Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Széchenyi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Széchenyi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)"— Előadás másolata:

1 Széchenyi 2020 - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Bánhidai Csilla tervező-elemző Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály TÖOSZ megyei fórumok 2014. április – június

2 Forráskeret aránya (%) (Mrd Ft, hazai társfinanszírozással)
OPERATÍV PROGRAMOK Operatív Programok Indikatív forráskeretek benyújtott Partnerségi Megállapodás alapján Forráskeret aránya (%) Forráskeret (Mrd Ft, hazai társfinanszírozással) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 15,47 1 156,97 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) 3,56 266,32 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 36,35 2 718,51 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) 11,83 884,94 Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) 14,94 1 117,77 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) 13,83 1 034,16 Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) 3,99 298,49 Vidékfejlesztési Operatív Program (VP) Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) Összesen: 100 % 7 477,16

3 TOP STRATÉGIAI CÉLJAI Partnerségi Megállapodás:
EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. Elsődlegesen: GINOP, TOP, VEKOP A TOP elsődleges célja: Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése Két fő stratégiai cél: Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása Vállalkozásbarát város/településfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása

4 TOP hatásköre, jellegzetességei
Célterület: EU besorolás szerint „kevésbé fejlett régiók”: az ország Budapesten és Pest megyén kívüli területe (18 megye) Kedvezményezettek/fejlesztések jellege: A TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat: az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő város- és településfejlesztési akcióit támogatja. Támogatások jellege: A TOP területi programcsomagok alapján nyújt támogatást: a megyék (integrált területi beruházások, ITB) a megyei jogú városok (integrált területi beruházások, ITB) és a járások szintjén (projektdossziék) összehangolt fejlesztésekre.

5 1. prioritástengely: Térségi gazdaság­fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében
Alap: ERFA Indikatív forráskeret: 38,87 % Célja: önkormányzatok által hatékonyan szervezhető helyi gazdaságfejlesztést és ahhoz kapcsolódóan a foglakoztatás növelése Támogatást nyújt: Önkormányzati tulajdonú üzleti infrastruktúra, pl. iparterületek és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére Kapcsolódó alacsonyabb-rendű utak fejlesztésére és mobilitás ösztönzésére Helyi gazdaságban működő kis- és középvállalkozások térség-specifikus, célzott fejlesztésére (kieg. jellegű GINOP-hoz képest), turisztikai szolgáltatások fejlesztésére, Helyi gazdaságszervezésre, helyi gazdasági együttműködésekre, a helyi termékek, termelési-fogyasztási kapcsolatok ösztönzésére Óvodák, bölcsődék, családi napközik fejlesztésére a munkába való visszatérés segítésére Kedvezményezettek: Önkormányzatok Vállalkozásfejlesztési támogatások esetében térség-specifikus szempontok szerinti kkv-k

6 2. prioritástengely: Vállalkozásbarát és népességmegtartó város/településfejlesztés
Alap: ERFA Indikatív forráskeret: 18,52 % Célja: a vállalkozások, befektetők és a lakosság számára vonzó városi, települési környezet kialakítása, gazdaságösztönzés, fiatalok, népesség megtartása Támogatást nyújt: a városok helyi kereskedelmet, szolgáltatásokat élénkítő, gazdasági tevékenységeket ösztönző fejlesztésére, pl. barnamezős területek rehabilitációja, városközpontok gazdasági funkciónak újjáélesztése, helyi piacok, üzlethelyiségek kialakítása, megújítása Kapcsolódó környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Helyi turisztikai vonzerők fejlesztése. Család- és klímabarát településfejlesztés, zöldfelületek megújítása és növelése Kedvezményezettek: Önkormányzatok, együttműködve vállalkozásokkal, lakossággal

7 3. prioritástengely: Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken Alap: ERFA Indikatív forráskeret: 19,69 % Célja: fenntartható települési közlekedésfejlesztés és önkormányzati épületállomány energetikai korszerűsítése Támogatást nyújt: Fenntarthatóságot és munkába járás könnyítését célzó, kisléptékű közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekre és szolgáltatásokra, beleértve a kerékpáros és gyalogos közlekedést Önkormányzati intézmények, önkormányzati tulajdonú ingatlanok, épületek energiahatékonyságra és a megújuló energia részarányának növelésére Kedvezményezettek: Önkormányzatok

8 4. prioritástengely: Helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése Alap: ERFA Indikatív forráskeret: 7,74 % Célja: önkormányzati intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztése és szociális városrehabilitáció Támogatást nyújt: Önkormányzati egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztésére, az elérhetőség javítására (kiemelt) Önkormányzati szociális intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztésére, az elérhetőség javítására Egyéb önkormányzati intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztésére, családbarát funkciók és akadálymentesítés biztosítására Szociális városrehabilitáció: érinett városrészekben az életkörülmények javítása, a leromlott fizikai környezet felszámolása Kedvezményezettek: Önkormányzatok önkormányzati társulások, Városrehabilitációs intézkedésnél civil szervezetek, egyházak

9 5. prioritástengely: Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések
Alap: ERFA és ESZA együttesen Indikatív forráskeret: 4,26 % Célja: kísérleti jelleggel, városokban a helyi civil szervezetek, vállalkozások és önkormányzatok együttműködésével, alulról szerveződve alakított helyi akciócsoportokon keresztül, helyi fejlesztési stratégiákon alapuló fejlesztések – db városi CLLD Központi elem a helyi közösség részvétele a tervezésben és a megvalósításban. Kiemelt cél a fiatalok részvétele, a fiatalok megtartása. Lakótelepeken megvalósuló helyi fejlesztési, közösségszervezési programok ösztönzése. Támogatást nyújt: Helyi fejlesztési stratégia (HFS) alapján, helyi akciócsoport (HACS) tervezésével és közreműködésével: Közösségi terek, kulturális intézmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztésére Helyi közösségszervezés, közösségfejlesztésre, kulturális és közösségi programokra Helyi gazdaságfejlesztést segítő terekre és programokra, pl. helyi termékek bemutatását., értékesítését célzó terek és szolgáltatások, kézműves mesterségek bemutatása, oktatása Kedvezményezettek: Városi helyi akciócsoportok Önkormányzatok, közintézmények, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak.

10 6. prioritástengely: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés,
6. prioritástengely: Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztés, foglalkoztatás ösztönzés, társadalmi együttműködés Alap: ESZA Indikatív forráskeret: 10,92 % Célja: az ERFA prioritásokhoz kapcsolódó ESZA támogatások, kiemelten a megyei gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási célú támogatások, a szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó közösségi, humán fejlesztések támogatása, továbbá a helyi identitás és kohézió erősítése Támogatást nyújt: A gazdaságfejlesztési (1-es) prioritáshoz kapcsolódva foglalkoztatási célokra, pl. megyei foglalkoztatási paktumok, munkavállalók mobilitását, visszatérését segítő intézkedések, képzésük, készségfejlesztésük, kis- és középvállalkozások foglalkoztatási célú támogatása Szociális városrehabilitációs intézkedés (4-es prioritás) intézkedéshez kapcsolódó közösségi, humán fejlesztésekre Helyi identitás és kohézió erősítésére, civil szervezetek helyi identitással, kulturális örökséggel, településfejlesztéssel kapcsolatos programjaira ERFA prioritások kapcsolódó ESZA elemeire Kedvezményezettek: Önkormányzatok, képző intézmények, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak.

11 TOP TERÜLETI FUNKCIÓJA
TOP területfejlesztési küldetése és funkciója: Térségi sajátosságoknak és szükségleteknek megfelelő, térségre szabott (elsődlegesen) gazdasági fejlesztések Térségek belső erőforrásaira építkező, azokat kibontakoztató (elsődlegesen) gazdasági fejlesztések Területi különbségek kezelése: TOP hozzájárul az országos és megyén belüli területi különbségek csökkentéséhez TOP hozzájárul a vidéki térségek fejlesztéséhez, város-vidék kapcsolatok erősítéséhez TOP hozzájárul a társadalmi-gazdasági szempontból leszakadó térségek fejlesztéséhez Területi logika: Területi szinteken megvalósított decentralizált programcsomagok Előre tervezhető, ismert forráskeretek a területi szinteken EU új területfejlesztési eszközeinek alkalmazása a TOP-ban: Integrált területfejlesztési beruházások (ITB) Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD)

12 DECENTRALIZÁLT VÉGREHAJTÁSI MODELL
Gazdaságfejlesztés Foglalkoztatás Város/Településfejlesztés Gazdaságösztönzés Népességmegtartás Megyei gazdaságfejlesztési programok Integrált Területi Beruházás /Megye Megyei jogú városok integrált városfejlesztési programjai Integrált területi beruházás/MJV Város/település-fejlesztés járási projekt-csomagokban Projektdosszié /Járás Városok kísérleti helyi fejlesztési programjai CLLD/HFS alapján kiválasztott városokban

13 Decentralizált programcsomagok a TOP-ban

14 A TOP DECENTRALIZÁLT VÉGREHAJTÁSI MODELLJE
A TOP megvalósítási modellje: Integrált területfejlesztési megközelítésre épülő decentralizált tervezés és végrehajtás Megyei gazdaságfejlesztési programok: Gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási tartalom, megye teljes területére (MJV is) Integrált területi beruházások formájában – 18 db megyei ITB Megyei önkormányzatok tervezik és közreműködnek a végrehajtásban Megyei jogú városok városfejlesztési programjai: Városfejlesztési tartalom Integrált területi beruházások formájában – 22 db megyei ITB Megyei jogú városok önkormányzatai tervezik a megyei önkormányzatok koordinálásával, és közreműködnek a végrehajtásban

15 A TOP DECENTRALIZÁLT VÉGREHAJTÁSI MODELLJE
Járási szintű településfejlesztési projektcsomagok: Településfejlesztési tartalom: városokban elsősorban, de egyes intézkedések falvakban is Járási szintű projektcsomagok formájában – valamennyi járás Megyei önkormányzatok tervezik (MJV járására is) a települések bevonásával, és közreműködnek a végrehajtásban Közösségvezérelt helyi fejlesztési programok városokban, kísérleti jelleggel Városfejlesztési tartalom, helyi gazdaságfejlesztési elemekkel Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD), – db város Helyi fejlesztési stratégia (HFS) alapján kiválasztott helyi akciócsoportok tervezik és hajtják végre

16 TOP prioritások és decentralizált csomagok
TOP PRIORITÁSTENGELYEK Megyei ITB Megyei Jogú Város ITB Járási projektdosszié CLLD Térségi gazdaság­fejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében üzleti infrastruktúra, utak, kkv óvoda, bölcsőde, családi napközi Vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken Helyi közösségi szolgáltatások és a társadalmi befogadás erősítése Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD ) Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés Foglalkoztatás, képzés Szociális városrehabilitáció, identitás

17 Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal kiadványai
- NTH Tudásmegosztás – Turizmus+ Szakmai és K+F+I online kitekintő Célja : Publikálható felülete legyen a turizmusban (is) hasznosítható innovációnak - Falu-Város-Régió (FVR) - Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A magyar területfejlesztés eredményeit, és műhelymunkáinak részleteit bemutató folyóirat Elérhetőségük: Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal honlap/publikációk/folyóiratok

18


Letölteni ppt "Széchenyi Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések