Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakértői állásfoglalás a hatásterület és háttérterhelés meghatározásáról MÁRKUS MIKLÓS zaj- és rezgésvédelmi szakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakértői állásfoglalás a hatásterület és háttérterhelés meghatározásáról MÁRKUS MIKLÓS zaj- és rezgésvédelmi szakértő."— Előadás másolata:

1 Szakértői állásfoglalás a hatásterület és háttérterhelés meghatározásáról
MÁRKUS MIKLÓS zaj- és rezgésvédelmi szakértő

2 MI A HATÁSTERÜLET CÉLJA?
Nem derül ki a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletből… Szakértői célok: a vizsgálatra kijelölt terület meghatározása (pl. zajtérkép készítésénél) annak körülhatárolása, ahol a zaj hatása kimutatható 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a hatásvizsgálatokról Hatósági célok: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megáll… zajkibocsátási határérték meghatározásának szükségessége (?) KN érték meghatározása Közigazgatási célok: az érintett ügyfelek (automatikus) meghatározása (KET 15.§)

3 A HATÁSTERÜLET 5. § (1) Amennyiben jogszabály hatásterület bemutatását írja elő, a hatásterületet az alábbiakban meghatározott szabályok szerint kell megállapítani. (2) A környezeti zajforrás hatásterületét a 6. § szerinti méréssel, számítással kell meghatározni a) – e) különböző eljárásokban, f) ha a környezetvédelmi hatóság előírja. (3) A (2) bekezdésben fel nem sorolt esetekben a környezeti zajforrás vélelmezett hatásterülete a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület.

4 A HATÁSTERÜLET (4) A környezetvédelmi hatóság abban az esetben írja elő a hatásterület mérés, illetve számítás szerinti meghatározását, ha a rendelkezésére álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a zajforrás hatásterülete nagyobb, mint a (3) bekezdésben meghatározott, vélelmezett hatásterület. (5) Ha a (2) bekezdés c) pontjában foglalt eljárást a (2) bekezdés b) pontjában foglalt eljárás előzi meg, akkor a korábbi eljárásban megállapított hatásterületet kell figyelembe venni. (6) A környezetvédelmi hatóságnak - a tevékenység, illetve létesítmény jellegétől függetlenül - a 6. § szerint mért, számított területet kell hatásterületnek tekinteni, ha ennek nagyságát az eljárás során a kérelmező bemutatja.

5 MEGJEGYZÉSEK nincs definiálva a mérési, számítási eljárás módszere
így utólag néha azt mondjuk „hál’ Istennek nincs definiálva” a hatóság előírhatja a hatásterület meghatározását de ha egyszer előírta már azt kell alkalmaznia, hiába derül ki, hogy jóval kisebb, mint a vélelmezett 100 méteres hatásterület a vélelmezett 100 méter egyébként maradvány az MSZ :1985 szabványból a környezetvédelmi felügyelőséggel kapcsolatos tapasztalat: olyan esetben is kérik a hatásterület meghatározását, amikor a rendelet szerint nem kellene (nem lesz nagyobb, mint a vélelmezett 100 méter) ha azonban kiderül, hogy ennek eredményeként a hatásterületen nincs védendő létesítmény, inkább elfelejtenék a meghatározottakat nagyon erős motivációs tényező a felügyelőség részéről a zajkibocsátási határérték megállapításával kapcsolatos eljárás díja

6 A HATÁSTERÜLET MEGHATÁROZÁSA
6. § (1) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés: a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték, b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB, c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték,

7 A HATÁSTERÜLET MEGHATÁROZÁSA
d) zajtól nem védendő környezetben - gazdasági területek kivételével - egyenlő a zajforrásra vonatkozó, üdülőterületre megállapított zajterhelési határértékkel, e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00) 45 dB.

8 A MEGHATÁROZÁS MÓDSZERE
Mérés zajforrás környezeti zajterhelésének mérése mérési bizonytalanság becslése környezeti alapzaj vizsgálata azonos „típusú” (azonos megítélés alá tartozó) zajforrások vizsgálata háttérterhelés mérése a hatásterület meghatározása méréssel a helyszínen Számítás vizsgált létesítmény forráselemezése egyedi zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása geodéziai alapmodell és háromdimenziós digitális alaptérkép készítése terjedési modell készítése és zajtérkép készítése háttérterhelés meghatározása a fenti folyamattal a többi zajforrásra is isophon görbék alapján a hatásterület meghatározása

9 ALAPZAJ „Olyan, a mérést zavaró zaj, melyet a mérés helyén, a mérési idő alatt nem a vizsgált zajforrás okoz, és zavaró hatása mérés-technikailag nem kiküszöbölhető.„ (MSZ :1998 szabvány ) alapvetően méréstechnikai fogalom alkalmazásának célja, hogy a mérési idő alatt a vizsgálatot zavaró körülmények ne befolyásolják a vizsgálati eredményt vagyis akkor „érdemes” a zajforrás terhelését mérni, amikor az alapzaj alacsony a mérési időtartamban van értelmezve meghatározása az MSZ :1998 szabvány pontja szerint

10 HÁTTÉRTERHELÉS „A környezeti zajforrás hatásterületén a vizsgált forrás működése nélkül, de a forrás típusának megfelelő zajterhelés” (284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet) és ha nincs a forrás „típusának” megfelelő zajterhelés? a tyúk, vagy a tojás esete: a hatásterületen értelmezzük, de előbb meg kell határozni a háttérterhelést a hatásterület meghatározásához melyikkel kezdjük, a hatásterület meghatározásával, vagy a háttérterhelés meghatározásával? ez egy logikai paradoxon meghatározására vonatkozóan nem ír elő semmit a rendelet…

11 HÁTTÉRTERHELÉS „A környezeti zajforrás terhelési területén, a forrás működése nélkül, de a terhelési követelmény tekintetében vele azonos megítélés alá tartozó forrásoktól származó zajterhelés.” ( MSZ :1998 szabvány ) nem méréstechnikai fogalom a környezetben jelen levő összes zajterhelés része zajterhelés, vagyis környezetterhelési tényező azt mondja meg, hogy a vizsgált zajforrástól származó zajon kívüli összes többi zaj a vonatkoztatási időben mekkora zajterhelést okoz meghatározása az MSZ :1998 szabvány 6. pontja szerint

12 MEGJEGYZÉSEK a mérési és számítási eljárással kapcsolatos kérdések:
a számítási eljárásnál az alapzajt hogy lehet figyelembe venni? a mérési eljárás milyen raszterpontossággal történjen? összeköthetők-e a mérési eljárás során felvett pontok isophon görbékkel? a mérési eljárás egyáltalán nem kivitelezhető ha magas a háttérterhelés ha nem leállítható a vizsgált vagy a többi (azonos típusú) zajforrás stb. a háttérterhelés meghatározása bizonytalan a háttérterhelés bármikor megváltozhat: a környezeti/meteorológiai körülmények hatására a meglevő zajforrások üzemállapotának megváltozása következtében a zajforrások számának megváltozása eredményeként

13 A KÖLTSÉGTÉNYEZŐ egyszerű vállalkozó (asztalos, lakatos, kisiparos, stb.) számára egy apró változás miatt is akár közel félmillió forintos költségek jelenhetnek meg a zajtérkép készítés a geodéziai felmérések és a zajforrás elemzés költségei miatt igen drága mulatság, a költségek az egymillió forintot is meghaladhatják több üzemi zajforrás együttes hatása esetén több hatásterület meghatározás szükséges, gyakorlatilag minden zajforrásra külön-külön, ennek költségei a csillagos égig érhetnek... egy vonalas közlekedési létesítmény hatásterület meghatározásánál foglalkozni kell a többi közlekedési létesítmény hatásával is (mérés, forgalomszámlálás, modellezés), így a határ ugyancsak a csillagos ég...

14 PROBLÉMÁK/KÉRDÉSEK zajkibocsátási kérelem: kinek a feladata a „többi” zajforrás hatásterületének meghatározása? egy ipari park esetén ezek száma igen magas lehet a zajkibocsátási határérték megállapításának a költségei tetemesek (alapvetően a szakértő feladata ezek meghatározása) változik a hatásterület: kinek a feladata a megváltozott hatásterület felmérése? bővül az azonos „típusú” zajforrások száma megváltozik az üzem üzemállapota megváltozik a környező zajforrások üzemállapota változik az övezeti besorolás, szabályozási terv, településszerkezeti terv

15 PROBLÉMÁK/KÉRDÉSEK zajkibocsátási kérelem: a zajforrás hatásterületén elhelyezkedő épületek és területek adatai (hrsz, cím, besorolás, stb.)? egy nagyobb létesítmény (pl. versenypálya) esetén a hatásterület akár több négyzetkilométer is lehet a védendő létesítmények száma a több ezret is elérheti, mivel ilyen esetekben a rendelet szerinti hatásterület egész falvakat foglal magába hatásterület zajtól nem védendő környezetben: üdülőterületre megállapított zajterhelési határérték? zajtól nem védendő környezetben mi a célja a hatásterületnek? miért szigorúbb az előírás, mint a zajtól védendő környezetben? amint változik a területi besorolás, változik a hatásterület is?

16

17

18

19

20

21 KONKLÚZIÓ a zajkibocsátási határérték megállapítását nem lehet a hatásterületek megállapítására alapozni a hatásterület nem határozható meg olyan biztonsággal, hogy az alapján szabályozható legyen egy létesítmény zajkibocsátása a hatásterület több tényező függvényében folyamatosan változhat (akár naponta is, vagy időszakosan) több kibocsátó esetén: a hatásterületek átfedéséből nem következik a zajterhelési határérték túllépése együttes működéskor azonban átfedésben nem lévő hatásterületek esetén is előállhat az előírt zajkibocsátási (!) határérték túllépése együttes működéskor háromnál több kibocsátó esetén a zajkibocsátási határérték teljesülése nem biztosítja a zajterhelési határérték betartását valamely kibocsátó hatásterületének megváltozása befolyásolja az átfedést, és ezzel a másik kibocsátó határértékét is módosítani kell

22 JAVASLATOK/FELVETÉSEK
az előadás elején felsorolt szakértői, hatósági, közigazgatási célok más-más megközelítést igényelnek a szakértői szemlélet alapvetően a zajterhelés vizsgálatán alapul a megítélési pontokon történő vizsgálat nem igényel területi szemléletet a költségtényező jóval kisebb egy ilyen eljárás esetén a hatásterület határát esetleg a zajterhelési határértékhez (és nem a háttérterheléshez) viszonyítva lehet rögzíteni a zajterhelési határérték kevésbé változik (területi besorolás függvénye) a hatóság számára a hatásterület meghatározás egyszerűbb feladat

23 JAVASLATOK/FELVETÉSEK
a kérelmek elbírálása olyan bürokratikus teherrel jár, mely nagy energiát von el a valós problémáktól korlátozni lehetne a zajkibocsátási határérték előírását több zajkibocsátó együttesen zajterhelési határérték túllépést okoz a védendő terület nagy távolsága miatt a megítélés bizonytalan indokolt a kibocsátóhoz közelebbi ponton a zajkibocsátási határérték szórakozóhelyek és építkezések zaja nem ítélhető meg a jelenlegi szabályozás szerint a zajforrás jellege eltérő az általános üzemi zajforrásoktól a mérés nem reprodukálható az igazságérzet jobban tolerálja az értékteremtő tevékenység zajhatását a kapcsolódó környezetszennyezés nem elkülöníthető pszichikai hatás mire intézkedés történne, az eljárás okafogyottá válik

24 JAVASLATOK/FELVETÉSEK
a Környezetvédelmi Törvény szemlélete nem került át teljes mértékben a Korm. rendeletbe, miszerint: a környezetvédelem legfontosabb célja „a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása” a Kvt. értelmezésében a környezetkárosodás: „a környezetben, illetve valamely környezeti elemben közvetlenül vagy közvetve bekövetkező, mérhető, jelentős kedvezőtlen változás…” e kedvezőtlen változás megítélése független a környezetterhelésre vonatkozó határértékektől, az irányadó minden esetben a környezet eredeti állapota, melynek értelmezése: „a környezetkárosodás bekövetkezésének időpontjában a környezetnek vagy valamely elemének és az általa nyújtott szolgáltatásoknak a rendelkezésre álló legjobb információ alapján meghatározható állapota, mely akkor állt volna fenn, ha a károsodás nem következik be”

25 Köszönöm a figyelmet! Márkus Miklós


Letölteni ppt "Szakértői állásfoglalás a hatásterület és háttérterhelés meghatározásáról MÁRKUS MIKLÓS zaj- és rezgésvédelmi szakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések