonatkozó intézkedések A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások; Falumegújítás és –fejlesztés; A vidéki örökség megőrzése; Képzés és tájékoztatás; Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása (HVK-HVI).

31 Benyújtott kérelmek UMVP III. tengely JogcímekBenyújtott kérelmek száma (db) Igényelt támogatás összege (millió Ft) Falumegújítás és -fejlesztés167727 505 926,99 Turisztikai tevékenységek ösztönzése157437 040 217,89 Vidéki örökség megőrzése90522 768 041,12 Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése168828 282 817,94 Összesen:5844115 597 003,94

32 „Kistérségi közlekedés fejlesztés” Az intézkedés nagy népszerűségnek örvendett, lényegében elérte célját: a két kérelem benyújtási időszakban együttesen 1157 támogatási kérelem érkezett MVH kirendeltségeihez, amelyből 1086 jóváhagyásra került, mintegy 8, 55 milliárd forint értékben. Az első kifizetési időszakban 192 db kifizetési kérelmet nyújtottak be az ügyfelek. Az igényelt támogatási összeg 1 376 545 000 Ft. 186 kifizetés történt meg 2009. 04. 08-ig összesen 1 313 047 000 Ft összegben. Második kifizetési időszakban 83 db kifizetési kérelmet nyújtottak be az ügyfelek. A kérelmek feldolgozása folyamatban van.

33 ÚMVP 2009. évi ütemterve 2009. év első félévében az I. tengely meghirdetett jogcím rendeletek szerint folytatódik a szaktanácsadás intézkedés, illetve elindul a szakképzés intézkedés. 2009. év első félévében a II. tengely meghirdetett jogcím rendeletei szerint folytatódnak az alábbi támogatási konstrukciók: – Kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodás kompenzációs támogatása, – Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás, – Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodás kompenzációs támogatása. Megnyitásra kerül az Agrár-környezetgazdálkodási jogcím több célprogramja és a Nem termelő mezőgazdasági beruházások támogatási konstrukció.

34 Módosított rendeletek 1. Rendelet sz á mMegnevez é sEredeti beny ú jt á si időszak M ó dos í tott 78/2007 FVM rendelet Mezőgazdas á gi energiafelhaszn á l á s meg ú jul ó energiaforr á sokb ó l t ö rt é nő elő á ll í t á shoz ny ú jtand ó t á mogat á sok 2007. é vben szeptember 17-től okt ó ber 17- ig, „ T á mogat á si k é relmet a 2010. é vtől é vente á prilis 1. é s á prilis 30. k ö z ö tt lehet beny ú jtani ” 25/2008 (III. 7) FVM rendelet Kert é szet korszerűs í t é s é hez ny ú jtand ó t á mogat á sok 2008. é vtől kezdődően é vente á prilis 1- j é től m á jus 2-ig „ A t á mogat á si k é relmet a 2010. é vtől é vente m á rcius 1. é s m á rcius 31. k ö z ö tt lehet beny ú jtani ” 26/2008 (III. 7.) FVM rendelet Kert é szeti g é pek, technol ó giai berendez é sek beszerz é s é hez ny ú jtand ó t á mogat á sok A t á mogat á si k é relmet é vente á prilis 1. – m á jus 15. k ö z ö tt lehet beny ú jtani A t á mogat á si k é relmet a 2010. é vtől é vente m á rcius 1. é s m á rcius 31. k ö z ö tt lehet beny ú jtani 144/2008 (XI. 7.) FVM rendelet Erd é szeti c é lra haszn á lt g é ppark fejleszt é s é hez é s korszerűs í t é s é hez ny ú jtand ó t á mogat á sok A t á mogat á si k é relmet é vente á prilis 1-30. k ö z ö tt lehet beny ú jtani 2010. é vtől é vente m á rcius 1- é s m á rcius 31. k ö z ö tt

35 Módosított rendeletek 2. Rendelet sz á mMegnevez é sEredeti beny ú jt á si időszak M ó dos í tott 67/2007 (VII. 26.) FVM rendelet Fiatal mezőgazdas á gi termelők sz á m á ra ny ú jtand ó t á mogat á sok 2008. é vben november 15-től 2008. december 31-ig, majd 2009-től é vente á prilis 1. é s 30. k ö z ö tt lehet beny ú jtani É vente j ú nius 15. é s j ú lius 15. k ö z ö tt lehet beny ú jtani 35/2008 (III. 27.) FVM rendelet N ö v é nytermeszt é s l é tes í tm é nyeinek korszerűs í t é s é hez ny ú jtott t á mogat á s 2007. é vben december 3. é s 2008. febru á r 7. k ö z ö tt, ezt k ö vetően minden é v á prilis 15. é s m á jus 15. k ö z ö tt lehet beny ú jtani 2010. é s 2011. é vben é vente m á rcius 1. é s m á rcius 31. k ö z ö tt lehet beny ú jtani. 34/2008 (III. 27.) FVM rendelet Melior á ci ó é s a ter ü leti v í zgazd á lkod á s mezőgazdas á gi ü zemi é s k ö z ö ss é gi l é tes í tm é nyeinek fejleszt é s é hez ny ú jtand ó t á mogat á sok A t á mogat á si k é relmet é vente m á rcius 28. é s m á jus 2. k ö z ö tt 2009-től é vente szeptember 1-j é től okt ó ber 1-j é ig lehet beny ú jtani T á mogat á si k é relmet é vente szeptember 1. é s okt ó ber 2. k ö z ö tt lehet beny ú jtani

36 Módosított rendeletek 3. Rendelet sz á mMegnevez é sEredeti beny ú jt á si időszak M ó dos í tott 135/2008 (X. 18.) FVM rendelet Falumeg ú j í t á sra é s -fejleszt é sre ig é nybe vehető t á mogat á sok 2008. okt ó ber 19. é s 2008. november 30. k ö z ö tt, ezt k ö vetően é vente a) m á jus 1. é s m á jus 31., b) okt ó ber 1. é s okt ó ber 31. 2008. okt ó ber 19- é s 2009. janu á r 10. k ö z ö tt, 2009- ben okt ó ber 1. é s okt ó ber 31. k ö z ö tt, azt k ö vetően é vente m á jus 1. é s m á jus 31. k ö z ö tt, valamint okt ó ber 1. é s okt ó ber 31. k ö z ö tt lehet 136/2008 (X. 18.) FVM rendelet Mikrov á llalkoz á sok l é trehoz á s á ra é s fejleszt é s é re ny ú jtand ó t á mogat á sok 2008. okt ó ber 19. é s 2008. november 30. k ö z ö tt, ezt k ö vetően é vente a) m á jus 1. é s m á jus 31., b) okt ó ber 1. é s okt ó ber 31. 2008. okt ó ber 19- é s 2009. janu á r 10. k ö z ö tt, 2009- ben okt ó ber 1. é s okt ó ber 31. k ö z ö tt, azt k ö vetően é vente m á jus 1. é s m á jus 31. k ö z ö tt, valamint okt ó ber 1. é s okt ó ber 31. k ö z ö tt lehet 137/2008 (X. 18.) FVM rendelet Turisztikai tev é kenys é gek ö szt ö nz é s é hez ny ú jtand ó t á mogat á sok 2008. okt ó ber 19. é s 2008. november 30. k ö z ö tt, ezt k ö vetően é vente a) m á jus 1. é s m á jus 31., b) okt ó ber 1. é s okt ó ber 31. 2008. okt ó ber 19- é s 2009. janu á r 10. k ö z ö tt, 2009- ben okt ó ber 1. é s okt ó ber 31. k ö z ö tt, azt k ö vetően é vente m á jus 1. é s m á jus 31. k ö z ö tt, valamint okt ó ber 1. é s okt ó ber 31. k ö z ö tt lehet

37 Módosított rendeletek 4. Rendelet sz á mMegnevez é sEredeti beny ú jt á si időszak M ó dos í tott 138/2008 (X. 18.) FVM rendelet A vid é ki ö r ö ks é g megőrz é s é hez ig é nybe vehető t á mogat á sok 2008. okt ó ber 19. é s 2008. november 30. k ö z ö tt, ezt k ö vetően é vente a) m á jus 1. é s m á jus 31., b) okt ó ber 1. é s okt ó ber 31. 2008. okt ó ber 19- é s 2009. janu á r 10. k ö z ö tt, 2009-ben okt ó ber 1. é s okt ó ber 31. k ö z ö tt, azt k ö vetően é vente m á jus 1. é s m á jus 31. k ö z ö tt, valamint okt ó ber 1. é s okt ó ber 31. k ö z ö tt lehet 75/2007 (VII. 27.) FVM rendelet Ü ltetv é nyek korszerűs í t é s é hez, telep í t é s é hez ny ú jtand ó t á mogat á sok A t á mogat á si k é relmet é vente, okt ó ber 1- 31. k ö z ö tt lehet beny ú jtani A t á mogat á si k é relmet 2008. é vben febru á r 1- m á rcius 17. k ö z ö tt, a 2010 é vtől é vente m á rcius 1. é s m á rcius 31. k ö z ö tt lehet beny ú jtani.

38 Források I. Tengely643 654 890 800 Ft II. Tengely442 464 066 000 Ft III. Tengely187 867 898 144 Ft IV. Tengely74 080741 696 Ft TS55 210 101 408 Ft Összesen:1 403 277 698 048 Ft

39 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések