Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FELVÉTELI 2010. LEGFONTOSABB DÁTUMOK Felvételi kérelem postára adásának határideje - 2010. február 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FELVÉTELI 2010. LEGFONTOSABB DÁTUMOK Felvételi kérelem postára adásának határideje - 2010. február 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének."— Előadás másolata:

1 FELVÉTELI 2010

2 LEGFONTOSABB DÁTUMOK Felvételi kérelem postára adásának határideje - 2010. február 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének határideje: 2010. február 23. Hiánypótlásra felszólítás - a jelentkezési határidőt követő 30. napig - 2010. március 17., a később benyújtott dokumentumok esetén folyamatosan Regisztrációs levél kiküldése - 2010. április 30. Tájékozódás a www.felvi.hu-n - folyamatosan A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett, már rendelkezésre álló dokumentummásolatok (pl. 12. év év végi középiskolai bizonyítvány másolat) benyújtása - 2010. június 2 Módosítások, dokumentumok benyújtásának végső határideje - 2010. július 8. Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése - 2010. július 22. Jogorvoslat határideje: a besorolási döntés közlésétől, annak hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül, de legkésőbb 2010. augusztus 16.

3 FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK 2010 Egy évben két alkalommal kerülhet sor felsőoktatási felvételi eljárásra: 1) A 2010. februárban induló képzésekre vonatkozó keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás lezárult, tudnivalóit a Felsőoktatási felvételi tájékoztató - 2010. februárban induló képzések c. kötet tartalmazza. 2) A 2010. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárás (jelentkezési határidő: 2010. február 15. ). Az oktatási és kulturális miniszter döntése alapján pótfelvételi eljárásra is sor kerülhet.

4 A SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS SZABÁLYAI A szeptemberben induló képzések, a jelentkezés és az eljárás szabályai az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Oktatási Hivatal hivatalos kiadványaként a 2009. december 15-én megjelenő Felsőoktatási felvételi tájékoztató - 2010. szeptemberben induló képzések c. kiadványokban, valamint a www.felvi.hu, a www.okm.gov.hu és a www.oh.gov.hu weboldalakon kerülnek meghirdetésre. www.felvi.huwww.okm.gov.huwww.oh.gov.hu A más kiadványokban, hirdetményekben található - esetleg téves - információk alapján való jelentkezés érvénytelen lehet!

5 A SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS SZABÁLYAI Az itt meghirdetett képzések 2010 szeptemberében indulnak. Az eljárásba kétféleképpen lehet jelentkezni: a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap határidőig történő benyújtásával, illetve a www.felvi.hu weboldalon elérhető e-felvételi keretében. Ebben a felsőoktatási felvételi eljárásban a felvételi kérelem benyújtási határideje alapképzési szakra, egységes, osztatlan képzésre és felsőfokú szakképzésre 2010. február 15. A felvételi döntés várhatóan 2010. július 22-én fog megszületni. Ebben az eljárásban korlátlan számú jelentkezési helyre lehet pályázni. A jelentkezés(ek) csak akkor válnak érvényessé, ha a jelentkező a hozzájuk tartozó felsőoktatási felvételi eljárási díja(ka)t is befizeti, illetve e-felvételi esetében a befizetés mellett jelentkezését hitelesíti.

6 PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁS A felsőoktatási pótfelvételi eljárás az oktatási és kulturális miniszter döntése alapján, várhatóan augusztus elején kerülhet meghirdetésre. A felsőoktatási felvételi jelentkezési lapok beérkezési határideje és a további tudnivalók a pótfelvételi eljárást meghirdető közleményben kerülnek meghatározásra, mely a ponthatárok megállapítását követően jelenik meg az országos napilapokban, az Oktatási és Kulturális Minisztérium weboldalán (www.okm.gov.hu), az Oktatási Hivatal honlapján (www.oh.gov.hu) és a www.felvi.hu -n.www.okm.gov.huwww.oh.gov.huwww.felvi.hu Csak azoknak a jelentkezése fogadható el, akik a 2010. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban nem jelentkeztek vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyik felsőoktatási intézmény által meghirdetett, szeptemberben induló képzésre sem. Az eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni.

7 AKI NEM VEHETŐ FEL FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBE Egyetlen jelentkezési helyre sem vehető fel az a jelentkező, akinek felvételi összpontszáma nem éri el a felvételi ponthatárt vagy nem rendelkezik a továbbtanuláshoz szükséges megfelelő végzettséggel. Nem vehető fel az a jelentkező sem, aki alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre vagy felsőfokú szakképzésre való jelentkezés esetén nem éri el a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot. Ez alapképzés, egységes, osztatlan képzés esetén 200 pont, felsőfokú szakképzés esetén 140 pont, azzal a kitétellel, hogy az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszámot kell alapul venni. Egyes jelentkezési helyeken az intézmények további feltételeket is meghatároznak (pl. alkalmassági vizsga), ezeket az Egyetemek, főiskolák menüpont részletezi. A szakon előírt vizsga teljesítése nélkül sem vehető fel a jelentkező az adott jelentkezési helyre.Egyetemek, főiskolák Nem vehető fel az a jelentkező sem, aki az általa meghatározott elbírálási sorrendben megelőző jelentkezési helyen (akár államilag támogatott, akár költségtérítéses képzésre) már felvételt nyert, illetve az sem, aki nem rendelkezik az adott szakon esetlegesen előírt szakképzettséggel.

8 NÉHÁNY FONTOS LINK…. www.okm.gov.huwww.okm.gov.hu - Oktatási és Kulturális Minisztérium www.oh.gov.huwww.oh.gov.hu - Oktatási Hivatal www.felvi.huwww.felvi.hu – Felvételizők honlapja www.felveteli.hu www.fisz.huwww.fisz.hu – pályaorientáció és pályatanácsadás www.erettsegi.lap.huwww.erettsegi.lap.hu - minden, amit az érettségiről tudni kell www.erettsegibazis.comwww.erettsegibazis.com - kidolgozott tételek -Tudnivalók -Időpontok -Felvételi feltételek -Pontszámítási módszerek -Érettségi tételek -Kérdezni lehet -Stb…

9 Hogyan számolják 2008-tól a pontjaimat alapképzésen? A felvételi pontok kiszámításánál kétfajta számítási módszer lehetséges: 1. A tanulmányi + érettségi pontok összegének számítása. 2. Az érettségi pontok kétszerese. A két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást alkalmazzák időkorlát nélkül. Mindkét esetben ehhez adják hozzá a többletpontokat (legfeljebb 80 többletpont). A maximálisan elérhető összpontszám 480 pont.

10 Tanulmányi pontok (maximum 200 pont): a) Magyar nyelv és irodalom (átlaga), történelem, matematika, egy idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) és egy választott tárgy két utolsó tanult év végi tantárgyi érdemjegyek (legfeljebb 25-25) összegének kétszerese (legfeljebb 100 pont). b) Ehhez adják hozzá az érettségivizsga-bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész számra kerekítve (legfeljebb 100 pont).

11 Érettségi pontokat (maximum 200 pont): Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontot. Az érettségi pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel. Amennyiben a felvételin több előírt tárgyból választhat, és ezekből van érettségi eredménye, a feltüntetett tárgyak eredményei közül automatikusan a legjobbakat számítják!

12 Többletpontok (maximum 80 többletpont): Összesen 80 többletpont szerezhető különböző módokon, amiket a tanulmányi és érettségi pontokból megállapított alappontokhoz adnak hozzá. A jelentkező abban az esetben is csak 80 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná. Emelt szintű érettségi vizsgáért járó többletpontok (maximum 80 pont): az emelt szinten teljesített legalább 30 százalékos eredményű érettségi vizsgáért 40 többletpontot kap. Tárgyanként 40-40 többletpontra jogosult. Nyelvvizsgáért járó többletpontok (maximum 50 pont): Középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsga után 35 többletpont vagy felsőfokú C típusú nyelvvizsga után 50 többletpont ját. Nyelvvizsga alapján legfeljebb 50 többletpontot lehet figyelembe venni, még akkor is, ha a nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontok összege ezt meghaladná. Egy nyelv ismeretéért csak egy jogcímen (vagy az emelt szintű érettségiért, vagy a nyelvvizsgáért) adható többletpont. Tanulmányi versenyekért képzési területek szerint adható többletpontok: Legfeljebb egy, az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért 20 pont jár.

13 Előnyben részesítés (maximum 50 pont): Ezekre a kedvezményekre az jogosult, aki a felvételi eljárásban meghirdetett dokumentumpótlás határidejéig megfelel a kedvezményre jogosító feltételeknek, és azt megfelelőképpen igazolja. A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 25 többletpontra jogosult. További 25 pontra jogosult az a hátrányos helyzetű jelentkező, akinek törvényes felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy akit tartós nevelésbe vettek. A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 50 többletpontra jogosult.

14 Lehetőségek az iskolánkban 13. és 14. évfolyamon: gépgyártástechnikai technikus, elektronikai technikus Előnyei : piacképes végezettség 30 többletpont a felvételin elhelyezkedési lehetőség otthonias légkör megtanulnak tanulni.

15 Gépgyártástechnológiai technikus 13. évfolyamon gépgyártástechnológiai technikus - 2 éves nappali tagozatos képzés - technikusi oklevelet ad - 13. évfolyamon elméleti képzés (anyagismeret, szakrajz, AUTOCAD, tecnológia, CNC programozás, FESTO- pneumatikai gyakorlat, robottechnika, anyagvizsgálati és geometriai mérés) 14. évfolyamon az elméleti képzés mellett 1 nap gyakorlat: V&V (Varga művek) Gödöllő, GE (General Electric) Veresegyház, IMI Iklad, DIME Aszód, Alutech Kálló, Fritz Aszód és iskolai CNC tanműhely - 30 többletpont szakirányú továbbtanulásnál (pl. Gödöllő Szent István Egyetem)

16 Elektronikai technikus 13. évfolyamon elektronikai technikus - 2 éves nappali tagozatos képzés - technikusi oklevelet ad - 13. évfolyamon elméleti képzés mellett 1 nap szakmai gyakorlat A BOSCH Hatvani gyárában (világszínvonalú auto-elektronika termék gyártás és fejlesztés) a 14. évben 2 nap gyakorlat, a cég tanulószerződés keretében tanulmányi eredménytől függő ösztöndíjban részesíti a tanulókat! Az elméleti anyagok: elektrotechnika, analóg és digitális áramkörök, mérések, informatika) - 30 többletpont szakirányú továbbtanulásnál (Kandó Egyetem)


Letölteni ppt "FELVÉTELI 2010. LEGFONTOSABB DÁTUMOK Felvételi kérelem postára adásának határideje - 2010. február 15. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének."

Hasonló előadás


Google Hirdetések