Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Tőlünk függ minden, csak akarjunk!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Tőlünk függ minden, csak akarjunk!”"— Előadás másolata:

1 „Tőlünk függ minden, csak akarjunk!”
Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért Dr. Kabai Anikó, divízióvezető Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, GOP IH „Tőlünk függ minden, csak akarjunk!” Széchenyi István

2 Egyszerűsítések, gyorsítások
Átláthatóbb pályázati struktúra Átgondolt, a fejlesztési célokra koncentráló pályázatok Folyamatos pályázati lehetőségek 3 éves forráskeretek elérhetővé tétele Rövidebb bírálati idő, könnyített eljárásrendű értékelés Jelentéstételi kötelezettség racionalizálása Technikai egyszerűsítések: Elektronikus pályáztatás Rövidebb adatlapok (40-60 → 8 oldal) Csökkennek az adatmezők (700 → 150) Egyszerűbb nyilatkozattétel (1 lap) Mellékletek számának csökkentése Egyszerű és hatékony pályázati rendszer Egy új, jelentősen egyszerűbb, rugalmas, az állampolgárok elvárásainak megfelelni képes fejlesztéspolitikai rendszerben osztjuk el a forrásokat. A megújulás a teljes intézményi és jogszabályi környezetet, illetve magát a támogatási rendszert, pályázati folyamatot is érinti. A régi szabályozás és a 24 jogszabály helyét egyetlen kormányrendelet veszi át, amely így megszünteti a párhuzamosságokat és a bürokratikus akadályokat, valamint egységes szerkezetben tartalmazza az intézmények közötti feladatmegosztást, a pályáztatás és a finanszírozás szabályait. Ez fontos változás, amely egyszerre növeli az átláthatóságot és a jogbiztonságot. Az ésszerű változások keretében megszűnik az eddigi kétfordulós pályáztatás, rövidül a bírálati idő és növekszik azon pályázatok köre is, ahol előre meghatározott, objektív szempontoknak megfelelő automatikus értékelés alapján részesülhetnek támogatásban az érintettek. Lehetőség nyílik a pályázatok CD-n történő benyújtására, így a pályázat egyszerűbben kezelhető. Az adatlapok terjedelme közel az ötödére csökken és egyszerűsödik a nyilatkozattétel is. Így a forrásokat minél egyszerűbben, minél hatékonyabban, és a polgárok, a vállalkozások számára átlátható és hasznos módon használjuk fel.

3 Új Széchenyi Terv stratégiai célok a GOP-ban
ÚSZT kitörési pontok Kkv-k fejlesztése Foglalkozta-tási hatás Stratégiai fókuszok, hatékonyság - Vállalkozásfejlesztés - Innováció Közlekedésfejlesztés Egészségipar Zöld gazdaság KKV-k előnyben részesítése Elkülönített források Előny az értékelésnél Mikrovállalkozások Minden GOP-os pályázatban alapelem - Létszámtartás - Bértömeg növelése 3

4 Közlekedésfejlesztés, tranzitgazdaság
Foglalkoztatás Vállalkozásfejlesztés Tudomány-Innováció GOP 2. és 3. prioritás GOP 1. prioritás Egészségipar INNOVÁCIÓ KUTATÁS-FEJLESZTÉS Termék- Szolgáltatás- Technológia- (Alapkutatás) Alkalmazott kutatás Kísérleti fejlesztés fejlesztés BERUHÁZÁS MUNKAHELYTEREMTÉS Zöldgazdaság Közlekedésfejlesztés, tranzitgazdaság PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Hitel Garancia Kockázati tőke GOP 4. prioritás

5 Új Széchenyi Terv – elérhető GOP pályázatok
ÚSZT program Konstrukció száma Konstrukció rövid címe keret (Mrd Ft) támogatás max. mértéke (%) támogatás összege (m Ft) Innováció GOP-1.3.1/A KMOP-1.1.4/A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása 21 45 15-500 GOP-1.3.1/B Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása 12 55 GOP-1.3.1/C KMOP-1.1.4/B Innovációs eredmények hasznosításának támogtása mikro-, kis- és középvállalkozások részére 27 65 5-25 Vállalkozásfejlesztés GOP-2.1.1/M KMOP-1.2.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése 15 1-4 GOP-2.1.1/A KMOP-1.2.1/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése 30 40 3-20 GOP-2.1.1/B KMOP-1.2.1/B Komplex vállalati technológiai fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások részére 32 35 15-100 GOP-2.1.3 Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása Közlekedésfejlesztés GOP-3.2.1 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése 9 50 25-500 GOP Piacorientált K+F 75 40-500 GOP Klaszterek fejlesztései 60 GOP Környezeti célú fejlesztések GOP KMOP KKV IT fejlesztés 1-10 Jelenleg 12 klasszikus gazdaságfejlesztési pályázati kiírás érhető el, ezek közül 7 a Közép-Magyarországi régióban is (lásd KMOP azonosítóval jelzettek)

6 ÚSZT gazdaságfejlesztési pályázatok eredményei
GOP KMOP ÚSZT 2011 összesen Beérkezett (db) 4129 1633 5762 Igényelt támogatás (Mrd Ft) 100,3 22,6 122,9 Támogatott (db) 2379 812 3191 Megítélt támogatás (Mrd Ft) 48 9,7 57,7 Szerződött (db) 1906 600 2506 Döntéshozatal folyamatban (db) 980 469 1449

7 Mikrovállalkozások fejlesztése GOP-2011-2.1.1/M és KMOP-2011-1.2.1/M
Vállalkozásfejlesztés A pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon. Kik pályázhatnak? Mikrovállalkozások, amelyek árbevétele nem éri el a 200 m Ft-ot Mekkora a támogatás összege? 1-4 millió forint támogatás 1-8 m Ft kedvezményes mikrohitel Mekkora a támogatás mértéke? Max. 45% támogatás Max. 60% hitel Mekkora az előleg mértéke? Nem igényelhető előleg Milyen költségek támogathatók? Eszközbeszerzés Információs technológiai fejlesztések Ingatlanvásárlás és fejlesztés ÖNERŐ min.10% A KKV-k versenyképességük, piacon maradásuk, munkahelyteremtő- és megtartó képességük egyik feltétele, ha lépést tudnak tartani a kor technikai elvárásaival. Ehhez korszerű gyártási eszközökre, korszerű számítógépparkra, minden igényt kielégítő szoftverekre és jól működő információs technológiára van szükségük. Jelen pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek és információs technológiai fejlesztések támogatása annak érdekében, hogy versenyképességük javuljon és piaci helyzetük stabillá váljon. Kik pályázhatnak? • Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók és szövetkezetek. A pályázati kiírásra kizárólag mikro-, kis és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek létszáma az utolsó lezárt üzleti évben legalább 1 fő volt. Mekkora a támogatás összege és mértéke? • A rendelkezésre álló forrás: millió forint. • Legalább 3 millió forint, legfeljebb 20 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 40%-os támogatási mértékkel. Mikortól lehet pályázni? • A pályázatok március 1-jétől nyújthatók be. ÖNERŐ min.10% TÁMOGATÁS 1-4 millió forint 30-45% MIKROHITEL 1-8 millió forint projektérték 45-60%-a 1861 db beérkezett pályázat 912 db nyertes, 3 Mrd Ft támogatás

8 Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére GOP-2011-1.3.1/C, KMOP-2011-1.1.4/B
Tudomány, innováció A pályázat célja újszerű technológiák, eljárások alkalmazásának bevezetése a termelés folyamataiba, és az elért innovációs eredmények iparjogvédelme. Kik pályázhatnak? mikro-, kis- és közepes vállalkozások Mekkora a támogatás összege? 5-25 millió forint Mekkora a támogatás mértéke? 65% Mekkora az előleg mértéke? Nem igényelhető előleg Milyen költségek támogathatók? Fejlesztői bér Eszközbeszerzés Információs technológiai fejlesztések Iparjogvédelem Pályázni lehet eszközbeszerzésre, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre, munkatársak alkalmazásának támogatására. Kik pályázhatnak? • Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, szövetkezetek. A pályázati kiírásra kizárólag mikro-, kis- és közepes vállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt üzleti évben minimum 1 fő volt. Mekkora a támogatás összege és mértéke? • A rendelkezésre álló forrás: millió forint. • Legalább 5 millió forint, legfeljebb 25 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 65%-os támogatási mértékkel. Mikortól lehet pályázni? • A pályázatok március 1-jétől nyújthatók be.

9 Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása GOP-2011-1.3.1/AB, KMOP-2011-1.1.4/A
Tudomány, innováció Agrár-, műszaki, orvosi és természettudományi területeken működő vállalkozások kapnak támogatást ahhoz, hogy már meglévő, piacképes termékeiket, szolgáltatásaikat vagy technológiáikat továbbfejlesszék, a továbbfejlesztett termékek gyártását beindíthassák. Kik pályázhatnak? KKV-k és nagyvállalkozások Mekkora a támogatás összege? millió forint Mekkora a támogatás mértéke? 45 % 55 % - Akkreditált klasztertagoknak (GOP-1.3.1/B) Mekkora az előleg mértéke? max. 25 % Milyen költségek támogathatók? Fejlesztői bér Anyagköltség Eszközbeszerzés Információs technológiai fejlesztések Iparjogvédelem, know-how Igénybevett szolgáltatások Ingatlanfejlesztés Marketing Kísérleti fejlesztés céljából, fejlesztők bérköltségének támogatására, eszközbeszerzésre, információs technológia fejlesztésére, piacra jutás támogatására, iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenységre lehet támogatást igényelni. Kik pályázhatnak? Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szövetkezetek pályázhatnak. Agrárvállalkozások kizárólag C1.1 és C1.2 pontok alapján (K+F projekttámogatás) kaphatnak támogatást. Agrárvállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások, amelyek esetében a legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. Mekkora a támogatás összege és mértéke? • A rendelkezésre álló forrás: millió forint. • Legalább 15 millió forint, legfeljebb 500 millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 45%-os támogatási mértékkel. Elszámolható költségek: K+F:Eszköz (kizárólag agrár vállalkozásoknak), bér, immateriális, szolgáltatás. Regionális: eszköz (kizárólag új), infrastruktúra, hardver, szoftver, know-how (eszközhöz). Csekély összegű: piacra jutás (szolgááltatás, anyag, mark. bér), iparjogvédelmi tevékenység. Mikortól lehet pályázni? • A pályázatok benyújtására március 1-jétől van lehetőség.

10 Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP-2011-2.1.3
Vállalkozásfejlesztés Cél olyan, elsősorban a kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, amelyek kiemelkedő foglalkoztatási hatással bírnak munkahelyek megőrzésére vagy új munkahelyek teremtésére. Kik pályázhatnak? KKV-k és nagyvállalkozások Mekkora a támogatás összege? millió forint Mekkora a támogatás mértéke? Maximum: 35% Mekkora az előleg mértéke? max. 10 % Milyen költségek támogathatók? Új munkavállalók bére Eszközbeszerzés Információs technológiai fejlesztések Ingatlanfejlesztés Minőség- és környezetirányítási rendszerek Képzés Marketing A támogatást igényelni lehet új munkavállalók foglalkoztatására, eszközbeszerzésre, információs technológiafejlesztésre. Ezekhez kapcsolódóan támogatható továbbá infrastrukturális és ingatlan-beruházás, eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc megvásárlása, gyártási know-how beszerzése, piacra jutás támogatása, vállalati humánerőforrás fejlesztése, tanácsadás igénybevétele, illetve minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása. Kik pályázhatnak? • Jogi személyiségű gazdasági társaságok. Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Mekkora a támogatás összege és mértéke? • A rendelkezésre álló forrás: millió forint. • Legalább 100 millió forint, legfeljebb millió forint támogatás igényelhető, legfeljebb 35%-os támogatási mértékkel. Elszámolható költségek: Eszközbeszerzés, hardver, szoftver, infrastruktúra, know-how (eszközhöz kapcs.), Piacra jutás, vállalati HR, tanácsadás, irányítási rendszerek, új munkavállalók bére Mikortól lehet pályázni? • A pályázatok március 1-jétől nyújthatók be.

11 Támogatás összege (mFt)
Új pályázati kiírások KKV-k számára ÚSZT program Kiírás Keret (Mrd Ft) Támogatás mértéke Támogatás összege (mFt) Vállalkozásfejlesztés KKV munkahelyteremtés 9 50% 1-10 Versenyképességi programok (beszállító) 27 25-500 KKV-k a piacon 3 1-5 Esélyegyenlőségi célcsoportok- nők, fogyatékkal élők 1-20 Esélyegyenlőségi célcsoportok- romák 1- Innováció Innováció menedzsment 1 Fiatal innovatív vállalkozások támogatás (kockázati tőkejuttatási programmal kombinálva) 5 5-100 2011. október/november

12 Kombinált Hitel Garanciával eljárás (KHG)
Eljárás, bizonyos kiírások esetében lesz elérhető Korlátozott kamatfelár és garanciaköltség Kereskedelmi banki rendszerbe illesztve Meglévő folyamatokra épül: Standard banki jóváhagyás Standard kezességvállalási folyamat ÚSZT Viszontgarancia program 2011. évi ÚSZT pályázati kiírások Harmonizált NFÜ-MAG-banki folyamat Egyértelműen KKV támogató konstrukció A bankok a forrásaikat ésszerű kockázat mellett tudnák kihelyezni Pénzintézeti döntés a beruházás elfogadásáról Egy csatornás kommunikáció a résztvevő szereplők között

13 Kombinált Hitel Garanciával eljárás célja
Forrást biztosítson hitelképes magyarországi székhelyű, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások számára Támogatás: a GOP és KMOP keretében kiírt pályázatok által finanszírozott vissza nem térítendő támogatást, illetve Hitel: a GOP 4 Prioritás keretében a hitelintézetek által nyújtott, garanciaszervezetek által garantált hitelhez viszontgaranciát együttesen biztosít.

14 Kombinált Hitel Garanciával Projekt felépítése
Teljes projekt Önerő Hitel 80% Garanciával I. Fázis Önerő Vissza nem térítendő támogatás Hitel 80% Garanciával II. Fázis VNT folyósítás után Projekt teljes értéke (= önerő + hitel + támogatás) megegyezik az összes elszámolható költség összegével A végső kedvezményezet köteles az összes elszámolható költség legalább 25%-át önerőként biztosítani A hitel összege a projekt összes elszámolható költségének maximum 75%-a a jóváhagyás pillanatában A támogatás mértéke az elszámolható költségek 25%-a. 14 14 14

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "„Tőlünk függ minden, csak akarjunk!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések