Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fogyatékos diákok sportjának megújítása FOGYATÉKOSOK ORSZÁGOS DIÁK- ÉS SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉGE Fogyatékos Emberek Sportja Szakmai Fórum 2012. június.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fogyatékos diákok sportjának megújítása FOGYATÉKOSOK ORSZÁGOS DIÁK- ÉS SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉGE Fogyatékos Emberek Sportja Szakmai Fórum 2012. június."— Előadás másolata:

1 A fogyatékos diákok sportjának megújítása FOGYATÉKOSOK ORSZÁGOS DIÁK- ÉS SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉGE Fogyatékos Emberek Sportja Szakmai Fórum 2012. június 07.

2 1998-99Négytusa - Pécs – Szekszárd Labdarúgás - Dunavecse ISM Fogyatékosok sportjáért felelős államtitkárság -Nagyon jó szakmai kapcsolat MÉS, SO -Sidney Paralimpia 2000ISM Fogyatékosok diáksportja projekt Zánka FONESZ képzés I. - Atlétika, labdarúgás, asztalitenisz - Sportszakigazgatási kapcs. 2001Fogyatékos-ügyi sportreferensek- Kapkodd a lábad! - Diáksport közvetlen támogatás - Szabadidős, és tábor pályázatok 2002Fogyatékosok sportja megyei koncepciók- Diák és szabadidő közvetlen támogatás - Eszközpályázat 2003-2004Fogyatékosok Megyei szervezetei létrejötte FONESZ Ahány ház …. 2005-2008A „combosodás” kora. De!.......Önállósuló megyei szervezetek, annak gyötrelmeivel. 2008-2011Megalakul, épűl a FODISZVihart kavar Önállósulási törekvések, melyek még jelenleg is tartanak 2012Változások kora212 területi diáksport esemény – több, mint 10000 diák, 442 szabadidős esemény 24000 résztvevővel.

3 HÁTTÉR •17 jogi személy megyei szervezet •3 nem jogi személy szervezet akiket a megyei szövetségi sportszövetség képvisel •A sportstruktúra változásaival megszűnt a megyei háttér •Sporttörvény alapján az országos szövetségen keresztül támogatható a rendszer •Humánerőforrás elfáradása, létszámának csökkenése •SNI A és B tanulók létszámának ugrásszerű megnövekedése •FODISZ belső és szervezeti struktúra változásai –Tiszta megyei szövetségi rendszer –Közvetlen oktatási intézményi háló kialakítása

4 Ma Magyarországon összesen 3496 oktatási intézményben 79902 fő tanuló vesz részt gyógypedagógiai nevelésben. Fő Tanulásban akadályozott 27400 Értelmileg akadályozott 6159 Nagyothalló 1347 Siket 432 Gyengénlátó 579 Vak 270 Mozgássérült 1272 Beszédfogyatékos 3918 Tanulásban akadályozott gyengénlátó 138 Tanulásban akadályozott vak 35 Tanulásban akadályozott nagyothalló 208 Tanulásban akadályozott siket 30 Tanulásban akadályozott mozgáskorlátozott 359 Értelmileg akadályozott vak 83 Értelmileg akadályozott siket 29 Értelmileg akadályozott mozgáskorlátozott 255 Siket-vak 13 Autista 2266 Megismerő funkcióSNI A 21385 SNI B 10886 ViselkedésSNI A 1843 SNI B 995 ÖSSZESEN 79902

5 CÉLJAINK A fogyatékos gyermekek és a tanulók egészséges életmódra nevelésének és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülésének elősegítése, különös tekintettel •az iskolai testnevelés, •a rendszeres – szabadidős jellegű – iskolai fizikai aktivitás, testmozgás és •az iskolai sport fejlesztése. Különösen •az oktatás-képzés és képesítések területén a humánerőforrás fejlesztése •az egészségvédelem a sport révén •az alulról szerveződő sportban való részvétel előmozdítását segítő módszerek feltárása, •a testmozgás megkedveltetése a gyermekekkel, ezáltal a rendszeres testmozgást végző és sportoló tanulók számának növelése •a társadalmi befogadás a sportban és a sport által •a sport szervezése területén jó irányítási modellek kidolgozása és alkalmazása, •a fiatal sportolók kiválasztásának és képzésének segítése, előmozdítása, az utánpótlás bázis szélesítése,

6 FELADATAINK Az iskolai testnevelés területén: • szakértői közreműködés a testnevelés és sport műveltség területén • közreműködés a műveltségterületen tevékenységet kifejtő pedagógusok és sportszakemberek iskolai testnevelést érintő képzésében, továbbképzésében A rendszeres – szabadidős jellegű – testmozgás területén: • tanórákon kívüli, azok közötti, illetve azokon túli – nem versenyjellegű – komplex iskolai mozgásprogramok megvalósításának ösztönzése • inkluzív jellegű közösségi programok megvalósításának segítése • közreműködés a tanórán kívüli mozgásprogramok megvalósításában részt vevő sportszakemberek képzési, továbbképzési követelmény-rendszerének kialakításában, fejlesztésében Az iskolai sport területén: • a diákolimpiai versenyrendszer működtetése, szervezése, koordinációja és fejlesztése • tehetséggondozási és sportági utánpótlás-bázis szélesítő programok megvalósítása

7 STRATÉGIAI CÉLOK •Jól szervezett, minőségileg új szervezet. •A területi identitások elfogadása, a sportban, szabadidőben résztvevők komfortérzetének növelése. •Az érintett társadalmi csoport kohéziójának erősítése. •Az esélyegyenlőség biztosítása. •A diáksport és szabadidő szolgáltató rendszerének minőségfejlesztése. •Kooperáció és partnerség. •A szövetség legfőbb erőforrásának, a humánerőnek piacképessé tétele. •Regionális humánerő-fejlesztő funkció kialakítása. •Vonzó szabadidős, turisztikai programok megőrzése, ill. újak kialakítása.

8 "Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel." "Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel."

9 Adatgyűjtés, adatelemzés „Fehér Könyv a fogyatékosok, hátrányos helyzetű csoportok magyarországi diák és szabadidősportjáról” Az esélyegyenlőségi célcsoport humán szervezeti, és infrastrukturális kapacitásainak felmérése:  a fogyatékosok diák és szabadidősportja (érintőlegesen versenysportja)  roma diák és szabadidősport  gyermekvédelmi ellátásban élők Kiadványok, segédletek, jó gyakorlatok, iránymutatások a sporton keresztüli integráció érdekében. Egészség védelem, prevenció és rehabilitáció A LEGFONTOSABB PROGRAMOK

10 SNI sport tehetségháló „Legyél Te a változás!” Önkéntesség és aktív polgárság a hátrányos helyzetűek diák- és szabadidősportjában.  Magyarországi tehetségpontok (Géniusz program, SNI, Roma) diák- és szabadidősport szakmai összekapcsolása  SNI és fogyatékos tanulók oktatását, nevelését ellátó közoktatási intézmények sportiskolává, sporttagozatos intézménnyé válásának segítése  Meglévő sportiskolai rendszer integrálóvá válása, befogadóvá tétele az SNI és roma tanulókkal szemben  Oktatási intézmények, tehetségpontok önkéntesek fogadószervezetté és információs ponttá fejlesztése

11 Informatikai adatbázis fejlesztése: www.fodisz.hu • információtechnológiai infrastruktúra fejlesztése a fogyatékosok sportja területén tevékenykedő szervezetek részére. • Információs csomópontok létrehozása, a megyei sportszövetségek és azok tagszervezeteik hálózati összekapcsolása. • A fogyatékosokkal foglalkozó egyéb civil szervezetek számára az információs adatforrásokhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása. • esemény –résztvevő (sportolói aktivitás)- helyszín (létesítmény kataszter) egyidejű összekapcsolása, együttes aktivitásmérés • valós idejű, tényleges sport-eredmények bemutatása • programszintű lekérdezés • tag, sportszakember, esemény, helyszín validáció és önregisztráció • innovatív és interaktív közösségszervezés, real- time és szolgáltatás • esélyegyenlőségi célcsoport számára hozzáférhető felület

12 Mindezt egy megújított belső és külső struktúrában, megtartva és megőrizve jó hagyományainkat, bevonva a fogyatékosok sportja minden szereplőjét.

13 Nem akkor leszünk magabiztosak, ha mindig igazunk van, hanem akkor, ha nem félünk a tévedéstől Köszönöm a figyelmet. Toponáry Gábor FODISZ Alelnök


Letölteni ppt "A fogyatékos diákok sportjának megújítása FOGYATÉKOSOK ORSZÁGOS DIÁK- ÉS SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉGE Fogyatékos Emberek Sportja Szakmai Fórum 2012. június."

Hasonló előadás


Google Hirdetések