Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A helyi önkormányzatok adósságkonszolidációja

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A helyi önkormányzatok adósságkonszolidációja"— Előadás másolata:

1 A helyi önkormányzatok adósságkonszolidációja
Belügyminisztérium A helyi önkormányzatok adósságkonszolidációja dr. Papp Emese

2 A konszolidáció indokai
Nagymértékű eladósodottság, ami a feladat- és finanszírozási rendszer hibáiból eredt, a feladat és finanszírozási rendszer átalakításával indokolt az önkormányzatoktól elkerülő feladatok arányában az adósságot is átvenni, a kis (5 ezer fő alatti) önkormányzatok esetén a helyben maradó kevés feladattal összhangban az adósság 100%-át visszafizette az állam, a többcélú kistérségi társulások többsége megszűnik, feladataik jó részt az államhoz kerülnek, ezért adósságuk teljes mértékben visszafizetésre került, az 5 ezer fő feletti településeknél a forrásokkal arányosan 40-70%- ban kerül átvállalásra az adósság. dr. Papp Emese

3 Az 5 ezer fő alatti települések adósságkonszolidációja
Jogszabályi háttér: évi költségvetési törvény 76/C. § 2012. december 28-áig visszafizetésre került 1700 települési önkormányzat 73,7 milliárd forint értékű, és 10 többcélú kistérségi társulás 284 millió forint értékű adóssága a konszolidáció 2012 decemberi felmérés alapján történt, így nem maradtak ki azok, akiknek a 2011-es beszámoló szerint nem volt adósságuk, de az óta keletkezett, a likvid hitelek is átvállalásra kerültek, így azokat nem kellett meghosszabbítani. dr. Papp Emese

4 Az 5 ezer lakos alatti önkormányzatok konszolidációjának részletei
2012-ben, teljes mértékben átvételre és kifizetésre került az adósság, az önkormányzatoknak testületi döntésben el kellett fogadniuk az állam általi teljesítést, a konszolidáció a december 12-ei állományra és annak december 28-áig esedékes járulékai terjedt ki, az önkormányzatoknak december 17-éig kellett adatot szolgáltatniuk az ügyleteikről, amiben a bankok segítettek, a kifizetés december 28-áig történt meg, a bankoknak történő utalással, az esetleges különbözetekkel történő elszámolás és az ehhez kapcsolódó pénzügyi rendezés január 31-én lezárult. dr. Papp Emese

5 Az 5 ezer lakos alatti önkormányzatok konszolidációjának részletei
Kormány az adósság keletkeztetés célja és az adósság felvételének egyéb körülményei alapján a törlesztési célú támogatás mértékét csökkentheti (minimum 40%), 14 önkormányzat esetében döntött a Kormány az adósság csökkentett mértékű átvállalásáról, esetükben az adósságkonszolidációra június 28-áig kerül sor. A december 12-én adósságrendezési eljárás alatt állt önkormányzatok esetében a konszolidációra az adósságrendezési eljárás lezárását követően kerül sor. dr. Papp Emese

6 Az 5 ezer fő feletti települések adósság átvállalása
Jogszabályi háttér: évi költségvetési törvény § A konszolidáció tartalma: az önkormányzat december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegének részbeni átvállalása, az állam által átvett fekvőbeteg-szakellátó intézmények, valamint szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények működtetéshez és fejlesztéshez kötődő adósság teljes mértékű átvállalása. dr. Papp Emese

7 Az 5 ezer fő feletti települések adósság átvállalása
Az átvállalás mértéke a település egy főre jutó adóerejétől függ. Amennyiben az átvállalással érintett önkormányzat adóerő- képessége a településkategóriája adóerő-képessége korrigált átlagának:  100%-át eléri vagy meghaladja, az adósság 40%-a, 75%-a és 100%-a között van, az adósság 50%-a, 50%-a és 75%-a között van, az adósság 60%-a, 50%-a alatt van, az adósság 70%-a szolgál az állam által történő adósságátvállalás alapjául. Különösen indokolt esetben a nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter magasabb átvállalási mértéket is meghatározhat. dr. Papp Emese

8 Az 5 ezer fő feletti települések adósság átvállalása
2013. január 11-éig szolgáltattak adatot az önkormányzatok és a pénzintézetek a konszolidációval érintett, december 31-én fennálló adósságelemek vonatkozásában, 2012. február 28-ig születik megállapodás az állam és az önkormányzatok között az átvállalás mértékéről, 2012. június 28-áig 3 oldalú szerződéskötés keretében az Államadósság Kezelő Központ, a pénzintézetek és a település rögzíti az adósságátvállalás részleteit, az eü. és szoc. ágazati intézmények átadásához kapcsolódó és az azon kívüli konszolidáció egy eljárás keretében lesz lebonyolítva, az ágazati átvállalás 100%-os mértékű, az alapja nem számítódik bele az azon kívüli konszolidáció alapjába. dr. Papp Emese

9 Az 5 ezer fő feletti települések adósság átvállalása
A január 11-éig lezajlott adatszolgáltatás adatai alapján önkormányzat 2015 szerződésre vonatkozóan 1 033,1 milliárd forint összegű adósság vonatkozásában szolgáltatott adatot. Az érintetett települések közül forint alapú adósság szerződéshez kapcsolódik, melyek december 31-i állománya 334,5 milliárd forint, CHF alapú adósság 370 szerződéshez kapcsolódik, ez 1,8 milliárd CHF adósságot jelent (422,1 milliárd forint), EUR alapú adósság 118 szerződéshez kapcsolódik, ez 949,4 millió EUR (276,5 milliárd forint). A jelzett adósságból – a költségvetési törvény szerinti alap átvállalási mértékek figyelembevételével – 477,1 milliárd forint összegű adósság átvállalására kerülhet sor. 477,1 milliárdos adóssága kerülhet konszolidálásra: dr. Papp Emese

10 Az önkormányzatok adósság keletkeztető ügyleteire vonatkozó szabályok változása
Az adósság átvállalás miatt végén átmenetileg lehetőség nyílt a likvid hitelek évek közti átvitelére, a likvid hitelek futamidejét kormányzati hozzájárulás nélkül meg lehetett hosszabbítani június 30-áig. Az adósságkonszolidáció, adósság átvállalás miatt és az önkormányzati adósság újrakeletkeztetésének megakadályozása érdekében az adósságkonszolidáció után az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szabályozás szigorodni fog, a konszolidációs tárgyalások zavartalan lefolytatása érdekében a fejlesztési célú ügyletekre moratórium került bevezetésre dr. Papp Emese

11 2013. január 1. és március 31. között
Az önkormányzatok adósság keletkeztető ügyleteire vonatkozó szabályok változása A stabilitási törvény 50. § alapján az önkormányzatok 2013. január 1. és március 31. között nem kötethetnek adósságot keletkeztető ügyletet. A moratórium nem terjed ki : a magyar költségvetést érintő, az Európai Uniós vagy más nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és a támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásra, az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre, a likvid hitelre (működési célra), adósságmegújító hitelre, dr. Papp Emese

12 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
dr. Papp Emese


Letölteni ppt "A helyi önkormányzatok adósságkonszolidációja"

Hasonló előadás


Google Hirdetések