Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Teljesítménybérezés (Platánus Szálloda, december 13.)‏

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Teljesítménybérezés (Platánus Szálloda, december 13.)‏"— Előadás másolata:

1 Teljesítménybérezés (Platánus Szálloda, 2007. december 13.)‏
(Előadó: Polló László vezető tanácsadó)‏

2 Mai program Délelőtt: teljesítménybérezés körülményei szünet
érdemi ügyintézők teljesítménybére ebéd Délután: vezetők teljesítménybére műhelymunka: kérdezz és felelek

3 Orgvízió (szervezési tábla)‏

4 (Szükséges tevékenység leltár következik)‏
KKV-k feladatai Tulajdonosi feladatok Értékesítési feladatok Termelési, szolgáltatási feladatok Személyügyi, kontrolling, tervezési és szervezési, gazdálkodási feladatok Adminisztrációs és pénzügyi feladatok (Szükséges tevékenység leltár következik)‏

5 Tulajdonosi feladatok
piac és trendek megfigyelése piaci pozíció felmérése új piaci pozíció és működési terület kijelölése több éves stratégiai tervek elkészítése beruházási döntések meghozatala döntés projekt hitel felvételről vagy egyéb finanszírozásról értékesítési csatornák kijelölése vevőszegmensek kijelölése termékek, szolgáltatások, technológiák, gyártási és adminisztrációs eljárások kiválasztása pénzügyi keretrendszer kialakítása, fontosabb pénzügyi, vagyongazdálkodási döntések meghozatala, osztalék, bérszínvonal, növekedési ráta meghatározása

6 Értékesítés feladatai
piacfelmérés, piackutatás piacelemzés értékesítési csatornák árbevételének, árrésének megtervezése jelenlegi és potenciális vevők listájának gyűjtése vevőszegmensek árbevételének és árrésének megtervezése arculat, megjelenés megtervezése, karbantartása értékesítés megtervezése, költségvetése, régi és új vevők arányának meghatározása

7 Értékesítés feladatai (2)‏
promóció és költségeinek megtervezése értékesítési csatornánként és vevőszegmensenként marketing, trade marketing akciótervek elkészítése figyelmet felkeltő, ismeretközlő prospektusok, kiadványok, katalógusok könyvek, honlapok elkészítése hirdetések feladása, reklámlevelek kiküldése, telefonos hívások elvégzése, plakátok, figyelem felkeltő feliratok kihelyezése egyéb reklámeszközök legyártatása, kihelyezése típusszerződések megfogalmazása, kondíciós táblák ajánlásainak elkészítése árkalkuláció, árképzés, árengedmény politika kialakítása tárgyalások, ajánlatadások megtétele

8 Értékesítés feladatai (3)‏
szerződés, rendelés felvétel és visszaigazolás szerződés teljesülésének figyelemmel kísérése teljesülés kiértékelése, tanulságok levonása, szükséges változtatások elindítása vevő- és potenciális vevő nyilvántartás minden szükséges adat megőrzésére rendezvények megtervezése, megszervezése, megtartása kapcsolattartás és kommunikáció a sajtóval és a véleményvezérekkel kapcsolattartás és kommunikáció a céget körbevevő lakossággal és önkormányzattal olcsó, önköltségi áron forgalmazott kisebb bevezető termékek kijelölése és forgalmazása külső ügynök hálózat megtervezése, kiépítése,működtetése

9 Értékesítés feladatai (4)‏
24 pont volt az értékesítés feladatcsoportban!

10 Termelés feladatai termelékenységi terv (létrehozandó értéktöbblet/bér) elkészítése gyártási, szolgáltatási, technológiai, helyszíni, felvonulási, kiszolgálási stb. tervek elkészítése szükséges műszaki fejlesztések elvégzése házi szabványok elkészítése (szokásos és bevált műszaki megoldások, anyagválaszték stb.)‏ gyártás és/vagy szolgáltatás előkészítése, gépi beruházások elvégzése

11 Termelés feladatai (2)‏
gépek üzembe helyezése, felszerszámozás, anyagmozgatási gépek, járművek felkészítése gyártási, szolgáltatási, kapacitáslekötési, járműirányítási idő- és költség terv elkészítése munkaruha, védőeszköz kiadás, tisztítás, nyilvántartás, leltározás szállítói, kooperációs szerződések elkészítése, megkötése anyagbeszerzés kooperációs és egyéb gyártó, szolgáltató partnerekhez kihelyezett munka irányítása, ellenőrzése, anyagbiztosítás, oda- és vissza szállítás, átadás és átvétel beérkező áru- és anyag azonosítás, minőség ellenőrzés, mérés, feliratozás, rendezés, helyrepakolás, raktározás, leltározás

12 Termelés feladatai (3)‏
előgyártás, gyártás, szerelés elvégzése műszaknapló, gépnapló vezetése; jelenléti ív vezetése, anyag- és energia felhasználás jelentése, meghibásodások, rendkívüli elhasználódások jelzése, egyéb termelési adminisztráció elvégzése szolgáltatás nyújtás végszerelés, összekészítés, csomagolás, komissiózás, kiszállítás, kiküldés, helyszíni szerelés, üzembehelyezés egyéb logisztikai teendők elvégzése termék, munka, szolgáltatás átadása tervek, technológiák, gépek, szervezet és az emberi munka minőségének ellenőrzése, elemzése karbantartás, termék és gép javítás megszervezése, elvégzése, elvégeztetése

13 Termelés feladatai (4)‏
22 pont volt a termelés feladatcsoportban!

14 Személyügyi, kontrolling, tervezési és szervezési feladatok
tulajdonosnak segítségnyújtás a stratégiai terv elkészítésében (keretrendszer, íródeákság, táblázatokba öntés, szükséges adatok összegyűjtése stb.)‏ éves tervek elkészítése (pénzügyi, értékesítési, termelési, cash-flow, beruházási stb.)‏ kontrolling munka elvégzése (nemcsak könyvelési adatok, hanem „balanced scorecard”!), hazai és külföldi iparági benchmark elemzések elvégzése

15 Személyügyi, kontrolling, tervezési és szervezési feladatok (2)‏
olyan szervezési tábla kialakítása, amelyben minden azt a célt, terméket, szolgáltatást szolgálja, amiért a vevő fizet szervezeti és működési szabályzat elkészítése az egyes munkakörökben előállítandó termékek, szolgáltatások, elérendő eredmények meghatározása munkaköri leírások elkészítése eljárások, folyamatok, anyagok, tárgyak, emberek mozgásának leírása, kibocsátó, kezelő és fogadó pontok meghatározása (+rajzok, fényképek, videók, demonstrációk)‏ know-how, fortély, bonyolultabb teendők leírása gépek, szerszámok, egyéb eszközök kezelési kézikönyveinek fordítása, cégre adaptálása

16 Személyügyi, kontrolling, tervezési és szervezési feladatok (3)‏
gyors cégvezetői utasítások megfogalmazása, körözése és bevezetése; tartósan szükséges és bizonyítottan bevált utasítások beépítése a szabályzatokba a termékek, szolgáltatások, elérendő állapotok minőségi jellemzőinek és mérési eljárásainak kialakítása minőségmegőrzés, minőség-ellenőrzés folyamatainak, teendőinek leírása a termékek, szolgáltatások, elérendő állapotok mennyiségi mérőszámainak meghatározása a minőségi és mennyiségi mérőszámokból elérendő normák meghatározása anyagi érdekeltségi függvény hozzárendelése a mérőszámokhoz

17 Személyügyi, kontrolling, tervezési és szervezési feladatok (4)‏
információ áramlási rend (fogadás, feldolgozás, továbbítás) kialakítása belső és külső információ források megszervezése úgy, hogy minden szükséges információ időben és a megfelelő helyen rendelkezésre álljon belső és külső kommunikáció formájának és tartalmának kialakítása, értekezleti rend kialakítása, értekezleti szabályok, napirend, határozati jegyzőkönyv, számonkérés eljárásainak megteremtése külső és belső levelek iktatási, megőrzési, visszakereshetőségi szabályainak megszerkesztése személyszállítási rend és szabályok kialakítása

18 Személyügyi, kontrolling, tervezési és szervezési feladatok (5)‏
számítógépes és kézzel készített vezetési információs rendszer tartalmának kialakítása számítógép, nyomtató, szkenner és egyéb irodagép hálózat konfigurálás, installálás, szoftverek felparaméterezése, adatfeltöltés és működtetés, betanítás, hibaelhárítás elektronikus levelezés beállítása, működtetése, mentése, oktatása internet és távoli számítógép hozzáférés beállítása, működtetése, oktatása munkaerő toborzás munkaerő felvétele, betanítása munkavédelmi, tűzvédelmi oktatások elvégeztetése

19 Személyügyi, kontrolling, tervezési és szervezési feladatok (6)‏
kiadott gépek, járművek, szerszámok felelős egyéni nyilvántartása, leltározása próbaidő, gyakornoki idő alatti feladatok meghatározása, eredmény kiértékelése és döntés a véglegesítésről vagy elbocsátásról oktatás, tréning, drill tananyag kialakítása, saját tankönyvek, jegyzetek létrehozása

20 Személyügyi, kontrolling, tervezési és szervezési feladatok (7)‏
elért eredmények mérése munkatársak „hadrafoghatósági” állapotokba sorolása és eszerint a teendőik kijelölése belső ellenőrzés, azaz a gyenge teljesítmények okának kivizsgálása tapasztalt tisztességtelenségek miatt figyelmeztetés, jóvátétel kérés, kártérítésre kötelezés vagy elbocsátás (37 pont ebben a feladatcsoportban!)‏

21 Adminisztrációs és pénzügyi feladatok
kapcsolattartás a hatóságokkal, engedélyek, jelentések törvények, rendeletek figyelése és alkalmazása a cégre külső zsarolók és élősködők kezelése belső kártérítési rend kialakítása kontírozás, analitikák elkészítése, könyvelés, könyvelési gyűjtők használata tevékenység alapú költségszámítás-hoz és egyéb büdzsékhez (rezsi, beruházás, projekt stb.)‏ adók kiszámítása és bevallása, mérleg készítés

22 Adminisztrációs és pénzügyi feladatok (2)‏
egyéb előírt nyilvántartások elkészítése, karbantartása vevői panaszok kezelése, hibák korrigálása munkatársi panaszok kezelése, hibák korrigálása helyi érdekképviselettel kapcsolattartás rövid távú pénzügyi tervek elkészítése büdzsék kialakítása és használatának megkövetelése egyéni felhasználási kvóták (telefon, gépkocsi üzemanyag stb.)‏ heti cash-flow terv elkészítése vevők fizetési kondícióinak meghatározása számlák elkészítése, kiküldése pénzügyi kintlevőségek behajtása pénzfelhasználási, kötelezettségvállalási kérelmek összegyűjtése, majd döntés után az engedélyek kiadása

23 Adminisztrációs és pénzügyi feladatok (3)‏
pénztár, bankszámlák, hitelek kezelése, kiadások bevételek alatt tartása vagyongazdálkodás épület karbantartás, takarítás, gépészeti berendezéseinek jó állapotban tartása, időnként leltározása épület és épületgépészeti beruházások bonyolítása (ez is 23 pontból áll!)‏

24 Feladatok szétosztása
Összesen 118 feladatcsoportot vettünk fel a leltárba, s ezek nagyobb része egy-egy KKV-ban valóban jelentkezik is: ezt kell lefednie a munkaköri leírásoknak!

25 Munkaköri leírások munkahely létrehozásának célja
miért hozták létre a posztot milyen gondot kívánnak ezzel megoldani elvárt eredmények: termék, szolgáltatás, állapot pontosan mit is kell létrehozni a poszton mik a jellemzői annak, amit létre kell hozni (idő, minőség, mennyiség stb.)‏ mi a felelőssége az elvárt eredményekben a posztot betöltőnek be- és kiáramló információ kitől és hova milyen feldolgozásokat kell megtenni

26 Munkaköri leírások (2)‏
fortélyok, know-how mit kell tudni az elvégzendő feladatról hol vannak a buktatók cselekvések (ez a „klasszikus” munkaköri leírás leggyakoribb pontja)‏ napirend elvégzendő feladatok, cselekedetek feldolgozandó tárgyak kezelendő személyek

27 Munkaköri leírások (3)‏
hely a hierarchiában főnökök és beosztottak helyettesítések és helyettesek nem hierarchikusan szervezett szakmai szálak más részlegekhez külső, cégen kívüli munkakapcsolatok mit kell létrehozni saját munkával és mit kell elérni a beosztottak munkája révén mi a hatásköre a posztra kinevezettnek: döntés (jutalom, kártérítés, munkaidő beosztás, kinevezés és leváltás, büdzsé felhasználás), javaslattétel, véleményezés stb.

28 Munkaköri leírások (4)‏
a munkahely leírása helyszín berendezések, gépek, eszközök, rend, bútorzat eljárások, folyamatok milyen nagyobb eljárások, folyamatok részese ez a poszt mik a folyamatban a pontos kezdő és végző határok ezen a poszton tananyag, tudástár milyen ismeretekre és tapasztalatra van szükség milyen könyveket, cikkeket, kézikönyveket, kezelési utasításokat stb. kell ismerni és tudni alkalmazni milyen irányelveket, technológiai, munka- és tűzvédelmi utasításokat kell ismerni és alkalmazni

29 Munkaköri leírások (5)‏
személyes tulajdonságok a helyes viselkedés (kódex)‏ a szükséges szerepvállalás érdekeltség (teljesítménybér)‏ mérendő paraméterek és mérőszámaik normák fizetés elemek és teljesítménytől függő fizetési függvények 11 csoportban 31 kifejtendő részlet ! Nem kis munka jó munkaköri leírást készíteni!

30 Motiválás csak a már eleve motivált embert lehet motiválni, a demotiváltat csak cserélni lehet nem a munkavégzésben motiváltak az alábbi emberek: a másokat kihasználó, hataloméhes és a hatalmukkal visszaélő antiszociális alakok a degenerált, önálló gondolkodásukat elveszített, folyamatosan mások által manipulált lények azok a paraziták, akiknek életformája a barátságosnak, kicsit butának, de jóindulatúnak mutatkozó, ám mégis folyton másokon élősködő viselkedés a kémiai és szexuális ingerek rabjai (alkoholisták, kábítószeresek, altatóval, nyugtatóval, antidepresszánssal élők, kényszeres zabálók, nimfománok, Casanovák stb.)‏

31 Motiválás (2)‏ nem a munkavégzésben motiváltak továbbá az alábbi emberek: azok az álarcot öltött kizsákmányolók, akik értékes ember benyomást keltik, de ezen kívül szinte semmire sem képesek (sok diploma, nyelvtudás, jó megjelenés, szépségeszmények megfelelő testforma, ápolt arc, szépen válogatott szavak, begyakorolt hatásos közhelyek, öndicséret felsőfokon, kifogástalan öltözködés stb.)‏ (kemény felsorolás ugye - ?! - ebből is látszik, hogy nem rózsakertben élünk)‏

32 Motiválás (3)‏ Noha valamennyire demotiváltak, de nem tévesztendők össze az előzőekkel: az a hatalmas tömeg, akik belül alapvetően jók, csak ebben a mai cinikus, átverésekkel terhelt vadkeleti világban felvettek egy páncélzatot, érdes, cinikusnak tűnő modort, nehogy több csalódás érje őket akik el vannak bizonytalanodva, mert azt látják, hogy sokan járnak jól érdemtelenül, és sok jobb sorsra érdemes ember elkallódik; ezért egy kicsit dolgoznak, utána meg – a biztonság kedvéért - egy kicsit lazsálnak ők ha normális munkahelyre keverednek, ismét képesek valódi csoporttaggá válni

33 Akadályok a motiválás útjában
mi van akkor, ha egy cégvezető azt mondja, hogy a legnagyobb szájú, kulcspozícióban lévő és csak általuk ismert fontos folyamatokat végzők éppen olyan emberek kezében vannak a cégemnél, mint amiről beszéltem; tehát hataloméhes antiszociálisak, paraziták, szexmániások, sok diplomával rendelkező semmit sem érők stb.; nos ekkor nincs semmi, legalábbis teljesítménybéres rendszer biztosan nem lesz, hiszen ezek az emberek annyi kifogást fognak találni, annyi kivételt fognak erőltetni, hogy garantált a rendszer bukása;

34 Motiválási akadályok eltávolítási szabálya
Felállítottam egy kis törvényt, ami két paragrafusból áll: 1§. A cégből az oda nem illő munkavállalókat el kell távolítani. 2§. Ha a cégből fontosságuk, egyedi szaktudásuk, csak általuk birtokolt ismereteik, rokoni kapcsolatok, megszokás, szánalom vagy egyéb ok miatt a cégbe nem illő embereket nem lehet eltávolítani, akkor életbe lép az 1§. Ez egy szép, zárt rendszer, ami minden esetben megoldást nyújt, mi több, a helyes megoldást adja!

35 A különleges képességekkel rendelkező ügyvezető
Vannak nagy formátumú emberek, akik úgy vélik, hogy képesek számtalan ilyen emberi kolonccal a nyakukban is boldogulni. Ne higgyenek ennek a csalóka ábrándnak! A cégvezetés – jelen vadkeleti körülmények között – annyira nehéz, mint egy 1000 méteres függőleges sziklafal megmászása hóviharban. Még egyetlen sziklamászót sem láttam, aki 3-4 emberrel a nyakában próbálta volna ezt megtenni... Ám egyre több cégvezetőt látok a sziklafal alján hosszasan rostokolni...

36 Miből áll össze a jó munkacsoport érzés?
a csoport magas moráljából (amit kemény erőfeszítések árán elért sikerek emeltek magasra (lásd Csíkszentmihályi flow elméletét))‏ a csoport ismert és elfogadott közös céljából a csoport iránti elkötelezettségből a csoport iránti hűségből a csoport tagjainak egymás irányába táplált bizalmából a bátor viselkedésből, amellyel komoly áldozatot is képesek hozni a csoportért abból a büszkeség érzésből, amit egy ilyen jó csoporthoz tartozás jelent nekik és abból, hogy a csoport vezetője is valódi tagja csoportnak és nem kívülálló valamint a vezető folyamatos példamutatásából

37 Demotivációs tényezők
a vezetői önkényesség, a titkolódzás, a manipulálás, a hétköznapokban folytatott parancsuralom, az átgondolatlan, egymásnak ellenmondó utasítások kavalkádja a munkatársak erkölcsi elismerésének hiánya „vizet prédikál és bort iszik” magatartás a kivételezés a besúgók tartása a mások háta mögötti pletykálkodás, mószerolás a fix fizetés (kivéve az eleve demotivált embereket, akiket éppen a teljesítménytől független fix fizetés tart itt)‏

38 Demotivációs tényezők (2)‏
a pökhendi módon felülről úgy bevezetett teljesítménybér, hogy annak teljesíthetőségéről nem volt lehetősége meggyőződni a munkavállalónak és nem is nyilváníthatott véleményt a nem személyre szabott és nem a képességeknek megfelelően kialakított teljesítménybér

39 Motiválás erkölcsi elismeréssel
Noha „divat” lenézően beszélni az erkölcsi elismerésről, mégis bizonyítottan működő módszer, főleg ha hiteles, nagy tudású és példamutatóan viselkedő vezetőtől hangzik el a vezető valóban elfogadja, tiszteli és megbecsüli a megdicsértet ha bíznak benne ha őszintén büszkék rá

40 Egyéb motiváló tényezők
motivál még a versenyszellem, de egy cégen belül jobb nemcsak a legjobbakat jutalmazni, hanem mindenkit, aki elér egy előre megállapított szintet (és ez a szint személyenként változó lehet – a képességek függvényében; hogy mindenki önmagával versenyezhessen)‏ a normális embereket motiválja az előre lefektetett szabályok alapján járó olyan teljesítménybér, amiről meggyőződésük, hogy tudják teljesíteni és megfelel a képességeiknek; na erről lesz szó az előadás többi részében a szünet után

41 Teljesítménybérezési szabályok
a normák alapja lehetőleg a cég korábbi tényszámai legyenek több órás munkát, adatgyűjtést is megér - akár az eredeti bizonylatokból is - a korábbi tényszámok kigyűjtése, csoportosítása, mivel ez segíti a munkaadónak is és a munkavállalónak is a lehetséges eredmények jobb megértését és a helyes norma felállítását

42 Önálló marketing és PR munkatárs
elért piaci pozíció mérőszám: piacrészesedés (honnan tudjuk? KSH, szakmai szervezetek, piackutató intézetek, panel felmérések stb.)‏ norma: I. n.év: 8%; II. n.év: 9%; III. n.év 9,5%; IV. n.év: 10% (mért ennyi? elemezni kell a korábbi eredményeket és a piaci trendek figyelembevételével reális, elérhető célokat kell kitűzni)‏ prémium elem függvény: meredek emelkedő típus

43 Beruházási mérnök megtérülő gépi beruházás
mérőszám: tervezett megtérülési idő végéig gyűjtött megtakarítások és költségek különbsége (honnan tudjuk: kialakítjuk a könyvelésben a megfelelő gyűjtőket, szigorú bizonylati fegyelmet vezetünk be, s oktatjuk a kontírozó könyvelőt)‏ norma: >0 (miért: már az is nagy eredmény, hogy a gyorsan változó piacon egy megtérülési terv sikerült)‏ prémium: egyszeri összeg

44 Projektfelelős Projekt siker
mérőszám: projekten elért fedezet, ami az árbevétel és a közvetlen költségek különbsége (honnan tudjuk: a könyvelésben kialakított gyűjtőkből is abból, hogy minden költséget és bevételt szigorúan e gyűjtőbe is bekönyvelünk; a béreket is a projekten eltöltött idő arányában kiszámítjuk és hozzátesszük arányosan a közterheket)‏ norma: minden befektetett forgótőke (anyag, gépbérlet, gyártatás stb.) forint után 65 fillér, és minden felhasznált munkaóra után 740 Ft (miért: mert a tavalyi számok elemzése azt mutatta, hogyha ennyi lett volna a projekteken elért eredmény, akkor szépen nyereséges lett volna a cég)‏ prémium: meredek emelkedő típus 250% korláttal (miért korlátos: mert egyes projekteken kiugróan jó feltételekkel lehet megkötni és igazságtalan lenne ezért a 250%-ot is meghaladó prémium elem)‏

45 Termékgazda értékesítő
értékesítésre kiválasztott új termék sikere mérőszám: árrés az első három hónapban (honnan tudjuk: a gyűjtőszámos könyvelésből)‏ norma: nettó ,- Ft (miért: mert az eltelt három évben a korábban bevezetett és később sikeres termékeknek ez volt az átlaga)‏ prémium: emelkedő típus ( ,-Ft-tól indul, mert ez volt a legkisebb érték, amit eddig később beváló termék produkált)‏

46 Pénzügyes ne kerüljön nehéz anyagi helyzetbe a cég
mérőszám: a bevételek hány százaléka kerül kifizetésre a hónapban (honnan tudjuk: pénztárkönyvből és banki események könyveléséből)‏ norma: ne legyen bevétel feletti kifizetés (miért: mert ez egy egyszerű módszer a túlköltekezés elkerülésére)‏ prémium: nagyon meredek lefutású egyenes korláttal

47 Közönségkapcsolati (PR-os) munkatárs
jó legyen a cég hírneve mérőszám: a céget ismerők pozitívan nyilatkoznak a cégről norma: a pozitív nyilatkozatok száma a legalább 200 fős mintában haladja meg a 90%-ot prémium elem: 75%-tól emelkedő egyenes

48 Értékesítő A cégnek elegendő pénze legyen a havi megélhetéshez
mérőszám: árréstömeg (miért nem a bevétel: mert az árrésből él a cég, nem a bevételből; honnan tudjuk: az árbevételből kivonjuk a közvetlen költségeket (anyag, bér, szállítás, bónusz, promóció stb. - tilos levonni a közvetett, az olyan ún. vetítőszámos költségeket, mint a vállalati általános költség, a vezetők és a kiszolgáló személyzet bére, az üzemi általános költségek, adók, osztalék stb.)‏ norma: éves lefutási görbe szerint havonta átlagosan nettó 5mFt értékesítőnként prémium elem: a havi norma 80%-ától induló emelkedő egyenes felső korlát nélkül

49 Értékesítő A cég hosszú távon stabilan növekedjen
mérőszám: új vevők száma (ki az új vevő: aki még személyesen nálunk nem vett; figyelem: nem a cég neve, nem a cég címe, hanem a személy számít!; honnan tudjuk: az értékesítő bejelentéséből – amit ellenőrizni kell)‏ norma: havi 8 új vevő, aki valamelyik kisebb összegért kapható, viszonylag olcsó ún. „beetető” termékünket megveszi prémium elem: ha megvan a norma szerinti új vevő mennyiség, akkor ezért a tényért bruttó 20eFt prémium jár; minden norma feletti új vevőért darabonként további bruttó 3eFt prémium jár

50 Marketinges a hirdetési akciók sikeresek legyenek
mérőszám: az akció ideje és még további két hét alatt a tavalyihoz ugyanezen időszak alatt mérthez képest tapasztalható árréstömeg növekedés osztva a hirdetések költségével (honnan tudjuk: könyveléstől)‏ norma: a mérőszám haladja meg a négyet (az árréstömeg növekedés legalább négyszerese legyen a hirdetésbe befektetett összegnek)(miért ennyi: mert korábbi akciók esetén 3,5-ös átlagot tudott produkálni a cég, és ezen szeretnénk egy kicsit javítani)‏ prémium elem: 3-tól induló emelkedő egyenes felső korlát nélkül, 4-nél a prémium bruttó összege a hirdetésre költött összeg 7%-a

51 Marketinges a cégnek legyen informatív honlapja (egyedi projekt külsős vállalkozóval végrehajtva, a tartalom belső felelőse a marketinges) (kell-e egy belső munkatársnak külön fizetni, ha valami egyszeri feladatot sózunk a nyakába: IGEN, ha emellett minden korábbi feladatát is változatlanul e kell látnia, NEM, ha felmentést kap a projekt idejére annyi munkából, amennyi elég a projektre; figyelem! A projekt nem alkalmas eszköz a főnök azon bosszúságának a levezetésére, hogy túlfizeti az alkalmazottját – a meg nem fizetett és a többletterhelése miatt bosszankodó alkalmazott csak veszélyezteti a fontos projekt sikerét!

52 Marketinges (folytatás)‏
a cégnek legyen informatív honlapja mérőszám: .a vevők elégedettsége (nem nekünk kell hogy tetsszen a honlap, hanem a vevőknek, miattuk készült!)‏ norma: a száz legfontosabb vevő által adott osztályzat vevő nagyság szerint súlyozott átlaga (minél nagyobb egy vevő, annál fontosabb a véleménye)‏ prémium elem: bruttó 190eFt egyszeri jutalom (+ amennyibe a külső vállalkozó került, ez a projekt “dologi” költsége)‏

53 Rendezvény- szervező legyenek olyan rendezvények, amelyeken sok új potenciális vevő ismeri meg a céget mérőszám: a rendezvényen megjelent valóban potenciális vevők száma (nem számít az, aki nem tudja a terméket megfizetni vagy nem érdeklődik iránta!)‏ norma: 40 potenciális vevő a rendezvényen (kérdőívet töltetünk ki minden résztvevővel és abból tudjuk meg, hogy megfelelt-e a kritériumoknak a jelenlévő)‏ prémium elem: 20 jelenlévőtől induló emelkedő egyenes, 40 jelenlevőnél bruttó 100eFt értékkel, 60 jelentkezős plafonnal (nincs több hely a teremben)‏

54 Közönségkapcsolati munkatárs
az új termékekről minél többen értesüljenek mérőszám: az új termékről megjelent cikkek száma azon 140 újságban, folyóiratban, internetes portálon, amelynek az olvasóközönsége elegendően nagy mértékben megegyezik a cég vevőivel (ezt a 140 médiumot előre gondosan ki kell válogatni, s utána minden kampányban csak őket használni)‏ norma: 35 megjelent cikk az új termékről (honnan tudjuk: fénymásolatokat albumba lefűzi a PR-os)‏ prémium elem: 20 cikktől induló egyenes, amely 35 cikknél bruttó 60eFt prémiumot jelent, felső korlát a 140 cikk (más médiumokban megjelenő cikkek nem számítanak)(a marketing és PR munka kampányról kampányra halad, mindegyik egy-egy kis projekt, s érdemes mindegyiket ilyen egyszeri összegekkel bérezni – lásd kampány “brief”-et)‏

55 Tervező mérnök a megrendelt acélszerkezetnek el kell készíteni a gyártási kiviteli tervét mérőszám: az acélszerkezeten elérhető árréstömeg (miért nem az árbevétel: mert a mérnök konstrukciójától erősen függ, hogy mennyit lehet keresni az acélszerkezeten; egy otromba, nagy anyagsúlyú szerkezeten kevés lenne az árrés)‏ norma: .az árrés érje el a rendelési ár 53%-át (miért ennyi: mert tavaly a hasonló acélszerkezeteken ezt az átlagértéket tudtuk elérni, és ez meg is felel)(honnan tudjuk: a könyvelésben projekt gyűjtőszámon futtatunk minden ezzel az acélszerkezettel kapcsolatos közvetlen költséget)‏

56 Tervező mérnök (folytatás)‏
a megrendelt acélszerkezetnek el kell készíteni a gyártási kiviteli tervét prémium elem: ha 50% felett van az árrés, akkor az árréstömeg 7%-a a bruttó prémium, 50% alatt csak az 5%-a; a prémium fele – előkalkuláció alapján a terv leadásának hónapjában felvehető, a másik fele akkor jár, amikor a vevő a végszámlájának kifizetése is beérkezett és elvégzésre került a projekt utókalkulációja; ha nem készül el határidőre a terv, akkor a prémium első fele nem jár

57 Alapanyag beszerző az alapanyagok kedvező áron kerüljenek beszerzésre
mérőszám: az árbevételnek hány százalékát teszik ki az alapanyagok költségei (miért: mert ez egy viszonylag állandó szám, az eltelt három évben 19,6 és 20,8% között mozgott)‏ norma: az alapanyag költség hányad ne haladja meg a 21,4%-ot (honnan tudjuk: a könyvelésből kiírjuk az árbevételt és az anyagköltségeket az adott negyedévre)‏ prémium elem: egy lefele menő egyenes, negyedéves 270eFt-os felső korláttal, amely a 19,6%-tól kezd el csökkenni és 21,4%-nál éri el a nullát; minden egyes olyan késés anyag beszállításban, amely miatt át kell szervezni a termelést, bruttó 15eFt-tal csökkenti ezt a prémium elemet

58 Gyártás előkészítő munkatárs
a gyártás megfelelően legyen előkészítve mérőszám: a teljesítménybérre kiírható munkaórák aránya (miért: mert amikor nincs kellően előkészítve a munka, akkor kényszerülünk vissza az órabérre; ennek leggyakoribb indoka az volt, hogy a gyártás előkészítő elmulasztotta benormázni a munkát)‏ norma: a teljesítménybérre kiírható munkaórák száma haladja meg a 84%-ot (indok: az eltelt 6 hónap elemzése azt mutatja, hogy 48-84% között ingadozott az érték, és radikális javulásra van ebben szükség, ezért célként az eddig elért legjobb értéket kell kitűzni)‏

59 Gyártás előkészítő munkatárs (folytatás)‏
a gyártás megfelelően legyen előkészítve prémium elem: minden hónapban 50eFt bruttó bér elem jár akkor, ha a norma teljesül; minden százalék csökkenés 5eFt-tal csökkenti a prémium elemet, amely így 74%-nál eléri a nullát és már tovább nem csökken (megjegyzés: ez egy radikális követelmény, a korábbi 6 hónapból 4-ben nem járt volna ez a prémium elem és az egyikben is csak a harmadát kapta volna meg; ugyanakkor minden eszköz rendelkezésre áll ahhoz, hogy a gyártás előkészítő ezen javítson, hiszen csak a normákat kell hozzáadnia a munka előkészítéshez

60 Gép karbantartó a gépek jó állapotúak és működőképesek legyenek
mérőszám: gép munkaképtelensége miatti állásidő (honnan tudjuk: az üzemben kell vezetni egy hiba bejelentési naplót, ahol óra, perc pontossággal be kell írni a hibabejelentés idejét; és ugyanide kell beírni ugyanilyen pontossággal a hibaelhárítás időpontját; ennek hó végi összegzése adja ki a mérőszámot – az írt súlyozással)‏

61 Gép karbantartó (2)‏ a gépek jó állapotúak és működőképesek legyenek
norma: az állásidő a cégnél lévő 23 gép esetén ne haladja meg a havi 24 órát; a fő gépsor állásideje ötszörösen számít! (indok: a gépek nincsenek túl jó állapotban, így a megelőző karbantartást kell elsősorban elvégezni és tartalékalkatrészeket beszerezni, amire a gép karbantartó havi nettó 280eFt büdzsé keretet is kap, így ez a követelmény teljesíthető – a 280eFt a korábbi hónapok elemzéséből született és úgy tűnik, ennyi elegendő lesz a megkívánt üzembiztosság eléréséhez)‏

62 Gép karbantartó (3)‏ a gépek jó állapotúak és működőképesek legyenek
prémium elem: ha az állásidő nem haladja meg a normát, akkor ezért a tényért bruttó 30eFt prémium jár; minden óra csökkenés vagy növekedés az állásidőben ezt a prémium elemet bruttó 3 ezer forinttal növeli illetve csökkenti (max. 102eFt, legrosszabb esetben nulla forint) (sokszor felmerül, hogy miért nem kerül nulla alá egy prémium elem: ennek oka az, hogy a Munka Törvénykönyve tiltja pénzbüntetések kiszabását nem tiltja azonban a kártérítést és előre meg is lehet állapodni egyes eseményekhez kapcsolt kártérítési mértékben – amelynek azonban arányban kell állnia a kár mértékével, és azt soha nem haladhatja meg!)‏

63 Komissiózó raktárosok
a megrendelt áruk minél hamarabb kerüljenek összekészítésre a szállításhoz mérőszám: a határidőre összeszedett áruk mennyisége különféle korrekciókkal (egy tételben hány darabot kell leszedni (többet egyszerűbb leszedni és erősen csökken a darabbér az egy tételen belüli mennyiség növekedésével), a megrendelés beérkezésétől számítva mennyi idő alatt kerül az adott hónapban átlagosan leszedésre (a megrendelés értékével súlyozva az átfutási idő átlagot), mennyi az elkövetett hibák száma és mennyi a le meg talált, le nem szedhető mennyiség (számítógépes adatállomány jósága és a rend mutatószáma))‏

64 Komissiózó raktárosok (2)‏
a megrendelt áruk minél hamarabb kerüljenek összekészítésre a szállításhoz norma: minden megrendelésnek 24 órán belül – lehetőleg hiánytalanul (max. 0,4% hiány fogadható el) és hiba nélkül (0% a tolerancia határ) - leszedésre kell kerülnie (az előadás kereteit meghaladja a tényleges rendszer pontos ismertetése)‏

65 Komissiózó raktárosok
a megrendelt áruk minél hamarabb kerüljenek összekészítésre a szállításhoz prémium elem: 3 Ft/db amelyet a korrigáló tényezők változtatnak meg (ha a határidők megtartásra kerülnek és nincs túl sok hiány, hiba, akkor ez várhatóan 1,23 Ft/db-ra csökken a szokásos tételszám eloszlás miatt)(jelenleg az átlagos leszedési idő meghaladja az 5 munkanapot, ami jelentős forgalom vesztést eredményez; a raktári munkaerő szervezettségének a növelésével, egy új logisztikai vezető kinevezésével, a nagy területet elfoglaló inkurrens készlet kiárusításával és az így felszabaduló hely adta rendezési lehetőségekkel lehet elérni a szükséges termelékenység növekedést)‏

66 Szervizmérnök Ide szeretne menni nyaralni.
Mit tegyen, hogy el is jusson?

67 Szervizmérnök javítások véglegesen és udvariasan történjenek
mérőszám: a javítási tevékenység mértéke (táblázatból 1 és 20 pont között) korrigálva a vevő elégedettség százalékával (hét fokozatú skálán a vevő köteles bejelölni a szerviz lapon) és azzal, hogy nem romlik el egy héten belül (egy héten belüli elromlás –35 pontot jelent)‏ norma: havi kb. 450 pont – amely a kereslet függvényében változhat prémium elem: a javítóműhely árbevételéből a havi árréstömegnek az 55%-a szétosztva korrigált pontszám arányosan a műhely dolgozói között (ez a nagybruttó bér, az összes munkaadói és munkavállalói levonást ebből kell megtenni)‏

68 Szerelő betanított munkás szalagon
az összeszerelések időben megtörténjenek mérőszám: a szalag havi teljesítménye darabszámban (honnan tudjuk: a készáru raktár termelésből történő bevételezési mennyiségéből)‏ norma: 1200 db/hó (éves átlagban 1100-at tudtak eddig elérni, ám ez nem biztosít elegendően nyereséges működést, legalább 9%-kal magasabb termelékenység kellene azonos bérért, ami bruttó 88eFt volt eddig)‏

69 Szerelő betanított munkás szalagon (folytatás)‏
az összeszerelések időben megtörténjenek prémium elem: db-ig 70 Ft/db, a felette lévő első 200-nál 90 Ft/db (így 1200 db-nál pont elérik az eddigi bért), az e felett lévő további 200-nál 110 Ft/db, e felett meg 130 Ft/db (például ha elérik az 1500 db-os teljesítményt, akkor ez 1000* * * *130 = bruttó 123eFt)(miért progresszív a bér? - mert az állandó költségek ettől nem növekednek és jobb lesz az üzem kihasználtsága, amiből jogos, hogy a munkavállalók is részesedjenek

70 Szerelőszalag kiszolgáló személyzet
.a szalagon lévő szerszámok jól legyenek beállítva és folyamatos legyen az anyagellátás mérőszám: a szalagon dolgozók bruttó átlagbére (miért: mert ők annál jobban tudnak dolgozni, minél jobban vannak beállítva szerszámok és minél egyenletesebb az anyagellátás; ha van szabadideje a szalag kiszolgálóknak, még akár a szalag munkájába is besegíthetnek – ez így érdekükké válik)‏ norma: legalább 88eFt átlagbér az általa kiszolgált szalagon dolgozóknál prémium elem: a szalagon dolgozók átlagbérének a 70%-a, ha nem ennyi, akkor minden százalék változás háromszorosan számít nála!

71 Gépjármű irányító a gépjárművek kihasználtsága jó legyen
mérőszám: a szállítási költségek (amortizáció, sofőrök bére és azok közterhei, javítás és karbantartás, üzemanyag) az árbevétel százalékában (miért ez? - mert ez egy jó globális szám, amivel a sokrétű tevékenységet jól meg lehet fogni; honnan tudjuk: a megfelelően kialakított és rendesen kontírozott könyvelésből)‏ norma: .a szállítási költségek ne haladják meg az árbevétel 1,9%-át (miért ennyi? - mert az elemzések azt mutatták, hogy az évről-évre 1,95-2,1% között mocorgott és jó lenne egy kicsi költségcsökkenés ebben)‏

72 Gépjármű irányító (2)‏ a gépjárművek kihasználtsága jó legyen
prémium elem: .minden hónapban, amikor a költségek nem haladják meg a normában írt százalékot, akkor ezért a tényért bruttó 50eFt prémium elem jár; ha kevesebb a költség, akkor tizedszázalékonként 6 eFt-tal növekszik ez a prémium elem (de legfeljebb 68eFt-ig), ha túllépés van, akkor tizedszázalékonként 25 eFt-tal csökken ez a prémium elem (miért így? - mert ezzel némi takarékosságra még ösztönzünk, a korláttal azonban megakadályozzuk a túlzásba vitt takarékosságot, mert az már valószínűleg működési zavarokat hozna; a túllépést azonban keményen büntetjük)‏

73 Minőségbiztosítási előadó
a termékek minősége megfelelő legyen mérőszám: vevői reklamációk száma súlyszámmal korrigálva (a súlyszámot a panaszügyi vezető adja és 1-től 5-ig terjed, a nagyobb a súlyosabb eset)‏ norma: a súlyszámmal korrigált vevői reklamációk száma nem haladja meg a havi 5-öt prémium elem: ha éppen havi 4 a korrigált vevői reklamáció szám, akkor ezért a tényért bruttó 45eFt prémium elem jár; ha kevesebb, akkor minden egyes csökkenés 5eFt-tal növeli ezt a prémium elemet, ha több, akkor minden egyes túllépés 5eFt-tal csökkenti azt (13 felett nullára)‏

74 Szervező titkár a szervezet minősége jó legyen
mérőszám: azoknak a hibáknak a száma, amiket úgy követtek el, hogy nem volt előzetes írásos szabályuk (honnan tudjuk: értekezletekről, ahol a zűrök-zavarok kötelező napirendi pont, és amelyekből a fegyelmezetlenségre vissza nem vezethető pontokat kötelező megküldeni a panaszokat intéző megbízottnak, aki ezt minősítés után továbbküldi a cégvezetőnek)‏ norma: a még nem szabályozott tételek száma ne haladja meg a havi kettőt

75 Szervező titkár (2)‏ a szervezet minősége jó legyen
prémium elem: ha nincs kettőnél több szabályozatlan elem, akkor ezért a tényért bruttó 20eFt prémium jár; ha kettőnél több, akkor nem jár; viszont minden egyes olyan új szabály kidolgozásáért, amelyet valamelyik középvezető vagy az ügyvezető igényel bruttó 5eFt prémium jár szabályonként

76 Kontroller a cég a terveknek megfelelő pályán halad
mérőszám: terveltérések átlagos mértéke néhány fontos mutató eltérés abszolút értékének egyszerű számtani átlagaként (pl. árbevétel, árréstömeg, nyereség, termelékenység, rezsihányad stb.)‏ norma: a fontos mutatók eltérésének átlaga ne haladja meg az 5%-ot prémium elem: azokban a negyedévekben, amikor a norma teljesül, akkor ezért a tényért 350eFt prémium jár; ha ez eltérés nem haladja meg a 6%-ot, akkor 175eFt, e fölött azonban semmi

77 Minőségügyi megbízott, szervező titkár, beüzemelő mérnök, oktatási előadó stb.
munkaköri leírás, minőségbiztosítási eljárás, egy adott gép kezelési kézikönyve, egyes folyamatok oktatási anyagának elkészítése stb. mérőszám: a kifejlesztendő dokumentumok darabszáma, terjedelme és azon dokumentum halmaz terjedelme, ami az új dokumentumot be kell illeszteni norma: heti 50eFt bruttó bér elérése a következő pontban írt szabályok szerint prémium elem: lásd következő lapon

78 Minőségügyi megbízott, szervező titkár, beüzemelő mérnök, oktatási előadó (2)‏
munkaköri leírás, minőségbiztosítási eljárás, egy adott gép kezelési kézikönyve, egyes folyamatok oktatási anyagának elkészítése stb. prémium elem: dokumentumonként bruttó 8eFt bér + minden egyes leírt karakterért további 0,4 Ft/karakter, illetve a meglévő dokumentum halmaz minden egyes karakteréért további 0,1 Ft/karakter (látszik, hogy amíg nincs komolyabb rendszer, addig egy szokásos 2 ezer karakteres dokumentum bruttó bérköltsége csak 12eFt,de egy nagyobb (például 200 ezer karakteres) középvállalati rendszerbe illesztése ugyanennek a dokumentumnak már bruttó 32e bérforintba fog kerülni)‏

79 Számítógép rendszergazda
számítógépek működőképesek legyenek és a szükséges szoftverek fussanak rajtuk mérőszám: meghibásodások száma (mi van, ha hülye a gép kezelője: az oktató a rendszergazda és ő határozza meg, ki kezelheti a számítógépet; ha nem eléggé alaposan képezte ki, csak magára vethet)‏ norma: minden meghibásodás két órán belül legyen elhárítva (honnan tudjuk: hibabejelentési naplóból, amelyet perc pontossággal kell vezetni; szabadsága, betegsége idejére köteles helyismerettel rendelkező szakmailag jól képzett helyettest béreltetni a céggel)‏ prémium elem: lásd következő lapon

80 Számítógép rendszergazda (2)‏
számítógépek működőképesek legyenek és a szükséges szoftverek fussanak rajtuk prémium elem: amennyiben a havi két órán túli meghibásodások száma nem több egynél, akkor ezért a tényért 50eFt prémium elem jár; ha egy sincs, akkor ez 75eFt-ra ugrik fel, kettő esetén 25eFt, kettőnél több esetben ez a prémium elem nem jár)‏

81 Belső ellenőr cégen belül tisztesség és becsület uralkodik, nem verik át egymást az emberek, nincsenek csalások, lopások, fenyegetések, zsarolások stb mérőszám: azon tisztességtelenségek, bűncselekmények száma, amikor egy munkavállaló harmadszor vetemedik erre (magyarázat: legkésőbb a második után el kell bocsátani)‏ norma: .ilyen dolog ne legyen a cégben (honnan tudjuk: a vezetők és munkatársak jelentéseiből, panaszaiból vagy éppen a belső ellenőr kivizsgálásából)‏ prémium elem: lásd következő lapon

82 Belső ellenőr (2)‏ cégen belül tisztesség és becsület uralkodik, nem verik át egymást az emberek, nincsenek csalások, lopások, fenyegetések, zsarolások stb prémium elem: azon hónapokban, amikor nincs ilyen csalás, a belső ellenőr bruttó 95eFt prémiumban részesül; ha van, de sikerült az azonnali elbocsátáshoz munkaügyi per fenyegetése nélküli írásos bizonyítékot gyűjteni, akkor csak 65eFt prémiumot kaphat, ha ki kell várni a felmondási időt, akkor abban a hónapban nem részesül prémiumban

83 Kontírozó könyvelő az egyes valamiért felelős emberekhez rendelt büdzséken nem engedik a túllépést és minden költséget lekönyvelnek mérőszám: az egyes büdzséken a túllépések összegének összege (ha valahol kevesebb fogyott, az nem kompenzálja a másutt történő túllépést)‏ norma: nem lehet túllépés (eszközrendszer: az előzetes engedélykérés költésre, kötelezettségvállalásra – még akkor is, ha van a büdzséjén elegendő pénz)‏ prémium elem: ha nincs túllépés, akkor 40eFt prémium elem jár, ha van, akkor ez a prémium elem nem jár (túl szigorú? - soha nem lesz fegyelem, ha nem vagyunk elég szigorúak)‏

84 Teljesítménybérezés bevezetése
Ha egy norma túl lazára sikeredett, akkor nem szabad habozni szigorítani. Kellő időt kell adni a megszokásra, 2-3 hónap elegendő szokott lenni. A bevezetés alatt meg kell adni a munkavállalónak a korábbi keresete biztonságát (ne keressen annál kevesebbet még akkor sem, ha még nem jönnek az új normák). Ebédidő, jó étvágyat, 1 órakor folytatjuk!

85 Vezetők teljesítménybér elemei
A módszer azonos azzal, mint amit a beosztottaknál csináltunk, akik délelőtt is itt voltak, már tudják.

86 Termelési vezető, főmérnök
a gyártási kapacitás megfelelően legyen kiterhelve mérőszám: a teljesítménybérben töltött munkaórák aránya korrigálva a kért rendelési határidővel (miért: több feltétele van annak, hogy a munkaórák teljesítménybérben tölthetők legyenek: időben történő rendelés, előkészítés, anyagbeszerzés, rugalmas munkaidőkeret kialakítása, szabadságolások stb.; ezek összesített hatásával érhető el az, hogy a ténylegesen letöltött munkaórák minél nagyobb hányada teljesítménybéres legyen)‏

87 Termelési vezető, főmérnök (2)‏
a gyártási kapacitás megfelelően legyen kiterhelve norma: a teljesítménybéres kapacitáslekötés érje el a munkaerő kapacitás 84%-át, amelyet lefele kell korrigálni, ha az adott havi teljesítésekben kért rendelések rendelési értékkel súlyozott átfutási idő átlaga nem éri el a 30 napot, akkor minden egyes nap 3%-kal csökkenti a követelményt (indok: csak a sürgős rendelések azok, amik kívül állnak a termelési vezető saját hatáskörén; a többit maga tudja javítani)‏

88 Termelési vezető, főmérnök (3)‏
a gyártási kapacitás megfelelően legyen kiterhelve prémium elem: ha eléri a normát a munkavállaló, akkor ezért a tényért neki havi bruttó 150eFt prémium elem jár; minden egyes százalék csökkenés ezt a prémium elemet 10%-kal csökkenti

89 Könyvelési vezető az adók a törvényeknek megfelelően vannak bevallva és kifizetve mérőszám: a büntetés összege a tavalyi nyereség százalékában norma: nem kaphatunk büntetést, amennyiben kapunk büntetést, az ne haladja meg a tavalyi nyereség 20%-át prémium elem: ha nem kapunk büntetést, akkor a könyvelési vezető adó ellenőrzési vizsgálatonként bruttó 100eFt prémiumra jogosult; ha kapunk büntetést, akkor minden egyes százalék növekedés 5%-kal csökkenti ezt a prémium elemet, amely így a tavalyi nyereség 20%-a felett nullára enyészik el

90 Pénzügyi vezető a gépkocsi és rádiótelefon kvótájukat túllépők bruttó béréből a kvóták feletti összegek 80%-a levonásra kerül mérőszám: le nem vont kvóta feletti összegek összege (miért a 80% - mert így igazságos, a cég kb. ennyit spórol, hiszen a személygépkocsi és telefon egyes költségei adókötelesek(?ez Magyarország!), de kisebb adóval, mint a bérterhek)‏ norma: a mérőszám ne haladja meg a nullát prémium elem: havi bruttó 20eFt prémium, ha elfelejtette levonni, akkor ez a prémium elem nem jár (nem túl nagy összeg, de a pénzügyi vezető számít rá és nem fogja kihagyni ezt a kellemetlen feladatot)‏

91 Pénzügyi vezető a kiállított számlák ellenértéke maradéktalanul begyűjtésre kerül mérőszám: a határidő lejártát követő 30 napon belül be nem gyűjtött lejárt számlák bruttó összege norma: nem haladhatja meg a tárgyhavi kiszámlázott árbevétel 1%-át prémium elem: ha nem haladja meg az 1%-ot, akkor bruttó 35eFt prémium jár, minden 0,1% változás 5eFt-tal (ellenkező előjellel) változtatja meg ezt a prémium elemet (legtöbb: 0% esetén 85eFt, legkevesebb: ≥1,7% esetén 0Ft) (eszközrendszer: a fizetési feltételt és a hitelkeret méretét a pénzügyi vezető határozza meg; használhat céginformációs rendszert is)‏

92 Kereskedelmi vezető a cégnek folyamatosan a tervezett árrése legyen meg mérőszám: árréstömeg = nettó árbevétel – nettó közvetlen költségek norma: havi terv szerint (éves terv legyen erre (kereslet ingadozást figyelembe kell venni)! - előző éveket elemezni kell!)‏ prémium elem: ha teljesül a feltétel, akkor havi 150eFt prémium jár, minden 1% változás 10%-kal változtatja a prémiumot 0-350eFt között

93 Főmérnök a cég a megkívánt termelékenységgel működjön
mérőszám: a termelésben egy forint kifizetett bérrel létrehozott értéktöbblet (honnan tudjuk: az árrést elosztjuk a termelési létszámmal)‏ norma: 1 Ft kifizetett bruttó bérrel 5 Ft értéktöbbletet kell létrehozni (miért ennyit: mert tavaly 4,50 Ft-ot hoztunk létre és a csak kevés nyereséget hozott)‏ prémium elem: ha az adott hónapban teljesül a norma, akkor 150eFt prémium jár; minden +1%-os változás +5%-kal növeli a prémiumot; s minden -1%-os csökkenés 8%-kal csökkenti azt (azaz 12,5%-nál nullává válik)‏

94 Ügyvezető a cég a munkaerőpiacon versenyképes béreket fizessen
mérőszám: átlagbér (miért: mert ez elég jól mutatja a munkaerő-piaci versenyképességet)‏ norma: bruttó 145eFt/hó (ez 7%-kal több, mint a tavalyi érték + az infláció; ez várhatóan kedvezőbb megítélésűvé teszi a céget a környék munkavállalói között)‏ prémium elem: ha eléri a cég azt az átlagbért, akkor havi 80eFt prémium elem jár, minden 1% elmaradás ezt 10%-kal csökkenti; a 150eFt-ot meghaladó mértékű túllépés százalékonként 20%-kal csökkenti ezt a prémium elemet

95 Beszerzési igazgató az anyag készletérték feleljen meg a tervben előírtnak mérőszám: az anyag- és segédanyag raktár nettó beszerzési készletértéke (miért kell ezt figyelni: mert ha nem figyelünk és nem szabunk erre korlátot, akkor sok inkurrens anyag tud felhalmozódni, s nagy raktárkészlet mellett sem ütemes a termelés anyagellátása)‏ norma: .a havi tervben meghatározott érték (korábbi éveket kell elemezni és összevetni a termelési értékekkel, s a tervezett termelési értéknek megfelelően kell képezni a raktárkészlet tervet)‏ prémium elem: .

96 Beszerzési igazgató (2)‏
az anyag készletérték feleljen meg a tervben előírtnak prémium elem: ha megfelel a raktárkészlet a tervben előírtnak, akkor ezért 200eFt prémium elem jár, minden 1% túllépés 12%-kal csökkenti ezt a prémium elemet, minden 1% megtakarítás 3%-kal növeli, de maximum 230eFt-ig (nem akarjuk, hogy túlzott megtakarításokkal bizonytalanná váljon a termelés anyagellátottsága)‏

97 Üzemvezető a tervnek megfelelően érkező rendeléseket raktárról azonnal ki tudjuk adni mérőszám: az adott hónapban ki nem adható áruk értékének összege a teljes rendelési érték százalékában (nem számítanak bele azok a megrendelések, amik terven felül érkeznek)‏ norma: raktárról ki nem elégíthető rendelések összege ne haladja meg a teljes rendelési érték 2,6%-át (miért ennyi? - mert a tavalyi értékek elemzése azt mutatta, hogy akkor – lényegesen nagyobb szervezetlenség mellett – 5,2% volt a tényszám, s egyetért az üzemvezető is abban, hogy idén a felére csökkenthető a hiány mértéke)‏

98 Üzemvezető (2)‏ a tervnek megfelelően érkező rendeléseket raktárról azonnal ki tudjuk adni prémium elem: ha teljesül a feltétel, akkor75eFt prémium elem jár; túllépés esetén 0,1%-onként az a prémium elem 10%-ot csökken; jobb teljesítés esetén ugyancsak 10%-ot nő, de legfeljebb 150eFt-ig (nem akarjuk, hogy túlzottan magas legyen a készlet értéke, ezért van a felső korlát)‏

99 Műhelyvezető .a termékek, szolgáltatások ne legyenek hibásak
mérőszám: .a vevői panaszok száma a panaszügyi előadónál (minden átadási lapon, interneten, kezelési kézikönyvben, üzletszabályzatban megadjuk a panaszügyi előadó telefonját, címét és bíztatjuk a vevőket, hogy bármi panaszuk van, azt jelezzék, hiszen minden panasz ajándék, amiből megismerjük, mit is akarnak tőlünk a vevők)‏ norma: .havi egy panasz megengedett (miért: mert tavaly még havi 4 volt az átlagos szám és ez is nagy előrelépés

100 Műhelyvezető (2)‏ .a termékek, szolgáltatások ne legyenek hibásak
prémium elem: ha normán belül marad a panaszok száma, akkor 30eFt prémium elem jár, ha egy sincs, akkor ez 50eFt-ra felmegy

101 Ügyvezető a cég nyereséges legyen
mérőszám: éves nyereség (honnan tudjuk: könyvelésből)‏ norma: évi 170mFt (tavaly 135mFt volt és ez az idei terv)‏ prémium elem: ha teljesül a nyereség, akkor ezért a tényért bruttó 3mFt éves prémium elem jár, minden 1% elmaradás ezt a prémiumelemet 4%-kal csökkenti; túlteljesítés esetén minden 1% túlteljesítés 6%-kal növeli ezt a prémium elemet (progresszív növekedés, mert a nyereség az egyik legkívánatosabb dolog a cég életében)‏

102 Ügyvezető a tulajdonosi számlára nagyobb összegek kerüljenek
mérőszám: a tulajdonosi számlára helyezett összeg havi értéke (a tulajdonosi számla a forrása a beruházásoknak, akvizícióknak, kutatásnak és fejlesztésnek, osztaléknak, nyereségadónak és iparűzési adónak; fizikailag az ügyvezető rendelkezik vele, de követi a tulajdonos akaratát – kivéve, ha törvénytelenséget kérnek tőle)‏ norma: a nettó árbevétel 4,4%-át kell minden hónapban erre a számlára helyezni (miért ennyit? - mert ez tűnik elegendőnek a felsorolt kiadások fedezésére)‏ prémium elem: lásd következő lapon

103 Ügyvezető (2)‏ a tulajdonosi számlára nagyobb összegek kerüljenek
prémium elem: ha teljesül a norma, akkor ezért a tényért havi bruttó 70eFt prémium elem jár; elmaradás esetén minden 1% csökkenés 8%-kal csökkenti ezt a prémium elemet, túlteljesítés esetén minden 1% növelés 4%-kal növeli ezt a prémium elemet

104 Értékesítési igazgató
a befolyt árbevétel magas legyen mérőszám: nettó árbevétel (pénzügyestől havonta) (miért fontos az árbevétel: mert ez határozza meg a piacrészesedés mértékét)‏ norma: .éves terv szerint legyen prémium elem: a bruttó prémium elem a havi árbevétel fél ezreléke; 1%/7%-os meredek egyenesen csökkentve vagy növelve

105 Gazdasági vezető az üzemi és vállalati általános költség ne legyen magas mérőszám: az üzemi és vállalati általános költség az árbevétel százalékában kifejezve norma: az üzemi és vállalati általános költség ne haladja meg az árbevétel 21%-át (eszközei: büdzsék kialakítása a területeken, pénz költés engedélyezési rendszere)‏ prémium elem: ha teljesül a feltétel, akkor 80eFt prémium elem jár, túllépés esetén százalékonként 12% csökkenés, megtakarítás esetén százalékonként 5% növekedés, de legfeljebb 120eFt-ig

106 Teljesítménybér bevezetése
Mindig hagyjunk kellő időt, általában 2-3 hónap elegendő szokott lenni. Ezen idő alatt biztosítsuk a munkavállalónak a megszokott bérének biztonságát még akkor is, ha nem tudja egyelőre teljesíteni a normát. Ha egy norma túl lazára sikeredett, akkor nem szabad habozni a szigorításával!

107 Műhelymunka Kérdezz és felelek!

108 Befejezés (1)‏ Meg lehet ezt csinálni egyedül?
Ha nagyon rá vannak szorulva – igen, de szerencsésebb velünk, a Lilium Konzultáns Kft.-vel. A Liliummal végeztetett munka előnyei: gyors, 2,5-5 hónap egy átlagos cégben csak másutt már bevált, valóban működő mérőszámokat alkalmazunk a céget egészben látjuk és nem hanyagolunk el egyetlen lényeges paramétert sem tudjuk, hogyan kell kinyerni a normához az adatokat a korábbi könyvelésből

109 Befejezés (2)‏ eljátsszuk a rossz fiú szerepét, nem a cégvezetést utálják meg a munkatársak, hanem minket olyan méretűre növeljük a mozgóbér arányát, ami még nem veszélyezteti a tisztességes munkavállaló napi megélhetését, de komolyan ösztönzi a nagyobb teljesítmény elérésére mindig kiharcoljuk a munkavállalóknak a szükséges eszközöket (pénzügyi, mozgástér, döntési szabadság, eszközök, információk stb.) ahhoz, hogy teljesíteni tudjanak; nem engedjük aránytalan, hosszú távon fenntarthatatlan rendszerek kialakítását

110 Befejezés (3)‏ KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Teljesítménybérezés (Platánus Szálloda, december 13.)‏"

Hasonló előadás


Google Hirdetések