Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Talajeróziós térképezés térinformatikai eszközökkel hazai mintaterületeken Centeri Csaba 1, Kristóf Dániel 2, Vona Márton 3, Barczi Attila 3, Penksza Károly.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Talajeróziós térképezés térinformatikai eszközökkel hazai mintaterületeken Centeri Csaba 1, Kristóf Dániel 2, Vona Márton 3, Barczi Attila 3, Penksza Károly."— Előadás másolata:

1 Talajeróziós térképezés térinformatikai eszközökkel hazai mintaterületeken Centeri Csaba 1, Kristóf Dániel 2, Vona Márton 3, Barczi Attila 3, Penksza Károly 3 Honlap: 1 http://www.kti.szie.hu/tanszekek/termeszetvedelem.htm, 2 http://www.kti.szie.hu/tanszekek/terinfo.html, 3 http://www.kti.szie.hu/tanszekek/tajokologia.html Telefon: 06-28-522-000/ 1 1697, 2 2270, 3 1833 Fax: 06-28-410-804 http://www.kti.szie.hu/tanszekek/termeszetvedelem.htm http://www.kti.szie.hu/tanszekek/terinfo.html http://www.kti.szie.hu/tanszekek/tajokologia.html Bevezetés Az Egyetemes Talajvesztési Egyenlet (eredetileg Universal Soil Loss Equation = USLE) lehetőséget ad arra, hogy a megfelelő bemeneti adatok rendelkezésre állása esetén térinformatikai módszer segítségével készítsünk eróziós térképet. Kutatócsoportunk az elmúlt 10 év során számos mintaterületen készített talajtani és eróziós térképeket 1:10 000-es méretarányban (Centeri 2002 a, b, c, d, Centeri és Pataki 2003, 2005). Ezeket szeretnénk bemutatni, bemutatva a sajátosságokat, a térkép készítése során felmerülő problémákat és azok megoldási lehetőségeit. Az Egyetemes Talajvesztési Egyenlet (eredetileg Universal Soil Loss Equation = USLE) lehetőséget ad arra, hogy a megfelelő bemeneti adatok rendelkezésre állása esetén térinformatikai módszer segítségével készítsünk eróziós térképet. Kutatócsoportunk az elmúlt 10 év során számos mintaterületen készített talajtani és eróziós térképeket 1:10 000-es méretarányban. Ezeket szeretnénk bemutatni, bemutatva a sajátosságokat, a térkép készítése során felmerülő problémákat és azok megoldási lehetőségeit. 1 SzIE, MKK, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Természetvédelmi Tanszék 2 SzIE, MKK, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Térinformatikai Tanszék 3 SzIE, MKK, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, Tájökológiai Tanszék C í m: 2 1 0 3 – G ö d ö l l ő, P á t e r K. u. 1. E-mail: Centeri.Csaba@kti.szie.huCenteri.Csaba@kti.szie.hu Anyag és módszer Az USLE jól ismert egyenlete a következő: A = RKLSCP, ahol A = az egységnyi területre számított évi átlagos talajveszteség (t*ha -1 *év -1 ); R = esőtényező, a helyileg várható záporok erózió-potenciálja, megművelt, de bevetetlen talajon (MJ*mm*ha -1 *h -1 *év -1 ); K = a talaj erodálhatóságát kifejező tényező (t*ha*h*ha -1 *MJ -1 *mm -1 ); L = a lejtőhosszúság tényezője, a talajveszteség aránya a 22,13 m hosszúságú lejtőhöz viszonyítva (viszonyszám); S = a lejtőhatás tényezője, a talajveszteség aránya 9%-os lejtőhöz viszonyítva, azonos talaj és egyéb körülmények között (viszonyszám); C = a növénytermesztés és gazdálkodás tényezője, a talajveszteség aránya különböző talajfedettség és gazdálkodásmód esetén a fekete ugaréhoz viszonyítva (viszonyszám); P = a talajvédelmi eljárások tényezője, a talajveszteség aránya vízszintes, sávos vagy teraszos művelés esetén a lejtőirányú műveléshez viszonyítva (viszonyszám). A térképek grid formátumban készültek el. A talajveszteség mértékét hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatok alapján a következőképpen osztottuk be: gyenge talajveszteség (0-2 t/ha/év), közepes talajveszteség (2-11 t/ha/év), erős talajveszteség (11< t/ha/év). A beosztás természetesen bármikor megváltoztatható. A térképek alkalmasak a gazdák és a döntéshozók számára a talajvédelmi beavatkozások helyének és mértékének, valamint szükségességének megállapítására, segítséget nyújtanak a támogatások odaítéléséhez. Eredmények Települések Erózió (t/ha/év) <22-1111< Aba86,911,91,2 Tác92,97,10 Csősz89,89,90,3 Soponya88,411,60 Sárkeresztúr91,18,70,3 Kisláng96,13,90 Sárszentágota963,80,1 Káloz87,612,30,1 Sárbogárd84,2150,9 Sáregres79,418,52,1 1. ábra: Somogyvár eróziós térképe 2. ábra: Balatonszabadi eróziós térképe3. ábra: A Tihanyi-félsziget eróziós térképe4. ábra: Nemessándorháza eróziós térképe 5. ábra: A Borsodi-mezőség eróziós térképe 6. ábra: A Sárvíz-völgy eróziós térképe 3. táblázat: Egyes sárvíz-völgyi telepü- lések eróziós fokozatainak megoszlása TalajveszteségNemessándorházaSomogyvárBalatonszabadiTihany (t/ha/év)%% 021,5052,4318,2131,40 0-246,0328,8055,1449,19 2-1122,3112,4725,4112,64 11<10,156,301,236,77 Összesen:100 1. táblázat: Az egyes települések eróziós fokozatainak százalékos megoszlása Értékelés 1. Az 1:10000-es térképek elkészítésénél fő hiányosság a talajtérképek területén adódott. Somogyvárott és Balatonszabadiban a TSz-ben meglévő üzemi talajtérképek, Tihanyban Barczi (1996) digitális talajtérképe alapján dolgoztunk. Nemessándorháza környékére magunknak kellett elkészíteni a talajtérképet. A felszínborítás C tényezőjét az EOV térképek felszínborítási adatai alapján adtuk meg, amelyet terepi bejárás előzött meg. A Tihanyi-félszigetre rendelkezésre állt Zsembery (1999) digitális vegetáció térképe. A csapadék erozivitásának tényezőjét (R) 1:100 000-es adatbázis alapján az adott település környékére jellemző csapadékadatok alapján nomogram alapján számítottuk. Az USLE nem képes a szedimentáció számítására, így a térképen ez nem került ábrázolásra. Irodalom Barczi, A. (1996): A Tihanyi–félsziget talajai és azok jelentősége az alkalmazkodó mezőgazdasági tájhasználatban. Doktori értekezés, Gödöllő, p. 132 Centeri, Cs. (2002a): Importance of local soil erodibility measurements in soil loss prediction. Acta Agronomica Hungarica, 50(1):43-51. Centeri, Cs. (2002b): A talajerodálhatóság terepi mérése és hatása a talajvédő vetésforgó kiválasztására. Növénytermelés. 51(2):211-222. Centeri, Cs. (2002c): The Role of Vegetation Cover in the Control of Soil Erosion on the Tihany Peninsula. Acta Botanica Hungarica, 44(3-4), p. 285-295. Centeri, Cs. (2002d): Az általános talajveszteség becslési egyenlet (USLE) K tényezőjének vizsgálata. Doktori értekezés. Gödöllő. Centeri, Cs. Pataki, R. (2003): A talajerodálhatósági értékek meghatározásának fontossága a talajveszteség tolerancia értékek tükrében. Tájökológiai Lapok, 1(2):181-192. Centeri, Cs., Pataki, R. (2005): Soil erodibility measurements on the slopes of the Tihany Peninsula, Hungary. In. A. Faz Cano, R. Ortiz Silla & A. R. Mermut (eds). Advances in GeoEcology 36, p. 149-154. Zsembery, Z. (1999): Összefüggés a Tihanyi-félsziget talajtakarója és a rajta kialakult vegetáció között. Diplomadolgozat, Gödöllő, p. 74 Értékelés 1. A nagyobb területre kiterjedő térképezés során is a talajtérképek hiányoztak az eróziós térképek elkészítéséhez. Az adatokból látható, hogy annak ellenére, hogy közel sík területen folyt a modellezés, találkoztunk erodált felszínnel. A Sárvíz-völgyben nem volt ritka a közepesen erodált területek 10% fölötti aránya sem! Teljes mintaterület: 14656 ha. C faktor a szántókon: 0,5. Max. talajveszteség: 59,2 (t*ha -1 *év -1 ). Talajveszteség kategória Terület (ha)Terület (%) 0-214547,1499,28 2-11103,860,71 11-1001,510,01 Összesen:14652,51100 Jelen szcenárió (2. táblázat) szerint (ahol C=0,5 a szántókon) a terület kevesebb mint 1%-a erodált, ami elhanyagolható, azonban így is 105ha fölötti terület, ahol szükség van talajvédelemre. 2. táblázat: A Borsodi-mezőség eróziós fokozatainak megoszlása


Letölteni ppt "Talajeróziós térképezés térinformatikai eszközökkel hazai mintaterületeken Centeri Csaba 1, Kristóf Dániel 2, Vona Márton 3, Barczi Attila 3, Penksza Károly."

Hasonló előadás


Google Hirdetések