Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2006-os éves jelentés: A kábítószer-probléma Európában Név, hely, dátum és idő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2006-os éves jelentés: A kábítószer-probléma Európában Név, hely, dátum és idő."— Előadás másolata:

1 2006-os éves jelentés: A kábítószer-probléma Európában Név, hely, dátum és idő

2 Legújabb hírek az európai kábítószer- problémáról •29 országra kiterjedő áttekintés az európai kábítószer-jelenségről •Adatok és elemzések: Európa egészére nézve, illetve országonként •A legújabb tendenciák és válaszlépések •Kiválasztott témakörök: •európai drogpolitikák •nemek szerinti különbségek •kábítószer-használat rekreációs körülmények között

3 Többnyelvű tájékoztató csomag 2006-os éves jelentés: Nyomtatott és on-line formában, 23 nyelven •http://annualreport.emcdda.europa.euhttp://annualreport.emcdda.europa.eu •További on-line anyagok angolul: •Kiválasztott témakörök http://issues06.emcdda.europa.euhttp://issues06.emcdda.europa.eu •Statisztikai közlöny http://stats06.emcdda.europa.euhttp://stats06.emcdda.europa.eu •Országonkénti adatprofilok http://dataprofiles06.emcdda.europa.euhttp://dataprofiles06.emcdda.europa.eu •Reitox országjelentések http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=435http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=435

4 Címszavak, 2006 •I. rész: Éves jelentés

5 Címszavak, 2006 •Minden eddiginél olcsóbbak a kábítószerek Európában •Heroin — szaporodó lefoglalások, növekvő termelés •A kábítószerrel összefüggő fertőző betegségek terjedése folytatódik •Halálesetek — a csökkenő tendencia megtorpanni látszik

6 Címszavak, 2006 (folyt.) •Kokain — folytatódik a felívelő tendencia, némi stabilizálódásra utaló jelekkel •Kokain — a globális termelés nő, a behozatali útvonalak egyre inkább szerteágazóak •A kokainnal összefüggő problémák néhány országban kezdenek láthatóvá válni

7 Minden eddiginél olcsóbbak a kábítószerek Európában •A kábítószerárak országonként jelentős különbségeket mutatnak •Az elemzés csak az országok egy korlátozott körén alapul •1999–2004 között a tiltott kábítószerek európai utcai ára sok országban, a legtöbb kábítószer esetében csökkent •Az inflációval kiigazított árak Európa egészét tekintve csökkentek a kannabiszgyanta (19%), a kannabisznövény (12%), a kokain (22%), a heroin (45%), az amfetamin (20%) és az extasy (47%) esetében

8 Kábítószerárak (folyt.) •A kábítószerárakat számos tényező befolyásolja: a kínálat, a tisztasági fok, a termék típusa, a vásárolt mennyiség stb. •Nehezen elemezhető: a tiltott piac rejtett jellege, az adatok minőségében és az adatgyűjtésben meglévő, országok közötti különbségek •Nincs egyenes összefüggés az ár és az egyéb mutatók (lefoglalások, előfordulás, tisztaság stb.) tendenciái között •Jobban meg kell ismerni a kábítószerárakat befolyásoló tényezőket, és azt, hogy az ár hogyan hat a kábítószer- fogyasztás szintjére

9 A kábítószerek európai kiskereskedelmi árában észlelt tendenciák, 1999–2004

10 Heroin — szaporodó lefoglalások, növekvő termelés •Afganisztán a tiltott ópium beszállítását tekintve világelső, 2005-ben a globális termelés 89%-ára becsült mennyiséggel (4100 tonna) •A termelés közelmúltbeli növekedései folytán a globális kínálat akár meg is haladhatja a globális keresletet (UNODC) •A lefoglalt heroin mennyiségét tekintve világszinten még mindig Ázsia (50%) és Európa (40%) vezet •Az Európában lefoglalt összmennyiség 1999 óta folyamatosan nőtt

11 Heroin (folyt.) •Rekord magas lefoglalások 2004-ben: a becsült 46 000 európai lefoglalással 19 tonnányi heroint vontak ki a piacról. Ez a 2003-ban lefoglalt mennyiséghez képest több mint 10%-os emelkedés •Nem szabad figyelmen kívül hagyni a tiltott heroinfelesleg jelentette veszélyeket •A heroin már nem divatdrog, de a fiatalok új generációja sérülékennyé válhat vele szemben •A heroin és az injekciós kábítószer-használat — a belátható jövőben ezek fontos közegészségügyi kérdések maradnak Európában

12 A kábítószerrel összefüggő fertőző betegségek terjedése folytatódik •HIV — a fertőzés előfordulása az injekciós kábítószer-használók körében a legtöbb európai országban még mindig alacsony. A fertőzöttségi arány kb. 10 országban az injekciós használók 1%-a körüli vagy alacsonyabb, és Európa legnagyobb részén 5% alatti •Továbbra is érkeznek viszont jelentések az injekciós kábítószer- használatnak tulajdonított új HIV-fertőzésekről, és ezek száma egyes területeken és csoportokban nőhet is •HCV — az injekciós kábítószer-használók körében Európában magas az előfordulása: az injekciós használók néhány vizsgált mintájában 60% fölötti •A fecskendőcsere programok mára általánossá váltak. Az átfogó szemlélet része (tájékoztatás, oktatás, kommunikáció)

13 Halálesetek – a csökkenő tendencia megtorpanni látszik •Európában évi 7000 – 8000 kábítószerrel összefüggő haláleset •A legfrissebb adatok szerint ezek a 40 évesnél fiatalabb felnőttek teljes halálozásának 3%-át jelentik •A becslések a kábítószer-használattal, többnyire az opioidhasználattal közvetlenül összefüggő esetekre vonatkoznak, de nem tartalmazzák a balesetek, erőszakos cselekmények vagy krónikus betegségek miatti haláleseteket •A túladagolás európai áldozatai tipikusan a harmincas éveik közepén járó férfiak. A túladagolásos áldozatok életkora Európa-szerte emelkedik

14 Kábítószerrel összefüggő halálesetek (folyt.) •A kábítószerrel összefüggő akut halálesetek száma 2000–2003 között csökkent •Ez a csökkenés az 1995–2000 közötti 14%-os növekedés után következett be •A 2003–2004-ről rendelkezésre álló adatok alapján a bejelentett halálesetek száma 3%-kal nőtt, ami a csökkenő tendencia megtorpanását jelzi •Ez nem feltétlenül jelez hosszú távú eltolódást, mindenesetre a 19 jelentéstevő országból 13 valamilyen fokú növekedést észlelt

15 7. fejezet, 13. ábra: A kábítószerrel összefüggő akut halálesetek hosszú távú tendenciája, 1985–2004

16 Kokain — folytatódik a felívelő tendencia, némi stabilizálódásra utaló jelekkel •Kb. 10 millió európai (a 15–64 éves felnőttek több mint 3%-a) használt már életében kokaint •Valószínűleg kb. 3,5 millióan használták az elmúlt évben (1%) •Az elmúlt havi használatról kb. 1,5 millióan (a felnőttek 0,5%-a) számoltak be •A kokainhasználat európai mércével mérve történelmileg magas, de még mindig alacsonyabb, mint az Egyesült Államokban, ahol a felnőttek körében 14% a kipróbálás előfordulása •Nagy különbségek: az előfordulási arányok sok országban ma is alacsonyak •A két leginkább érintett országban (Spanyolország, Egyesült Királyság) a kilencvenes évek végi nagyarányú növekedés után a stabilizálódás jelei mutatkoznak

17 5. fejezet, 6. ábra: A kokainhasználat előző évi előfordulása az összes felnőtt (15-64 évesek) és a fiatal felnőttek (15-34 és 15-24 évesek) körében

18 5. fejezet, 7. ábra: A kokainhasználat előző évi előfordulásának tendenciái a fiatal felnőttek (15-34 évesek) körében

19 Kokain — a globális termelés nő, a behozatali útvonalak egyre inkább szerteágazóak •A globális kokaintermelés: 2004-ben 687 tonna körüli (UNODC) •Az Európában lefoglalt kokain legnagyobb része Dél-Amerikából érkezik. Tranzitútvonalként a latin-amerikai, karibi, illetve növekvő mértékben az afrikai országok is közreműködnek •2004-ben kb. 74 tonna kokaint foglaltak le Európában — ez a 2003-as adathoz képest 20%-os visszaesés •A kokainlefoglalások becsült száma 2004-ben 36%-kal, 60 890-re nőtt •Az Ibériai-félsziget az Európába érkező kokain szempontjából fontos kapu, így a lefoglalt mennyiség több mint feléért felelt

20 A kokainnal összefüggő problémák néhány országban kezdenek láthatóvá válni •A problémák kezdenek láthatóvá válni, de még mindig viszonylag kismértékűek •Az összes új kezelési igény kb. 12%-a kapcsolódik a kokainhoz, de az országok között nagy eltérések vannak •Spanyolországban és Hollandiában, ahol a kokainhasználat már viszonylag elterjedt szokás, ma a kábítószerek miatti kezeléskérések legalább egynegyede a kokainhoz köthető •Jobban meg kell ismerni, hogy mi képezi a kokainnal és a krekk kokainnal összefüggő problémák helyes kezelését •Kb. 400 kokainnal összefüggő halálesetről számoltak be

21 Az európai kábítószerhelyzet — Tények és számadatok •65 millió felnőtt használt már életében kannabiszt (életprevalencia) – a felnőttek 20%-a •10 millió felnőtt használt már életében amfetamint – a felnőttek 3%-a •8,5 millió felnőtt használt már életében extasyt – a felnőttek 2,6%-a •Az EU-ban ma 1,7 millióra becsülik a problémás kábítószer- használók számát (többségében heroinhasználók) •Az egyes kábítószerekre vonatkozó további részletekért lásd „Az európai kábítószerhelyzet – Tények és számadatok” című összefoglalót

22 Címszavak, 2006 •II. rész: Kiválasztott témakörök

23 Címszavak, 2006 •A drogstratégiák hatóköre egyre bővül •A kábítószer miatti kezelési szolgáltatások a nők számára még mindig csak korlátozottan hozzáférhetőek Európában •A kábítószerrel összefüggő ártalmak a nők körében más mintákat mutatnak •Csökkenőben a nemek közötti szakadék?

24 Címszavak, 2006 (folyt.) •A felmérések szerint a klublátogatók körében tízszer akkora a serkentő hatású kábítószerek kipróbálásának valószínűsége (mint az általános népesség fiataljainak körében) •Klubturizmus és vakációs kábítószer-használat •Az alkohol hosszú távú kockázatait gyakran figyelmen kívül hagyják •Kihívások a megfigyelés szempontjából

25 A drogstratégiák hatóköre egyre bővül •Mára szinte mindegyik európai ország egy átfogó nemzeti drogstratégiába/cselekvési tervbe foglalta össze politikai kezdeményezéseit •A jelek a stratégiák hatókörének bővülése felé mutatnak, amelynek célja, hogy a tiltott kábítószerek mellett a legális addiktív anyagokra (alkohol, dohányzás, gyógyszerek) is kiterjedjenek •A vizsgált országok több mint kétharmadánál drogpolitikai dokumentumaikban szerepel valamilyen kapcsolódás vagy utalás a legális anyagokra

26 A kábítószer miatti kezelési szolgáltatások a nők számára még mindig csak korlátozottan hozzáférhetőek Európában •Egyre inkább felismerik a kábítószer-használó nők igényeit, akik ma a kezelésre jelentkezők kb. 20%-át képviselik •Majdnem minden EU-s országban és Norvégiában működik legalább egy, kizárólag nőknek vagy gyermekes anyáknak fenntartott, kábítószer miatti kezelést nyújtó intézmény, de az ilyen fajta szolgáltatáshoz való hozzáférés gyakran korlátozott •A nők többségét ma is az általános szolgáltatásokon keresztül kezelik •Jelenleg a kábítószer miatti járóbeteg-kezelési szolgáltatásokat igénybe vevő nők közel egynegyede (23%) gyermekekkel él •A gyermekgondozási aggályok visszatarthatják a nőket a segítségkéréstől. A „nőbarát” szolgáltatások bizonyítottan képesek megtartani a nőket a kezelésben

27 A kábítószerrel összefüggő ártalmak a nők körében más mintákat mutatnak •A kábítószerrel összefüggő halálesetek számában a nők aránya országtól függően 7–35% között van •A halálozási tendenciákat tekintve különbségek vannak a két nem között •2000 és 2003 között a túladagolásos halálesetek száma a férfiaknál kb. 30%-kal esett vissza, míg a nőknél csak kb. 15%-kal (EU-15) •Az injekciós kábítószer-használók körében kilenc EU-s országban végzett friss vizsgálatok adatai szerint a HIV előfordulása az injekciós kábítószer-használó férfiak körében átlagosan 13,6%, a nőknél pedig 21,5% •Kevésbé hatnak-e a nőkre, mint a férfiakra a nagykockázatú kábítószer- használókat megcélzó ártalomcsökkentő intézkedések?

28 Csökkenőben a nemek közötti szakadék? •A kábítószer-jelenség szinte minden szempontból markáns különbségeket mutat a két nem között •A kábítószer-használók körében a férfiak száma továbbra is meghaladja a nőkét valamennyi európai országban, különösen ha a gyakori, intenzív és problémás használatról van szó •Nincs határozott bizonyíték arra, hogy a férfiak és a nők kábítószer-használatának mértéke közötti különbség csökkenőben lenne •A diákok (15–16 évesek) kábítószer-használatára vonatkozó adatok viszont aggasztó tendenciákat mutatnak. Néhány országban a lányok láthatólag kezdik utolérni a fiúkat a kábítószerek és az alkohol életprevalenciája terén

29 A felmérések szerint a klublátogatók körében tízszer akkora a serkentő hatású kábítószerek kipróbálásának valószínűsége •Néhány esetben a klublátogatók kb. kétharmada számolt be a serkentőszerek kipróbálásáról •A néhány franciaországi, olaszországi és egyesült királyságbeli helyszínen megkérdezett klublátogatók több mint 60%-a nyilatkozott úgy, hogy próbálta már a kokaint •Csehországban, Franciaországban, Magyarországon, Hollandiában és az Egyesült Királyságban a klublátogatók több mint fele számolt be az extasy kipróbálásáról

30 2. ábra: Az extasy-használat életprevalenciája a szórakozóhelyeken, illetve az általános népesség körében végzett felmérések szerint

31 Rekreációs kábítószer-használat (folyt.) •Néhány felmérés a ketamin használatának életprevalenciája esetében 7%-tól (Csehország) 21%-ig (Magyarország)… •…a GHB életprevalenciája esetében 6%-tól (Egyesült Királyság) 17%-ig (Hollandia) terjedő arányokról számolt be •A hallucinogén kábítószerek tekintetében a klubokban készített felmérések magas értékeket mutattak Csehországban (a megkérdezettek 45%-a próbálta már az LSD-t) és Franciaországban (55% próbálta már a „varázsgombát”)

32 Klubturizmus és vakációs kábítószer-használat •Kutatások szerint a fiatalok a külföldi üdülés idején nagyobb valószínűséggel, illetve nagyobb gyakorisággal használnak kábítószert •Spanyolországban a rekreációs kábítószer-használat a turistaparadicsomok környékén a legmagasabb •Egy svéd vizsgálat szerint a tiltott kábítószereket kipróbáló fiatalok 23%-a ezt első alkalommal egy külföldi tartózkodás során tette meg •Egy brit vizsgálat keretében megkérdezett, Ibizáról hazatérő fiatal nyaralóknál azt állapították meg, hogy a nyaralás alatt valamennyi kábítószer-használat gyakorisága magasabb volt az otthoninál

33 Az alkohol hosszú távú kockázatait gyakran figyelmen kívül hagyják •Az EU területén élő fiatalok többsége számára a kábítószer- használat továbbra sem szerves része a zenés-táncos kikapcsolódásnak •A többség számára ebben a közegben a leginkább központi élményt a zene, a társasági aspektusok és az alkoholfogyasztás jelenti •Az italgyártók most próbálnak teret nyerni a jövedelmező zenés- táncos piacon, az új italfajtákkal a fiatalabb korcsoportokat megcélozva •Ez aggályokat vet fel a klublátogatók túlzott, olykor tiltott kábítószerekkel is kombinált alkoholfogyasztásának egészségügyi kockázataival kapcsolatban •A klublátogatók általában tisztában vannak a kábítószer- használattal együtt járó egészségügyi és jogi kockázatokkal, az alkohollal összefüggő problémáknak és hosszú távú kockázatoknak viszont kevésbé vannak tudatában

34 Kihívások a megfigyelés szempontjából •Az EMCDDA előtt álló kihívást most az jelenti, hogy az anyagok sokkal szélesebb körét kell figyelnie, mint egy évtizeddel ezelőtt •A polidroghasználat komoly kihívás elé állítja a hagyományosan egyes anyagok használatára koncentráló kábítószer-figyelő rendszereket •A kábítószer-használat e típusának megértéséhez szükséges új módszerek kidolgozásának kiemelt helyet kell kapnia a jövőre szóló programban •Az aktuális helyzet megfigyelése mellett az EMCDDA folyamatosan figyeli az új kábítószerek megjelenését és az esetleges közegészségügyi fenyegetést jelentő új tendenciákat


Letölteni ppt "2006-os éves jelentés: A kábítószer-probléma Európában Név, hely, dátum és idő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések