Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Járműkereskedelem és a gazdasági versenyképesség erősödése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Járműkereskedelem és a gazdasági versenyképesség erősödése"— Előadás másolata:

1 Járműkereskedelem és a gazdasági versenyképesség erősödése
Dr. Lakatosné dr. Novák Éva EU szakjogász

2 Fenntartható közlekedés
és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

3 Fenntartható közlekedés ösztönzése
és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások Technikai-műszaki előírások Környezetvédelmi előírások Behozatali szabályozás Adók, díjak Gépjárműhasználattal kapcs. szabályozás Üzemanyagárbeli terhek Közlekedési hálózat

4 A magyar autópiac jellemzői
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások Audi, Suzuki, Opel gyára Magyarországon Európai szintű értékesítési hálózat 800 márkakereskedés, kb 1100 szalon évente kb ezer új gépjármű értékesítése 30-35 ezer fő foglalkoztatása + kiegészítő tevékenység liberalizált piac Gépjármű-park átlagéletkora

5 Az új járművek forgalmazásának jogi szabályozása
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások Fogyasztóvédelmi szabályok Közlekedési jog Közigazgatási jog Versenyjog Pénzügyi jog Közösségi jog Polgári jog Büntető jog

6 Áruforgalmazási lánc termelés fogyasztás forgalom Alanyi elkülönültség
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások Áruforgalmazási lánc termelés fogyasztás forgalom Alanyi elkülönültség Fizikai elkülönültség Alanyi elkülönültség: → szerződések Fizikai elkülönültség: → anyagmozgatás → árutovábbítás → tárolás → jelölés, stb.

7 Vertikális struktúra Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem
A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások Importőr Direkt értékesítés Indirekt értékesítés Fogyasztó Közvetítő Márkakereskedő Gyártó Gyártói szint Regionális/Nemzeti forgalmazói szint (nagykereskedő) Forgalmazó (kereskedő)

8 Jogalanyok közti kapcsolat
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások Polgári jog – kereskedelmi jog 1. Gyártó/importőr - márkakereskedő Keretszerződés felek közti kapcs. tartás technikai-műszaki előírások megjelenésbeli előírások, stb. Szelektív értékesítési rendszer Kereskedő kiválasztása Eladási tevékenység Székhelyi klauzula eltörlése Exkluzív értékesítési rendszer Kizárólagos értékesítési terület vagy ügyfélkör Eladási tevékenység

9 Értékesítési standardok
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások

10 Jogalanyok közti kapcsolat
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások 2. Márkakereskedő - fogyasztó Adásvételi szerződés Vételár megfizetése Saját megtakarítás Kölcsönszerződés Tulajdonszerzés adós adásvétel eladó (márkakereskedő) vevő (fogyasztó) kölcsönadó kölcsön megbízás

11 Jogalanyok közti kapcsolat
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások 2. Márkakereskedő - fogyasztó Adásvételi szerződés Lízingszerződés Tulajdonszerzés Tulajdonszerzés nincs lízingbevevő adásvétel Vevő / lízingbeadó (lízingcég) lízing eladó (márkakereskedő) 1. Pénzügyi lízing Birtokba és használatba adás Lejáratkor vételi jog 2. Operatív lízing Birtokba és használatba adás Tulajdonszerzés nincs

12 Jogalanyok közti kapcsolat
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások 2. Márkakereskedő - fogyasztó Adásvételi szerződés Lízingszerződés Tulajdonszerzés Tulajdonszerzés nincs Kiszervezés/outsourcing Professzionális flottakezelés Szolgáltatások Tulajdonszerzés nincs

13 Jogalanyok közti kapcsolat
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások 2. Márkakereskedő - fogyasztó Adásvételi szerződés Lízingszerződés Tulajdonszerzés Vételár megfizetése Tulajdonszerzés nincs Kiszervezés/outsourcing Bérlet Tulajdonszerzés nincs Tulajdonszerzés nincs

14 A versenyjog kialakulása
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások XIX. század szabadversenyes kapitalizmus során társadalmi igazságtalanságok, gazdasági válságok állami-jogi beavatkozás szükségessége gazdasági verseny joga

15 Versenyjogi szabályozás
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról Római Szerződés, 1/2003/EK rendelet A versenyt korlátozó megállapodások egyes csoportjainak mentesítéséről szóló kormányrendeletek Pl. Biztosítási megállapodások Kutatási és fejlesztési megállapodások Vertikális megállapodások Gépjármű-forgalmazási és szerviz megállapodások A Bizottság 2790/99/EK rendelete A Bizottság 1400/2002/EK rendelete

16 A versenyjog funkciói / tárgya
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások 1. Minél több szereplő vegyen részt a gazdasági életben, lehetőleg azonos „súlycsoportban” versenyezzenek (gazdasági szerkezet védelme) kartelltilalom gazd. erőfölénnyel visszaélés tilalma fúziókontroll 2. A versenyjog tiltja a tisztességtelen piaci magatartásokat, versenyt (piacvédelem) tisztességtelen verseny tilalma 3. A versenydöntő mértékben a fogyasztók megnyeréséért folyik, velük szemben fokozottabban elvárható a korrekt és tisztességes üzleti magatartás (fogyasztóvédelem) fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma

17 A gazdasági verseny joga
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások 1. A gazdasági szerkezet védelme kartelltilalom Tilos a vállalkozások között minden olyan megállapodás és összehangolt magatartás, amely a gazdasági verseny megakadályozását, korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejthet, illetve fejt ki. Például: árkartell (vételi vagy eladási árak) egyéb üzleti feltételek meghatározása az előállítás, a forgalmazás, a műszaki fejlesztés, a befektetések korlátozása, ellenőrzése a beszerzési források, az értékesítési lehetőségek, s általában a piac felosztása a piacra lépés akadályozása

18 A gazdasági verseny joga
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások 1. A gazdasági szerkezet védelme 1400/2002/EK rendelet kartelltilalom 19/2004. (II. 13). Korm. rendelet nagyobb gazd. függetlenség a márkakereskedőknek választás a szelektív és az exkluzív értékesítési rendszer között kartell vertikális horizontális több márka értékesítése gépj. értékesítés és szerviz különvá- lasztása műszaki információk liberalizálása

19 A gazdasági verseny joga
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások 1. A gazdasági szerkezet védelme gazd. erőfölénnyel visszaélés tilalma A törvény tiltja a gazdasági erőfölénnyel való visszaélést. Például: tisztességtelen ár megállapítása indokolatlan előnyök vagy hátrányos feltételek elfogadásának kikényszerítése a termelés, a forgalmazás, a műszaki fejlesztés fogyasztók kárára történő visszafogása a szerződéstől, üzleti kapcsolattól való indokolatlan elzárkózás a másik fél döntéseinek tisztességtelen befolyásolása áruvisszatartás árukapcsolás egyes üzletfelek indokolatlan hátrányos megkülönböztetése dömpingár alkalmazásával piacról kiszorítás vagy piacra jutás akadályozása

20 A gazdasági verseny joga
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások 2. Piacvédelem a tisztességtelen verseny tilalma Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően – folytatni. Például: hírnévrontás, hitelrontás üzleti titok tisztességtelen módon való megszerzése, felhasználása, annak jogosulatlanul mással közlése, nyilvánosságra hozatala bojkott-felhívás utánzás licitálás, versenyeztetés tisztaságának megsértése

21 A gazdasági verseny joga
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások 3. Fogyasztók versenyjogi védelme A fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma Tilos a fogyasztók megtévesztése Tilos a fogyasztók vásárlási szabadságát indokolatlanul korlátozó üzleti módszerek alkalmazása

22 A fogyasztók védelme 1. Polgári jogi védelem
Fenntartható közlekedés és jármű-kereskedelem A magyar autópiac jellemzői Jármű- forgalmazás komplex megközelítése Versenyjogi vonatkozások 1. Polgári jogi védelem Termékfelelősség Fogyasztó, fogyasztói szerződés Ptk-beli szabályozása Szavatosság (kellékszavatosság, jogszavatosság) Jótállás 151/2003. (IX. 22. Korm. rend. a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 2. Közjogi védelem Szabványok, műszaki és minőségi előírások, egyes termékek forgalomba hozatalának előzetes engedélyeztetése, állami-közigazgatási felügyeleti szervek 3. Versenyjogi védelem 4. Civil társadalmi érdekvédelmi szervek

23 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Járműkereskedelem és a gazdasági versenyképesség erősödése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések