Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Különös házasságok”, avagy szövetségi rendszerek Európában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Különös házasságok”, avagy szövetségi rendszerek Európában"— Előadás másolata:

1 „Különös házasságok”, avagy szövetségi rendszerek Európában
Készítette: Rosta Balázs 2013 Tavaszi Tábor

2 A mai ceremónia menete Szövetségi rendszer fogalma
„Azért gyűltünk itt ma össze…” Hidegháború alatti döbbenetek Szövetségi rendszer fogalma Két világháború közötti csoportosulások Jelenkor: „és boldogan élnek, amíg…” Szövetségi rendszer fajtái Korai szövetségi rendszerek Európában Elemzési szempontok Első világháborút megelőző hatalmi tömbök

3 Szövetségi rendszer fogalma
Nemzetek vagy emberek csoportjának együttműködése, hogy elérjenek egy közös célt Csoportoknak, pártoknak stb. közös cél érdekében való együttműködése Államoknak közös cél érdekében való, szerződéses egyezsége (Kisebb) egyesületeket összefogó hasonló célú szervezet

4 A mai ceremónia menete Szövetségi rendszer fogalma
Hidegháború alatti döbbenetek Szövetségi rendszer fogalma Jelenkor: „és boldogan élnek, amíg…” „Azért gyűltünk itt ma össze…” Szövetségi rendszer fajtái Elemzési szempontok

5 Szövetségi rendszer fajtái
Oka Politikai Gazdasági Vallási Katonai

6 A mai ceremónia menete Szövetségi rendszer fogalma
Hidegháború alatti döbbenetek Szövetségi rendszer fogalma Jelenkor: „és boldogan élnek, amíg…” „Azért gyűltünk itt ma össze…” Szövetségi rendszer fajtái Elemzési szempontok

7 Elemzési szempontok Történeti háttér Létrejöttének oka, körülményei
A szövetségi rendszer felépítése, céljai A szövetségi rendszer sikerei Azok a bizonyos nehéz napok… A szövetségi rendszer bukása Kitekintés, szövetségi rendszer utóhatásai

8 A mai ceremónia menete Ókor „Azért gyűltünk itt ma össze…”
Hidegháború alatti döbbenetek Középkor Franciaország újkori próbálkozásai Két világháború közötti csoportosulások Jelenkor: „és boldogan élnek, amíg…” Korai szövetségi rendszerek Európában Törökellenes szövetségek Harmincéves háború Első világháborút megelőző hatalmi tömbök Franciaellenes koalíciók

9 Ókor Peloponnészoszi szövetség Iszthmoszi vagy hellén szövetség
Katonai- politikai szövetség Spárta városának vezetésével Iszthmoszi vagy hellén szövetség Görög poliszok szövetsége, akik nem akartak behódolni a perzsáknak a görög-perzsa háború idején Déloszi szövetség Görög városállam társulás Eredeti célja: Perzsa Birodalom elleni háború folytatása Valójában: Athén kizsákmányolja a szövetség tagjait

10 Középkor Keresztes hadjáratok Reconquista 100 éves háború
Auldi Szövetség: Franciaország és Skócia közötti szövetség Windsori szerződés: angol-portugál diplomáciai megállapodás

11 A mai ceremónia menete Ókor Középkor
Franciaország újkori próbálkozásai Korai szövetségi rendszerek Európában Törökellenes szövetségek Harmincéves háború Franciaellenes koalíciók

12 Franciaország újkori próbálkozásai
Cambrai-i liga Franciaország, Pápai Állam, stb. ↔ Velencei köztársaság Cognaci Liga Habsburgok és szövetségeseik ellen Szent Liga harcai 1571 lepantoi csata 1684 IX. Ince pápa vezetésével, magyar vonatkozás Törökellenes harcok

13 A mai ceremónia menete Ókor Középkor
Franciaország újkori próbálkozásai Korai szövetségi rendszerek Európában Törökellenes szövetségek Harmincéves háború Franciaellenes koalíciók

14 Harmincéves háború Vallási vonal Valódi helyzet: 1608 Protestáns Unió
1609 Katolikus Liga Valódi helyzet: Franciaország és szövetségesei Ellenség: Habsburgok

15 A mai ceremónia menete Ókor Középkor
Franciaország újkori próbálkozásai Korai szövetségi rendszerek Európában Törökellenes szövetségek Harmincéves háború Franciaellenes koalíciók

16 Franciaellenes koalíciók
Első, második…sokadik Anglia áll a szövetségek mögött Más állam/ország felhasználása a cél érdekében

17 A szövetség nehézségei és bukása A szövetség megalakulása
A mai ceremónia menete „Azért gyűltünk itt ma össze…” Hidegháború alatti döbbenetek Előzmények A szövetség nehézségei és bukása Két világháború közötti csoportosulások Jelenkor: „és boldogan élnek, amíg…” A szövetség megalakulása Korai szövetségi rendszerek Európában A szövetség működése Első világháborút megelőző hatalmi tömbök

18 Szent szövetség Előzmények 1813. október 19. Lipcse  „népek csatája”
1814. május 30. első párizsi béke Talleyrand szerepe Titkos cikkely: fél éven belül összehívásra kerül egy nagyhatalmi találkozó Bécsben „…egyedül a négy nagyhatalom (Ausztria, Oroszország, Poroszország, Anglia) fogja szétosztani a háború és a párizsi (béke)szerződés eredményeként a rendelkezésre álló tartományokat.”

19 A szövetség nehézségei és bukása A szövetség megalakulása
A mai ceremónia menete Előzmények A szövetség nehézségei és bukása A szövetség megalakulása A szövetség működése

20 A szövetség megalakulása
Szent szövetség A szövetség megalakulása 1814. október – 1815 június: bécsi kongresszus Nemzetközi kongresszus Válságkezelő rendszer Résztvevők Ausztria: Metternich kancellár és I. Ferenc osztrák császár Oroszország: I. Sándor orosz cár Poroszország: III. Frigyes Vilmos És még sokan mások…

21 A szövetség megalakulása
Szent szövetség A szövetség megalakulása Kongresszus elvei Restauráció Legitimitás elve Felelősség elve Egyensúly elve Nagyhatalmi ellentétek: orosz – porosz ↔ osztrák–angol Területi rendezés  mindenki boldog Napóleon 100 napos visszatérése Bécsi kongresszus folytatása  szeptember 26. Szent Szövetség

22 A szövetség nehézségei és bukása A szövetség megalakulása
A mai ceremónia menete Előzmények A szövetség nehézségei és bukása A szövetség megalakulása A szövetség működése

23 A szövetség működése Szent szövetség
I. Sándor orosz cár, I. Ferenc osztrák császár és III. Frigyes Vilmos porosz király ratifikálta Keresztény erkölcsre alapozták Alapelve: legfőbb hatalom az állam, melyet a király testesít meg és ő közvetít a nép felé Kezdetben orosz felfogás: az európai békét minden megmozdulás veszélyezteti  beavatkozás elengedhetetlen „… a három szerződő uralkodó egy igaz és feloldhatatlan testvériség köteléke által egyesítve, magukat honfitársnak tekintvén, egymásnak minden alkalommal és minden helyen segítséget és támogatást fognak nyújtani; alattvalóikkal és hadseregeikkel szemben családapáknak tekintik magukat; és őket ugyanannak a testvériségnek a szellemében fogják kormányozni, melyek őket a vallás, a béke és igazság védelmére lelkesítik.”

24 A szövetség működése Szent szövetség
1815. november 20. Négyes szövetség megalakulása (orosz–porosz–osztrák–angol ) Meghatározott időközönként találkozók Angol álláspontot képviselte: francia revans esetén kell fellépni Kongresszusok kora 1818 Aachen 1819 Karlsbad 1820 Troppau 1821 Laibach 1822 Verona 6. cikkely: „ … megállapított időközönként újítólag találkoznak, akár maguknak az uralkodóknak közvetlen vezetése alatt, akár illető minisztereik révén, hogy megtárgyalják a közös érdekükbe vágó ügyeket, és fontolóra vegyék az ezen időközben a nemzetek nyugalmára és virágzására, valamint Európa békéjének fenntartására nézve legüdvösebbnek ítélt rendszabályokat.”

25 A szövetség nehézségei és bukása A szövetség megalakulása
A mai ceremónia menete Előzmények A szövetség nehézségei és bukása A szövetség megalakulása A szövetség működése

26 A szövetség nehézségei és bukása
Szent szövetség A szövetség nehézségei és bukása A Szent Szövetség működéseinek kudarcai: 1823 kongresszusok korának vége Görög szabadságharc 1848-as forradalmi hullám Krími háború

27 A szövetség nehézségei és bukása
Szent szövetség A szövetség nehézségei és bukása Görög szabadságharc / / Rendszer első megrendülése Török Birodalom + Egyiptom ↔ Görögország (Egyiptomi had kegyetlenkedései  európai szimpátia) Nagyhatalmi ellentétek Kényes helyzet  felkelők megsegítése 1829 drinápolyi béke  első komolyabb repedés

28 A szövetség nehézségei és bukása
Szent szövetség A szövetség nehézségei és bukása 1848-as forradalmi hullám Egész kontinensen forradalmak  legnagyobb kihívás Forradalmak célja: régi rendszerek megdöntése Válságot mindenhol leverte  hasonló sémák Maga a szövetségi rendszer lényegében megbukott Krími háború Szent Szövetség egykori tagjai nyíltan egymás ellen 1856 párizsi béke  valami új kezdete

29 A mai ceremónia menete Bismarck előtt Bismarck után
„Azért gyűltünk itt ma össze…” Hidegháború alatti döbbenetek Bismarck előtt Két világháború közötti csoportosulások Jelenkor: „és boldogan élnek, amíg…” Korai szövetségi rendszerek Európában Bismarck után Első világháborút megelőző hatalmi tömbök

30 Szövetségi rendszerek Bismarck idején
Orosz- ország Német- ország 3 császár szövetsége 1873;1881 Ausztria- Magyar- ország

31 A három császár szövetsége
1873 Németország, Oroszország és OMM között Közös pont: Lengyelország feletti közös uralom Német cél: Franciaország külpolitikai elszigeteltsége Gyenge pont: Balkán orosz-török háború 1878 berlini kongresszus  Oroszország diplomáciai veresége  szövetség szétesése 1881 megújítás  nemzetközi válság elkerülése

32 Viszontbiztosítási szerződés (1887)
Szövetségi rendszerek Bismarck idején 1879 Kettős szövetség OMM és Németország Kölcsönös segítség orosz támadás esetében Tartós szövetség  korábbi rend felborulása Viszontbiztosítási szerződés (1887) Orosz- ország Német- ország Gyarmati egyez. (1889) Nagy- Britannia 3 császár szövetsége 1873;1881 Hármas szövetség 1882 Kettős szövetség 1879 Francia- ország Ausztria- Magyar- ország Olasz- ország

33 Első világháborút megelőző hatalmi tömbök
A mai ceremónia menete Előzmények Bismarck előtt Első világháborút megelőző hatalmi tömbök Bismarck után A szövetség működése

34 Szövetségi rendszerek Bismarck után
Orosz Birodalom Német Birodalom Francia- ország 3-as szövetség Gyarmati egy. 1900 Semlegességi szerződés 1902 Ausztria- Magyar- ország Olasz ország

35 Orosz–francia szerződés
Közeledés okai: Hármas szövetség kialakulása  Oroszország szövetséges nélkül Francia – orosz gazdasági kapcsolatok Szerződés tartalma: Kölcsönös segítségnyújtás német – osztrák, illetve olasz – német támadás esetén Következmény: külpolitikai elszigeteltség feloldása

36 Szövetségi rendszerek Bismarck után
Orosz Birodalom Nagy- Britannia Német Birodalom Entente cordiale1904 Francia- ország 3-as szövetség Gyarmati egy. 1900 Semlegességi szerződés 1902 Ausztria- Magyar- ország Olasz ország

37 Entente cordiale Előzmények: 1904 Szívélyes megegyezés megszületése
Gyarmati ellentétek: 1898 Fashodai incidens Berlin – Bagdad vasútvonal terve Anglia: Németország túlzottan megerősödött 1904 Szívélyes megegyezés megszületése Gyarmati problémák rendezése Egységes fellépés Németország ellen

38 Szövetségi rendszerek Bismarck után
gyarmati egyezmény 1907 Orosz Birodalom Nagy- Britannia Német Birodalom Entente cordiale 1904 hármas antant Francia- ország 3-as szövetség Gyarmati egy. 1900 Semlegességi szerződés 1902 Ausztria- Magyar- ország Olasz ország

39 Angol–orosz szerződés
Előzmények: orosz–japán háború 1905 orosz forradalom Gyarmati ellentétek 1907 angol – orosz szövetség Következmény: Hármas antant kialakulása

40 A szövetségi rendszerek kialakulása
A Központi Hatalmak 1879 Kettős Szövetség (német-osztrák) 1882 Hármas Szövetség (német-osztrák-olasz) 1883 Románia csatlakozik Antant hatalmak 1893 francia-orosz szövetség (a teljes elszigetelődés ellen) 1904 Entente Cordiale Antant: francia-angol szövetség 1907 angol-orosz szövetség

41

42 A mai ceremónia menete Kisantant Tengelyhatalmak Szövetségesek
„Azért gyűltünk itt ma össze…” Hidegháború alatti döbbenetek Kisantant Két világháború közötti csoportosulások Jelenkor: „és boldogan élnek, amíg…” Tengelyhatalmak Korai szövetségi rendszerek Európában Szövetségesek Első világháborút megelőző hatalmi tömbök

43 Kisantant Politikai–katonai szövetségi rendszer 1920/21–1938
Céljuk: Magyarország elszigetelése Magyarország csatlakozása a Népszövetséghez Második királypuccs Népszövetségi kölcsön Gazdasági kisantant  bukás Felbomlás  Hitler hatása

44 Két világháború közötti csoportosulások
A mai ceremónia menete Kisantant Tengelyhatalmak Két világháború közötti csoportosulások Szövetségesek

45 Tengelyhatalmak 1936 Német – olasz egyezmény 1936 Antikomintern Paktum
Ruszkik haza! 1939 Acélpaktum Háromhatalmi egyezmény Segítségnyújtási kötelezettség Tényleges stratégiai egyeztetés: never happened

46 Két világháború közötti csoportosulások
A mai ceremónia menete Kisantant Tengelyhatalmak Két világháború közötti csoportosulások Szövetségesek

47 Szövetségesek Országok, melyek a második világháborúban a tengelyhatalmak ellen harcoltak Egyesült Nemzetek?  tré elnevezés Három Nagy  Négy Rendőr Változások: második világháború megnyerése

48

49 A mai ceremónia menete „Azért gyűltünk itt ma össze…”
Hidegháború alatti döbbenetek Varsói szerződés NATO Két világháború közötti csoportosulások Jelenkor: „és boldogan élnek, amíg…” KGST Korai szövetségi rendszerek Európában EFTA Első világháborút megelőző hatalmi tömbök Európai Közösség

50 Varsói móka Előzmény: 1955. május 14. Varsó
NATO NSZK para 1955. május 14. Varsó Közép- és kelet-európai országok védelmi katonai-politikai szervezete Tényleges működés: 1956-os magyar forradalom és szabadságharc Prágai tavasz 1991. február 25. Konyec

51 Hidegháború alatti döbbenetek
A mai ceremónia menete Varsói szerződés NATO Hidegháború alatti döbbenetek KGST EFTA Európai Közösség

52 NATO Észak-atlanti Szerződés Szervezete 1949. április 4. Washington
Tagországok szabadságának és biztonságának védelme Elsődleges célja: Szovjetunióval szembeni védelem  191 óta átalakulás 2002 prágai csúcstalálkozó  új irányvonalak (NATO Reagáló Erők, új katonai koncepció)

53 Hidegháború alatti döbbenetek
A mai ceremónia menete Varsói szerződés NATO Hidegháború alatti döbbenetek KGST EFTA Európai Közösség

54 Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa
KGST – kelet és közép-európai országok együttműködési szervezet 1949. január 25. Moszkva A Preambulum szerint mindenki egyenlő, valóságban Szovjetunió még egyenlőbb! Specializáció, kamatmentes hitelek 1991 Hivatalosan is kaputt

55 Hidegháború alatti döbbenetek
A mai ceremónia menete Varsói szerződés NATO Hidegháború alatti döbbenetek KGST EFTA Európai Közösség

56 Európai Szabadkereskedelmi Társulás - EFTA
1960 stockholmi egyezmény Hetek Ipari termékek szabad forgalma 1973 Alapítók out 1977 Teljes vámunió az EU-val 1994 Európai Gazdasági Térség

57 Hidegháború alatti döbbenetek
A mai ceremónia menete Varsói szerződés NATO Hidegháború alatti döbbenetek KGST EFTA Európai Közösség

58 ESZAK  EGK  EU  ? 1952 Európai Szén- és Acélközösség
1958 Római szerződés Euratom EGK 1967 Európai Közösség (Közös Piac) 1991 Maastricht  Európai Unió Gazdasági integráció ok, védelmi integráció tervben

59 Mai helyzet…

60 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "„Különös házasságok”, avagy szövetségi rendszerek Európában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések