Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LÉGI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LÉGI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS."— Előadás másolata:

1 LÉGI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

2 LÉGI ÁRUFUVAROZÁS Előnyei:
Hozzájárul az ipar és a kereskedelem globálissá válásához, Előre meghírdetett útvonalakon, időben közlekedik, Gyors menetidő és árukiszolgálás, Biztonságos, Minimális az átrakodásból eredő sérülés, Minimális a külső behatások okozta sérülésveszély, A csomagolás viszonylag olcsó, Hátráyai: Nincs háztól házig szállítás, Drága, Nem minden árufajta szállítható repülőn.

3 Légi szállítmányozás jogi szabályozása
Nemzetközi egyezmények Varsói Egyezmény 1929-ben hozták létre. Magyarország 1933-ban ratifikált ben a Hágai jegyzőkönyvvel módosították. A teheráru, személy és poggyász fuvarozására is kiterjed, tartalmazza a fuvarozási szerződés létrejöttének feltételeit, fuvarozási szabályokat, okmányokat, fuvarozó felelősségét.

4 LÉGI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA
Nemzetközi egyezmények Chicagói Egyezmény 1944-ben hozták létre. Magyarország 1969-ben csatlakozott. Az egyezmény kizárólag a polgári légi járművekre vonatkozik. A szerződő államok kijelölhetik a nemzetközi járatok által használható útvonalakat és repülőtereket.

5 Légi szállítmányozás jogi szabályozása
NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEK Tranzit és légi fuvarozási egyezmény: A Chicagói Egyezmény kiegészítéseképpen hozták létre. Magyarország 1973-ban csatlakozott. A megállapodás rögzíti a Légi szabadságjogokat: Leszállás nélküli átrepülési jog, Nem kereskedelmi célú leszállási jog, Export, import tranzit átrepülési és leszállási jog. Ez az egyezmény hozta létre az ICAO-t, a Nemzetközi Polgári Repülési szervezetet, amely az ENSZ szakosító szerveként működik.

6 Légi szállítmányozás jogi szabályozása
NEMZETKÖZI EGYEMÉNYEK Montreáli Egyezmény 1999-ben hozták létre. Magyarország 2005-ben csatlakzott. Egységesíti a Varsói és a Guadalajarai (Varsói szerződés kiegészítése 1955-ben) Egyezményt, a Hágai és a Guatamalai (szintén a Varsói Szerződés kiegészítése) jegyzőkönyveket. Összhangban van a Chicagói Egyezménnyel. Rendelkezik az elektronikus úton történő kiállított és továbbított okmányokról, a felelősségi limit bevezetéséről. Bermudai Megállapodás Kétoldalú, kereskedelmi célú légügyi megállapodás az USA és Nagy Brittannia között, 1944-ben jött létre.

7 A légi közlekedés szervezetei
SITA Nemzetközi Légiforgalmi KommunikációsTársaság. Feladata: a kommunikációs hálózat megszervezése, irányítása, karbantartása, fejlesztése. Mindez számítógépes hálózat segítségével örténik– ez a CCS (szabályozott teheráru kiszolgálás) rendszer, amely minden szükséges információt megad ahhoz, hogy egy küldeményt légi úton lehessen továbbítani. ICAO – Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet.

8 A légi közlekedés szervezetei
IATA Nemzetközi Légi Fuvarozási Szövetség. 1919-ben hozták létre, majd a II. világháború surán felbomlott. 1945-ben alapították újra Havannában, minden ENSZ tagország tagja lehet, jelenleg 240 ország. Fő feladatai: Egységes díjszabási rendszer, Egységes nyomtatványok, Ügynöki szervezet kialakítása, működtetése, Információcsere, Szakemberképzés. 3 régióra oszlik: Észak-, Közép-, Dél Amerika, Európa, Afrika, Közel-Kelet, Ázsia, Ausztrália, Óceánia.

9 A légi szállítmányozási szerződés
A fuvarozási szerződés a fuvarozás elvállalásával jön létre. A gyakorlatban a légitársaságok nem fogadnak közvetlen fuvarozási megbízást – mindenképpen szükséges szállítmányozó bevonása az ügyletbe. A légi szállítmányozási szolgáltatás résztvevői: Feladó v. gyártó, Szállítmányozó ügynök, Fuvarozó, vagyis légitársaság, Kiszolgáló ügynök, aki érkezéskor kezeli az árut és az egyéb szükséges ügyleteket elvégzi, Címzett, átvevő. A légi fuvarozással foglalkozó szállítmányozó általában magára vállalja a háztól-házig szolgáltatást, raktározza, vámkezeli, csomagolja és kezeli az árut.

10 A légi szállítmányozási szerződés
A megbízó egy formanyomtatványon szállítmányozási megbízást állít ki. Amennyiben a szállítmányozó elfogadja helyetbiztosít az adott járatra, visszaigazolja a megbízást a járatszám és a fuvarlevélszám megadásával. Ezzel létrejön a szállítmányozási szerződés, melynek bizonyítéka a fuvarlevél, melyet a szállítmányozó az áru átvételekor nyomtat ki. A fuvarlevél használatát a Varsói és Montreali Egyezmény kötelezővé teszi. A légi fuvarlevél az Air Way Bill – AWB: 3 eredeti és legalább 6 másolati példányból áll. Angol nyelven kell kitölteni – a CCS rendszer segítségével. Nem értékpapír – szárazföldi típusú okmány. Minden fuvarlevél sorszámozott, az első három szám a légitársaság kódja, a további 8 egyedi, az árutovábbítás azonosítására szolgál.

11 A légi fuvarlevél - AWB

12 A légi szállítmányozási szerződés
Az áru feletti utólagos rendelkezési jog (szerződésmódosítás) csak a feladót illeti meg, feltéve, hogy a fuvarozási szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget tett. A szerződés módosításához szükség van a fuvarlevél 3. kék példányára és írásban kell benyújtani a légitársasághoz. Utólagos rendelkezések lehetnek: Közbenső repülőtéren tartsa vissza, Közbenső repülőtéren szolgáltassa ki, Indulási repülőtérre fuvarozza vissza a küldeményt. A fuvarozó nem köteles az utólagos rendelkezést végrehajtani ha az számára teljesíthetetlen, vagy a rendes üzemét zavarja. A többletköltségeket a feladónak kötelessége kifizetni.

13 A repülőgép bérleti szerződés
A charter járatok inkább a személyforgalomban elterjedtek, de van rá mód a teherfuvarozásban is. Itt főleg a kisebb gépeket veszik igénybe a szállítmányozók rendszeres forgalom és megbízói kör esetében. A charter szerződésnek több tartalmi eleme van mint a menetrendszerinti járatok esetében. Pl: Bérbevett repülőgép típusa, technikai, műszaki adatai, Bérbevett kapacitás, Bérleti díj, Szerződésmódosítási lehetőségek, Bérbevett repülőgép „menetrendje”, Kapcsolattartó megnevezése , Stb.

14

15

16

17

18

19

20

21 Az áru átvétele, kiszolgáltatása
A szállítmányozó a gyártól, feladótól csomagoltan veszi át az árut, ami a minimális sérülési kockázat miatt egyszerű kartondoboz is lehet. Több fajta áru esetén alkalmazhatja a légitársaság az ULD-t, amely a repülőgép formájához igazodó egységrakomány képző eszköz. Ezeket A-Z-ig osztályozza az IATA. Egyéb eszközök: repülőgép paletta, igloo (palettára épített konténer), A küldeményt a szállítmányozó a feladó telephelyén v. a repülőtéren (vámterületén) veszi át. Amennyiben nem megfelelő a csomagolás visszautasíthatja az áru átvételét.

22 Az áru átvétele, kiszolgáltatása
Feltételesen fuvarozható áruk: Veszélyes áruk szállítása ENSZ ajánlások alapján: ICAO 18. Annex (függelék) ICAO-TI (Technical Istrictions) IATA DGR IAEA (Radioaktív anyagok fuvarozása) Feladó köteles az árut csomagolni,címkézni, besorolni, jelölni, nyilatkozatot csatolni. Nyilatkozat – SDG okmány Élőállat szállítása IATA LAR A feladó gondoskodik a megfelelő ketrecről, élelemről, okmányokról (állatorvosi tanusítvány, oltási könyv, stb.) A ketrecre kezelési utasítást kell kirakni.

23 A légi fuvarozó felelőssége
VARSÓI EGYEZMÉNY: A légi fuvarozás magába foglalja azt az időtartamot, amely alatt az áru a fuvarozó őrizetében van, ami lehet a repülőtéren, légi járművön, raktárban. A fuvarozó felelős minden olyan kárért, ami ez idő alatt történik, ha csak be nem bizonyítja vétlenségét. A felelősség mértéke 250 arany frank /kg, de az aranyfrankot több ország már nem jegyzi. HÁGAI JEGYZŐKÖNYV: A fuvarozó felelős a légi jármű meghibásodása és navigációs hibába miatt bekövetkezett kárért is (VE szerint nem ). A felelősség mértéke 17 SDR/kg, ha értékbevallást tett pótdíj befizetéssel, akkor a tényleges áruértéket kell figyelembe venni. A PTK 501.§ - a is érvényes

24 A légi szállítmányozás díjszabása, díjtételképzése
IATA határozza meg. TACT : The Air Cargo Tariff Negyedévente kerül kiadásra figyelembe véve az új díjszabásokat, árfolyamváltozásokat, piac igényeit. A díjtételek mindig az adott ország pénznemében vannak megadva 1 kg-ra A belföldi díjszabások nemzetenként eltérők lehetnek, saját maguk határozzák meg. Egyéb szolgáltatások díjtételét küldeményenként súlyegység alapján számítják. A fuvardíjat az indulási repülőtéren megállapított súly és méret alapján kell megfizetni. A meghirdetett fuvardíj az 1 kg/6 dm3 terjedelmet meg nem haladó küldeményekre érvényes.

25 A légi szállítmányozás díjszabása, díjtételképzése
A nemzetközi díjszabások 4 fő kategóriába tartoznak: Darabáru díjtétel: (General Cargo Rates) Minimum díjtétel Normál díjtétel – tömeg v. térfogategységre alkalmazva, Mennyiségi díjtétel – súlykategóriákra vonatkozó, kedvezményes díjtétel. Egyedi díjtételek (Specific Commodity Rates) alaplán darabáru díjtétel: Meghatározott árufajtákra és viszonylatokra, megadott tömeghatárokon belül 3. Osztálydíjszabás (Class Rates) alapján darabáru díjtétel: Élő állatok Értékküldemények, Újságok, folyóiratok, Veszélyes áruk 4. Egységrakományok díjszabása (ULD Rates)

26 A légi szállítmányozás díjszabása. díjtételképzése
A fuvardíj kiegyenlítése a következő módokon történhet: A feladó előre fizeti az áru feladásánál, (freight prepaid) A címzett fizet az áru átvételekor, (charges collect) Utánvéttel történő fizetés készpénzben a címzett által (cash on delivery) Házhoz fuvarozás is fizetve a feladó által (free house delivery)

27 Szállítmányozói feladatok légi árufuvarozás esetén
Légitársaság kiválasztása Akinek van menetrendszerű járata az adott relációban, Árukezelési szolgáltatásai megfelelnek az adott árunak, A szolgáltatási költségek optimálisak, Éves szerződés alapján lehetőség van kedvezmények igénybevételére Megbízási szerződés megkötése után Lefoglalja a helyet az adott járaton, Gondoskodik az áru légi fuvarozásra alkalmas csomagolásáról, Ha nem ő csomagol ellenőrzi azt, Mérlegel, Beszerzi, kiállítja az okmányokat, Beszállítja a küldeményt a saját raktárába, A járat indításáig raktározza, Elvégzi a tényleges vámkezelést, Kiállítja a fuvarlevelet, A fuvarlevél 3. példányával igazolja az átvételt, Átadja az árut okmányokkal, vámkezelve a légitársaságnak.

28 Szállítmányozói feladatok légi árufuvarozás során
A kiszolgáló szállítmányozó feladatai: A CCS rendszeren belül induláskor megkapja az áru adatait, ennek megfelelően intézkedik Átvételről és kezelésről a repülőtéren, Vámügyintézésről, Házhoz fuvarozásról, Kiszolgáltatásáról a címzettnek. A két szállítmányozó ügynök feladata teljesítése után a fizetési megállapodás szerint állítja ki a számlát.

29 AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZLEKEDÉSPOLITIKÁJA
A közösségen belüli légi forgalom szabályozása három lépésben történik: 1 . Az első csomag a tarifkról, kapacitásmegosztásról és útvonalakról rendelkezett. 2. Nagyobb piacnyitást irányozott elő. tól megalapozta az európai légi közlekedés teljes liberalizációját. A tarifa-megállapítás szabadsága, a Közösségen belüli légi útvonalakhoz szabad hozzáférés érvényesül, ivétel a kabotázspiac. EU jogszabályok szabályozzák A belső piacot, az állami támogatásokat légiforgalmi irányítást, repülésbiztonságot, környezetvédelmet, A versenyt és a szociális juttatásokat, fogyasztóvédelmet Légi közlekedést, a piaci tevékenységet, útvonalkiosztást, árakat és feltételeket, nemzetközi kapcsolatokat, harmadik országos egyezményeket. A légiközlekedéssel kapcsolatos magyar jogszabályok kétoldalú légügyi egyezményekből, légi közlekedés jogszabályaiból, légügyi utasításokból állnak.


Letölteni ppt "LÉGI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések