Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gabonaintervenció eljárásrendjének kialakítása Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gabonaintervenció eljárásrendjének kialakítása Magyarországon"— Előadás másolata:

1 A gabonaintervenció eljárásrendjének kialakítása Magyarországon
Burján Árpád Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

2 Az intervenció Az intervenció a piaci zavar megelőzése, vagy elhárítása érdekében alkalmazott piacszabályozási mechanizmus.

3 Gabonaintervenció

4 Jelentősége Célja: nagy mennyiségű gabona egyidejű piacra jutásának, illetve az ebből adódó jelentős árcsökkenés megelőzése Előre meghatározott áron történő felvásárlás: 101,31 €/t + havi növekmény (0,93 €/t) /- minőség szerinti felár Jelentősége folyamatosan csökken az EU-ban Várhatóan január 1-től: Mid-Term Review havi növekmény mértékének csökkentése (0,46 €/t) rozsintervenció megszüntetése

5 A gabonaintervencióra vonatkozó főbb rendeletek
1766/92/EK a gabonafélék közös piaci szervezetéről 824/2000/EK a gabonafélék intervenciós felvásárlásáról 2148/96/EK a mg. termékek tárolásáról 2131/93/EGK az intervenciós gabonakészletek értékesítéséről

6 A gabonaintervenció nemzeti szabályozása
2003. évi LXXIII. Tv. a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

7 A központi gabonaintervenció folyamata
Felvásárlás Tárolás Értékesítés

8 I. FELVÁSÁRLÁS

9 A felvásárlás végrehajtási folyamata
824/2000/EK rendelet Felajánlás Ajánlatok ellenőrzése Beszállítási ütemterv Gabona átvétele Vételár kalkulációja Kifizetés

10 1. Felajánlás A felajánlás feltételei
Intervenciós időszak - nov. 1 – máj. 31. Felajánlható termékek köre - búza, durumbúza, árpa, rozs, kukorica és cirok Minimálisan felajánlható mennyiség t (10 t) Felajánlásra jogosultak köre - gabona birtokosa Minimális minőségi követelmények

11 Az ajánlat kötelező tartalma
Pályázó neve, Felajánlott gabonaféle megnevezése, Tárolási helye, Mennyisége, tulajdonságai, betakarítás éve, Az MVH illetékes területi hivatalának megnevezése Nyilatkozat a gabona közösségi eredetéről

12 2. Ajánlatok ellenőrzése
Rögzítés Formai ellenőrzés Adminisztratív ellenőrzés Ajánlat elutasítása

13 3. Beszállítás Beszállítási ütemterv Ajánlat elfogadása esetén
Szállítás kezdő időpontja Beszállítás helyének meghatározása Beszállítás határideje

14 Intervenciós központok
Földrajzi viszonyítási pont Szerepe a szállítási költségszámításnál Tagállami javaslat alapján kerül kijelölésre Hazai javaslat – lásd: térkép

15

16 Szállítási költségszámítás
30 km Intervenciós központ A 40 km Raktár II. B Raktár I. 20 km C Felajánló A felajánló által fizetendő összeg: C<A esetén A-C távolságra B>A esetén A távolságra Helyben maradó áru esetén A távolságra

17 4. Átvétel Ellenőrzés tételenként
Laboratóriumi elemzés – reprezentatív minta alapján Átvételi jegyzék készítése Az MVH képviselőjének személye átvételkor : Raktárkezelő ismételt ellenőrzés 45 napon belül különbözet kezelése MVH ellenőr

18 5. A vételár kalkulációja
Első szállítási napon érvényes Intervenciós ár (101,31 €) + Havi növekmény (0,93 €) +/- Minőség szerinti ármódosítás =Vételár

19 6. Kifizetés Vételár Szállítási költségtérítés
Időpontja: az átvételtől számított nap

20 A felvásárlás végrehajtási intézményrendszere
MVH Területi Hivatal MVH Központi Hivatal Közreműködő intézmények

21 Közreműködő intézmények
Nem kötelezően MVH feladatok Ellenőrzés Készletek tárolása (közraktárak?) Egy intézményi felelős: MVH

22 II. TÁROLÁS

23 A tárolási költségtérítés kifizetésének elemei
2148/96/EK rendelet Készletjelentések Raktárellenőrzések MVH központi leltár A támogatás összegének kalkulációja Kifizetés

24 1. A tárolás szabályai Megfelelő tárolás: tagállami hatáskör
Cél: a mennyiség és minőség megőrzése Frissített jegyzék a szerződött raktárakról Számítógépes készlenyilvántartás Havi jelentés Éves jelentés Évenkénti helyszíni ellenőrzés

25 1. A tárolás szabályai Készletkimutatás – mennyiségek azonossága
Központi leltár Rendelkezésre állás Szerződésszegések szankcionálása Más tagállam területén történő tárolás Felelősség kérdése

26 2. Készletjelentések Havi jelentés: Éves jelentés: Határideje
Kötelező tartalma Pontos azonosítás Éves jelentés: Alapja: havi jelentés

27 3. Raktárellenőrzés Szabálytalan időközönként, de évente legalább egyszer Bejelentés nélkül Helyszíni vizsgálat Kötelező tartalma Adott raktárban lévő teljes gabonamennyiség min. 5%-a Meglét Feltételek vizsgálata Hiányzó mennyiség kezelése

28 Tárolási költségtérítés
A tárolás költségeinek nemzeti kalkulációja Évente változó összegű, egységes normatív EU támogatás EU normatíva tagállami kiegészítése Havonkénti kifizetés Tárolási támogatás: 1,44 €/t/hónap (2003.) Be- és kitárolási támogatás Betárolási támogatás: 2,11 €/t (2003.) Kitárolási támogatás: 1,84 €/t (2003.)

29 III. KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS

30 A készletértékesítés végrehajtási folyamata
2131/93/EGK rendelet Ajánlatok érkeztetése Ajánlatok ellenőrzése Elbírálás Ajánlattevők értesítése Biztosítékkezelés Pénzügyi ügyletek lebonyolítása Kitárolás

31 Készletértékesítés alapelvei
Belső piac, export, élelmiszersegély Különbségtétel nélküli értékesítés Egyenlő elbánás Eladási ár meghatározása Export – piaci trendek figyelembevétele Szállítási költségek visszatérítése Hiteles pályázatok Export – ne kerüljön vissza belső piacra

32 Értékesítés közösségi piacon
Ajánlattételi felhívás kiírása -EU Gabona Irányító Bizottság Rendelet megjelenése Az ajánlat visszavonására nincs mód Biztosíték Az ajánlatok feldolgozása Az ajánlatok eredménye - MVH belső bizottsága Az ajánlattevők értesítése Vételár fizetése Európai Bizottság értesítése a pályázat eredményéről

33 Értékesítés exportra Az értékesítés jellemző formája
Határozat megjelenése Ajánlattételi felhívás kiírása Az ajánlatok feldolgozása Döntés - EU Gabona Irányító Bizottság Pályázók értesítése Vételár fizetése

34 1. Határozat megjelenése
Mennyiségek Mennyiségeket tároló régiók Hivatalos Lapban történő megjelenés Határidő Zárónap

35 2. Ajánlattételi felhívás
Tételek főbb jellemzői Tárolás pontos helye Értékesítés kiegészítő feltételei Meghatározott kiléptetési hely

36 3. Ajánlatok feldolgozása
Elszállított de át nem rakodott gabonára Exportengedély-kérelem Exportvisszatérítés-kérelem Első biztosíték Második biztosíték

37 4. Döntés Anonim lista az ajánlatokról:
Tétel Ár Minimális értékesítési ár meghatározása Nyertesek, vesztesek értesítése Vételár kalkulációja

38 Készletértékesítés intézményrendszere
Gabona Irányító Bizottság Operatív feladatok Exportértékesítési döntés Információk: EU készleteinek elhelyezkedése, minőség, mennyiség EU gabonapiaci helyzete Gabona-világpiac helyzete MVH Közreműködő szervezetek

39 A Közösségen belüli legrászorultabb személyek élelmiszerrel történő ellátása
Bizottság éves terve: Segélykeretek meghatározása Élelmiszerek megnevezése, mennyisége A tagállam részvételi szándékának bejelentése Tagállami információk: Igényelt élelmiszerek Kedvezményezettek körének kritériumai Kedvezményezetteket terhelő költségek

40 A felkészülés helyzete
Kijelölt intervenciós központok Törvény az MVH általános eljárásrendjéről Szervezeti egységek az MVH-ban Javaslatok az intervenció hazai végrehajtását szabályozó jogszabály szövegére

41 További szükséges döntések
A gabona minimálisan felajánlható mennyisége A gabonaintervencióban résztvevő intézmények és szerepük meghatározása (pl. közraktárak) A résztvevő intézmények kapcsolatrendszerének és az intézmények közötti adatáramlás kialakítása Az intervencióra felajánlható gabonák minőségvizsgálatát végző akkreditált laboratóriumok kritériumrendszerének kidolgozása A tárolási támogatás nemzeti költségvetésből finanszírozott részének meghatározása A raktárakkal kötendő szerződésminták kidolgozása A kötelező mértéken felül végzett raktárellenőrzések gyakoriságának meghatározása

42 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A gabonaintervenció eljárásrendjének kialakítása Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések