Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európa (1849-1914).

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európa (1849-1914)."— Előadás másolata:

1 Európa ( )

2 Fogalmak: Diktatúra, bonapartizmus, ortodox, irredenta, kommün, ipari forradalom, általános hadkötelezettség, szabadságjogok, polgári állam, puritán, farmer, ültetvény, Monroe-elv: „Amerika az amerikaiaké” (1823), abolicionista, egyenlőtlen fejlődés, nyitott kapuk elve (1899. Kína), monopólium, kartell, tröszt, konszern, monopolkapitalizmus, szabad verseny, tőkekivitel, finánctőke, középosztály, demográfiai robbanás, torlódóott társadalom, imperializmus, gyarmatosítás, protektorátus, szipolyfelkelés, liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, keresztényszocializmus, szocializmus, szociáldemokrata, bolsevik, anarchizmus, revízionizmus, szakszervezet, II. Internacionálé, duma, bolsevik, mensevik

3 Személyek: III. Napóleon, II. Sándor, Cavour, Garibaldi, II. Viktor Emánuel, II. Vilmos, Bismack, Viktória, Ferenc József, Abraham Lincoln, Karl Marx, Friedrich Engels, Bakunyin, III. Leó: Rerum novarum c. enciklikája, 1891, Lenin (Vlagyimir Iljics Uljanov), Gapon pópa, II. Miklós,

4 III. Napóleon császársága (1852-1870) Oroszország:
Kronológia: III. Napóleon császársága ( ) Oroszország: krími háború 1856 Párizsi béke 1861. Orosz jobbágyfelszabadítás 1863. Lengyel felkelés Oroszország ellen japán-orosz háború Olaszország: 1859. francia-szárd-osztrák háború, Solferino, villafrankai fegyverszünet - 1860 a közép-itáliai kisállamok egyesülnek a Szárd Királysággal Garibaldi támadása a Nápolyi Királyság ellen 1861 Róma és Velence kivételével Itália egységes » létrejön az Olasz Királyság király: II. Victor Emánuel (szárd király) » az egység összekapcsolódik a német eseményekkel 1866 Velence visszakerül 1870 Róma is felszabadul » létrejön Olaszország Németország: 1834 német gazdasági egység→ vámszövetség 1866 Königgratz → Ausztria legyőzése 1867 Északnémet Szövetség – északi államok is 1870 Sedan → a franciák legyőzése 1871. jan.18. a versailles-i palota tükörterme » I. Vilmos kihirdeti a Német Császárság létrejöttét » III. Napóleon bukása → Franciaország köztársaság » 1871 párizsi munkásfelkelés (párizsi kommün) » Elzászt és Lotharingiát Németországhoz csatolták

5 1860 elnökválasztás »Abraham Lincoln (republikánus)
USA 1854 Republikánus Párt északon ( védvám bevezetése (hazai gazdaság védelme), rabszolga felszabadítás kérdése, szabad földfoglalás a farmereknek 1860 elnökválasztás »Abraham Lincoln (republikánus) → 11 déli állam kilép az Unióból → Amerika két részre bomlik, Unió (északi csapatok) - Amerikai Egyesült Államok , Konföderáció (déli csapatok) - Amerikai Konföderációs Államok 1861–1865 Polgárháború Észak-Amerikában (USA-ban) Gyarmatosítás búr háborúk (angol győzelem) 1869 Szuezi-csatorna → Egyiptom ellenőrzés alatt Keleti kérdés, balkáni háborúk 1875 Bulgáriában felkelés a törökök ellen balkáni háború (orosz↔török) 1878-ra létrehozták Nagy-Bulgáriát 1878 Berlini Kongresszus: → a nagyhatalmak félnek az orosz térnyerésétől 1908. Az OMM annektálta Bosznia-Hercegovinát 1912 első balkáni háború, Második balkáni háború Szövetségi rendszerek 1879 Kettős szövetség: Németo. és OMM között 1882 Olaszország is csatlakozik» Hármas Szövetség lesz 1885 orosz-angol érdekszféra megállapodás Afganisztán kapcsán 1898 Fashoda konfliktus: → Franciaország elismerte Anglia gyarmati fölényét 1904 Entente Cordiale = Antant: → szívélyes megegyezés angol-francia között 1907 Oroszország-Anglia szövetsége

6 Összefüggések: Francia külpolitika a XIX. Sz. második felében Melyek voltak III. Napóleon céljai? Mennyire volt eredményes a francia nagyhatalmi törekvés? Igaz-e, hogy III. Napóleon kalandor külpoliikát folytatott? Milyen sikerei voltak a gyarmati terjeszkedésnek?

7 Az olasz egység létrejötte
Melyek voltak az egységes Olaszország létrejöttének fontosabb lépései? Milyen nagyhatalmi törekvések álltak az olasz egység mögött?

8 A német egység kialakulása
Milyen elképzelések voltak a német egységre? Milyen lépésekben valósult meg? Milyen nagyhatalmi törekvések befolyásolták a létrejöttét?

9 Bismarck hatalmi játszmája az egység érdekében

10 A polgári állam Milyen folyamatok vezettek a polgári állam kiépüléséhez? Hogyan alakult át a gazdaság, a társadalomszerkezet és hogyan tükrözték a politikai eszmerendszerek és szervezetek a változásokat?

11 Az amerikai polgárháború ( ) Milyen okai voltak a polgárháború kirobbanásának? Milyen esélyei voltak a szembenálló feleknek? Milyen fontos háborús események voltak?

12 Melyek voltak az ipari forradalmak következményei
Melyek voltak az ipari forradalmak következményei? Milyen okai voltak az egyenlőtlen fejlődésnek?

13 Hogyan változtak a gyarmatosítás formái, céljai a 19.sz. végére?
Milyen gyarmati ellentétek alakultak ki a nagyhatalmak között?

14

15 Balkáni háborúk Mit jelentett a keleti kérdés az orosz külpolitikában? Mi volt az oka és az eredménye a balkáni háborúknak? Mi volt a nagyhatalmak állásfoglalása a kérdésben? Mikor jött létre Románia

16 A boldog békeidők 1867. Marx : Tőke I. 1883-85. Nietzsche: Zarathustra
A francia közt. bukása III. Napóleon császár fr.+ Szárd-Piemont háb. Ausztria ellen (Solferino) Poroszország legyőzi Ausztriát Königraetz párizsi kommün német császárság forradalom Oroszországban észak-amerikai polgárháború porosz-francia háború gyarmatosítása Afrika orosz-japán háború olasz királyság balkáni háborúk krími háború 1852 1859 1861 1866 1871 1880 1904-5 1905-7 1857. Baudelaire A romlás virágai Az európai regény nagy korszaka: Dickens ( ), Dumas ( ), Flaubert ( ), Turgenyev ( ), Dosztojevszkij ( ), Tolsztoj ( ) Európa - a realista dráma: Ibsen ( ), Strindberg ( ), Csehov ( ), Shaw ( ) 1859. Darwin :A fajok eredete 1867. Marx : Tőke I. 1873. Bakunyin: Államiság és anarchia Nietzsche: Zarathustra 1900. Freud: Álomfejtés

17 Esszé: A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativi­mus és szocializmus) jellemzői források alapján. A legfontosabb állam- és alkotmányjogi fogalmak (pl. alkotmány, parlament, képviseleti rendszer, szavazati jog, hatalommegosztás). Az USA nagyhatalommá válásának nyomon követése térképek, források és vázlatok fel­dol­go­zásával: – az amerikai polgárháború gazdasági, társadalmi és alkotmányos vonatkozásai, – az amerikai gazdasági fellendülés összetevői, az amerikai expanzió a világban. A német egységmozgalom nyomon követése térképek, források és vázlatok feldol­go­zá­sá­val: – a német egységmozgalom folyamata. Tematikus térképek, szöveges források és ábrák feldolgozása révén a balkáni helyzet megértése és elemzése: – a Balkán etnikai, vallási sokszínűsége, gazdasági és társadalmi elmaradottsága, – nemzeti törekvések a Balkánon, – a keleti kérdés problematikája, – az Osztrák–Magyar Monarchia Balkán-politikájának elemzése. A második ipari forradalom alapvető voná­sainak bemutatása. A technikai fejlődés hatása a környe­zet­re és az életmódra, konkrét példák alap­ján.


Letölteni ppt "Európa (1849-1914)."

Hasonló előadás


Google Hirdetések