Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nováky Erzsébet, DSc. BCE Jövőkutatás Tanszék „A VÁLSÁG – LEHETŐSÉG” 2009. június 6. A jelenlegi válság perspektivikus megítélése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nováky Erzsébet, DSc. BCE Jövőkutatás Tanszék „A VÁLSÁG – LEHETŐSÉG” 2009. június 6. A jelenlegi válság perspektivikus megítélése."— Előadás másolata:

1 Nováky Erzsébet, DSc. BCE Jövőkutatás Tanszék „A VÁLSÁG – LEHETŐSÉG” 2009. június 6. A jelenlegi válság perspektivikus megítélése

2 Perspektivikus megítélés Kb. 60 éves időtávot átfogó perspektíva • 1960-as évekig visszatekintve • Hogyan vélekedtünk? • 2025-re előretekintve • Mit remélünk?

3 Gazdasági és pénzügyi válság? NEM! Hanem: az ipari társadalmi rend válsága Kezdete: az 1960-as évek Római Klub és hazai jövőkutatási munkák megmutatták: a fejlődés hajtóerői kifulladóban, a k orábbi gondolkodásmód NEM lehet sikeres, mert nem biztosítja az emberiség, az emberi civilizáció és planétánk fennmaradását

4 Jelzések a hazai jövőkutatási munkákban Komplex hazai jövőképek • 1965-70: Magyarország az ezredfordulón • 1980-as évek: Szükségletek kielégítése • 2000 körül: Magyarország holnap után • 2007-2008: Magyarország 2025

5 „Magyarország az ezredfordulón” Top → down megközelítés: a mikro-folyamatok lebonthatók a makro-folyamatokból A gazdaság fejlettsége meghatározza a társadalmi, ökológiai, technológiai folyamatokat Felhívtuk a figyelmet a gazdasági nehézségekre, jelentős változást javasoltunk: • az eszközigényesség javítása • a hatékonyság javítása • a gazdasági struktúra átalakítása • az oktatás-nevelés és kutatás szerepének növelése

6 „Szükségletek kielégítése” Bottom → up megközelítés: alulról felfelé Középpontban: az egyén alapszükségletei (táplálkozás, lakás, egészség, oktatás és környezet) állnak A gazdaságnak ki kell elégítenie minden lakos alapszükségletét és társadalmilag elismert differenciált szükségletét Ez csak a tudomány-intenzív termelés- és szolgáltatásfejlesztés megvalósulásakor lehetséges

7 „Magyarország holnap után” Top → down és bottom → up megközelítés kombinációja Újfajta megközelítés. Oka: •az instabilitás (kaotikus viselkedés lehetősége) •az egyén jövőhöz való viszonya (várakozás, részvétel) •az új társadalmi és egyéni értékek formálódása Gazdasági és politikai lehetőségek és a társadalom és tagjai által kívánatosnak, elfogadhatónak vélt jövőváltozatok egybevetése Elfogadható jövők keresése társadalmi szűrőn keresztül

8 Lehetőségek és várakozások Jövő- lehető- ségek Módosító és húzóerők Jövő- várako- zások

9 Lehetőségek és várakozások: változás Várakozások Lehetőségek A változatlanság preferálása A változás preferálása Stabil folyamatok, stabil helyzet I. Jövőalternatíva „Pató Pálos” II. Jövőalternatíva „Forrad. ifjúság” Instabil folyamatok, instabil helyzet III. Jövőalternatíva „Elmegy a hajó” IV. Jövőalternatíva „Minden/semmi”

10 „Új társadalmi és egyéni értékek” Új társadalmi értékek: •hosszú távú elkötelezettség •a környezet tisztelete és szeretete •társadalmi felelősség Új egyéni értékek: •célértékek: béke és családi biztonság, haza és boldogság, anyagi jólét vs. elvégzett munka öröme •eszközértékek: szavahihető, felelősségteljes, bátor-gerinces, értelmes, segítőkész, fegyelmezett

11 „Magyarország 2025”

12 Szakértők és nem-szakértők Szakértői félelmek, remények Módosító és húzóerők Nem- szakértői félelmek, remények

13 Nem-szakértői vélemények Emp i rikus vizsgálatok Nem- szakértői félelmek, remények 1000 fő középiskolás 500 fő egyetemista/főiskolás Jövőattitűdjeik (gondolkodásuk és tevékenységük a jövőért) Félelmeik, reményeik

14 Alternatív f orgatókönyvek

15 Egyén a közösség hálójában (40-46%) Individualisták társadalma (23-25%) •Egyén és közösség harmóniában •Hálózatban gondolkodás •Öntevékeny, civil szféra •Kreativitás •Munka és tanulás becsülete • Saját jövőjük alakítói • Felelősség saját életük megszervezéséhez kötődik • Ad hoc közösségek • Egyéni kreativitás • Egyéni karrier Alternatív forgatókönyvek: 1. és 2.

16 Magunkra hagytak (15-35%) Együtt sodródunk és dagonyázunk (16%) •Kallódók, rettegők •Felelősséget nem éreznek, nem vállalnak (félnek) •Megoldást közösségben nem keresnek •Nem kreatívak •Céltalanok •Felelőtlen közösségi játékokba menekülnek •Közösségekben kötődés nélkül •Szabadidő értéke Alternatív forgatókönyvek: 3. és 4.

17 Hogyan juthatunk túl a válságon? Mindenkinek másként kell gondolkodnia (egyénien, de a közösségi értékek mentén) A munka szeretetének és becsületének visszaállítása Nyitottság a jövő felé (tenni a jövőért) Jövőért való felelős gondolkodás Önálló, kreatív, jövőorientált emberek nevelése és képzése Családi, nemzeti összefogáson és tekintélyek tiszteletén alapuló erkölcs mellett a modern kor kihívásainak megfelelő erkölcs fejlesztése

18 Hogyan juthatunk túl a válságon? A VÁLSÁGON TÚLJUTNI CSAK A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK ÉS SZEMPONTOK ELŐTÉRBE HELYEZÉSÉVEL ÉS JÖVŐTUDATOS ALKALMAZÁSÁVAL LEHETSÉGES.

19 ÜZENET: VAN REMÉNY VANNAK ÍGY GONDOLKODÓ FIATALJAINK! RAJTUNK MÚLIK!!


Letölteni ppt "Nováky Erzsébet, DSc. BCE Jövőkutatás Tanszék „A VÁLSÁG – LEHETŐSÉG” 2009. június 6. A jelenlegi válság perspektivikus megítélése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések