Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gabonaintervenciós rendszer az EU-ban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gabonaintervenciós rendszer az EU-ban"— Előadás másolata:

1 Gabonaintervenciós rendszer az EU-ban

2 Közös Agrárpolitika (KAP)
Céljai: Termelékenység növelése Életszínvonal biztosítása Agrárpiacok stabilizálása Élelmiszerellátás folyamtos biztosítása Méltányos fogyasztói árszint Alapelvei: Egységes piac Közösségi preferencia Pénzügyi szolidaritás

3 KAP története Először árszabályozási szerep – ’60
Vidékfejlesztési szerep – ’70 Túltermelés visszaszorítása – ’80 Gyökeres reformok – 1992 Agenda 2000

4 EMOGA Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap
KAP finanszírozása: Garancia Alap – piacszabályozás Orientációs Alap – vidékfejlesztés Adminisztrációs költségek Tényleges kifizetés: Kifizető Ügynökség

5 Kifizető ügynökség (KÜ)
3 fő feladat: Jóváhagyás Utalványozás Elszámolás Delegálható feladatok Területi hálózat Tagállami előfinanszírozás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

6 Gabonapiaci szabályozás

7 Elemei Közvetlen termelői támogatás Intervenció
Egyéb belpiaci intézkedések Külpiac szabályozása

8 Csatlakozás előtt I. támogatások Belpiaci támogatások: Beruházási,
Gépvásárlási, Felújítási, Korszerűsítési támogatások Agrárhitelek kamattámogatása

9 Csatlakozás előtt II. Intervenció jellemzői: Felvásárlás menete
Hitelfelvétel Tárolási támogatás Kamattámogatás Készletezés Értékesítés

10 Csatlakozás előtt III. Közvetlen támogatások:
Földalapú növénytermelési támogatás Területre vonatkozó előírások Növények köre Igénybevétel feltételei

11 Csatlakozás előtt IV. Külpiaci szabályozás: Importszabályozás
Nemzetközi keretfeltételek: GATT-WTO Mezőgazdasági Egyezmény CEFTA Importszabályozás Exporttámogatás

12 Csatlakozás után I. Közvetlen támogatások: Támogatható területnagyság
Áltagos gabonahozam Támogatási alapösszeg Igénybevétel feltételei Területpihentetés Támogatás időszaka, kifizetése

13 Csatlakozás után II. Belpiaci támogatások:
Keményítő-felhasználás támogatása Intervenciós intézkedések – lásd: később

14 Csatlakozás után III. Külpiaci szabályozás: Elemei Importszabályozás
Export-visszatérítés

15 Gabona intervenció az EU-ban

16 Intervenció általános folyamata
Felajánlás Beszállítás, átvétel Tárolás Értékesítés: Közösségi piacra Exportra élelmiszersegély

17 FELVÁSÁRLÁS

18 Felajánlás feltételei
Intervenciós időszak Intervenciós ár Felajánlható termékek köre Minimálisan felajánlható mennyiség Felajánlásra jogosultak köre Minimális minőségi követelmények

19 Végrehajtás intézményrendszere
Kifizető ügynökség Delegált feladatokat ellátó intézmények Intervenciós központok Intervenciós raktárak – lásd: tárolás

20 Delegált feladatokat ellátó intézmények
Nem kötelezően KÜ feladatok Felelősség – KÜ Ellenőrzés Készletek tárolása

21 Intervenciós központok
Földrajzi viszonyítási pont Szerepe - Szállítási költségszámítás Meghatározott követelmények Tagállami javaslat alapján kerül kijelölésre Gabonafélék meghatározása Hazai javaslat – lásd: térkép

22

23 Felvásárlás végrehajtási folyamata
Felajánlás beérkezése Pályázatok ellenőrzése Beszállítási, kifizetési ütemterv Gabona átvétele Vételár kalkulációja

24 Felajánlás beérkezése
Pályázat: Pályázó neve Felajánlott gabonaféle, Tárolási helye Mennyisége, tulajdonságai, betakarítás éve Intervenciós hivatal + Nyilatkozat a közösségi eredetről, vagy speciális régióról

25 Pályázatok ellenőrzése
Rögzítés Formai ellenőrzés Adminisztratív ellenőrzés Ajánlat elutasítása

26 Beszállítási, kifizetési ütemterv
Ajánlat elfogadása esetén Ütemterv készítése Szállítás kezdő időpontja Beszállítás helyének meghatározása Ütemterv egyeztetése: Felajánlóval Raktárkezelővel Beszállítás határideje

27 Átvétel Tételenkénti átvételkori ellenőrzés
Laboratóriumi elemzés – reprezentatív minta Átvételi jegyzék készítése (kötelező tartalma) Átvételkor a KÜ képviselőjének személye: Raktárkezelő ismételt ellenőrzés 45 napon belül Különbözet kezelése KÜ ellenőr

28 Szállítási költség kalkulációja
Felajánló költsége – intervenciós központig EU költsége – intervenciós raktárig 3 gyakorlati eset bemutatása: A – felajánlás helye B – intervenciós központ C – intervenciós raktár

29 Gyakorlati esetek 1. A B C 2. A C B 3. A, B C

30 Vételár kifizetése Intervenciós ár Első szállítási napon érvényes ár+
+ Havi növekmény +/- Minőség szerinti ár + Szállítási költségtérítés Intervenciós ár

31 TÁROLÁS

32 Tárolás szabályai I. Tagállami hatáskör a megfelelő tárolás
Mennyiség, minőség megőrzése Frissített jegyzék a szerződött raktárakról Számítógépes készlenyilvántartás Havi jelentés Éves jelentés Évenkénti helyszíni ellenőrzés

33 Tárolás szabályai II. Készletkimutatás – mennyiségek azonossága
Központi leltár Rendelkezésre állás Szerződésszegések szankcionálása Más tagállam területén történő tárolás költségei Felelősség kérdése Értékesítés más tagállam területéről

34 Készletjelentések Havi jelentés: Éves jelentés: Határideje
Kötelező tartalma Pontos azonosítás Éves jelentés: Alapja: havi jelentés

35 Éves ellenőrzés Szabálytalan időközönként Bejelentés nélkül
Helyszíni vizsgálat Kötelező tartalma Adott raktárban lévő teljes gabonamennyiség min. 5%-a Meglét Feltételek vizsgálata Hiányzó mennyiség kezelése

36 Tárolási támogatás Alaptámogatás: Be- és kitárolási támogatás
Költségek raktártulajdonost terhelik EU tárolási normatíva (egységes) Tárolási támogatás (tagállami szint) Jelentési kötelezettség Normatíva kalkulációja Meghatározott időtartam Be- és kitárolási támogatás

37 Tárolási normatíva elemei
Betárolás során: Fizikai mozgatás Mérés Mintavétel, elemzés, minőség meghatározása Tárolás során: Bérleti díj Biztosítás, rovarirtás, éves letár, szellőztetés Kitárolás során: Mintavétel, elemzés

38 KÉSZLETÉRTÉKESÍTÉS

39 Készletértékesítés alapelvei
Belső piac, export, élelmiszersegély Különbségtétel nélküli értékesítés Egyenlő elbánás Eladási ár meghatározása Export – piaci trendek figyelembevétele Szállítási költségek visszatérítése Hiteles pályázatok Export – ne kerüljön vissza belső piacra

40 Készletértékesítés pénzügyi lebonyolítása
Vételár: Definíciója Határideje Biztosíték visszafizetése Késedelmes fizetés Kitárolási engedély Ellenőrzések – végleges vételár kalkulációja Gabona további sorsának ellenőrzése

41 Készletértékesítés intézményrendszere
Gabona Irányító Bizottság Operatív feladatok exportértékesítési döntés Információk: EU készleteinek elhelyezkedése, minőség, mennyiség EU gabonapiaci helyzete Gabona-világpiac helyzete KÜ gabonaintervenciós részlege

42 Értékesítés közösségi piacon
Pályázatok kiírása – Menedzsment Bizottság Rendelet megjelenése Pályázat visszavonására nincs mód Biztosíték Pályázat eredménye Pályázatok feldolgozása Pályázók értesítése Vételár fizetése Európai Bizottság értesítése a pályázat eredményéről

43 Értékesítés exportra Jellemző mód Határozat megjelenése
Pályázatok kiírása Pályázatok feldolgozása Döntés rendszere Pályázók értesítése Vételár fizetése

44 Határozat megjelenése
Mennyiségek Mennyiségeket tároló régiók Zárónap Hivatalos Lapban történő megjelenés határidő

45 Pályázatok kiírása Közlemény nyilvánosságra hozása:
Tételek főbb jellemzői Tárolás pontos helye Értékesítés kiegészítő feltételei Meghatározott kiléptetési hely

46 Pályázatok feldolgozása
Elszállított de át nem rakodott gabonára Exportengedély-kérelem Exportvisszatérítés-kérelem Első biztosíték Második biztosíték

47 Döntés Anonim lista a pályázatokról:
Mennyiség Ár Minimális értékesítési ár meghatározása Nyertesek, vesztesek értesítése Vételár kalkulációja

48 Értékesítés Belső piac export közlemény mellékletek vételár biztosíték
Minimális mennyiségek Kiléptetési hely, mennyiségek mellékletek Igazolás a biztosíték letevéséről Exportengedély kérelem+ rendeltetési helyre von. export-visszatérítési kérelem+igazolás első biztosítékról vételár Tárolás helye szerinti piacon regisztrált ár Pályázatban megajánlott ár (+ egyhavi növekmény) biztosíték 1 biztosíték 2 biztosíték

49 Készlethasznosítás élelmiszersegélyezési célra I.
Közösségen belüli legrászorultabb személyek részére Bizottság éves terve: Segélykeretek meghatározása Élelmiszerek megnevezése, mennyisége részvételi szándék bejelentése Tagállami információk: Igényelt élelmiszerek Kedvezményezettek körének kritériumai Kedvezményezetteket terhelő költségek

50 Készlethasznosítás élelmiszersegélyezési célra II.
Tagállamonkénti éves terv tartalma: Rendelkezésre álló források maximuma Egyes terméktípusok mennyisége Hiányzó termékek beszerzéséhez nyújtott támogatás összege Egyes termékek megvásárlásához nyújtott támogatás összege, ha nem áll rendelkezésre intervenciós készletből Adott esetekben közösségen belüli átszállítás költsége

51 Készlethasznosítás élelmiszersegélyezési célra III.
Terv végrehajtása: október szeptember 30.ű Tagállam ajánlati felhívása: Élelmiszerek köre, jellege, sajátosságai Szállítási költségek megállapítása Biztosíték intervenciós gabonakészlet esetén Fizetési kérelem Segélyezési terv végrehajtásáról beszámoló készítése

52 Az gabona intervenció végrehajtásának menete
Elutasítás Raktár- kapacitás felajánlás Elutasítás Előzetes ellenőrzés Szerződés- kötés Támogatás Elutasítás Felajánlás Előzetes ellenőrzés Szállítás helye, i- dőpontja Tárolás alatti el- lenőrzés Átvétel, kifizetés Elfogadás Értékesítés

53 EU-hazai intervenció különbségei
Célja, keretei Intervencióba vonható termékek köre Gabona tárolásának helye Jogosultak köre Intervenciós időszak Felajánlható mennyiség Tulajdonjog Kamattámogatás – tárolási támogatás Felvásárlási ár Szállítás

54 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gabonaintervenciós rendszer az EU-ban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések