Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Delphi programozás alapjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Delphi programozás alapjai"— Előadás másolata:

1 Delphi programozás alapjai
Nagyváradi Anett PTE PMMK

2 Adatbázis kezelés Delphiben
Delphi programozás 5. ELŐADÁS Adatbázis kezelés Delphiben SQL lekérdezések

3 Delphi programozás SQL Structured Query Language – adatbázisok kezelésére szolgáló lekérdező nyelv Szabályok: Utasítások tetszés szerint tördelhetők Utasítások végét pontosvessző zárja Kisbetű nagybetű használata egyaránt lehetséges Listában lévő elemeket vesszővel választjuk el Egymásba ágyazhatók az utasítások

4 SQL műveletek Matematikai: +,-,*,/, **, ^ Stringműveletek: +,||,&
Delphi programozás SQL műveletek Matematikai: +,-,*,/, **, ^ Stringműveletek: +,||,& Bináris műveletek: NOT,AND,OR Összehasonlítás: <,>,=,!=, <>,NOT= Predikátumok: IS, LIKE, BETWEEN…AND, IN, CHECK, WHERE, HAVING, GROUP BY, ORDER BY

5 SQL feltételek Lokális (egy mezőt érintő) integritási feltételek :
Delphi programozás SQL feltételek Lokális (egy mezőt érintő) integritási feltételek : PRIMARY KEY – elsődleges kulcs REFERENCES tnev – kapcsolókulcs valamely másik táblára NOT NULL – a mező értékét nem hagyhatjuk üresen UNIQUE – mezőérték a táblában egyedi CHECK (feltétel) – mezőre megadott ellenőrző feltétel pl. CHECK (ar > 0) DEFAULT ertek – alapértelmezett értéket rendelünk a mezőhöz Globális (több mezőt érintő) integritási feltételek: PRIMARY KEY (mezo1, mezo2, ..) – összetett kulcs FOREIGN KEY (mezo1, mezo2, ..) REFERENCES tnev – összetett idegen kulcs CHECK (feltétel) – több mezőre vonatkozó értékellenőrzés pl. CHECK (netto < brutto)

6 SQL adatdefiníciós utasítások
Delphi programozás SQL adatdefiníciós utasítások Az adatbázis szerkezetének megváltoztatására: CREATE - táblák létrehozása ALTER - táblák szerkezetének megváltoztatása DROP - táblák törlése RENAME - táblák átnevezése TRUNCATE - táblák csonkítása INSERT - új sorok beszúrása DELETE - utasítás sort vagy sorokat töröl

7 SQL adatkezelő utasítások
Delphi programozás SQL adatkezelő utasítások Adatok olvasására az adatbázisból: SELECT - adatlekérdezés INSERT - adat létrehozása UPDATE - adat változtatása DELETE - adat törlése

8 Példák INSERT INTO szemely VALUES (‘Szabolcs', ‘Miskolc‘, 20213456);
Delphi programozás Példák INSERT INTO szemely VALUES (‘Szabolcs', ‘Miskolc‘, ); UPDATE szemely SET nev=‘Katalin' WHERE ID=5; DELETE FROM szemely WHERE ID=30;

9 Delphi programozás Szintaktika SELECT oszlop neve FROM tábla neve WHERE feltételek ORDER BY oszlop nevek; FROM - azt a relációt adja meg, amelyre a lekérdezés vonatkozik WHERE - feltétel, a logikai kifejezés igaz esetén, kiválasztja a rendszer a megfelelő rekordokat

10 Delphi programozás Szintaktika BETWEEN...AND - operátor esetén a feltétel két határ által megadott intervallumban található SELECT * FROM tabla WHERE mez between 40 and 80; LIKE - operátor azt ellenőrzi, hogy az értékek megfelelnek-e a megadott karaktermintának SELECT * FROM tabla WHERE nev LIKE ‘Kata';

11 Delphi programozás Szintaktika ORDER BY - utasításrész a SELECT utasítás utolsó része, egy vagy több oszlop szerint rendezi az eredménytáblát. SELECT * FROM szemely WHERE varos LIKE ‘Pécs' ORDER BY nev;

12 Delphi programozás Példák SELECT tabla1.oszlop, tabla2.oszlop FROM tabla1, tabla2 WHERE tabla1.oszlop1=tabla2.oszlop2; SELECT * FROM szemely; SELECT nev,alkotascim,datumk,tema FROM festmeny,festo WHERE festo.idf=festmeny.idf and nev LIKE 'Matisse%';

13 Szintaktika SELECT idk,festo.idf,nev,alkotascim FROM festmeny,festo
Delphi programozás Szintaktika SELECT idk,festo.idf,nev,alkotascim FROM festmeny,festo WHERE festmeny.idf=festo.idf and datumk<1900 and tema LIKE 'mitológikus kép' ORDER BY 4; SELECT * FROM festmeny WHERE tema IN ('enteriőr','csendélet');

14 Szintaktika SELECT COUNT (*) FROM festo
Delphi programozás Szintaktika SELECT COUNT (*) FROM  festo WHERE nemzetiseg LIKE  'francia'; SELECT alkotascim, datumk AS "készült",nev AS "festette" FROM festmeny,festo WHERE festo.idf=festmeny.idf and idk<20;

15 Szintaktika Beágyazott lekérdezés: SELECT * FROM festmeny
Delphi programozás Szintaktika SELECT * FROM festmeny WHERE alkotascim ~ 'puszta'; Beágyazott lekérdezés: SELECT nev,alkotascim,datumk FROM festo,festmeny WHERE festo.idf=festmeny.idf and datumk=(select MIN(datumk) from festmeny);

16 SQL utasítások Delphiben
Delphi programozás SQL utasítások Delphiben Delphi alkalmazásokban a TQuery komponens segítségével futtathatunk SQL utasításokat Fajtái: DDL : Data Definition Language – DB szerkezet módosítása DML : Data Manipulation Language – DB adatainak kezelése DCL : Data Control Language – egyéb DB kezelési feladatok Végrehajtásukat a BDE irányítja

17 TQuery komponens Tulajdonságai:
Delphi programozás TQuery komponens Tulajdonságai: DataBaseName – adatbázis komponens vagy álnév DataSource – paraméteres lekérdezéseknél, az az adatforrás, ahonnét a paraméterek értéke szármatik SQL – maga a forrás Active – tervezési időben látható eredmény

18 TQuery komponens használata
Delphi programozás TQuery komponens használata Helyezzünk el egy TQuery komponenst az adatmodulon DataBaseName tulajdonságát állítsuk be Írjuk be az SQL utasítást Ha az eredményék ki akarjuk iratni, akkor irányítsunk rá egy DataSource komponenst Az adatmegjelenítési elemeket ehhez a DataSource-hoz kell majd kapcsolnunk

19 SQL megadása futási időben
Delphi programozás SQL megadása futási időben Dinamikus lekérdezés is generálható úgy, hogy a felhasználói igények alapján felépített lekérdezést képező SQL utasítást, string-ként a TQuery komponens SQL tulajdonságába tesszük. Pl.: Query1.SQL.Clear; //kitörli a meglévő utasítást Query1.SQL.Add(‘Select * from tabla’); //hozzáfűz Query1.Open; // megnyitja

20 SQL megadása futási időben
Delphi programozás SQL megadása futási időben Ha a felhasználó által bevitt adatok alapján szeretnénk módosítani a lekérdezést: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var s:string; begin s:= Edit1.Text; Query1.SQL.Clear; Query1.SQL.Add(‘Select * from tabla where a=’’’+s+’’’;’); Query1.Open; end;

21 SQL megadása futási időben
Delphi programozás SQL megadása futási időben Fájlból is betölthető a lekérdezés: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin Query1.SQL.LoadFromFile(‘filenev.SQL’); Query1.SQL.Open; end;

22 Tábla tartalmának végigjárása
Delphi programozás Tábla tartalmának végigjárása DataModule.TáblaNév.DisableControls; //hozzáférés letiltás DataModule.TáblaNév.First; //első elemre ugrás While not DataModule.TáblaNév.Eof do begin // utasítások megadása DataModule.TáblaNév.Next; //következő elemre ugrás end; DataModule.TáblaNév.EnableControls; //hozzáférés engedélyezés

23 Táblához hozzásfűzés – futási időben
Delphi programozás Táblához hozzásfűzés – futási időben DataModule.TáblaNév.Append; //hozzáfűzés kezdete DataModule.TáblaNév.FieldByName(‘mezőnév’).AsTípus:=...; //pl. feltételben az adott mező adott típusként való vizsgálata DataModule.TáblaNév.FieldByName(‘mezőnév’).Value:=...; //adott mező értéke szerint való vizsgálata DataModule.TáblaNév.Post; //utasítás végrehajtás

24 Feladat Készítsen alkalmazást, mely telefonkönyv szerűen működik.
Delphi programozás Feladat Készítsen alkalmazást, mely telefonkönyv szerűen működik. Az adattábla tartalmazza a személyes adatokat név, szül. év, szül. dátum, lakhely, irányítószám, utcanév, házszám, telefon körzetszám, telefonszám, stb. A tárolt adatokat jelenítsük meg felhasználóbarát felületen. Legyen lehetőségünk az adatok adminisztrációjára – új személy felvétele, törlés, módosítás. Az alkalmazás adjon lehetőséget név szerinti, körzetszám szerinti, életkor szerinti, stb. keresésre az adatbázisban!

25 Segítség – SQL http://hu.wikipedia.org/wiki/SQL_programozási_nyelv
Delphi programozás Segítség – SQL


Letölteni ppt "Delphi programozás alapjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések