Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tengeri árufuvarozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tengeri árufuvarozás."— Előadás másolata:

1 Tengeri árufuvarozás

2 Tengeri hajózás A kontinenseket összekötő tengereken és óceánokon kialakult fuvarozási ágazat. Magyarország : tengertől elzárt Előny: Tranzitországként devizabevétel Hátrány: kiszolgáltatosság devizakiadás a szárazföldi megközelítés drágítja a költségeket

3 Tengerek Szabadsága alapelv (1609) : Az akadálytalan hajózás előfeltétele.
Kikötői Alapszabályzat (1923) - módosítva 1958-ban (napjainkban is érvényes), mely kimondja, hogy: lehetővé kell tenni az akadálytalan közlekedést a tengereken, szabad bejárást a tengeri kikötőkbe, a hazai hajókkal azonos ellátást és kezelést, a szabad árurakodást.

4 Vonalhajózás Jellemzője: a hajók….. meghatározott útvonalon…
meghatározott kikötők között… menetrend szerint… díjszabások alapján… fuvarozási feltételek szerint közlekednek. A vonalhajózás jogalapjául a Hágai és a Hamburgi szabályokat, bizonylataként pedig a vonatkozó hajóraklevelet kell figyelembe venni.

5 Hamburgi Szabályzat (1978)
Hágai Szabályzat (1921) Szabályozza a hajósok és fuvarozatók közötti kapcsolatot, taglalja a jogokat, kötelezettségeket és a felelősség kérdését. Hamburgi Szabályzat (1978) - hatályos ’22-től – jobb feltételeket biztosít a fuvarozók számára. - ENSZ módosítása - - A módosítás a hajósok érdekeit védi - Hágai / Visby Szabályzat (1977) Módosították a hajós kezességének mértékét.

6 Összehasonlítás a tengerjogi szabályzatok között
Hágai/Visby Szabályzat Hamburgi Szabályzat Hajós felelőssége Indulótól – érkező darukötélig Kikötőtől kikötőig Fedélzeti áru Korlátozott felelősség Teljes felelősség Késedelem Nem felel Felel a megállapodott határidő szerint Érvényesség Csak B/L alapján történt elhajózásra Bármilyen fuvarszerződéssel történő elhajózása Személyzet által okozott kárért Felel Második hajós felelőssége Átvételről felelős Nem felelős, csak az első hajós az egész útvonalra Felelősségi határidő 1 év 2 év Kártérítési kötelezettség 2 SDR/kg vagy 666,67 SDR/csomag 2,50 SDR/kg vagy 835 SDR/csomag

7 Fuvarozási szerződés létrejötte
A vonalhajózási szerződés hajótérfoglalással és hajótérkönyveléssel jön létre. Ennek 2 változata: Végleges hajótérkönyvelés - fix booking Meghatározott hajóteret biztosít Megnevezett kikötőből, megnevezett kikötőbe Feltételes hajótérkönyvelés – booking with option Fuvaroztató nem tud végleges adatokat Feltételesen foglalja hajóteret

8 A fuvarhajózásban a fuvarozási feltételeket ( vonalfeltételek – Liner Terms ) előre elkészített fuvarszerződés-formulában részletezik.

9 Hajózási konferenciák 1
Adott országok vonalhajózási társaságainak kartellszerű tömörülései. Jellemzői: Versenykorlátozás Stabil bevételek Közös menetrend Közös díjszabás

10 Hajózási konferenciák 2
Pool rendszer : A tagok az egész forgalmi bevételt egy meghatározott kulcs szerint felosztják maguk között. Hűségszerződések : Hajóraklevél, Bill of Lading ( B/L ) vonalhajózás bizonylata fuvarszerződés okmánya

11 Hajóraklevél, Bill of Lading ( B/L )
2 jogviszonyt szabályoz: fuvarszerződéses viszony a fuvaroztató és a hajóstársaság között jogviszony a fuvaroztató és átvevő között Tulajdonságai: átvételi elismervény hajós igérvénye az áru elfuvarozásáról hajós igérvénye a jogos átvevőnek való kiszolgáltatásról bizonyíték a szerződésről értékpapír, mely képviseli az árut értékpapír, mely átruházható Hátoldal: tartalmazza a hajózási feltételeket Első oldal: árura, címzettre vonatkozó adatokat tartalmazza

12 A B/L szereplői: Carrier – hajós vagy hajóstársaság
Shipper – fuvaroztató Consignee – címzett, átvevő Notify – értesítendő Eredeti példány: full set – teljes sorozat Másolati példány: copy not negotiable

13 B/L fajták 1 Shipped on board B/L – igazolja az áru átvételét a raktérben Received for shipment B/L – az áru rakparton történő átvételét igazolja Consigned to B/L – az átvevő nevére kiállított B/L és csak ő veheti át az árut a rendeltetési kikötőben. Amennyiben erre nem képes, cessziót (lemondó nyilatkozat) kell kiállítania Order B/L – rendeletre szóló hajóraklevél. Forgatással lehet átruházni. Teljes és üres forgatás igénybevételével. Through B/L – átrakásos hajóraklevél. Alkalmazása: ha a rendeltetési kikötőig nem ugyanaz a hajós fuvarozza az árut

14 B/L fajták 2 Combined transport B/L – kombinált, illetve multimodális hajóraklevél. A teljes fuvarozási lánc egy speditőr kezében van, aki megszervezi a szárazföldi elő- és utófuvarozást. Groupage B/L – gyűjtő hajóraklevél Clean B/L – tiszta hajóraklevél. Nem tartalma az árura vagy csomagolásra vonatkozó hátrányos megjegyzést. Stale B/L – akkreditívvel történő fizetés esetén késve bemutatott hajóraklevél. Ilyenkor a bank megtagadhatja az elfogadást. Ha nem jelölnek meg külön határidőt akkor a kiállítás dátumától számított 21 napon belül kell bemutatni.

15 B/L fajták 3 Antedatált B/L – visszadátumozott B/L.
Akkreditív igénybevételénél az elhajózási határidő betartásánál van szerepe. Az két-három napos eltérést engedélyez. Short B/L – rövid formátumú, vékony papírra nyomtatott B/L, mely nem tartalmazza az általános feltételeket.

16 Egyéb hajózási okmányok
Dock receipt – rakparti elismervény, az áru rakparton történő átvételét igazolja 2. Mates receipt – hajóstiszti átvételi elismervény, „Shipped n board” B/L kiállításához szolgál alapul 3. Delivery order – kiszolgáltatási jegy, általában tömegcikkek úszó áruként történő eladásánál alkalmazzák 4. Sea-waybill – tengeri fuvarlevél, nem értékpapír, akkreditív nélküli lebonyolításnál használatos, rövid tengeri szakaszra

17 Vonalhajózási fuvardíjak
Súly-(tömeg) díjtételek – 1000kg = 1 tonna vagy 1016kg = 1 longtonna alapon számolnak 2. Térfogat-díjtételek – 1 köbméter vagy 40 köbláb 3. Súly/térfogat díjtétel – 1 tonna = 1 köbméter 4. Konténeres díjtételek – 1 konténerre adnak ki, a berakott súly függvényében 5. RO-RO díjtétel – tehergépjárművekre, vagonokra méterenként állapítják meg

18 A tengeri fuvardíj kifizetése
Pótlékok: - BAF – bunker adjustment factor – üzemanyagpótlék - CAF – currency adjustment factor – árfolyampótlék - háborús pótlék - zsúfoltsági pótlék fagypótlék stb. A tengeri fuvardíj kifizetése - tengeri fuvardíjat vagy a berakási kikötőben, vagy a rendeltetési kikötőben lehet kiegyenlíteni - a kereskedelmi szerződés feltételeihez igazodik, illetve az INCOTERMS-klauzulákhoz - amennyiben a paritás CFR vagy CIF, akkor a tengeri fuvardíj fizetése az eladó kötelezettsége - ha a paritás FOB elhajózó kikötő, akkor a tengeri fuvardíj kifizetése a vevő kötelezettsége

19 Felelősség és kár - felelőssége sokrétű, vonatkozik kárra, elveszésre, sérülésre, amely az áru átvétele és kiszolgáltatása között merül fel -Mentesül a hajótársaság a felelősség alól: tengeri veszély és baleset esetén háborús események, zavargások esetén sztrájk esetén az átadó vagy az árutulajdonos nem megfelelő intézkedései következtében élet- és vagyonmentés esetén az áru sajátos tulajdonsága miatt bekövetkezett kár esetén Az átadó vagy fuvaroztató felelős azokért a károkért, amelyek hiányos csomagolás bejelentés nélkül veszélyes áru berakása helytelen adatközlés következtében merülnek fel és olyan áruk berakása miatt, melyekre beviteli, tranzit- vagy kiviteli tilalom áll fenn

20 Közös hajókár kapitány feladata a veszély elhárítása az intézkedések költségeket, veszteségeket jelentenek a költségeket a részt vevő felek közösen viselik Bérelt hajózás a hajó tulajdonosa időre vagy útvonalra adja bérbe hajóját nincsenek menetrendek, díjszabások az árakat a szabad fuvarpiacon a kereslet-kínálat határozza meg a bérelt hajózás keretében ömlesztett tömegárukat fuvaroznak a hajó bérlésének alapja a bérleti szerződés – Charter Party – (C/P) árufuvarozás feltételeire vonatkozóan is tartalmaz megállapodásokat, és a fuvarozási szerződés funkcióját is betölti az egyik leggyakrabban használt szabványt a BIMCO dolgozta ki

21 Időbérleti szerződés (Time Charter)
bérlő meghatározott időre veszi bérbe a hajót a hajó személyzetét a tulajdonos adja a hajó rakománya és útvonala felett a bérlő rendelkezik az üzemanyagköltségeket, a kikötői és rakodási költségeket a bérlő köteles viselni a bérleti díjat napokra állapítják meg, és általában havonta előre kell fizetni Útvonalbérleti szerződés (Trip or Voyage Charter) a hajótulajdonos meghatározott áru egy vagy több kikötőbe való elfuvarozását vállalja a hajó üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi költséget, beleértve a személyzet bérét is a hajótulajdonos köteles vállalni

22 Kiegészítő költségek FIO – Free in and out – a hajóba történő be- és kirakás költségeit a bérlő viseli FIOS – Free in and out stowed – a hajóba történő be- és kirakás, a hajóban történő darabáru-elrendezés költségeit a bérlő viseli FIOT – Free in and out trimmed – a hajóba történő be és kirakás, a hajóban történő ömlesztett áru elsimítását a bérlő viseli FILO – Free in liner out – a hajóba rakás költségeit a bérlő, a kirakásét pedig a tulajdonos viseli LIFO – Liner in free out – a hajóba rakás költségeit a bérlő viseli, a kirakásét pedig a címzett

23 Kikötői szolgáltatások
vasúti, közúti, folyami összekötéssel kikötőn belüli út- és vasúthálózattal különféle raktárházakkal árumozgatást szolgáló eszközökkel, berendezésekkel üzemanyagraktárakkal vámszabad raktárakkal konténerterminállal és depóval

24 Vége


Letölteni ppt "Tengeri árufuvarozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések