Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, és

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, és"— Előadás másolata:

1 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, és
TÁMOP /A TÁMOP /B Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, és középvállalkozások számára

2 A magyar gazdaság felzárkózási igényei
A magyar gazdaság kitörési pontjai és az ÚSZT programjai egyrészt: egy rövid távú, válságkezelési program végrehajtása másrészt egy hosszabb távú, stratégiai jövőkép kialakítása - Gyógyító Magyarország – Egészségipar - Megújuló Magyarország - Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztése - Tudomány – Innováció - Növekedés - Foglalkoztatás - Közlekedésfejlesztés ÁGAZATI és ÁTFOGÓ kitörési pontok

3 Cél: piacteremtés – piacképessé kell tenni a hazai emberi erőforrást
Az ÚSZT egy platform, amely annak ellenére, hogy a gazdaság fejlesztése áll a középpontjában, nyitott arra is, hogy integrálja más, például a humán ágazatokhoz (oktatás, egészségügy) kapcsolódó fejlesztési elképzeléseket nyitott arra is, hogy más, a kitörési pontok között nem nevesített, de magas hozzáadott értéket teremtő, hálózatba szerveződő ágazatok fejlesztési elképzeléseit integrálja nyitott arra, hogy befogadja és beépítse a vállalkozók az önkormányzatok és a különböző kistérségek programjait, projektjeit, javaslatait.

4 TÁMOP /A TÁMOP /B Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, és középvállalkozások számára

5 A kiírás célja A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. Magyarországon alacsony a kkv-ék munkavállalóinak a képzéseken való részvétele, ezért további ösztönzők szükségesek. A konstrukció célja tehát, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, hogy a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

6 TÁMOP /A TÁMOP /B A két pályázati kiírás olyan mikro-, kis és középvállalkozások projektjeit kívánja támogatni, amelyek az Új Széchenyi Terv kitörési pontjaihoz (egészségipar, zöldgazdaság-fejlesztés, otthonteremtés, vállalkozásfejlesztés, közlekedésfejlesztés, tudomány-innováció, foglalkoztatás) kapcsolódó gazdaságfejlesztési támogatást nyertek és a beruházással kapcsolatban konkrét képzési igényük merül fel. Tehát lehet: GOP, ROP, MPA, stb., amennyiben nincs benne képzés, a TÁMOP-ból igényelheti azt.

7 Pályázók köre TÁMOP-2.1.3-11/A
A pályázati kiírásra belföldi - Magyarországon a konvergencia régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások pályázhatnak. TÁMOP /B A pályázati kiírásra belföldi - Magyarországon a konvergencia régióban székhellyel vagy telephellyel rendelkező középvállalkozások pályázhatnak.

8 Mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározása
A pályázati kiírásokra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis-, vagy középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak. Mikro-vállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót. Kisvállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót. Középvállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül középvállalkozásnak minősül egy vállalkozás, amely minimum 50, de 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót.

9 Eljárás Rendelkezésre álló forrás Várható pályázatok száma Támogatás összege TÁMOP A-11/1 könnyített 4,5 Mrd Ft 1500 db Max. 5 millió Ft TÁMOP- B-11/1 pályázatos 3,3 Mrd Ft 100 db 1-50 millió Ft Az „A” komponens esetében, amennyiben a pályázó megfelel a kiírás feltételeinek az igényelt támogatásra jogosult lesz.

10 Támogatható tevékenységek
Az alábbi képzések valósíthatóak meg, amennyiben azok az Új Széchenyi Tervben támogatott pályázatban foglalt beruházáshoz/gazdaságfejlesztéshez kapcsolódnak : szakmai képzések (a szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdés b), c), e), f), h) pontjában meghatározott képzés); a vállalkozás működésével kapcsolatos képzésekre (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási, stb.); idegen nyelvi képzésekre; számítástechnikai, informatikai képzésekre; munka- és egészségvédelmi képzésekre

11 Szakmai képzés meghatározása a 1993. évi LXXVI. törvény alapján
1. § (1) E törvény hatálya - a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 11. § (1)-(2) bekezdésében és (3) bekezdésének b) pontjában szabályozott képzés, valamint az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzések kivételével - kiterjed minden olyan iskolai rendszerű és a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény (a továbbiakban: felnőttképzési törvény) alapján felnőttképzési tevékenységnek minősülő iskolarendszeren kívüli szakmai képzésre, amely b) az állam által elismert szakképesítés megszerzésére, c) munkakör betöltéséhez, foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges képesítés megszerzésére, e) a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítására, f) a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok számára szervezett képzésre; h) az elhelyezkedést, a vállalkozást segítő képzésre irányul.

12 Támogatási intenzitás TÁMOP-2.1.3.A-11/1
A képzés típusa mikro-kisvállakozások esetén De minimis alapján Támogatási intenzitás (csoportmentességi alapján) Általános képzés 100 % 80 %

13 Támogatási intenzitás TÁMOP-2.1.3.B-11/1
A képzés típusa középvállakozások esetén De minimis alapján Támogatási intenzitás (csoportmentességi alapján) Általános képzés, nem fogyatékkal élő, vagy hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 100 % 70 % Általános képzés fogyatékkal élő, vagy hátrányos helyzetű munkavállaló esetén 80 %

14 Benyújtás feltételei Pályázatot csak és kizárólag a konvergencia régiókban székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vállalkozás nyújthat be; A pályázónak a pályázat benyújtását megelőző év december 31-én minimum 1 főállású alkalmazottal kellett rendelkeznie; A pályázó nem állhat csőd, felszámolás vagy végelszámolás alatt; Kizárólag azon pályázók pályázhatnak erre a kiírásra, melyek az Új Széchenyi Terv kiemelt célterületeihez (egészségipar, zöldgazdaság-fejlesztés, otthonteremtés, vállalkozásfejlesztés, közlekedésfejlesztés, tudomány-innováció, foglalkoztatás) ) kapcsolódnak, tevékenységükhöz az Új Széchenyi Terv pályázati kiírása keretében beruházási támogatást nyertek, és a beruházás lebonyolításával kapcsolatban képzési igényük merült fel.

15 Nyertes pályázók kötelezettségei
A projekt teljes időszakában az egy főre jutó teljes képzési költség nem haladhatja meg a ,- forintot; A projekt minimum 3 és maximum 18 hónap alatt megvalósul; A vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések kizárólag a FAT által akkreditált képző intézmény által bonyolíthatóak le.

16 Köszönöm a figyelmüket!
Kocsorné Kőházi-Kis Eszter osztályvezető Képzési Szakterületi Osztály NFÜ HEP IH 1066 Budapest, Kéthly Anna tér 1. Tel.: 1/ Fax: 1/


Letölteni ppt "Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis-, és"

Hasonló előadás


Google Hirdetések