Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közösségi Szolgáltató Csoport

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közösségi Szolgáltató Csoport"— Előadás másolata:

1 Közösségi Szolgáltató Csoport

2 MITISZK Közösségi Szolgáltató Csoport tagjai:
Kovács Katalin Pályaorientációs szakértő Középiskolai tanár, Pszichológus Szabó Adrienne Családpedagógiai szakértő Szociális munkás, Fejlesztő pedagógus Szikszai Anita Fejlesztőpedagógiai tanácsadó Gyógypedagógus, Fejlesztő pedagógus Tóthné Bóta Gabriella Pszichológus tanácsadó Pszichológus, Tanár

3 A MITISZK Kht. Közösségi Szolgáltató Csoportja szeretettel várja az érdeklődőket az alábbi szolgáltatásokkal: Személyiségfejlesztő, önismereti kommunikációs tréningek           Beszéd és tanulási zavarok diagnosztizálása, kezelése A magatartászavar felismerése, terápiás megoldások megtervezése           Serdülőkori krízisek, hangulatzavarok esetén segítség nyújtása Konfliktuskezelések                    

4 Milyen további témákban várjuk az érdeklődők, pedagógusok, szülők jelentkezését?
Fóbia, szociális szorongás, pánikzavar Szorongásoldás, relaxációs technikák elsajátítása Szomatikus tünetekben megjelenő mentális zavarok A pszichoaktív drogokkal való visszaélés Étkezési zavarok diagnosztizálása Képességfejlesztés minden korosztály számára Családvizsgálat, családdiagnózis, családban tartás

5 Induló tanulástechnikai csoportjaink célja:
Lemorzsolódás csökkentése Tanulási motiváció erősítése Teljesítményszorongás oldása Memóriakapacitás növelése Részképesség zavarral küzdők szűrése, fejlesztése Hatékony tanulási stratégiák kialakítása Szövegértés, szövegalkotás fejlesztése Lényegkiemelés, jegyzetelési technikák átadása Problémamegoldás javítása

6 Pályaorientációs szakértői szolgáltatás
Komplex szakmai segítségnyújtás, melynek főbb elemei a partnerintézmények által kínált szakmai irányvonalak ismeretében: - Pályaválasztási- és karriertanácsadás egyéni vagy csoportos formában - Tanácsadói beszélgetések lehetősége - Érdeklődés alapú számítógépes orientáció - Kérdőívek kitöltése, kiértékelése - Tájékoztató kiadványok megtekintése - Cselekvési tervek készítése a pályatervek megvalósításához - Pályaválasztási döntés megalapozása, információnyújtás

7 A pályaorientációs szolgáltatás további célja:
- Pozitív énkép kialakítása, reális önismeret - Pályacélok megfogalmazása, megalapozott pályadöntés - Megvalósításhoz vezető út cselekvési tervének kidolgozása - Gyermek-szülő összhang megteremtése vitás kérdésekben A speciális igényű gyermekek továbbtanulásának szakmai kontrollja Pályafutásunk annál eredményesebb lesz, minél jobban összeillenek a személyes tulajdonságaink és az általunk betölteni kívánt munkakör jellemzői.

8 Fontosnak tartjuk az alábbiakat: Sikerélmény
Tanulók, szülők, pedagógusok számára egyaránt - Motiváció - Lemorzsolódás csökkentése Szükség esetén részvétel tanulástechnikai foglalkozásainkon Megfelelő pálya kiválasztása, reális, pozitív jövőkép kialakítása Önismereti tréningeket szervezünk a pályaválasztás segítése érdekében .

9 Fejlesztő pedagógiai szolgáltatás
Célja: Az iskolában az átlagtól eltérő viselkedési és / vagy teljesítmény-problémákkal küszködő gyermekek speciális, korrektív ellátásának módszere. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia felismerése, további teendők, fejlesztési tervek készítéséhez segítségadás. Egyénre alakított tanulási módszer a SNI gyermekek számára.

10 Fejlesztő pedagógiai módszereink értelmezése, alkalmazása
Alapozó terápia Kognitív fejlesztő terápia Sindelar módszer Szenzoros integrációs elmélet és terápia Mozgásterápia Beszédészlelés Meixner módszer MSSST szűrő teszt Tanulási zavar szűrése Hátránykompenzáció, roma gyerekek iskolai integrációja Iskolai mentálhigiéné

11 Az alábbi kérdések megválaszolásában szeretnénk segítséget adni:
Mely pszichikus funkciók határozzák meg az írás-olvasás-számolás megfelelő szintű elsajátítását? Milyen fejlődési sajátosságokat mutatnak ezek a funkciók? Milyen diagnosztikus eljárásokkal lehet szűrni ezeket a fejlettségi mutatókat? Mely lehetőségek adódnak a korrekcióra a pedagógus számára?

12 Családpedagógiai szolgáltatás
Célja: A pedagógia és a szociális munka-ezen belül a családsegítés- módszereivel hatékony segítségnyújtás a tanulók lemorzsolódásának megakadályozása érdekében. Családpedagógiai szolgáltatás

13 A családpedagógia módszerei:
Konzultáció gyerekekkel, családokkal, pedagógusokkal- koordinációs szerepkör. A problémás esetek kezelésekor a társintézmények közötti szakmai, jogi lehetőségek keresése és gyakorlati megvalósítása ( családsegítő, gyermekjóléti szolgálatok, védőnői szolgálat, Nevelési Tanácsadó, stb.) A prevenciós lehetőségek feltérképezése, tervkészítés, a megvalósítás érdekében egy-egy adott intézmény gyermekvédelmi szakembereinek összefogása, szaktanácsadás. Gyermek és a szülők mentális gondozása, igény esetén életvezetési, nevelési tanácsadás. Azonnali megoldási alternatíva nyújtás krízishelyzetek esetén.

14 Az alábbi lehetőségek szabadon bővíthetőek az igényeknek megfelelően:
-Egyéni esetkezelések -Problémamegoldó csoportok létrehozása, működtetése (pld: egy adott intézmény védelembe vett, veszélyeztetett gyermekeinek csoportja évfolyambontásban vagy ifjúságvédelmi feladatokat ellátók szakmai összefogása) -Konzultációk, segítő beszélgetések, célzott interjúk -Családlátogatás Munkaformák

15 A családpedagógia, a szociális munka csak akkor hatékony, ha szem előtt tartja az önkéntesség elvét, mely ezáltal generálja a a motiváltságot is a problémamegoldásban, konfliktuskezelésben. Természetesen az önkéntesség elve csak akkor érvényesülhet,ha léteznek alternatívák is a gyermek, a család, a pedagógus számára.

16 A MITISZK Szociális Szolgáltató Csoportja a fentiek együttgondolásában, a felmerülő igények közvetítésben kéri az Önök közreműködését! Bízunk abban, hogy a közös munka eredményeként javul a lemorzsolódási arány, enyhíthetünk a pedagógusokra nehezedő szakmai terheken!

17 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Közösségi Szolgáltató Csoport"

Hasonló előadás


Google Hirdetések