Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MET Erőmű Fórum - Velence

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MET Erőmű Fórum - Velence"— Előadás másolata:

1 MET Erőmű Fórum - Velence
Értékelemzés a Paksi Atomerőmű gyakorlatában Erőmű Fórum 2010 Velence Héjja László MET Erőmű Fórum - Velence

2 MET Erőmű Fórum - Velence
Témakörök Az első értékelemzések az USA-ban és a PA. Zrt.-nél Rövid ismertető a módszertanról Mit vár el a megbízó és mit kap Egy projekt bemutatása Néhány eredmény az előző évekből MET Erőmű Fórum - Velence

3 MET Erőmű Fórum - Velence
A kezdetek A II. világháborút követően, amint a nyersanyagok árai az eredeti szintre süllyedtek, ill. a hiány megszűnt, a szállítók visszatértek a drágább, eredetileg alkalmazott anyagokra, megoldásokra. Erre a jelenségre figyeltek fel a General Electric vezetői. Erlicher és Winnie már 1946-ban felismerték a téma jelentőségét, és körvonalazták az értékelemzés fogalmát, eljárásrendszerét. 1947-ben megbízták L. D. Miles-t, a General Electric mérnökét, hogy dolgozzon ki egy olyan, általánosan alkalmazható eljárást, amely - az elvárt minőség biztosítása mellett - költségcsökkenést eredményez. MET Erőmű Fórum - Velence

4 MET Erőmű Fórum - Velence
– 50 éves a világszervezet SAVE International évi nemzetközi konferencia VI LONG BEACH, USA MET Erőmű Fórum - Velence

5 Magyarország is tagja a szervezetnek
A Magyar Értékelemzők Társasága (MÉT) 1996-ban lett tagja a SAVE International-nek, az Amerikai Értékelemzők Nemzetközi Társaságának (SAVE: Society of American Value Engineers) MET Erőmű Fórum - Velence

6 Az első döntés Pakson 2005 novemberében a PA ZRt. műszaki vezérigazgató-helyettese döntött, az értékelemzés (Value Engineering, Value Methodology, Value Management) alkalmazásáról, a várható eredmények reményében. MET Erőmű Fórum - Velence

7 MET Erőmű Fórum - Velence
Budapest A TESZTELÉSI IDŐSZAK VÉGETÉRT II. mérföldkő MET Erőmű Fórum - Velence

8 MET Erőmű Fórum - Velence
Budapest MET Erőmű Fórum - Velence

9 Értékelemési Fórum – Tengelic 2009
MET Erőmű Fórum - Velence

10 Értékelemzési Fórum – Tengelic 2009
III. Mérföldkő, a PA. Zrt. Működteti a Value Managementet a szervezetben MET Erőmű Fórum - Velence

11 Rövid ismertető a módszertanról MET Erőmű Fórum - Velence

12 LEGJOBBAKAT MEGTALÁLNI
Nyílt problémának nevezi az irodalom azokat a problémákat, melyeknek nincs egyetlen egy, matematikai úton levezethető, optimális megoldása. A probléma megoldása sokféleképpen lehetséges, és a sok jó megoldás közül kell az adott körülmények között a legjobbakat megtalálni. MET Erőmű Fórum - Velence

13 AZ ÉRTÉKELEMZÉS SZEMLÉLETE
IGÉNY FUNKCIÓ TULAJDONSÁG PARAMÉTER Érték = Funkció MEGOLDÁSI VÁLTOZATOK Költség FUNKCIÓ- KÖLTSÉG MET Erőmű Fórum - Velence

14 Téma- válasz- tás Igény- elem- zés Gyenge- pont ku- tatás Javaslatok
DIVERGENS ÉS KONVERGENS GONDOLKODÁS AZ ÉRTÉKELEMZÉS FOLYAMATÁBAN Téma- válasz- tás Igény- elem- zés Gyenge- pont ku- tatás Javaslatok kidolgozása Funkcióelemzés Ötletgyűjtés Értékelés Döntés a javas- latok be- vezeté- séről Előkészítő szakasz Alk. szak. Információs és elemző szakasz Értékelési és tervezési szakasz MET Erőmű Fórum - Velence

15 ÉRTÉKELEMZÉSI DEFINICIÓ
SAVE International: Az értékelemzés (Value Methodology) egy rendszerezett folyamat, amit egy multidiszciplináris team abból a célból hajt végre, hogy növelje a projekt értékességét a projekt funkcióinak elemzése által. MET Erőmű Fórum - Velence

16 Az új Közbeszerzési törvény (2004. január 1.)
II. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 4. § 8. értékelemzés: olyan döntés-előkészítő módszer, amelynek alkalmazása során az áru, a szolgáltatás, illetőleg az építési beruházás funkciójának, valamint előállítási, megvalósítási vagy beszerzési és üzemeltetési, működtetési költségeinek viszonyát kell vizsgálni; MET Erőmű Fórum - Velence

17 MET Erőmű Fórum - Velence
Mit vár és mit kaphat a megbízó, ha úgy dönt, hogy alkalmazni akarja a módszertant? MET Erőmű Fórum - Velence

18 MET Erőmű Fórum - Velence
Megalapozott döntés előkészítés MET Erőmű Fórum - Velence

19 MET Erőmű Fórum - Velence
Megalapozott döntés előkészítés Döntési kockázat csökkenés MET Erőmű Fórum - Velence

20 MET Erőmű Fórum - Velence
Megalapozott döntés előkészítés Döntési kockázat csökkenés Minőség javulás MET Erőmű Fórum - Velence

21 MET Erőmű Fórum - Velence
Megalapozott döntés előkészítés Döntési kockázat csökkenés Minőség javulás Hatékony forrás felhasználás MET Erőmű Fórum - Velence

22 MET Erőmű Fórum - Velence
Megalapozott döntés előkészítés Döntési kockázat csökkenés Minőség javulás Hatékony forrás felhasználás Idő megtakarítás Egyenszilárdsággal rendelkező projekt előkészítések MET Erőmű Fórum - Velence

23 MET Erőmű Fórum - Velence
VÁRHATÓ EREDMÉNYEK MET Erőmű Fórum - Velence

24 MET Erőmű Fórum - Velence
ELVÁRÁS A team tagok nyitottak legyenek a változásra, az új kezdeményezésekre, annak érdekében, hogy megértsék és továbbfejlesszék az új ötleteket, amelyek akár teljesen eltérőek is lehetnek az eredeti, kiinduló elgondolástól. MET Erőmű Fórum - Velence

25 Egy projekt bemutatása
MET Erőmű Fórum - Velence

26 Sótalanvíz felhasználásának értékelemzéssel
történő felülvizsgálata és fejlesztése Javaslat-átadó előadás Paks, MET Erőmű Fórum - Velence

27 Az értékelemzési munka célja
2009. január 19-én alakult értékelemző team feladata a PAE sótalanvíz felhasználásának vizsgálata és fejlesztése. A vizsgálattal beazonosított és a fejlesztések során megvalósított megtakarítások a pótvízelőkészítő rekonstrukció tervezése során bemenő adatként szolgálnak. Az erőművi sótalanvíz felhasználás mérséklésével csökkenthető a pótvízelőkészítő rekonstrukció során beépítendő technológia pótvíz előállító kapacitása, amivel jelentős beruházási költség takarítható meg. 27 MET Erőmű Fórum - Velence 27

28 Az értékelemzési munka célja
a funkcionális követelmények meghatározása, a jelenlegi teljesülés színvonalának értékelése, továbbá projekt terv megalapozása a magasabb érték elérésére, azaz a felhasznált vízmennyiség csökkentése. javaslatok kidolgozása a vízmennyiség csökkentéséhez szükséges technológiai átalakításokról 28 MET Erőmű Fórum - Velence 28

29 MET Erőmű Fórum - Velence
Team összetétel Szakmai team vezető: TO Értékelemzési team vezető: RTO Értékelemző: RTO Állandó szakmai team tagok: Kiegészítő team tagok: GMO KGO GMO RTO FKO FKO VTO PTO AKO Külső szakértő: 29 MET Erőmű Fórum - Velence 29

30 MET Erőmű Fórum - Velence
Módszertani lépések Funkcióelemzés: A funkció a projekt tárgyának rendeltetésszerű feladata, működése, teljesítőképessége, esetleg tulajdonsága. A funkcióelemzés két alapvető lépése: a funkciók meghatározása, és a funkciók rendezése A funkciók meghatározása: A funkciókat az igényekből kiindulva, a működésre legkifejezőbb szavakkal, paraméterekkel körülhatárolható "főnév - ige" párok segítségével határoztuk meg. Alapvetően arra keressük a választ, hogy „Milyen feladatot lát el?” a projekt az igények teljesítése érdekében. Funkciók rendezése: A funkciók rendezésének célja: a funkciók közötti hierarchiai, ok-okozati, logikai vagy egyéb kapcsolatok, kölcsönhatások feltárása. Igénykeltők: AKO, FKO, RTO, GMO, TO, VTO, KVCS, KTO, OAH MET Erőmű Fórum - Velence

31 Funkció családfa és teljesítés bírálat
Funkciók A funkció minősítése F1 Sótalanvíz mennyiséget csökkent fejlesztendő F1.1. Zárt, tömörebb rendszert biztosít F1.1.1 Elfolyást megakadályoz F Kifolyást gátol F Kizárást lehetővé tesz F Tömörzárást biztosít F Izolációt biztosít F1.1.2 Forrást beazonosít (technológiai származás szerint) F1.2 Utasításokat módosít F1.2.1 Utasításokat összehangol F1.2.2 Előírásoknak megfelel F1.3 Újrafelhasználást biztosít F1.3.1 Felhasznált víz újrahasznosítását lehetővé tesz F Gyűjtést lehetővé tesz F Sótalanvíz szervezett elvezetést lehetővé tesz Puffer vízmennyiséget tárol F Technológiai kapcsolatot biztosít F Minőséget megőriz F Mintavételi helyet biztosít F Mintavételi helyet beazonosít F Mintát vesz F Vízminőséget mér F Vízminőséget kijelez MET Erőmű Fórum - Velence

32 Funkció családfa és teljesítés bírálat
Környezetvédelmi követelményeknek megfelel megfelelő F5.1 Környezet terhelést megakadályoz F5.1.1 Környezetbe jutást gátol F6 Kezelhetőséget biztosít fejlesztendő F6.1 Egyszerű kezelhetőséget biztosít F6.2 Hozzáférhetőséget lehetővé tesz F6.3 Munkavédelmi előírásoknak, követelményeknek megfelel F7 Karbantarthatóságot biztosit F7.1 Karbantartási technológiát biztosít F7.2 Szerelést lehetővé tesz F7.3 Ütemezett karbantartást lehetővé tesz F7.4 Minőségi követelményeknek megfelel F7.5 Tartalék alkatrészt biztosít F7.5.1 Csereszabatosságot biztosít F7.5.2 Tartalékot képez F Tárolást lehetővé tesz F7.5.3 Dokumentációt biztosít (gyártóművi/engedélyezési) MET Erőmű Fórum - Velence

33 MET Erőmű Fórum - Velence
A PVE fogyasztói I-es kiépítés m3-es tartályok Pótvíz előkészítő II-es kiépítés m3-es tartályok Előlágyított víz Hidrogén üzem Diesel gépház I. Segédépület I. EÜ épület Hűtőgépház Diesel gépház II. Segédépület II. 10-es épület (TMK) KKÁT EÜ épület 10-es épület (TMK) 33 MET Erőmű Fórum - Velence 33

34 PVE sótalanvíz kiadási útvonalak
34 MET Erőmű Fórum - Velence 34

35 A PVE termelési mutatói
35 MET Erőmű Fórum - Velence 35

36 Szekunderköri sótalanvíz igények
a szekunderköri szivattyúk tömszelence és csapágyhűtése a szekunderköri szivattyúk záróvíz ellátása a generátor tekercshűtővíz ellátás a kisnyomású távadó állványok feltöltő rendszere az expressz labor vízellátása erőművi és városi fűtési pótvíz rendszer szekunderköri pótvíz Sótalanvíz fogyasztók Gőz fogyasztók olajállomás fűtés hidrogénüzem udvartéri és északi területi gőzfogyasztók Teljeskörű rendszerfelülvizsgálat és elemzés történt 36 MET Erőmű Fórum - Velence 36

37 A szekunderkör vízháztartása
Sótalanvíz gerincek z1 z +y x Szekunderköri körfolyamat y z2 RV21B001 Csurgalékvíz tartály y +x UL padlóvíz akna Duna 37 MET Erőmű Fórum - Velence 37

38 Téma- válasz- tás Igény- elem- zés Gyenge- pont ku- tatás Javaslatok
DIVERGENS ÉS KONVERGENS GONDOLKODÁS AZ ÉRTÉKELEMZÉS FOLYAMATÁBAN Téma- válasz- tás Igény- elem- zés Gyenge- pont ku- tatás Javaslatok kidolgozása Funkcióelemzés Ötletgyűjtés Értékelés Döntés a javas- latok be- vezeté- séről Előkészítő szakasz Információs és elemző szakasz Alk. szak. Értékelési és tervezési szakasz MET Erőmű Fórum - Velence

39 MET Erőmű Fórum - Velence
Tényállapot A sótalanvíz rendszer két blokk, azaz egy kiépítés sótalanvíz igényének kielégítésére alkalmas. Tehát az 1-2-es, és a 3-4-es blokkokra külön tartályparkkal ellátott sótalanvíz rendszereket építettek. A pótvíz 97 %-a ( m3/év, gőzturbinánként 18 t/h átlagosan) a szekunderköri fogyasztókhoz kerül, ami – a PWR atomerőművekkel összehasonlítva igen nagy felhasználás. 39 MET Erőmű Fórum - Velence

40 Amit a döntéshozó látni akar
Az értékelemzési javaslatok és azok pénzügyi hatásai: Egyedi beavatkozások a fogyasztóknál (45 mFt) Fogyasztói csoportok megtáplálása sótalanvízrendszer helyett főkondenzátum rendszerről, valamint a tömszelence vizek összegyűjtése és visszavétele a technológiai körfolyamatba (35 mFt) Gőzmennyiség mérés beépítése az északi terület felé menő gőzvezetékbe (3 mFt) Az átalakításokkal ~ m³ sótalanvizet nem kell előállítani évente. Ez 25 éves üzemeltetésnél és 140 Ft/m³ előállítási árral számolva 2,45 mrdFt megtakarítást eredményez. Technológiaváltásnál a tervezett beépítendő kapacitás 4 modul 60 t/h-órás teljesítmény ennek beruházási költsége 900 mFt, valószínűsíthető, hogy elég a 3 modul 40 t/h-ás kapacitással, aminek beruházási költsége ~25%-kal csökken. A megtakarítás 225 mFt. A hárommodulos technológia üzemeltetése éves szinten 10 mFt-tal kevesebb, ezt 25 évre vonatkoztatva a megtakarítás 250 mFt. A hárommodulos technológia vegyszerigénye tovább csökken, az életciklus költsége még kedvezőbb. Szekunderkör vegyszerfelhasználása csökken, a CSGY tartály túlfolyásakor elveszített vegyszer mennyiség megszűnésével. Jelenlegi KU-k és a MÜSZ által előírt korlátok biztonsági tartalékok értékei és a meglévő tartálykapacitások együttesen nagyobb karbantartási időkeretet tudnak biztosítani. Átalakítások nagy része főjavításon kívüli időszakban is elvégezhető. Nagyon rövid idejű megtérülési idő 2-12 hónap. Ha ekkora a változás mértéke nem biztos, hogy folyamatos 3 műszakban kell sótalanvizet termelni vagy csak egy modult kell folyamatosan üzemben tartani. MET Erőmű Fórum - Velence

41 Néhány példa az előző évekből MET Erőmű Fórum - Velence

42 Párhuzamosan futó munkák 2008-ból
án megkezdődött a vizes műtárgyak és a Rekuperációs vízi erőmű felülvizsgálata. én indult a 10-40TE W001 berendezésekhez kapcsolódó értékelemzés. án indult az EDK-rendszer rekonstrukciójának értékelemzése. án indult a vegyészeti technológiák és az épület értékelemzése. A szakterületek ÜH programjaiból kijelölésre kerülnek az egyes területek program tervezetei értékelemzéses felülvizsgálatra. MET Erőmű Fórum - Velence

43 Vizes műtárgyak felülvizsgálata
MET Erőmű Fórum - Velence

44 Vizes műtárgyak felülvizsgálata
MET Erőmű Fórum - Velence

45 A rekuperációs erőmű terv-változatainak értékelemzése
MET Erőmű Fórum - Velence

46 A rekuperációs erőmű terv-változatainak értékelemzése
MET Erőmű Fórum - Velence

47 A rekuperációs erőmű terv-változatainak értékelemzése
Gát Duzzasztott vízszint A kék vonalak a lehetséges új beton felépítményt jelölik A fekete vonalak a jelenlegi energiatörő műtárgyat jelölik Gát A melegvíz csatorna duzzasztott vízszintje A fekete vonalak a jelenlegi energia-törő műtár-gyat jelölik A kék vonalak a lehetséges új beton, és/vagy acél felépítményt jelölik Mátrix turbinák Zárólap Duna MET Erőmű Fórum - Velence

48 MET Erőmű Fórum - Velence
Látványterv november MET Erőmű Fórum - Velence

49 MET Erőmű Fórum - Velence
Látványterv november MET Erőmű Fórum - Velence

50 MET Erőmű Fórum - Velence
án indult a PA. Zrt. Hírközlési rendszereire tervezett rekonstrukció értékelemzése. MET Erőmű Fórum - Velence

51 MET Erőmű Fórum - Velence

52 Funkció alulteljesítések
A DDK beruházást érintő javaslatok: DDK rendszernél tervezett végkészülékek száma és típusa Hordozható vonalas készülék és csatlakozási lehetőség biztosítása a hangos végkészülékeknél Munkaállomások és a vezénylői kezelőkészlet kiegészítése Érintőképernyős monitorok kiváltása más típusú monitorral Közvetlen vonalak felülvizsgálata Hangrögzítés szakmai indokoltsága és a javasolt kapacitás Képernyős kezelő betáplálásának megerősítése Rendelkezésre állás és működési biztonság módosítása Optikai kábelhálózat kiépítése; Többlet ráfordítás igény: 159,6 mFt Megtakarítási lehetőség: 18,1 mFt Többlet ráfordítási igény összesen: 159,6 mFt – 18,1 mFt = 141,5 mFt A DDK rendszerre vonatkozó javaslatok a tervek módosítását is szükségessé teszik! A TETRA rádiórendszerre vonatkozó javaslatok: A rádiókészülékek biztosítása A rádiórendszer földrengésállósága; Többlet ráfordítás igény: 40 mFt Megtakarítási lehetőség: 7,5 mFt Többlet ráfordítási igény összesen: 40 mFt – 7,5 mFt = 32,5 mFt MET Erőmű Fórum - Velence

53 MET Erőmű Fórum - Velence
Nem egyszerűen az a lényeg, hogy a munkát jól elvégezzék, hanem az, hogy a jó munkát végezzék el. MET Erőmű Fórum - Velence

54 MET Erőmű Fórum - Velence
? MET Erőmű Fórum - Velence


Letölteni ppt "MET Erőmű Fórum - Velence"

Hasonló előadás


Google Hirdetések