Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Oracle tuning server.101/b10752/toc.htm.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Oracle tuning server.101/b10752/toc.htm."— Előadás másolata:

1 Oracle tuning http://download.oracle.com/docs/cd/B14117_01/ server.101/b10752/toc.htm

2 Teljesítményhangolás eszközei: Diagnostic pack

3 ADDM •Automatic Database Diagnostic Monitor: a folyamatos teljesítményanalízis alapján felhívja az adatbázis adminisztrátor, vagy a fejlesztő figyelmét azokra a szűk keresztmetszetekre, ajánlásokat tesz.

4 Tuning pack

5 Az optimalizáló

6 Query Transformer – lekérdezés átalakító •View Merging (nézet összeolvasztás) •Predicate Pushing (feltétel áthelyezés) •Subquery Unnesting (allekérdezés kibontás) •Query Rewrite with Materialized Views (lekérdezés átírás materializált nézetekkel)

7 Estimator – becslő •Selectivity – szelektivitás •Cardinality – számosság •Cost – költség

8 Selectivity – szelektivitás •A szelektivitás egy nullától egyig terjedő intervallumba eső szám. •Mindig egy feltételhez kötődik, és azt reprezentálja, hogy sorok egy halmazából hány felel meg a feltételnek.

9 Cardinality – számosság •A számosság a sorok számát mutatja sorok egy halmazában. –Alap számosság (Base Cardinality) –Effektív számosság (Effective Cardinality) –Összekapcsolási számosság (Join Cardinality) –Egyediségi számosság (Distinct Cardinality) –Csoport számosság (Group Cardinality)

10 Cost – költség •A költség a munka egységét, vagy a felhasznált erőforrásokat reprezentálja. •Az optimalizáló a munka egységének a diszk I/O-t, a CPU felhasználást és a memória felhasználást tekinti.

11 Plan Generator – végrehajtási terv generátor •Kifejezések és feltételek kiértékelése •Utasítás transzformáció •Optimalizálási cél meghatározása •Hozzáférés módja (Access Path) •Összekapcsolási sorrend (Join Order) •Összekapcsolási mód (Join Method)

12 Optimalizálási cél •válaszidőre (response time) •áteresztő képességre (throughput)

13 Optimizer_mode •CHOOSE -deprecated •ALL_ROWS •FIRST_ROWS_n •FIRST_ROWS •RULE -deprecated

14 CHOOSE •Az optimalizáló választ a költség alapú és a szabály alapú megközelítés között attól függően, hogy rendelkezésre állnak-e statisztikák, vagy nem.

15 ALL_ROWS •Az optimalizáló mindenféleképpen költség alapú optimalizálási módot választ függetlenül attól, hogy rendelkezésre állnak-e statisztikák vagy sem. A cél az áteresztő képesség fokozása. Alapértelmezett.

16 FIRST_ROWS_n •Az optimalizáló itt is mindenképpen költség alapú optimalizálást választ. A cél a leggyorsabb válaszidő, az első n sor leggyorsabb megkapása; •n=1, 10, 100, 1000

17 FIRST_ROWS •Költség és heurisztika keverékét használja az optimalizáló ahhoz, hogy az első néhány sort a leggyorsabban tudja visszaadni.

18 RULE •Ennek az értéknek a hatására az optimalizáló mindenképpen szabály alapú optimalizálási módot választ függetlenül attól, hogy rendelkezésre állnak-e statisztikák vagy sem.

19 Végrehajtási terv (Execution Plan)

20 Végrehajtási terv lekérése •SQL Commands/Explain •Vagy: Explain plan for sql_utasítás; SELECT * FROM TABLE(DBMS_XPLAN.DISPLAY);

21 Végrehajtási terv részei •Művelet (operation) •Hozzáférés módja (option) •Művelet eredménysorainak száma (rows) •Eredményhalmaz mérete (bytes) •Művelet költsége (cost) •Feltételek (predicates)

22 Feltételek (predicates) •Hozzáférési feltétel (Access predicate) a művelet végrehajtása közben kerül kiértékelésre, csak a feltételnek megfelelő sorok kerülnek be az eredményhalmazba. •Szűrőfeltétel (Filter predicate) az eredményhalmazra utólagosan kerül kiértékelésre a szűrőfeltétel, amely alapján tovább szűkülhet az eredményhalmaz.

23 Hozzáférési módok (néhány) •Teljes tábla olvasás (Full Table Scan) •Index olvasás (Index Scan) •Sorazonosító olvasás (Rowid Scan) •Táblaminta olvasás (Sample Table Scan)

24 Teljes tábla olvasás (Full Table Scan) •A teljes tábla olvasás azt jelenti, hogy egy adott táblát a végrehajtás során az elejétől a végéig bejárunk, és minden egyes sorra külön-külön eldöntjük, hogy megfelel- e a WHERE utasításrészben szereplő feltételeknek.

25 Optimalizálás full table scan esetén DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT paraméter: a pufferbe előreolvasott blokkok száma a full scan során. Operációs rendszer és puffer cache méret függvénye

26 Sorazonosító olvasás (Rowid Scan) •Ha egyetlen sort keresünk, akkor a sorazonosító olvasás a leggyorsabb mód. •Általában a sorazonosító olvasás a második lépés az index olvasás után, ha az index nem tartalmazza az eredményhalmazban látni kívánt oszlopokat.

27 Index olvasás (Index Scan) •Az index olvasás egy olyan művelet, amely bejárja az indexet az indexelt oszlopok alapján, majd visszaadja azoknak a sorazonosítók a halmazát, amelyek megfeleltek a keresési kritérium(ok)nak.

28 Index olvasás fajtái •Index Unique Scan •Index Range Scan •Index Skip Scan •Full Scan •Fast Full Index Scan •Index Joins •Bitmap Joins

29 Több tábla összekapcsolása •Nested Loop •Hash Join •Sort-merge Join

30 Nested Loop •ha kis méretű adathalmazokat akarunk összekapcsolni és a kapcsolási feltétel segítségével gyorsan el tudjuk érni a második táblát. •A külső tábla minden sorára megnézzük, hogy a belső tábla valamely sora hozzákapcsolható-e.

31 Hash Join •A végrehajtás során egy hash tábla épül fel a kisebbik adathalmaz kapcsolási kulcsa alapján, majd bejárjuk a nagyobbik adathalmazt és a kapcsolási kulcs alapján megtaláljuk az összekapcsolt sorokat. •Akkor érdemes Hash Join-t használni, ha a hash tábla elfér a memóriában  PGA

32 Sort-merge Join •Először rendezzük (sort) mindkét adathalmazt, •majd összeolvasztjuk (merge) a két adathalmazt a kapcsolófeltétel(ek) alapján.

33 Sort-merge Join használata a USE_MERGE ajánlással (hint) •SELECT /*+ USE_MERGE(employees departments) */ * FROM employees, departments WHERE employees.department_id = departments.department_id;

34 Rendezések •Sort Unique •Sort Aggregate •Sort Group by •Sort Join •Sort Order by

35 Sort Unique •Ha DISTINCT kulcsszóval előírjuk az egyediséget, vagy valamilyen művelet számára biztosítani kell az értékek egyediségét. •Pl: select distinct email from employees;

36 Sort Aggregate •Valójában nem igényel rendezést, csupán az összesítő műveleteket jelzi. •PL: select MAX(salary) from employees

37 Sort Group by •A rendezéshez el kell különíteni a sorokat különböző csoportokba. •PL: select COUNT(*),job_id from employees group by job_id

38 Sort Join •Sort-Merge Join összekapcsolási mód esetén használja ezt a műveletet, ha az alap adathalmazt rendezni kell.

39 Sort Order by •Akkor kerül végrehajtásra ez a művelet, ha az eredményhalmaz sorait rendezni kell, és ezt a rendezést nem lehet megoldani indexek felhasználásával. •PL: select * from employees order by hire_date

40 Statisztikák •Tábla statisztikák •Oszlop statisztikák •Index statisztikák •Rendszer statisztikák

41 Tábla statisztikák •Sorok száma (számosság – cardinality) •Blokkok száma •Átlagos sorhosszúság

42 Oszlop statisztikák •Egyedi értékek száma (egyediségi számosság – Number of distinct values (NDV) ) •NULL értékek száma az adott oszlopban •Eloszlás (hisztogram)

43 Index statisztikák •Levélblokkok száma •Szintek száma •Fürtözési tényező (Clustering factor)

44 Rendszer statisztikák •I/O hatékonysága és kihasználása •CPU hatékonysága és kihasználása •A lekérdezés optimalizálónak segítenek az adatok jobb lekérdezési tervek választásában.

45 Automatikus statisztika gyűjtése •Alapesetben engedélyezett a statisztikai adatok gyűjtése új adatbázis létrehozásakor, vagy régi adatbázis frissítésekor. •Leellenőrizhető: SELECT * FROM DBA_SCHEDULER_JOBS WHERE JOB_NAME='GATHER_STATS_JOB'; •Letiltható: BEGIN DBMS_SCHEDULER.DISABLE('GATHER_S TATS_JOB'); END;


Letölteni ppt "Oracle tuning server.101/b10752/toc.htm."

Hasonló előadás


Google Hirdetések