Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A reneszánsz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A reneszánsz."— Előadás másolata:

1 A reneszánsz

2 Kultúrtörténeti korszak, művészeti korstílus Itáliából indult
Kb. 14–16. sz. közepéig Kultúrtörténeti korszak, művészeti korstílus Itáliából indult Megváltozott a társadalom: polgárosodás Városiasodás, értékváltás Fejlődés élménye Kereszténység mellett a közgondolkodás elvilágiasodása Az evilági élet is fontos lett: kényelmesebb, szebb, boldogabb legyen Nem egy időben, nem egyformán volt jelen a különböző területeken Európában Mo-n „főúri reneszánsz”, királyi udvarokhoz, egyházi központokhoz kötődött

3 Jellemzői A szó jelentése: újjászületés
Az antikvitás művészetéhez, értékeihez fordult, felújítására törekedett Szembehelyezkedett a középkorral tudatosan „A hanyatlás barbár korszaká”-nak látta De valójában nem a középkor ellentéte! Kapcsolódik hozzá Keresztény szemléletmód ( politeizmus) Keresztény világmagyarázat, túlvilág A középkor is visszanyúlt az ókorhoz Skolasztika – Arisztotelész Karoling-reneszánsz

4 A reneszánsz viszonya a középkorhoz és az ókorhoz: szintézis (egységbe foglalja)
Hangsúlyeltolódás a középkor és a reneszánsz között A vallásosság jellege más A ren. nem csak a halál utáni életre figyel Fogékonyabb a földi élet örömei iránt Az igazi kereszténységhez akart visszatérni Az európai kultúra szintézise Elemek az antikvitásból és a középkorból is Egységesítette ezeket a saját világképének megfelelően

5 Humanizmus Szellemi áramlat, tudományos magatartásforma
Kutatták a görög és latin irodalom alkotásait Görögről latinra fordítás Klasszikus műveltség, nyelvhasználat: klasszikus latinhoz közeledjen (+ nemzeti nyelvű irodalom) Irodalmi jelleg: grammatika, retorika Embereszmény, nevelési eszmény Sokoldalúan művelt, önmagát kibontakoztató személyiség, érdeklődő ember, az élet minden területén képes helytállni Emberközpontú szemléletmód Egyéniség, kiemelkedhetett a közösségből Hírnév, egyéni dicsőség munkájáért az alkotásokban az egyedi vonások, eredetiség még nem jellemző alapelv: imitáció, nagy elődök példájának tudós követése, nemes versengés

6 Da Vinci: polihisztor, az emberi test arányai
Vitruvius-tanulmány "Az ember kinyújtott karjainak hossza megegyezik a magasságával. A haja tövétől az álla hegyéig terjedő szakasz egytizede a magasságnak; az álla hegyétől a feje tetejéig terjedő szakasz egynyolcada a magasságának; a mellkasa tetejétől a haja tövéig egyhetede az egész embernek."

7 Raffaello: Athéni iskola (Vatikán, Platón, Arisztotelész)

8 Esztétikai szemlélet, viszonya a világhoz
Mimézis: a természet utánzása, tükörmetafora A művész értelmezve tükrözi a világot Rácsodálkozás a természetre (városiasabb) Téma lehet a természet, jelenségei Poétikai eszmény: a természet a mérce, arányos megformálás, harmónia Bölcselet Újplatonizmus, életszerűbb, egyszerűbb A szépség a tökéletesség szimbóluma, Isten megjelenése az érzéki világban Machiavelli A fejedelem: tanácsok az egyeduralom gyakorlásához A politika gyakorlati felfogása, felfüggeszti az erkölcsi aggályokat Ideális állam – utópia (elképzelték)

9 Tudományos gondolkodás
A hit és a tudás összeütközésbe kerül egymással Újkori természettudományos gondolkodás Kopernikusz: napközpontú világkép Giordano Bruno: végtelen világegyetem Galileo Galilei: szabadesés, gravitáció Kepler: igazolta a napközpontú világképet A hit továbbra is támadta ezeket Refomáció (vallási mozgalom, több irányzat) Luther 1517. Visszatérés a Szentíráshoz, a pápa hatalmának megkérdőjelezése Nemzeti nyelvű Szentírás, könyvnyomtatás megszületése: 1450 k. (Gutenberg) A műveltség szélesebb körű terjesztése

10 Kopernikusz Kepler

11 Képzőművészet Perspektíva, térmélység ábrázolása
Festők: Giotto, Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Tiziano Témák: egyházi mellett antik mitológia, portrék Németalföldi festészet Realista szemlélet, pontos, részletes környezet Van Eyck, Bruegel, Holbein Szobrászat: Donatello, Michelangelo aktábrázolás Építészet Vízszintes irány, szimmetria, kiegyensúlyozottság Paloták, terek, városközpontok, kastélyok, városházak, egyetemek

12 Reneszánsz város Firenze

13 Ruccelai palota Szent Péter bazilika, Róma

14 Firenze

15 Simontornyai vár Rákóczi-vár Sárospatak

16 Raffaello: Belvederi Madonna (1506)
Botticelli: Vénusz születése

17 Michelangelo: Dávid szobor (1503) (496 cm)
Bruegel: Parasztlakodalom (1568) polgári reneszánsz Németalföld

18 Albrecht Dürer: A négy lovas (1498)


Letölteni ppt "A reneszánsz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések