Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nemzeti parkjaink Nemzeti parkjaink.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nemzeti parkjaink Nemzeti parkjaink."— Előadás másolata:

1 Nemzeti parkjaink Nemzeti parkjaink

2

3 Aggteleki Nemzeti Park
Fő tömegét tengeri üledékréteg építi fel A védett terület nagysága: hektár, ebből fokozottan védett hektár. A barlangrendszer másik bejárata Szlovákiában található 1995-től a Világörökség része 1985-ben alapították Jellemző növényfajai: sárga hagyma, szibériai harangvirág, napvirág, tornai vértő. Jellegzetes állatai: futócincér, havasi cincér, sötétzöld rétiszöcske, fekete gólya, kék galamb A karsztfennsíkok tövében tiszta patakok folynak óriási karsztforrásokból Feltűnő jelenség: a nem karsztos területekről a karsztos területekre érkező víz ún. víznyelőkben tűnik el. Pl: Ördöglyuk, Zomborlyuk

4 Napvirág Sárga hagyma

5 Havasi cincér Kék galamb

6 Balaton- felvidéki Nemzeti Park
Mozaikos felépítésű 1997-ben alakult Veszprém és Zala megye területén Területének nagysága: ha Területi egységei: Tihany, Pécselyi- medence, Káli- medence, Badacsony és a Tapolcai- medence, Keszthelyi- hegység, Kis-Balaton Hazánk 8. nemzeti parkja Védett növényei: békakonty, apró nőszirom, fekete kökörcsin, stb.. Védett állatai: erdei sikló, kormorán, szürke gém, nagy kócsag, stb.. Több tájegységén is felbukkan a vörös homokkő, amely a perm időszakban képződött Területén 800 barlang található 232 madárfaj rendszeres költőhelye

7 Békakonty Fekete kökörcsin

8 Erdei sikló Szürke gém

9 Bükki Nemzeti Park Hazánk első hegyvidéki nemzeti parkja-mintegy 95%-át erdő borítja 1977-ben hozták létre Területe: ha A bükki erdők közül a legelterjedtebbek a cseres-tölgyesek, ezeket a magasabb régiókban gyertyános- tölgyesek követnek, majd 600m felett hegyvidéki bükkösök. Ritka növényei: tűzliliom, moldvai sisakvirág, sárga ibolya, északi sárkányfű Néhány terület kivételével szabadon látogatható Központi része a Bükk, amely 15 millió éve emelkedett ki, majd a folyamatos mállás, erózió hatására nyerte el mai, jellegzetes alakját A hegységben élő állatfajok számát re becsülik. Ritkaságok: szarvasbogár, cincérek-havasi cincér, császármadár, lipicai ménes Területén a felszíni mállások hoztak létre: víznyelőket, barlangokat, kiemelkedő köveket, mély szurdokvölgyeket

10 Sárga ibolya Tűzliliom

11 Császármadár Szarvasbogár

12 Duna-Dráva Nemzeti Park
Ezt a np-t az 1990-es évek elején Jugoszláviával közösen tervezték, de a változások miatt 1996-ban Magyaro. Területén jött létre Elhelyezkedése: a Duna- Sió torkolata és az országhatár, vmint a Dráva mellett Területe: ha Területi egységei: Gemenc, Béda- Karapancsa, Dráva- menti síkság, Barcsi Borókás, Lankóczi-erdő, Zákány- Őrtilos térsége Területének értékét meghatározza az élő és holt víz: az árvízi területek gazdag növény-, állatvilága-madárfajok. Lehetőség van vízi kirándulásokra, tanösvények, és madármegfigyelő tornyok használatára Jellemző növényei: fehér tündérrózsa, tündérfátyol, sulyom, stb.. Jellemző állatai: tarajos gőte, fülemüle, borz, tőkés réce, stb. Magyarországon kizárólag itt él meg, pl: a csermelyciprus A folyók védetté nyilvánításának folyamata 1962-ben kezdődött meg

13 Fehér tündérrózsa Tündérfátyol

14 Fülemüle Tarajos gőte

15 Duna-Ipoly Nemzeti Park
1997-ben hozták létre Érinti a pilisi és börzsönyi tájvédelmi körzetet, és az Ipoly bizonyos szakaszát és ártereit Sajátossága 3 nagy tájképi egysége: folyóvölgyek, hegységek, síkságok- és ezek találkozása. Növényritkaságai: szirti páfrány, nősziromfajok, medvehagyma, réti iszalag, piros madársisak, budai nyúlfarkfű, stb.. Állatritkaságok: bödöncsiga, petényi márna, kerecsensólyom, parlagi sas, vízirigó, stb.. Területe: kb ha A Duna és a hegyek találkozásának legszebb része a Dunakanyar A folyón kisebb-nagyobb szigetek alakultak ki A partokat galériaerdők szegélyezik

16 Piros madársisak Szirti páfrány

17 Petényi márna Vízirigó

18 Fertő-Hanság Nemzeti Park
A két Nemzeti Park összterülete: ha, ebből Magyarországra eső terület: ha Területi egységei: Fertő-táj, Dél-Hanság, Észak-Hanság, Tóköz, Répce-mente 1994-ben hozták létre A Fertő tó Európa harmadik legnagyobb tava A vízben igen magas a sótartalom, kb. 2kg/m3 Jellegzetes növényei: mocsári hízóka, mocsári nőszőfű, fertői mézpázsit, sóballa, sziki őszirózsa Jellegzetes állatai: nagy kócsag, vörös gém, kanalasgém, nyári lúd, réti csík, csuka, nagy pávaszem, sápadt szemeslepke Ritka madarai: vörösnyakú lúd, réti sas, kékes rétihéja Ritka növényei: Boldogasszony-papucsa, légybangó, tarka nőszirom, törpe nőszirom

19 Fertői mézpázsit Sziki őszirózsa

20 Nagy kócsag Nagy pávaszem

21 Hortobágyi Nemzeti Park
Területe: kb ha 1973-ban hozták létre Magyarország első nemzeti parkja 1999-től szerepel a Világ Kulturális és Természeti Örökségének listáján Területe sík, csak néhol emelkednek ki kisebb halmok Négy élőhely típus található itt: szikes puszták, löszpuszták, mocsarak, árterek Jellegzetes növényei: pusztai cickafark, villás boglárka, sziki sóvirág, sziki csenkesz, sziki őszirózsa, törpe mandula, fátyolos nőszirom, fekete nadálytő, fehér tündérrózsa, vízitök, tündérfátyol Jellegzetes állatai: kék vércse, kerecsensólyom, parlagi sas, pusztai ölyv, fürj, hermelin, túzok, szikipacsirta, csíkosfejű nádiposzáta, nyári lúd, fekete gólya, gyurgyalag, jégmadár, kanalasgém

22 Sziki sóvirág Vízitök

23 Kék vércse Parlagi sas

24 Kiskunsági Nemzeti Park
1975-ben hozták létre Hazánk második nemzeti parkja Területe: 530 km² Területének kétharmadát az UNESCO Ember és bioszféra programja 1979-ben bioszféra-rezervátummá nyilvánította Területi egységei: Felső-kiskunsági puszta, Felső-kiskunsági tavak, Izsáki Kolon tó, Fülöpházi buckavidék, Orgoványi rétek, Bócsa-Bugac buckavilága és pusztái, Szikra és az Alpári rét, Miklapuszta, Peszéradacsi rétek Jellegzetes növényei: fehér tippan, sovány csenkesz, naprózsa, kései szegfű, kékvirágú szamárkenyér, homoki nőszirom, homoki kikerics, csikófark, gyapjas csüdfű, tiszaparti margitvirág Jellegzetes állatai: küszvágó csér, vörösgém, szürkegém, kis kócsag, nagy kócsag, lápi póc, réti csík, sárga rigó, gyurgyalag, fűrészlábú szöcske, rákosi vipera, kígyászölyv, parlagi és réti sas

25 Homoki nőszirom Naprózsa

26 Kígyászölyv Küszvágó csér

27 Körös-Maros Nemzeti Park
1997-ben hozták létre Két jól elkülöníthető területe: Körösvidék, Békés-Csanádi löszhát Területi egységei: Dévaványai-Ecsegi puszták, Körös-ártér, Cserebökényi-puszta, Kis-Sárrét, Biharugrai halastavak, Bélmegyeri Fás-puszta, Mágor-puszta, Kígyósi-puszta, Kardoskúti Fehét-tó, Csanádi puszták, Tatársánci ősgyep, Maros-ártér Jellegzetes növényei: tündérfátyol, rucaöröm, sulyom, medúzafű, rókasás, koloncos legyezőfű, lila ökörfarkkóró, egybibés galagonya, csíkos kecskerágó, réti kakukktorma Jellegzetes állatai: ugartyúk, sziki csér, fogoly, réti fülesbagoly, hamvas rétihéja, prérisirály, havasi lile, darázsölyv, békászó sas, örvös légykapó, szerecsensirály, dankasirály, nyári lúd, bölömbika Hazánkban csak itt található: erdélyi hérics, bókoló zsálya Szikes pusztáinak kiemelkedő értéket ad az azokon élő, 5-10 millió tő nagyságúra becsült őszi csillagvirág

28 Sulyom Őszi csillagvirág

29 Nyári lúd Ugartyúk

30 Örségi Nemzeti Park 2002-ben hozták létre Területe: 44.000 ha
Területi egységei: Őrség, Vendvidék, Rába folyó völgye, Szentgyörgyvölgy Területén több mint 200 forrás található Szalafő őserdejében 1950 óta nem vágtak ki és nem is ültettek fát, ember itt nem avatkozhat a természet dolgába Tíz ritka tőzegmohafaj élőhelye Jellegzetes növényei: fecsketárnics, zergeboglár, sárga liliom, gyapjúsás, szibériai nőszirom, vidrafű, kereklevelű harmatfű, tavaszi hérics, fekete kökörcsin, piros kígyósziszt, hegyi árvalányhaj Jellegzetes állatai: bagolyfélék, holló, vörös vércse

31 Hegyi árvalányhaj Vidrafű

32 Holló Vörösvércse

33 Készítette: Reni és Barbi 


Letölteni ppt "Nemzeti parkjaink Nemzeti parkjaink."

Hasonló előadás


Google Hirdetések