Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fizetési mérleg és a valutapiac

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fizetési mérleg és a valutapiac"— Előadás másolata:

1 A fizetési mérleg és a valutapiac
A gazdaság külső kapcsolatai: 1. árupiac: termékek és szolgáltatások exportja, importja 2. pénzpiac: nemzetközi tőkeáramlás 3. munkapiac: munkaerőmigráció

2 A nemzetközi fizetési mérleg:
belföldi gazdi szereplők külfölddel bonyolított összes gazdi ügyletei nyilvántartása külföldi valuta beáramlása külföldi valuta kiáramlás 3 fontos része: folyó fizetési mérleg (termelés, szolg. jövedelem) tőkemérleg (pénz,értékpapírok,hitelek) jegybanki tartalékváltozások (valutatartalékok)

3 A nemzetközi fizetési mérleg felépítésének vázlata

4 Folyó fizetési mérleg egyenlege =
Áru és szolgáltatás export - import + tényezőjövedelmek beáramlása - tényezőjövedelmek kiáramlása + beáramló egyoldalú átutalások, - kiáramló egyoldalú átutalások Gazdaságpolitikai cél: a folyó fizetési mérleg hosszú távú egyensúlyának biztosítása

5 Tőkemérleg egyenlege : tőkebeáramlás- tőkekiáramlás
Tőkebeáramlás: (tőkeimport) külföldi hitelt nyújt belf. gazdi szereplőnek (bankhitel, kötvényv.) belf. váll tulajdonjogát szerzi meg külföldi (részvény,új üzem) tőkeimport a Valutabevételi oldalra könyvelendő Tőkekiáramlás: (tőkeexport) belföldiek hiteleznek külföldre belföldiek szereznek tulajdonjogot külföldön tőkeexport külf. valuta kiáramlással jár, a Valutakiadási oldalra könyveljük

6 Jegybanki tartalékváltozások
azért tartalékol, hogy a hazai valuta árfolyamát valutapiacon befolyásolni tudja egyenlegező tétel tartalékok csökkenése: valutabevétel tartalékok növekedése: valutakiadás A folyó fizetési mérleg hiányát: tőkebeáramlás jegybanki tartalékok csökkenése fedezi

7 Fizetési mérleg egyenlege = jegybanki tartalékok változása
A folyó fizetési mérleg többlete: tőkekiáramlásra jegybanki tartalékok növekedésére vezet Fizetési mérleg egyenleg (közgazdasági): folyó fizetési mérleg tőkemérleg egyenlegének összege Fizetési mérleg egyenlege = jegybanki tartalékok változása

8 A valutapiac és az árfolyamrendszerek:
Konvertibilitás: átválthatóság Valutaárfolyam: Egy ország pénzének piaci ára más valutában kifejezve Ha a külföldi valuta hazai valutában kifejezett ára csökken: a Ft felértékelődik ellenkező esetben leértékelődik

9 Az árfolyam állami szabályozásának módja szerint:
szabadon lebegő valutaárfolyam (kp-i bank nem avatkozik be) rögzített árfolyam (kp-i bank az árfolyamot szűk sávon belül tartja) kiigazíthatóan fix árfolyam: árf. rögzített, de a kp-i bank időnként le v felértékelhet csúszó árfolyam: árfolyam nem rögzített, folyamatosan előre meghatározott arányban leértékelődik (a leértékelődési ütem rögzített) menedzselt lebegtetés: az árfolyamot a piaci kereslet ill. kínálat alakítja, a kp-i bank külföldi valuta vételével ill. eladással befolyásolja az árfolyamot.

10 Szabadon lebegő árfolyam:
A valuta kereslet ill. kínálata alakítja az árfolyamot Mi adja a valutakeresletet: áruimportőrök tőkeexportőrök spekulációs valutakereslet (hazai val. leértékelődésre számító)

11 Mi adja a külföldi valuta kínálatát:
áruexportőrök tőkeimportőrök spekulációs valutakínálat (a hazai val felértékelődésére számít) Árfolyamot meghatározza: valutakereslet és kínálat egyensúlya

12 A valutapiac és az egyensúlyi árfolyam
D$ S$ e(Ft/$) e0 Q Q$ A valutapiac és az egyensúlyi árfolyam

13 Fizetési mérleg egyensúlyát:
A valutaárfolyam változásai biztosítják (szabad lebegtetés) Menedzselt lebegtetés: A piaci viszonyok árfolyamalakító folyamatába a jegybank időnként beavatkozik

14 Ha a gazdaságpol. cél a hazai valuta leértékelődése:
a kp-i bank külföldi valutát vásárol a valutakeresleti görbe jobbra tolódik egyensúlyi árfolyam nő fizetési mérleg többlet keletkezik A hazai valuta leértékelődésének gazdasági hatása: az áruexport ösztönzése

15 Ha a hazai valuta felértékelődése a cél:
a kp-i bank külföldi valutát ad el jobbra tolódik a valutakínálati görbe a külföldi valuta leértékelődik a hazai valutához képest a jegybank valutatartalékai csökkennek, a fizetési mérleg deficitessé válik áruimportra ösztönzi a gazdálkodókat

16 A rögzített árfolyam Az aranypénzrendszer: aranystandard-rendszer bankjegy/arany átváltási kulcsok megadják a valuták árfolyamát pl: 1 uncia arany = 35$, USA-ban 1 uncia arany = 7000 Ft M.o.-n 35$ = 7000 1$ = 200

17 Az aranypénzrendszer felbomlása után:
A valuták árfolyamát: a vásárlóerő-parítás alapján a jegybankok biztosítják a tényleges árfolyamot: csak szűk sávban engedi eltérni a hivatalos árfolyamtól

18 BrettonWoods-i rendszer (1945-71)
Európai Monetáris Rendszer EMS 1979- Közös valuta 2001. Rögzített árfolyam: nem aranyalapú rendszerében állam meghatározza a hivatalos árfolyamot biztosítja az árfolyam fennmaradását

19 A reálárfolyam és az árfolyampolitika
Az árfolyam alakulás gazdi jelentősége: befolyásolja a termékek és szolgáltatások exportját és importját Nominális valutaárfolyam: valuta hazai pénzben kifejezett értéke Reál valutaárfolyam: a külföldi árszínvonal és a belföldi árszínvonal aránya belföldi valutában kifejezve

20 nominális árfolyam x külföldi árszínvonal
Reálárfolyam = nominális árfolyam x külföldi árszínvonal hazai árszínvonal r = e Pk P ahol r : a reálárfolyam e: a nominális valutaárfolyam P: a hazai Pk. a külföldi árszínvonal A reálárfolyam befolyásolja: a gazdi szereplők export és importdöntéseit

21 Reálárfolyam emelkedése:
a nominális árfolyam, vagy külföldi árszínvonal emelkedése miatt érdemesebb lesz exportálni, mert külföldön nagyobb árbevételhez jutnak megdrágul az import mert ua. árunak behozatala többe kerül a belföldihez képest A gazdaságpolitikának: a reálárfolyam alakulását kell figyelni. A reál és nominál árfolyam akkor tér el; ha a külföldi és a hazai infláció mértéke eltérő.

22 A hatékony kereslet és a nettó export
A nettó exportot meghatározó tényezők: Egyszerűsítő feltételezések: nyitott gazdaság keresleti oldalát vizsgáljuk, reálváltozókban gondolkodunk kis országot vizsgálunk (nem tud hatni a világgazd.ra)

23 Nettó export: az export és az import különbsége NX = X-IM Exportot befolyásoló tényezők: valutaárfolyam, külföldi nemzeti jövedelem, külföld külgazd.-i politikája állami exporttámogatás

24 Az export autonóm változó
Y Az export autonóm változó

25 Az importra ható gazdaságpol. tényezők:
valutaárfolyam, hazai jövedelem alakulása hazai és külgazdasági politika, Az import emelkedik: ha az ország valutája reálisan felértékelődik (jövedelmezőbb az import) az állam enyhíti a protekcionista intézkedéseket a hazai nemzeti jövedelem bővül

26 Az import áll: autonóm: jövedelemtől független import,(valutaárfolyam, vámpolitika) jövedelemfüggő import (import határhajlandóság) Import határhajlandóság (m): (0 - 1) egységnyi jövedelemnövekedés mekkora import növekedést eredményez

27 Import határhajlandóság (m) = =
import változása jövedelem változás  IM  Y Import a hazai jövedelem függvényében: IM(Y) = IMa + mY ahol: IMa: autonóm import m: import határhajlandóság (0<m<1) mY: az import jövedelemfüggő része

28 IM Y IMa IM(Y) Y IM Az importfüggvény

29 Az import függvény: pozitív meredekségű (növekvő jövedelem növekvő importtal jár) meredeksége = import határhajlandóság ( IM / Y) Nettó export egyenlege is függ: a hazai jövedelemtől ( az import függőség miatt) NX(Y) = X-IM(Y) = X-IMa-mY Növekvő hazai jövedelem: a nettó export egyenlegének csökkenését idézi elő!

30 Az export, az importfüggvény és a nettó export függvénye
X-IMa Y IM(Y) X NX(Y) NX Az export, az importfüggvény és a nettó export függvénye

31 Nettó export függvénye:
negatív meredekségű (nő a jöv. nő az import, csökken a NX egyenlege) meredeksége = import határhajlandóság(m) * -1 Ye jövedelemszinten: X = IM NX(Y) = 0

32 A hatékony kereslet és a nettó export
Tervezett kiadások: növekednek az export összegével (zárt gazdasághoz képest) az import értékével csökken a hazai termékekre irányuló kereslet, tervezett kiad. E(Y) = C(Y)+I+G+X-IM(Y)

33 E(Y)=Ca+ ĉY+ I + G +X - IMa-mY
Ha a rendelkezésre álló jövedelem = megtermelt jövedelem, A fogyasztási függvény: C(Y)=Ca+ĉY Import függvény: IM(Y)=IMa+mY Behelyettesítve a tervezett kiadások függvényébe: E(Y)=Ca+ ĉY+ I + G +X - IMa-mY Egyensúlyban a tervezett kiadások = jövedelem: E(Y) = Y

34 Y = Ca + ĉY + I + G + X - IMa - mY
(1-ĉ+m)Y = Ca +I + G + X - IMa ebből 1-ĉ helyébe s-t (megtakarítási határhajlandóságot) írva, (s+m)-el osztva) Egyensúlyi jövedelem (hatékony kereslet) nyitott gazdaságban: Y = (Ca + I +G + X - IMa) 1 s+m Egyensúlyi jövedelem: = multiplikátor x autonóm kiadások

35 A jövedelmi multiplikátor megmutatja:
az autonóm kiadások egységnyi növekedése az egyensúlyi jövedelem mekkora változását eredményezi nyitott gazdaságban a Ca, I, G, X jöv multiplikátora = 1/(s+m), az importé: -1/(s+m) az IMa növekedése csökkenti az egyensúlyi jövedelmet


Letölteni ppt "A fizetési mérleg és a valutapiac"

Hasonló előadás


Google Hirdetések