Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Fogyasztóvédelem tanácsadóknak Esztergom, 2010. június 28-29.. Tudatos Vásárlók Egyesülete – Easy Learning Kft. A képzés az Európai Unió támogatásával,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Fogyasztóvédelem tanácsadóknak Esztergom, 2010. június 28-29.. Tudatos Vásárlók Egyesülete – Easy Learning Kft. A képzés az Európai Unió támogatásával,"— Előadás másolata:

1 Fogyasztóvédelem tanácsadóknak Esztergom, 2010. június 28-29.. Tudatos Vásárlók Egyesülete – Easy Learning Kft. A képzés az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, a TÁMOP 5.5.6/08/2-2008-0009 sz. program keretében.

2 I H AZAI FOGYASZTÓVÉDELEM INTÉZMÉNYRENDSZERE * Fogyasztóvédelem:  alapjogok, védendő értékek, szereplők * Piacfelügyelet:  cél, védendő értékek, tevékenység, szereplők

3 1.1 F OGYASZTÓVÉDELEM A fogyasztóvédelem a fogyasztók érdekeinek érvényre juttatása a gazdasági élet szabályozásán keresztül. * egyensúly a piaci szereplők között * fogyasztók optimális döntésének támogatása * fogyasztók érdekeinek védelme, sérelmeik reparációja

4 A FOGYASZTÓ önálló, foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció címzettje és ezt bizonyítani is tudja… B2C B2B

5 F OGYASZTÓK VÉDETT ÉRDEKEI * Élet- és egészség védelme, biztonságos termék * Vagyoni érdek * Információhoz való jog * Jog- és érdekérvényesítés és a jövő generációk védelme?

6 F ELADATOK *Működési keretek > szabályozás *Tájékoztatás, oktatás > megelőzés *Vitarendezés vásárló és piaci szereplő között (B2C) > reparáció

7 S ZEREPLŐK - szabályozás * Európai Unió: Bizottság, Tanács, DG SANCO * Országgyűlés: Fogyasztóvédelmi Bizottság * Kormány: Nemzetgazdasági Minisztérium * Önkormányzatok * Piac

8 S ZEREPLŐK - megelőzés * Európai Unió: Bizottság, Tanács, DG SANCO * Országgyűlés: Fogyasztóvédelmi Bizottság * Kormány: Nemzetgazdasági Minisztérium, + hatóságok * Önkormányzatok * Társadalmi szervezetek * Piac

9 S ZEREPLŐK - reparáció * bíróságok * Európai Bíróság * békéltető testületek + társadalmi szervezetek + hatóságok, önkormányzatok

10 1.2 P IACFELÜGYELET „az áruk és szolgáltatások biztonságosságának és megfelelőségének rendszeres ellenőrzése, a jogszabálysértés súlyosságával arányban álló intézkedések meghozatala” B2C B2B

11 1.2 P IACFELÜGYELET * piaci szereplők,termékek, szolgáltatások rendszeres ellenőrzése * témavizsgálatok, piacelemzések, akciók, hadműveletek * bírság, üzletbezárás, visszahívás, kötelezés * fogyasztó: panasz, bejelentés * notifikáció, engedélyezés NEM VITARENDEZÉS!

12 H ATÓSÁGOK NFH GVH PSZÁF MEBIH NHH EH MgSZH OTH

13 H ATÓSÁGOK Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Gazdasági Versenyhivatal Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal Nemzeti Hírközlési Hatóság Energia Hivatal Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Országos Tisztiorvosi Hivatal

14 Fogyasztóvédelem Piacfelügyelet Vásárlók Piac Országgyűlés Önkormányzat kormányzat Hatóságok Bíróság Békéltető testület önszabályozás civilek Európai Unió

15 H ATÓSÁGOK  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat  Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal  építésügyi hatóságok  Gazdasági Versenyhivatal  Magyar Bányászati és Földtani Hivatal  Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal  Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal  Nemzeti Hírközlési Hatóság (HFJK)

16 H ATÓSÁGOK  Nemzeti Közlekedési Hatóság  Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézet  Országos Gyógyszerészeti Intézet  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség  Országos Munkaügyi és Munkavédelmi Főfelügyelőség  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet  Rendőrség  Vám- és Pénzügyőrség

17 IIJ OG - ÉS ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS * Fórumok és segítők  Hol és hogyan?  Előnyök és hátrányok * Békéltető testületek

18 2.1 G YÁRTÓ, KERESKEDŐ * ELSŐ! * Szóbeli panasz és írásbeli panasz  jegyzőkönyv, vásárlók könyve, email * Ügyfélszolgálat * Call-center

19 2.2 B ÉKÉLTETŐ TESTÜLET * fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése *cél, hogy egyezség jöjjön létre (kötelezés, ajánlás) *fogyasztó lakóhelye szerinti testület * 3 tag: mindkét fél 1-1 tagot választ * max. 60 nap + 30 nap + 30 nap

20 2.2 B ÉKÉLTETŐ TESTÜLET * kötelezés és határozattal jóváhagyott egyezség > bírósági végrehajtási záradék * megjelenés, alávetés problémája * nyilvánosság www.nfh.hu/portal/informaciok/elerheto/bekelteto

21 2.3 – 2.4 B ÍRÓSÁG * Polgári peres eljárás * Közérdekű kereset * Fizetési meghagyás 2.5. Mediáció

22 2.6-2.9 K ÖZREMŰKÖDŐK * Társadalmi szervezetek * Fogyasztói – kapcsolati irodák * Európai Fogyasztói Központ * Szakvéleményt kibocsátó szervezetek * Piacfelügyeleti hatóságok

23 2.7 E URÓPAI F OGYASZTÓI K ÖZPONT ( OK H ÁLÓZATA ECC-N ET ) * határon átnyúló ügyletek * Európai Unió másik tagállamában * segítségnyújtás az ügyintézésben * tájékoztatás, szemléletformálás www.efk.hu

24 IIIA DATBÁZISOK * Állami és hatósági adatbázisok * Civil és üzleti adatbázisok

25 IVA LAPISMERETEK * Alapvető rendelkezések * Szavatosság jótállás * E-kereskedelem * Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat

26 4.1 A LAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Termékbiztonság: „ egy termék akkor biztonságos, ha a fogyasztó életét, egészségét, testi épségét a rendeltetésszerű vagy az ésszerűen várható használat mellett - ideértve a használhatóság időtartamát, valamint az üzembe helyezési, beszerelési, karbantartási előírások betartását - nem, vagy csak a rendeltetésszerű vagy ésszerűen várható használatával járó legkisebb mértékben veszélyezteti.” > a gyártó felelőssége

27 Gyártói felelősség: *Előírások betartása  Ellenőrzés lehetővé tétele  Tájékoztatás a termékről és a kockázatokról  Kockázatok felmérése, megelőzés, elhárítás *Notifikáció, bejelentés

28 T ERMÉKFELELŐSSÉG * egy-egy hibás termék személyi sérülést vagy egyéb kárt okoz, * 500 eurót (kb. 125 ezer forint) meghaladó kár érvényesíthető * kizárólag magánhasználatú dolgokra * Termék hibáját, a kárt, valamint a kettő közötti okozati összefüggést a károsultnak kell bizonyítania.

29 C ÍMKÉZÉS * pontos név *gyártó, forgalmazó neve, címe, *származási hely, *méret, mennyiség *Összetevők *ár *lejárat ideje

30 C ÍMKÉZÉS * műszaki jellemzők *minőségi osztály *energiafelhasználás ismérvei, *használati és kezelési útmutató *engedélyszám

31 A PRÓSÁGOK * Kettős árazás * közüzemi szolgáltatók * Hűség-nyilatkozat * On-line fogadás * Előleg, foglaló

32 2.2. S ZAVATOSSÁG „az eladó felelősséget vállal azért, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejlett hibája, amely csak későbbi fog kiderülni” * 2 év / 6 hónap / 2 hónap * bizonyítási teher

33 2.2 J ÓTÁLLÁS „gyártó, forgalmazó garantálja, hogy a megvásárolt termék legalább egy évig kifogástalanul fog működni.” * tartós fogyasztási cikkekre 1 év (lista) * Javító-karbantartó szolgáltatások 6 hónap (lista) * jótállási jegy

34 F OGYASZTÓI IGÉNY * Javítás * Csere * Árleszállítás * Elállás

35 G YAKORLATI PROBLÉMÁK * 3 nap * Szervízelés (alkatrész, idő, cserekészülék) * Akciós és leértékelt termékek * Használt termékek * Hibátlan termék visszavétele * Megszűnt üzlet * Gyári jótállás

36 E LEKTRONIKUS KERESKEDELEM * termékleírás * 8 munkanapos elállás * elérhetőségek * határon átnyúló kereskedelem * szavatosság, jótállás * fizetés * online aukció, fogadás

37 4.4 F OGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT * tiltott kereskedelmi gyakorlat * megtévesztés hamis információval * megtévesztés elhallgatással * agresszív marketing

38 Á L T Á L Á N O S K L A U Z U L A MEGTÉVESZTŐ GYAKORLATOK AGRESSZÍV GYAKORLATOK TEVÉKENYSÉGEK MULASZTÁSOK F E K E T E L I S T A

39 Köszönjük a figyelmüket! * Tudatos Vásárlók Egyesülete 1027, Budapest, Bem rkp. 30. II/19. Tel/fax: 1/225 8136 Email: tve@tve.hutve@tve.hu www.tve.huwww.tve.hu, www.tudatosvasarlo.huwww.tudatosvasarlo.hu


Letölteni ppt "Fogyasztóvédelem tanácsadóknak Esztergom, 2010. június 28-29.. Tudatos Vásárlók Egyesülete – Easy Learning Kft. A képzés az Európai Unió támogatásával,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések