Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2004. május 29. Bodorkós Barbara VÁTI TFI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2004. május 29. Bodorkós Barbara VÁTI TFI"— Előadás másolata:

1 2004. május 29. Bodorkós Barbara VÁTI TFI
3.2. „Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása” A Regionális Fejlesztés Operatív Program pályázati kiírásai , a civilek lehetséges szerepe 2004. május 29. Bodorkós Barbara VÁTI TFI

2 Tematika ROP foglalkoztatáshoz kapcsolódó pályázati kiírásainak bemutatása Megvalósítás legfontosabb kérdései

3 III.2. intézkedés: A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása
Célok: A foglalkoztatást elősegítő helyi fejlesztések összehangolása, helyi foglalkoztatási stratégiák kialakítása Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése új munkahelyek teremtésével a harmadik szektorban (szociális gazdaság) Tevékenységek: 1. Komponens: A foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának elősegítése Helyi/kistérségi/regionális foglalkoztatási stratégiák kialakítása, foglalkoztatási megállapodások létrehozása a helyi/kistérségi/regionális gazdaságfejlesztési stratégiai tervekhez illeszkedve

4 A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása (folyt.)
2. Komponens: Non-profit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban A foglalkoztatás új forrásainak fejlesztése komplex, több elemű, célcsoportok szükségleteinek megfelelő foglalkoztatási projektek megvalósítása által a harmadik szektorban és a szociális gazdaságban (oktatás, szakképzés, rehabilitáció, tanácsadás, foglalkoztatást elősegítő infrastrukturális háttér, stb.) 3. Komponens: A helyi foglalkoztatási kezdeményezések hosszú távú fenntarthatóságához szükséges szakmai kapacitások kiépítése és megerősítése Helyi foglalkozási projektek irányítását végző szakemberek képzésem szakmai és menedzsment tanácsadás, minőségfejlesztési – irányítási rendszerek bevezetését elősegítő tanácsadói-képzési szolgáltatások nyújtása a szociális gazdaságban tevékenykedő civil szervezetek számára, stb.

5 3.2. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása
1. komponens: A foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának erősítése

6 A kiírás hátteréről röviden
Európai Bizottság novemberében meghirdetett pályázati lehetőségei az „Európai Foglalkoztatási Stratégia helyi dimenziójának erősítésére Hazánkban is előtérbe került a helyi partnerségre épülő innovatív foglakoztatási stratégiák kialakítása, a különböző térségekre vonatkozó foglalkoztatási paktumok létrehozása a helyi szereplők együttműködésével A foglalkoztatási paktumok létrehozása már Magyarországon is elindult: -Kemenesaljai és Letenyei kistérség, Szombathely város aláírva, Vasvár, osztrák-magyar EU régiós paktum előkészítése folyamatban van könyvajánló: Kovács Péter: Foglalkoztatási Paktum, A térségi foglalkoztatási politika társadalmasítása

7 Elvárt eredmények Fenntartható partnerségi hálózat
Helyi foglalkoztatási stratégia Operatív terv/helyi foglalkoztatási akcióterv/megállapodás/foglalkoztatási paktum kidolgozása és aláírása Szervezeti és Működési Szabályzat Részletes költségvetés Konkrét projekttervek Hozzájárulások, ajánlások

8 Támogatható tevékenységek
Helyi/kistérségi/megyei/regionális foglalkoztatási stratégiák kialakítása, foglalkoztatási megállapodások létrehozása a helyi/kistérségi/megyei/regionális gazdaságfejlesztési és a nemzeti szintű foglalkoztatáspolitikai stratégiai tervekhez illeszkedve A helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó helyi/kistérségi/megyei/regionális szintű együttműködési hálózatok kialakítása, és működési feltételeinek megteremtése.

9 Támogatható tevékenységek
Ezeken belül: Figyelemfelkeltés Megalapozó tanulmányok, helyzetfelmérés Szemináriumok, workshop-k, konferenciák, szakmai és közösségi fórumok Megvalósításhoz szükséges képzés Kommunikáció és információcsere partnerek között Honlap kialakítása, hírlevelek Tapasztalatcsere, országos nemzetközi hálózatba való bekapcsolódás Dokumentumok kidolgozása (stratégia, megállapodás, SZMSZ, költségvetés) Projektjavaslatok kidolgozása Kiadványok, tájékoztatás Ajánlások regionális és nemzeti szintű stratégiákhoz

10 Nem támogatható tevékenységek
A stratégiaalkotás folyamatához nem kapcsolódó képzések Konkrét foglalkoztatási kezdeményezések támogatása

11 Stratégia alkotás folyamatával szembeni elvárások
Figyelemfelkeltés széles körben Helyi szereplők széles körű bevonása (Civil szervezetek mint fontos partnerek) Átláthatóság Folyamatos tájékoztatás Egyes szintek (pl. régió, megye, kistérség) közötti folyamatos információcsere Hivatalos elfogadás

12 Foglalkoztatási stratégia főbb tartalmi elemei
Helyzetelemzés (helyi szükségletek részletes elemzése, erősségek-gyengeségek, hiányzó képzések, releváns szervezetek, korábbi tapasztalatok) Célkitűzések, beavatkozási irányok (hátrányos helyzetű csoportok, nők-férfiak, uniós és hazai szakpolitika)

13 Foglalkoztatási paktumok főbb tartalmi elemei
Foglalkoztatási területek, szektorok beazonosítása, ahol munkahelyteremtésre van lehetőség Célcsoportok megnevezése Javaslatok a szükséges képzésekre Konkrét projektötletek (non-profit foglalkoztatási projektek-ROP pályázati kiírás) Részletes költségvetés Szervezeti és Működési Szabályzat Résztvevő partnerek támogató nyilatkozata Monitoring és értékelő rendszer

14 Kik nyújthatnak be pályázatot?
Önkormányzatok Önkormányzati társulások Alapítványok Közalapítványok Közhasznú társaságok Egyesületek Társadalmi szervezetek és azok szövetsége Megyei Munkaügyi Központok Kereskedelmi és Iparkamarák Munkaadói és munkavállalói szervezetek Regionális Munkaerő Fejlesztő és Képző Központok

15 Jogosultsági kritériumok 1.
Amennyiben a pályázó nem önkormányzat/önkormányzati társulás vagy megyei munkaügyi központ, a projektekbe kötelező legalább támogatásban részesülő partnerként bevonni települési szintű stratégia esetén az érintett település önkormányzatát, kistérségi szintű stratégia esetén az érintett kistérségi fejlesztési társulást, valamint minden tervezési szinten az érintett Megyei Munkaügyi Központot/okat/kirendeltségeket A projekt megvalósításának időtartama nem haladhatja meg a 24 hónapot

16 Jogosultsági kritériumok 2.
A pályázó, valamint a támogatásban részesülő partner szervezet(ek) a pályázat benyújtásakor legalább 24 hónapja jogerősen be van Magyarországon jegyezve A helyi foglalkoztatási stratégia és az együttműködési hálózat kialakítására, kiépítésére, működtetésére vonatkozóan megvalósíthatósági tervet kell készíteni A projekteknek a különböző helyi/kistérségi/megyei/regionális szereplők széleskörű és szoros partnerségén kell alapulniuk (különböző szintű igazgatási szervek, magánszektor, szociális partnerek, szakmai szövetségek, civil szervezetek, képzőintézmények)

17 Mely projektek élveznek előnyt?
Minél szélesebb körű partnerségre építenek Területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségekben (91/2001 (VI. 15.) Korm. Rendelet alapján meghatározott 94 kistérség) vagy a négy legelmaradottabb régióban – Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön, Dél-Alföldön, valamint Dél-Dunántúlon valós meg a projekt (változás: 64/2004 (IV.15) A projekt a leghátrányosabb kistérségek valamelyikében vagy az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településen valósul meg (24/2003 (III.4) Korm. Rendelet alapján meghatározott 42 leghátrányosabb térség, illetve a 7/2003. (I. 14.) Korm. Rendeletben meghatározott településlista alapján)

18 Pénzügyi keretek Minimális támogatási összeg:7 millió Ft
Maximális támogatási összeg: 50 millió Ft Maximális támogatási arány: 100%

19 Projekt megvalósításának időszaka
A támogatott projektek maximális időtartama 2 év. A pályázónak a záróbeszámolót és az utolsó számlát a projekt zárása után, a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, amely legkésőbb szeptember 30-a lehet, kell benyújtania a VÁTI Kht. számára. A projektek benyújtása folyamatos

20 Elszámolható költségek
Támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan Eszközbeszerzés max. 10% és 3 millió Ft Kizárólag a január 1. után felmerült költségek A pályázatok megírása nem tartozik az elszámolható költségek közé

21 Projektértékelés Formai értékelés Jogosultsági értékelés
Szakmai értékelés

22 Szakmai értékelés szempontjai
Projekt illeszkedése az intézkedés céljaihoz Projekt tervezés és megvalósítás módszertana Fenntarthatóság (intézményi, pénzügyi) Költségvetés, költséghatékonyság Menedzsment kapacitás Horizontális elveknek való megfelelés Regionális céloknak való megfelelés Pontozás: A pályázat keretében a minimálisan elérendő pontszám 150 pont. A maximálisan szerezhető pontszám 250.

23 3.2. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása
2. komponens: Non-profit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban

24 A pályázati kiírás hátteréről röviden
EU: Szociális gazdaságban rejlő lehetőségek felismerése Összefonódás a regionalizmussal, helyi fejlesztési politikával 2004. évi EU Foglalkoztatási Irányelvek között nevesítve ESZA rendelet (3. cikkely) szerint támogatható tevékenységek között is szerepel EQUAL és LEADER is támogatja

25 Szociális gazdaság Szociális gazdaság/harmadik szektor/non-profit foglalkoztatási kezdeményezések/helyi foglalkoztatási kezdeményezések/munkaerőpiaci reintegrációs célú szociális vállalkozások, stb. Köz-és a magánszféra között helyezkedik el, kielégítetlen szükségletekre reagál (sem állam, sem magánszektor nem foglalkozik vele) Önirányítás/önkormányzási alapon működik Helyi közösségekre alapoz Nem profit-orientált, profit visszaforgatása, ugyanakkor profitorientáltan kell tevékenykedni a helyi szükségletek kielégítése miatt, nem feltétlen piaci áron ROP: tágabb értelmezés 1. Tartós munkanélküliek munkaerőpiaci reintegrációja és 2. Közösségi célú/szociális küldetésű szolgáltatások piaccá szervezése, termékek előállítása foglalkoztatási céllal

26 Intézkedés célja az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerő-piaci reintegrációjának elősegítése új munkahelyek teremtésével a harmadik szektorban (szociális gazdaság) non-profit szervezetek egyes feladatokat átvállalnak az önkormányzatoktól (pl. ellátási rendelet által támogatva), ezáltal erősítve az önkormányzati és civil szféra közötti együttműködést

27 Célcsoportok Aktív korú nem foglalkoztatottak
Előnyt élveznek az aktív korú nem foglalkoztatottak célcsoporton belül az alábbi csoportok: munkanélküliek, nők, megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek, romák, hajléktalanok, rendszeres szociális segélyben részesülők, gyermeküket egyedül nevelők, alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, gyermekvédelmi intézményekben felnőtt fiatalok, börtönből szabadulók, gyógyult szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek.

28 Támogatható tevékenységek
komplex, több elemű, célcsoportok szükségleteinek megfelelő, közösségi célú foglalkoztatási projektek megvalósítása, melynek keretében oktatás, szak- és betanító-képzés, ismeret-felújítás a projektbe bevont munkanélküliek foglalkoztatása, amelyet egyéb támogató tevékenységek egészíthetnek ki: pl. szociális és mentális problémák egyéni kezelése tanácsadási tevékenység és a projektben résztvevők foglalkoztathatóságának javítását célzó egyéb szolgáltatások olyan kiegészítő szolgáltatások biztosítása – beleértve az eltartott családtagokat is – amelyek a célcsoport munkában való bent maradását segítik a foglalkoztatási projekt számára szükséges infrastrukturális háttér megteremtése, eszközök, berendezések beszerzése a projekt sikeres megvalósításához szükséges szolgáltatások igénybevétele pl. az alábbi területeken: a foglalkoztatási projekt során előállított termékekhez kapcsolódó marketing tevékenység szakmai és menedzsment tanácsadás

29 Nem támogatható tevékenységek
az önkormányzatok közmunkaprogramjai a munkaerő-kölcsönzés

30 Projektek megvalósulási területei
Személyi/szociális szolgáltatások szociális célú szolgáltatások: otthoni segítség, gyermekfelügyelet, céltaxi járatok üzemeltetése, étkeztetés; családsegítés; nappali ellátás idősek, fogyatékos emberek, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek részére, hajléktalanok ellátása, fogyatékos embereket támogató szolgálat gyermekjóléti szolgáltatás és szolgálat; családi napközi; helyettes szülői hálózat; a háztartási munkák, háztartásvezetés, kertgondozás, gyermekfelügyelet, tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok korrepetálása, problémás fiatalok szabadidő és sport tevékenységének szervezése, főzött étel és vásárolt áruk házhozszállítása, egyéb alkalmi segítségnyújtás stb. a falugondnoki és/vagy tanyagondnoki szolgáltatás Helyi információszolgáltatás, és a helyi oktatás, az állam és az önkormányzatok alap-, szak-, illetve önként vállalt feladatainak átvállalásával, pl. felzárkóztatás, folyóirat, teleház

31 Projektek megvalósulási területei (2)
Szabadidős és kulturális programok szervezése - helyi kulturális (közösségi) igények és szükségletek kielégítésének segítése non-profit vállalkozási formában – mozi üzemeltetés, filmklub, produkciók elkészítése, hagyományőrzés; Környezetvédelem, környezet gondozása – pl. szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, őshonos növényzet visszatelepítése és gondozása, természetvédelmi területek gondozása, alternatív energiahasznosítás, elöregedett épületek felújítása, komfortosítása; kertgondozás; közterület karbantartás; energia-megtakarító eljárások elterjesztése különösen a háztartások körében; temetők helyreállítása, gondozása, stb.; Termék előállítás - a projekt megvalósítása során termékek előállítása, élelmiszer-feldolgozás, termékfejlesztés.

32 Kik nyújthatnak be pályázatot?
Önkormányzatok Önkormányzati társulások Önkormányzati intézmények Alapítványok Közalapítványok Közhasznú társaságok Egyesületek Társadalmi szervezetek és azok szövetsége Egyházak, és azok jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége

33 Jogosultsági kritériumok
A foglalkoztatást a foglalkoztató szervezet minimum 12 hónapon át biztosítja A projekt időtartama nem haladja meg a 24 hónapot A foglalkoztatás kötelező eleme a képzés, amelynek időtartama a foglalkoztatás előtt nem haladhatja meg a 12 hónapot. Képzés a foglalkoztatás időtartama alatt is nyújtható. A projekt keretében legalább 5 fő foglalkoztatása biztosított a célcsoportból (aktív korú nem foglalkoztatottak) A projekttevékenységeknek a helyi igényeken, szükségleteken és lehetőségeken kell alapulniuk, kötelező szükséglet-felmérés Amennyiben a pályázó önkormányzat, önkormányzati társulás vagy önkormányzati intézmény, kötelező támogatásban részesülő partnerként bevonnia non-profit szervezetet Pályázó és partnerszervezeteknek legalább 8 hónapja jogerősen be kell hogy legyenek jegyezve

34 Jogosultsági kritériumok (2)
A foglalkoztatást non-profit szervezetnek kell biztosítania A foglalkoztató szervezet munkaviszonyt létesít a célcsoporttal Amennyiben a projekt megvalósítása során a célcsoportból valamely személlyel létesített munkaviszony megszűnik, a foglalkoztató szervezetnek 30 napon belül gondoskodnia kell további – célcsoportba tartozó - személy bevonásáról és munkaviszony létesítéséről

35 Projekt megvalósulásának földrajzi helyei
Pályázat az ország egész területéről benyújtható Előnyt élveznek azok a projektek, amelyek: A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben valósulnak meg. A területfejlesztés szempontjából kedvezményezett kistérségekben vagy a négy legelmaradottabb régióban – Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön, Dél-Alföldön, valamint Dél-Dunántúlon valósulnak meg Az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településen valósulnak meg Olyan területeken valósul meg, ahol a roma lakosság aránya meghaladja az országos átlagot

36 Mely projektek élveznek előnyt?
Nagyobb számban alkalmaznak az intézkedés hátrányos helyzetű célcsoportjába tartozókat A foglalkoztatottak között romák vagy fogyatékos emberek szerepelnek Helyi önkormányzat és/vagy Megyei Munkaügyi Központ partnerként részt vesz a projekt megvalósításában. A projekt tervezése során a pályázó és partnerei felvették a kapcsolatot helyi vagy érintett területen lévő társadalmi szervezetekkel A foglalkoztató szervezet vállalja a projekten kívüli tovább foglalkoztatást, és erről úgynevezett továbbfoglalkoztatási nyilatkozatot tesz Helyi/kistérségi/regionális foglalkoztatási stratégiához, foglalkoztatási megállapodáshoz illeszkednek Kapcsolódnak a ROP-ban vagy más Operatív Programban megvalósuló projekthez vagy más egyéb fejlesztéshez Nők foglalkoztatását célozzák meg A környezet védelmét szolgáló tevékenység elvégzésére irányulnak, illetve hozzájárulnak a környezettudatos magatartás és szemléletmód kialakulásához

37 Pénzügyi keretek Minimális támogatási összeg: 5 millió Ft
Maximális támogatási összeg: 150 millió Ft Maximális támogatási arány: 100%

38 Projekt megvalósításának időszaka
A támogatott projektek maximális időtartama 2 év. A pályázónak a záróbeszámolót és az utolsó számlát a projekt zárása után, a támogatási szerződésben meghatározott időpontig, amely legkésőbb szeptember 30-a lehet, kell benyújtania a VÁTI Kht. számára.

39 Elszámolható költségek
Kizárólag a január 1. után felmerült költségek Projektmenedzsment költség: max: 12% Eszközbeszerzés: max. 30% Épület felújítás/átalakítás/új funkcióval ellátás: max. 5% Eszközbeszerzés és épület felújítás együtt max.30% A pályázatok megírása nem tartozik az elszámolható költségek közé.

40 Köszönöm a figyelmet! Bővebb információ: http://www.mtrfh.hu


Letölteni ppt "2004. május 29. Bodorkós Barbara VÁTI TFI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések