Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prof. Dr. Rechnitzer János Egyetemi tanár Vezető tervező

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prof. Dr. Rechnitzer János Egyetemi tanár Vezető tervező"— Előadás másolata:

1 Prof. Dr. Rechnitzer János Egyetemi tanár Vezető tervező
Győr-Moson-Sopron megyei Területfejlesztési Program, Dinamikus, innovatív és az otthonos megye! Prof. Dr. Rechnitzer János Egyetemi tanár Vezető tervező Széchenyi István Egyetem

2

3 Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogram Ajánlott Programcsomagok
Jedlik Ányos Stratégiai Cél: A vállalkozói kultúra és aktivitás fejlesztése program Kühne Károly Stratégiai Cél: Vállalkozásfejlesztési program Megyei beszállítói program Megyei szolgáltatói és kompetencia program Turisztikai program: Egészség- és örökségturizmus Megyei mezőgazdaság fejlesztési program Baross Gábor Stratégiai Cél: Elérhetőség, belső közlekedési kapcsolatok program Timaffy László Stratégiai Cél: Táj, település, értékek program

4 Kühne Károly Stratégiai Cél – Vállalkozásfejlesztés projektcsomag
Jedlik Ányos Stratégiai Cél – Vállalkozási kultúra terjesztetése és a vállalkozás aktivitás fokozása A termelési ismeretek , új termékek és kultúrák terjesztése, a fiatal vállalkozók felkészítése A KKV-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése Innovatív gazdaságok kialakításának támogatása Kühne Károly Stratégiai Cél – Vállalkozásfejlesztés projektcsomag Megyei innováció fejlesztési program A vállalkozások foglalkoztatási képességének erősítése  Kühne Károly Stratégiai Cél – Megyei beszállítói program Megyei klaszterfejlesztési iroda létesítése Klasztermenedzsment hálózat Klaszterek fejlesztése Kühne Károly Stratégiai Cél – Megyei szolgáltató és kompetencia program Megyei alternatív beruházás és befektetés ösztönző programcsomag A vállalkozások számára nyújtandó szolgáltatások fejlesztése

5 Kühne Károly Stratégiai Cél – Megyei komplex turizmusfejlesztési program
Megyei komplex egészségturisztikai termékfejlesztés, gyógyturizmus, sport, wellnes és rekreációs szolgáltatások és attrakciók fejlesztése Megyei komplex ökoturisztikai termék fejlesztése az aktív (kiemelten kerékpáros) és falusi turizmus szolgáltatásai és attrakciók révén Konferencia, üzleti és esemény turizmus fejlesztése multifunkcionális központok kialakítása és szállásbővítés Kulturális és örökségturizmus fejlesztése az épített táji, természeti és szakrális örökség megóvása és a látogatók számára vonzóvá tétele Turizmus szervezeti rendszerének átfogó fejlesztése Turisztikai részprogramokban meghatározott turizmusformákhoz kapcsolódó szálláshely és egyéb szolgáltatások Kühne Károly Stratégiai Cél – Mezőgazdasági és élelmiszeripari termelés, értékesítés ösztönzése Megyei élelmiszerfeldolgozó-iparfejlesztési program Megyei mezőgazdaság-fejlesztési program Halászt és vadászat fejlesztési program Megyei értéktár Megyei fenntartható mezőgazdaság program

6 Timaffy Stratégiai Cél – Táj, település, érték
Baross Gábor Stratégiai Cél – Elérhetőség, közlekedési kapcsolatok fejlesztése Lokális forgalom technikai beruházások a közlekedésbiztonság érdekében Alsóbbrendű, valamint önkormányzati utak fejlesztése, kerékpáros közlekedésre alkalmassá tétele, kerékpáros közlekedés elősegítése Ipari területek, ipari parkok közötti közúti kapcsolataik javítása Nem kötöttpályás városi és elővárosi közlekedés fejlesztése Egyéb közlekedésfejlesztések Timaffy Stratégiai Cél – Táj, település, érték Építészeti értékek feltérképezése, mentése, fenntartása Közösségi terek létrehozása Szellemi értékek továbbéltetése Térségek közötti és nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása Helyi, táji termények, ételek népszerűsítése Régi népi mesterségek felelevenítése, falusi foglalkoztatás Helyi megoldások a fenntarthatóságért

7 Rendelkezésre álló fejlesztési források (TOP, 2014-2020) (1298/2014.(V.5.)sz. Korm. r.
Területi egység Keret (millió Ft) Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat tervezési jogkörében 16.827,2 Győr MJV tervezési jogkörében 20352,5 Sopron MJV tervezési jogkörében 10182,4 Csornai kistérség 2273,8 Győri kistérség 2778,2 Kapuvár-Beledi kistérség 1857,9 Mosonmagyaróvári kistérség 4071,2 Pannonhalmi kistérség 1486,9 Sopron-Fertődi kistérség 1756,2 Téti kistérség 1442,6 Győr-Moson-Sopron megye összesen: 63028,9

8 Hol tartunk? Összegyűjtésre kerültek a kistérségi projektötletek, azok rendezésre kerültek (megyei kapcsolat, TOP kapcsolat) Elkészült a megye 17 kiemelt fejlesztési iránya Kidolgozásra kerültek a Megyei Gazdaságfejlesztési Részprogram program csomagjai 3.0 változatban (8 db) Elkészült a Stratégiai és Operatív Program egyeztetési változata (4.7 változat) Kistérségi vezérprojektek hiányoznak

9 Következő lépesek Megyei Stratégiai és Operatív Program véglegesítése
Kistérségi programok véglegesítése (hiányzó koncepciók összeállítása, ráfűzése a projekt ötleteknek), vezérprojektek kidolgozása Társadalmi vita megindítása 2014. június program elfogadása

10 Járási vezérprojekt felépítése Minden egyes vezérprojektre külön-külön készüljön!
Célja (5-10 sor) utalás a megyei koncepcióra, stratégiai célra, TOP kapcsolatra) Rövid tartalom (20-25 sor) mit akarunk, mire építünk, milyen hatásokat várunk Időbeli ütemezés (indulás, vége) Projekt előkészítés foka (milyen szinten van, ötlet, kidolgozás elkezdődött, kidolgozott, engedélyezési tervek vannak, ezeket indokolni) Fő kedvezményezettek, gesztorok: kik végzik felsorolás (cím, elérhetőség), ki a főnök, kit kell keresni Költségigény: TOP forrás, más OP forrás, saját forrás, mindez millió Ft-ban Résztvevő települések: felsorolás Kontakt személy: aki további tájékoztatást tud adni, pontos adatok (telefon, , elérhetőség) Határidő: május óra .

11 Ajánlás a járási vezér projektekhez
Térségi összefogást segítse, több településre épüljön Székhely város szerepe meghatározó Kettő, három vezér projekt legyen Források orientálóak, megyei szinten kell érvényesülni Belsőátcsoportosítás lehetséges Tervezés inkább 200 %-ra, mint a megadott összegre

12 Soproni kistérség: Az Északnyugati Kaputérség
Fejlesztési irány Turizmus és innováció integrációja az értékes tájban és településrendszerben 1. Közlekedési kapcsolatok fejlesztése Az országhatár elérhetőségnek javítása, Sopron tehermentesítése A két nagyváros közlekedési kapcsolatainak javítása Hálózatfejlesztés a kerékpáros utaknál Tömegközeledés korszerűsítése 2. Innováció, tudásipar Vállalkozás aktivitás innováció alapú fejlesztése Kutatás-fejlesztés-innováció intézményi kereteinek bővítése 3. Turisztikai aktivitás élénkítése Szálláshely kínálat bővítése, minőségi fejlesztése Új turisztikai kínálatok kialakítása és összekapcsolása Speciális, térségi arculatú kínálati elemek fejlesztése 4. Térségi központok fejlesztése, települési kapcsolatok javítása Kisvárosi, mikrotérségi központok funkció bővítése Határátkelők bővítése A települések összehangolt mikrotérségi fejlesztései Térségi fejlesztési szervezet

13 TOP prioritások Soproni járás
Igény Forrás 14 A foglalkoztatás segítése, életmód javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények stb. 253,2 21 Vállalkozásbarát,népességmegtartó, városi településfejlesztés 1000 363,7 22 Társadalmi és környezeti szempontú turizmusfejlesztés 6100 206,7 31 Fenntartható közlekedésfejlesztés 864 289,5 32 Önkormányzati ingatlanok energiahatékonyság növelése 985 316,8 41 Eü alapellátás javítása 60 42 Szociális alapellátás infrstruktúra fejlesztés 550 43 Önkormányzati ingatlanok akadálymentesítése, családbarát funkciók 23,9 44 Leromlott városi területek rehabilitációja 89,9 63 A társadalmi együttműködést erősítő helyi szintű komplex program 32,4 64 A helyi identitás és kohézió erősítése 55,5 Összesen 9499 1751,6


Letölteni ppt "Prof. Dr. Rechnitzer János Egyetemi tanár Vezető tervező"

Hasonló előadás


Google Hirdetések