Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkahelyi zajmérésekhez kapcsolódó speciális szakértői feladatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkahelyi zajmérésekhez kapcsolódó speciális szakértői feladatok"— Előadás másolata:

1 Munkahelyi zajmérésekhez kapcsolódó speciális szakértői feladatok
Márkus Miklós Munkahelyi zajmérésekhez kapcsolódó speciális szakértői feladatok MUFOSZ 2012

2

3 MUNKAHELYI ZAJTÉRKÉP Előzetes akusztikai tervezés (prevenció/predikció) Munkahelyi zajtérkép készítése a várható kockázatok becslésére Nem létező vagy összetett helyzetek modellezése és elemzése Munkahelyi kockázatok kezelése Jogszabályi, hatósági és munkavédelmi elvárások teljesítése Munkahelyi zajexpozíció vizsgálata és értékelése (66/2005) Egyéni védőeszközök kiválasztása (munkavédelmi szakértői feladat) Kockázatértékelés Intézkedési terv készítés Hosszú távú zajvédelmi stratégia készítése Munkahelyi zajcsökkentés tervezése (modellezés/méretezés) Munkahelyi zajtérkép készítése a megoldások modellezésére Összetett helyzetek és megoldások elemzése

4 MÓDSZEREK számítással: szoftveres belső téri terjedési modellezéssel
méréssel: műszeres vizsgálatokkal és grafikus ábrázolással Számítás (szoftveres modellezés) Mérés (műszeres vizsgálat) Célok meghatározása munkavédelem/zajcsökkentés/méretezés tervezés/prevenció/predikció Vizsgálandó üzemhelyiség kiválasztása Utózengési idő vizsgálata/becslése Geometriai paraméterek rögzítése Egyedi zajforrások/típusok meghatározása Hangteljesítményszintek vizsgálata/becslése Szabadtéri és zengőtéri terjedési modellezés Munkahelyi zajexpozíció vizsgálata Kiegészítő referencia mérések végzése Munkahelyi zajtérkép készítése Ellenőrzés

5 A mérési eredményeken alapuló zajtérkép
(raszteres)

6 A mérési eredményeken alapuló zajtérkép
(isophon)

7 ALKALMAS mérési eredmények grafikus ábrázolása az alaprajzon
a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerinti jegyzőkönyv melléklete az egyenértékű A-hangnyomásszint ábrázolása a zajforrások üzemszerű működése mellett (egy adott pillanatban!) munkahelyi kockázatok kezelése zajexpozíció értékelése rögzített munkahelyek esetén egyéni védőeszközök kiválasztása zajos zónák kijelölése és EVE használati területének kijelölése zajtól védett munkahelyi területek (pihenőhelyek) kijelölése kockázatértékelés és intézkedési terv készítése hosszú távú zajvédelmi stratégia készítése

8 ALKALMATLAN a zaj belső téri terjedésének modellezése és grafikus ábrázolása előzetes akusztikai tervezés és a várható kockázatok becslése nem létező vagy összetett helyzetek modellezése és elemzése változó állapotok, technológia, zajforrások hatásának prognózisa zajexpozíció elemzése változó vagy mozgó zajforrások esetén zajexpozíció elemzése több zajforrással dolgozók esetén munkahelyi zajcsökkentés tervezése (modellezés/méretezés) Megoldás: szoftveres modell munkahelyi zajtérkép IMMI zajtérképező szoftverrel

9 Szoftveres belsőtéri zajtérkép (3D modell)

10 Szoftveres belsőtéri zajtérkép (rácsszámítás)

11 BELSŐ TÉRI MODELLEZÉS a zárt térben kialakuló hangnyomásszintet befolyásolja hangteljesítményszint térfogat és belső felület hangelnyelési tényező diffúz hangtér visszavert/zengő hangtér egyensúlyi állapot szabadtéri hangtér közvetlen/gömbhullámú hangtér együttesen van jelen

12 BELSŐ TÉRI MODELLEZÉS együttesen érzékelhető:
diffúz (visszavert) hangtér hatása szabadtéri terjedésű (közvetlen) hangtér hatása a két hangtér energiatartalma összeadódik: megjegyzés: a zajtérképező szoftverrel történő modellezés a fenti képlet szerint is elvégezhető, vagyis az elkészített szabadtéri és zengőtéri zajmodellt logaritmikusan összegezzük a teremállandó függ: a határoló felületek méretétől a hangelnyelési tényezőtől (becslés/mérés)

13 SZÜKSÉGES PARAMÉTEREK
Forrásadat Meghatározás módja Pontosság Utózengési idő T (s) méréssel 0,01 s Geometriai paraméterek r (m) 1 cm Hangteljesítményszintek LAW (dB) hangnyomásszint méréssel és számítással/becsléssel 0,1 dB Azonos típusú zajforrások darabszáma n (db) helyszíni bejárás során tapasztaltak alapján - Hangnyomásszintek LAeq (dB) hangnyomásszint méréssel

14 Geometriai paraméterek rögzítése

15 HANGTELJESÍTMÉNYSZINT
gyártói adatlap/katalógus alapján tanúsítvány, típusvizsgálat, stb. szerint alapvetően A-súlyozott érték általában sorozatgyártásban forgalmazott berendezések esetén hangnyomásszint méréssel és szabadtéri terjedési számítással HA a zajforrás térbeli elhelyezkedése ezt lehetővé teszi HA a környező zajforrások zajhatása ezt lehetővé teszi hangnyomásszint méréssel és szabványos számítási eljárással az MSZ EN ISO 3746:1999 szabvány szerint

16

17 Munkavédelmi alkalmazás (egységes skálázás)

18 Munkavédelmi alkalmazás (határérték skála)

19

20

21

22 A KÉRDÉS

23 AZ IMPULZUSOS ZAJRÓL …nem szól a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet

24 AZ IMPULZUSOS ZAJRÓL MSZ ISO :2009 szabvány 3.5. (Impulzív zajforrások) „Jelenleg nem létezik olyan matematikai jellemzés, mely egyértelműen meghatározná az impulzív hang jelenlétét, vagy az impulzív hangokat elkülöníthetné…” a szabvány szerinti szubjektív kategóriák nagyenergiájú impulzív hangforrás (robbanás, gránát, bomba) erősen impulzív hangforrás (fegyvertűz, kalapálás, légkalapács) szokványos impulzív hangforrások (ajtóbecsapás, foci, kosárlabda) „Az impulzív hangokra vonatkozólag bizonyíték van rá, hogy azonos egyenértékű hangnyomásszintnél az impulzív hangok okozta zajterhelés nagyobb…”

25 MSZ ISO 1996-1:2009 szabvány B függelék

26 AZ IMPULZUSOS ZAJRÓL meghatározása nem egységes… impulzív zaj
egyedi hangenergia-csomagok sorozata különböző források szerint a szünetek időtartama 35–500 ms a zaj impulzusossága empirikus eljárásokkal (nem működnek!) impulzív zaj a szünetek időtartama > 200 ms kvázi-impulzusos zaj a szünetek időtartama < 200 ms impakt zaj a zajhatás időtartama < 35 ms

27 A HATÁSOKRÓL Az impulzív zaj az állandó zajhatással összehasonlítva:

28 A HATÁSOKRÓL nagyenergiájú / erősen impulzív zajok (LpA > 125 dB)
akut akusztikus trauma légnyomás okozta károsodás a hangvezető rendszer (középfül) károsodása a dobhártya maradandóan sérülhet a hallócsontok maradandóan sérülhetnek impulzusos zajok a belső fül károsodása Szőrsejtek károsodása Corti-szerv károsodása membrana basilaris károsodása mikrotraumatizáció indokolt a maximális szint vizsgálata

29 AZ IMPULZUSOS ZAJRÓL Gépkarabély időfüggvénye

30 A JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet zajexpozíciós és beavatkozási határértékek a napi zajexpozíció szintjére: LEX,8h = 87 dB(A) a legnagyobb hangnyomásszintre: pcsúcs[Lmax] = 200 Pa [140dB(C)] nem foglalkozik az impulzusos jellegű zajokkal, csak felhívja a figyelmet… egyéni hallásvédő eszköz használata mellett a munkavállalót érő tényleges zajexpozíció (LAM) számítása: LAM = LCeq – SNR az Lmax nem kerül figyelembe vételre az impulzusos jelleg nem jelenik meg a tényleges zajterhelésben

31 MHKKB

32 ESETTANULMÁNY MH Központi Kiképző Bázis Izbég lőtér (Szentendre)
vizsgált tevékenység: lőgyakorlat általában 100 – 150 fő (a lövészárokban max. 6 fő lő egyszerre) az alapkiképzés során 6 nap éleslövészet és 8 nap harcászati foglalkozás éleslövészet AK-63D gépkarabéllyal egyedi és sorozat lövések leadása célpontra acélmagvas lőszerrel elméleti tűzgyorsaság 600 lövés/perc gyakorlat 93M gyakorló kézigránáttal kézigránát dobás, majd gépkarabéllyal végrehajtott lövés a gyakorlógránát elvi működése megegyezik az éles kézigránátokéval

33 ESETTANULMÁNY vizsgált munkakörök: egyéni hallásvédő eszközök:
lövő állomány lőgyakorlat- és lövészetvezető kézigránátdobás foglalkozásvezető egyéni hallásvédő eszközök: MAX 200 fültok SNR80% = 27 dB (lőgyakorlat- és lövészet) 3M Earline füldugó SNR80% = 36 dB (harcászati foglalkozások)

34 Mérési pont / tevékenység Mért hangnyomásszintek
Mérési idő Mért hangnyomásszintek SNR jele leírása t (min:sec) LAeq (dBA) LCeq (dBC) Lmax (dBC) (dB) M1 Lövészárok: lövést végrehajtó, lőgyakorlat vezető 10 lövés egyenként 00:37 108,8 108,5 144,3 27 M2 1 lövés 00:09 104,1 103,3 144,4 M3 2 lövés 00:08 105,6 104,8 144,2 M4 sorozatlövés: 7 lőszer 00:25 108,7 108,2 143,9 M5 Torony előtt: megfigyelő személyzet gépkarabély és pisztoly lőgyakorlat folyamatosan 11:18 70,8 78,7 121,5 M6 Torony - lövészárok fél távon: várakozó állomány 17:35 76,8 77,7 123,2 M7 Lövészárok: kézigránátot dobó, foglalkozásvezető kézigránátdobás és egy lövés egymás után 7-szer 16:04 89,8 99,3 145,1 ESETTANULMÁNY

35

36 ESETTANULMÁNY Vizsgálati eredmények:
lőgyakorlat vezető napi zajexpozíciója határérték feletti az egyéni védőeszköz mindenhol megfelelő??? minden munkakörben az Lmax határérték feletti! Munkakör Megítélési idő (perc) LEX,8h (dB) LAM (dB) Lmax (dB) Lövést végrehajtó állomány 480 82 71 145 Lőgyakorlat vezető 103 76 144 Kézigránátdobás foglalkozásvezető 84

37 ESETTANULMÁNY Impulzusos jelleg meghatározása:
AK-63D gépkarabéllyal végrehajtott egyedi lövések egyedi hangenergia-csomagok sorozata impulzusos: a szünetek időtartama > 200 ms szubjektív megítélés szerint erősen impulzív zajforrás AK-63D gépkarabéllyal végrehajtott sorozatlövés kvázi-impulzusos: a szünetek időtartama < 200 ms (600 lövés/perc) 93M gyakorló kézigránáttal végrehajtott gyakorlat egyszeri zajimpulzus: hanglökés (aperiodikus hanghullám) dörej: nagy intenzitású hanghatás és légnyomásváltozás együttese szubjektív megítélés szerint nagyenergiájú impulzív hangforrás

38 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ KIVÁLASZTÁS
nehézségek a kiválasztásnál a katonák mozognak (pl. szemben a sporttéri lövészettel) a meglévő védelemmel együtt szükséges alkalmazni (pl. sisak) biztosítani kell a megfelelő hallást (pl. vezényszavak) nincs egyértelműen impulzív zajokat csillapító EVE (kiv. Combat Arms) a rendelet nem alkalmazható a munkavállalókat érő A-hangnyomásszint minden esetben 80 dB alatti >>> MSZ EN 458:2005 szabvány B függelék egyéni védőeszközök csillapításának értékelésére impulzív zajok esetén kifejezetten a 140 dB feletti C-csúcshangnyomásszint esetén az EVE megfelelő, ha (LAM és Lmax) < ABH

39 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ KIVÁLASZTÁS
Impulzusos zajhatások kategorizálása: 1-es típusú: a legtöbb hangenergia a mély frekvencia tartományban pl. présgép, robbanóanyag 2-es típusú: a legtöbb hangenergia a közepes és a magas frekvenciatartomány között pl. szögbelövő pisztoly, puska, kalapács 3-as típusú: a legtöbb hangenergia a magas frekvenciatartományban pl. pisztoly

40 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ KIVÁLASZTÁS

41 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ KIVÁLASZTÁS
tényleges zajexpozíció meghatározása L’Aeq = LAeq – dm L’Aeq a tényleges dolgozót érő egyenértékű A-hangnyomásszint L’eq a mért egyenértékű A-hangnyomásszint dm módosított csillapítási tényező a HML értékek alapján tényleges legnagyobb C-hangnyomásszint meghatározása L’max = Lmax – dm L’max a tényleges legnagyobb C-súlyozott csúcs hangnyomásszint Lmax a csúcs időállandóval mért legnagyobb C-hangnyomásszint

42 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ KIVÁLASZTÁS
a módosított csillapítási tényező meghatározása 1-es típusú impulzusos zaj: dm = L - 5 2-es típusú impulzusos zaj: dm = M - 5 3-es típusú impulzusos zaj: dm = H kézigránátdobás (1-es tip.) foglalkozásvezető (MAX 200 fültok) Tevékenység t (min) LAeq (dB) Lmax (dB) H (dB) M (dB) L (dB) dm (dB) L’Aeq (dB) L’max (dB) Kézigránátdobás 30 96,3 145,1 32 25 15 10 86,3 135,1 Alapzaj 360 70,8 121,5 - Munkakör T (min) LAM (dB) Foglalkozásvezető 480 71 145 81 135

43 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ KIVÁLASZTÁS
az alkalmazott EVE nem megfelelő! alacsony frekvenciatartományban jobb csillapítású EVE szükséges a 3M Earline típusú füldugó L = 31 dB csillapítással rendelkezik E.A.R. Combat Arms füldugó alkalmazása többfunkciós megvalósítás kifejezetten katonai alkalmazásra lövéstől származó impulzusos zajok elleni védelem Saint Louis-i Francia-Német Kutató Intézet vizsgálatai a kombinált használat (fültok + füldugó) hatékonyabb a füldugó valóban jól csillapít az alacsony frekvencia tartományban is a kommunikációs EVE általában alacsonyabb csillapítású 2 kHz felett de a kombinált használatnál már azonos paraméterek adódnak

44 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ KIVÁLASZTÁS
Kombinált csillapítás: Peltor Optime III fültok és Bilsom füldugó

45 KOMPLEX MEGOLDÁS Akkreditált munkahelyi zajvizsgálat
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerinti vizsgálat és értékelés 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti értékelés vizsgálati jegyzőkönyv és szakértői vélemény készítése beavatkozási határértékek szerinti intézkedésekre javaslatok tétele EVE megfelelőség ellenőrzése SNR módszerrel (pontatlan) Munkahelyi zajtérkép készítés céloknak megfelelő szakmailag előre egyeztetett módszerrel egyedi raszterben és skálázással (a zónák kijelöléséhez) elektronikusan csatolás a kockázatértékeléshez vagy intézkedési tervhez Egyéni hallásvédő eszköz kiválasztás MSZ EN 458:2005 szabvány szerinti részletes elemzés és értékelés külön munkakörönként és védőeszköz típusonként speciális (pl. impulzusos) zajforrások figyelembe vétele

46 TELJES KÖRŰ MEGOLDÁS munkahelyi zajterhelés vizsgálat
66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet szerinti vizsgálat és értékelés 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerinti értékelés munkahelyi zajtérkép készítés egyéni hallásvédő eszköz kiválasztás munkahelyi levegőszennyezettség vizsgálat MSZ, OSHA, és NIOSH vizsgálati előírások alapján 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerinti értékelés szilárd fázisra történő mintavétel, totál és respirábilis por mintavétel CO, CO2, NO, NO2, O2, H2S, CH4 és további mintegy 20 féle illékony anyag komfort és klíma vizsgálat 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint mesterséges megvilágítás vizsgálat MSZ EN :2003 szabvány alapján

47 TELJES KÖRŰ MEGOLDÁS EGYÜTTES MEGRENDELÉS ESETÉN: kevesebb kiszállás
egy alkalommal párhuzamosan mérhetők a különböző feladatok kevesebb erőforrás kevesebb vizsgáló munkatárs szükséges a mérésekhez kevesebb idő szükséges a teljes feladat elvégzéséhez kevesebb adatfeldolgozás és dokumentálás egyes jegyzőkönyvekhez hasonló forrásadatok szükségesek egyes szakterületek/feladatok között lehetnek átfedések dokumentációk rövidebb idő alatt összeállíthatók kevesebb költség és idő

48

49

50 Köszönöm a figyelmet! Márkus Miklós


Letölteni ppt "Munkahelyi zajmérésekhez kapcsolódó speciális szakértői feladatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések