Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola"— Előadás másolata:

1 Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola

2 Humán szakterületen indítunk osztályokat:
egészségügyi oktatási (pedagógiai) Egészségügyi szakmacsoport (tagozatkód: 11) A program első képzési szakaszában – a évfolyam on – a tanórák nagyobb százalékában a közismereti tantárgyak oktatása folyik, ezzel együtt kiemelt feladat a képességfejlesztés és a szakmai orientáció. Ezen szakasz új tantárgyai: kommunikáció, ön- és társismeret, tanulásmódszertan, pályaismeret, egészségtan, környezetkultúra. A második képzési szakaszban – a évfolyamon – folytatódik az érettségire való felkészítés, ugyanakkor egészségügyi és szociális irányú szakmai előkészítés történik az alábbi tantárgyak keretében: általános lélektan, szociálpszichológia, fejlődéslélektan, mentálhigiéné, gondozástan, emberi test, egészséggondozás és szakmai kommunikáció.

3

4 Oktatási (pedagógiai) szakmacsoport (kódszám: 13.)
9-10. évfolyamon a szakmacsoportos alapozó ismeretek és gyakorlatok tantárgyai megegyeznek az egészségügyi szakmacsoport tantárgyaival: (tanulásmódszertan, kommunikáció, környezetkultúra, egészségtan, ön és társismeret, humán pályák világa). évfolyamon pedagógia és pszichológia tantárggyal egészül ki az elméleti képzés, illetve pedagógiai gyakorlaton vesznek részt a tanulók. Valamennyi évfolyamon csoportbontásban oktatjuk a magyar nyelvet, az idegen nyelvet, a matematikát, az informatikát és minden szakmai orientáló és előkészítő tantárgyat. A 9. évfolyam befejezése után a tanulók egyhetes kommunikációs táborban, a 10. évfolyam után egyhetes ön- és társismereti táborban, a 11. évfolyam befejezése után pedig kéthetes pályaorientációs gyakorlaton vesznek részt.

5

6 Érettségi utáni szakmai képzésein
Ápoló OKJ 54  A képzés célja az ápoló szakképesítés munkaterületéhez tartozó kompetenciák elsajátíttatása. Cél, a megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és gyakorlati képességekkel, készségekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a szakmai ismeretek birtoklása mellett olyan magatartási-, etikai- és esztétikai értékekkel rendelkeznek, ami alkalmassá teszi őket a segítő szakma művelésére. Képzési idő: 3 év A modulok tananyagegységekből épülnek fel. Az értékelés folyamatos, a tananyagegységekben szerzett ismeret elsajátításának mérése szóbeli, írásbeli, gyakorlati, interaktív vagy mind a négy számonkérési formában történik. A szakmai gyakorlati képzés demonstrációs szaktantermekben, és a kórházak kijelölt osztályain, szociális intézményekben, mentőszervezeteknél, ápolási otthonokban illetve házi betegellátás területén folyik.

7

8 Mentőápoló OKJ 52  Olyan szakemberek felkészítése a sürgősségi ellátás területére, akik kellő kompetenciával rendelkeznek logisztikai, betegszállítási, ápolási, állapot-felmérési, mentési, mentéstechnikai feladataik felelősségteljes elvégzéséhez. Képzési idő: 2 év A modulok tananyagegységekből épülnek fel. Az értékelés folyamatos, a tananyagegységekben szerzett ismeret elsajátításának mérése szóbeli, írásbeli, gyakorlati, interaktív vagy mind a négy számonkérési formában történik. A szakmai gyakorlati képzés demonstrációs szaktantermekben, a kórházak kijelölt osztályain és mentőszervezeteknél történik.

9 Csecsemő- és gyermekápoló OKJ 54 723 02 1000 00 00
A csecsemő- és gyermekápoló képzés célja olyan egészségügyi szakemberek felkészítése/nevelése, akik magas szintű szakmai kompetenciával rendelkeznek. Személyes, társas és módszertani kompetenciák birtokában korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesznek részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában. Feladatuk az újszülöttek, koraszülöttek és a beteg csecsemők, gyermekek ellátása. Képzési idő: 3 év A modulok tananyagegységekből épülnek fel. Az értékelés folyamatos, a tananyagegységekben szerzett ismeret elsajátításának mérése szóbeli, írásbeli, gyakorlati, interaktív vagy mind a négy számonkérési formában történik. A szakmai gyakorlati képzés demonstrációs szaktantermekben, a kórházak kijelölt gyermekosztályain, alapellátásban és bölcsődékben folyik.

10

11 Gyógymasszőr OKJ 52  A képzés célja felkészíteni a tanulót arra, hogy a követelménymodulokban meghatározottak szerint képes legyen gyógymasszőr feladatok elvégzésére. Cél, hogy a jól felkészült gyógymasszőrök a gyógyító team tagjaként képesek legyenek a legkülönbözőbb mozgásszervi betegségek kezelése során kivenni részüket a beteg emberek gyógyításából. Képzési idő: 2 év A modulok tananyagegységekből épülnek fel. Az értékelés folyamatos, a tananyagegységekben szerzett ismeret elsajátításának mérése szóbeli, írásbeli, gyakorlati, interaktív vagy mind a négy számonkérési formában történik. A szakmai gyakorlati képzés demonstrációs szaktantermekben, a kórházak kijelölt osztályain illetve fizioterápiás, hidro,-balneotherápiás részlegeken történik.

12 Gyógyszertári asszisztens OKJ 52 720 01 0010 52 03
A követelménymodulokban meghatározottak szerint, a tanuló képes legyen a gyógyszerellátás területén asszisztensi feladatok ellátására, a tevékenységi körök végzéséhez szükséges kompetenciái alkalmazására. Képzési idő: 2 év A modulok tananyagegységekből épülnek fel. Az értékelés folyamatos, a tananyagegységekben szerzett ismeret elsajátításának mérése szóbeli, írásbeli, gyakorlati, interaktív vagy mind a négy számonkérési formában történik. A szakmai gyakorlati képzés demonstrációs szaktantermekben, és a kijelölt gyógyszertárakban történik. _____________________________________________________ Fogtechnikus OKJ 54  Az SZVK közlönyben való megjelenése csak a 2010/2011-es tanévben teszi lehetővé a képzés beindítását. Képzési idő: 3 év A három éves képzés alatt a tanulók az elméleti tudás megszerzése mellett párhuzamosan gyakorlati tevékenységet folytatnak a kijelölt fogtechnikai műhelyekben.

13

14 Csecsemő-és gyermeknevelő-gondozó OKJ 55 761 01 0000 00 00
Cél, hogy a megszerzett kompetenciák alkalmassá tegyék arra, hogy a gyermek napközbeni ellátásába kerülésével kapcsolatos feladatokat maradéktalanul ellássa, a gondozási, nevelési, egészségügyi és ápolási valamint dokumentációs feladatok végzése esetén. Képzési idő: 2 év A modulok tananyagegységekből épülnek fel. Az értékelés folyamatos, a tananyagegységekben szerzett ismeret elsajátításának mérése szóbeli, írásbeli, gyakorlati, interaktív vagy mind a négy számonkérési formában történik. A szakmai gyakorlati képzés demonstrációs szaktantermekben, és a kijelölt bölcsődékben, óvodákban és a gyermekvárosban történik. A Miskolci Egyetemmel együttműködési megállapodás keretében folyó képzés, idegen nyelvű végzettséget igazoló papírt is kiállít az egyetem, és 40 kreditpontot beszámít továbbtanuláskor. (Kisgyermekgondozó-nevelő OKJ 54  )

15

16 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
OKJ 54  Cél a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. Képzési idő: 2 év A modulok tananyagegységekből épülnek fel. Az értékelés folyamatos, a tananyagegységekben szerzett ismeret elsajátításának mérése szóbeli, írásbeli, gyakorlati, interaktív vagy mind a négy számonkérési formában történik. A szakmai gyakorlati képzés demonstrációs szaktantermekben, és a kijelölt szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, munkaügyi intézményekben és az önkormányzat szociális osztályán történ

17 Felnőttek szakmai képzése
A felnőttképzésre a mindenkori szakmai igényeknek megfelelően iskolázunk be hallgatókat szeptember 1-től az OKJ változása miatt az új moduláris képzési formában indítottuk képzéseinket meghagyva az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli formát. A szakmai igényeknek megfelelően az alábbi szakok elágazásait és ráépüléseit is kínáljuk, igény szerint rész-szakképesítéseket is. radiográfus, és ráépülő szakok ápoló ráépülő szakok egészségügyi asszisztens elágazásai és ráépülő szakok mentőápoló a szakmai igényeknek megfelelően rész-szakképesítés műtéti asszisztens a szakmai igényeknek megfelelően rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés szociális gondozó és elágazásai szociális segítő elágazásai és ráépülései szociális szakgondozó elágazásai Az iskolarendszeren kívüli szakképzés keretében munkanélküliek átképzését is folytatjuk. Ezen túl felvállaljuk az egészségügyi és szociális munkahelyen dolgozók akkreditált továbbképzését is.

18

19 Köszönöm a megtisztelő
figyelmet!


Letölteni ppt "Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola"

Hasonló előadás


Google Hirdetések